Sunteți pe pagina 1din 5

Hanga Mihail

Fenoli – surse

Metode de obţinere

1. topirea alcanină(topirea sărurilor de Na ale acizilor aril–sulfonici);


2. hidroliza sărurilor de aril-diazoniu;
3. oxidarea izopropil–arenelor;
4. surse naturale, separarea din produsele rezultate din clasificarea
cărbunelui;
5. surse speciale.

1. Acizii aril–sulfonici se obţin în urma reacţiei unui agent de sulfonare asupra


unui nucleu aromat. Ca orice acid, acidul aril–sulfonic reacţionează cu bazele
printr-o reacţie de neutralizare cu obţinerea sărurilor corespunzătoare, în cazul
benzen–sulfonic:

+ H2SO4 SO3 H SO3-Na+

+NaOH benzen

_-H2O sulfat

+ SO3 de Na

La temperatura to mare(250–300o C) sărurile de Na sau K ale acizilor


sulfonici aromatici în prezenţa hidroxizilor alcalini corespunzători rezultă fenoxizi
sau prin acidulare se transforma in fenolii corespunzători.

Ex: SO3-Na+ O-Na+ OH


Hanga Mihail

250-300o C + H+

+ NaOH +Na+
-NaHSO3

fenoxid de sodiu

În mod uzual reacţia de substituţie a grupării sulfonat de Na în topirea


alcalină, obţinerea fenolului se reprezintă direct fără etapă intermediară de
fenoxid.

SO3-Na+ OH

+NaOH + Na2SO3

250–300o C

Metoda se aplică tuturor claselor de fenoli.

2. Aminele primare aromatice sunt compuşi organici în care un atom de H din


molecula NH3 este înlocuit cu un radical aril.

Aminele primare aromatice reacţionează cu HNO2 în prezenţa unui acid


mai puternic protic(HCl, H2SO4) la rece (+<5o C) sare de diazoniu.

Ar – NH2 + HNO2 + HCl +<5o C Ar – N = N]+Cl- + 2H2O


sare de diazoniu

HNO2 este un acid slab, instabil şi se obţine direct in sistem, în urma


reacţiei pe care o dă NaNO2 cu acidul tare, puternic protic, luat în exces.
Hanga Mihail

NaNO2 + HX HONO + NaX

Sărurile de diazoniu dau o serie întreagă de reacţii, atât la nucleul aromat


cât şi reacţii prin care are loc substituţia grupării diazoniu(-N – I+) cu alte grupări
funcţionale. La to C sărurile de diazoniu hidrolizează, având loc substituirea
grupării diazoniu cu o grupare -OH din H2O, cu formarea fenolului, eliminarea
unei molecule de azot(pentru fiecare grupare diazoniu) şi eliminarea
hidracidului. Reacţia nu este de dorit în sistem şi de aceea se controlează foarte
strict la to intr-o reacţie de diazotare, având in vedere şi faptul că, prin reacţia
de diazotare, alături de sarea de diazoniu H2O.

t >5o C Ar – N ≡N ]+ X- + H2O Ar – OH + N2 + HX

Aminele aromate se obţin din nitroderivaţi aromatici corespunzători, prin


reducerea grupării nitro in prezenţa sistemului reducător Fe + HCl.

Fe+HCl HONO

Ar – N + HONO2 -H2O Ar – NO2 6H;6e- Ar – NH2 + HX Ar – N =


-2H2O t<5oC

+H2O

= NI+ X- Ar – OH + HX + N2
t<5oC

Ex: NO2 NH2 N=NI+Cl-


+HONO2 Fe+HCl +HONO +H2O

-H2O +6H+;6e- +HCl t>5oC

-2H2O t<5oC

fenilomina -2H2O
Hanga Mihail

OH
+H2O

t>5oC + N2 + HCl

Transformarea unui nitroderivat în amină corespunzătoare, diazotarea şi


hidroliza sării de diazoniu e o metodă generală ce poate fi aplicată pentru
obţinerea oricărui tip de fenol.

3. Oxidarea izopropil–arenelor industrial, metoda se aplică la Borzeşti


pentru obţinerea fenolului dar poate fi aplicată şi pentru obţinerea altor clase
de fenoli. În cazul obţinerii fenolului, reacţia de oxidare cumenului se realizează
cu O2 din aer la 120o C(fenomen cunoscut şi sub denumirea de autooxidarea
cumenului). Se obţine hidroperoxidul de cumen, reacţia având loc la C benzilic.
Acesta, în prezenţă de H2SO4 diluat se transformă în fenol şi acetonă. Cumenul
se poate obţine prin alchilarea Friedel–Krafts în fenol propenă, clorură de
izopropil sau de n propil.

O-OH

H3C-CH-CH3 H3C-C-CH3 OH

AlCl3 O2 +H2SO4

+ CH2 = CH–CH3 120o +

+ H3C-C-CH3
Hanga Mihail

4. Separarea din produşii rezultanţi în urma ocsificării cărbunelui. În gudronul


obţinut la distilarea uscată a cărbunelui de pământ la 900–1000o C se găsesc
fenoli şi crezoli. Aceştia se separă prin tratarea cu NaOH, cu obţinerea
fenoxizilor corespunzători şi apoi se refac prin acidulare. Termenii individuali
fenolul, o, m, p crezolii se separă prin distilare fracţională. Uzinele coxochimice
se găsesc la Reşiţa, Hunedoara, Galaţi.

5. Derivaţii halogenaţi de tip aril(cu x2 jegat direct la un Csp aromatic) fac parte
din clasa dervaţilor halogeni cu reactivitate scăzută.

NU

C6H5-Cl + H2O

Înlocuirea x2 legat la Csp2 aromatic se face în condiţii foarte energice(le to


şi p mari). Fenolul se obţine industrial cu mici prin tratarea clorbenzenului cu
soluţie 15– 25% NaOH prin trecerea acestuia prin tuburi ceramice încălzite la
300–350o C şi p=200 atm.

Cl OH

+NaOH(300-350oC + NaCl
200 atm sol NaOH

15-25%