Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC LA INFORMATICĂ

Data: 03.12.2019
Clasa: VII-a
Profesor: Bordea Rodica
Modulul: Informația în viața noastră. Echipamente digitale.
Subiectul lecției: ”Trăim în era digitală.”

Unități de competențe:
- Prelucrarea digitală a informațiilor text, numerice, grafice, audio și video, manifestând interes pentru învățare activă, comunicare și colaborare;
- Utilizarea echipamentelor digitale multimedia în activitățile convenționale și în scopuri de instruire.

Obiectivele lecției. La finele lecției elevii vor fi capabili:


O1: să cunoască și să descrie metodele de reprezentare a informației;
O2: să cunoască și să identifice componentele de bază a calculatorului și a fluxurilor de date între ele;
O3: să utilizeze corect unitățile de măsură/multiplii a cantității de informații și să estimeze cantitatea de informație în imagini, secvențe video;
O4: să rezolvare probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației;
O5: să formuleze concluzii referitoare la necesitatea utilizării anumitor dispozitive digitale în comunicare și învățare;
O6: să manifeste creativitate la realizarea de miniproiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației.

- Tipul lecției: de analiză-sinteză a cunoștințelor;

Strategii didactice:
- forme: frontală, individuală, în perechi, în grup;
- metode, tehnici și procedee didactice: discuția dirijată, observația, explorarea, joc didactic, braimstormingul, demonstrația, problematizarea, analiza;
tehnica 3-2-1.
- mijloace: calculator, tablă interactivă/ proiector, boxe, fișe pentru activitate individuală/în perechi;
Strategii de evaluare: evaluare formativ interactivă.
Bibliografie:
1. Curriculum Național. Disciplina Informatica. Clasele VII–IX. Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, proces-verbal nr. 22 din 5 iulie 2019;
2. Informatică, Ghid de implementare a curriculumului disciplinar, Clasele VII-VIII;
3. Gremalschi A. Informatica. Manual pentru clasa a 7-a, Știința, Chișinău, 2018;
4. Informatica și TIC, clasa a V-a.
Secv. Strategia
Timp Obiective Activitatea profesorului și a elevului Evaluarea
lecției didactică
1. Organizarea clasei.
Slide 1:
Motto ”Cred că fiecare viață este valoroasă.
1 Cred că putem să facem lucruri mai bune.
Cred că inovația este cheia spre un viitor strălucit.
Că suntem abia la început.”
Bill Gates, cofondatorul Microsoft Corporation
Vom comenta motto-ul la sfîrșit de lecție.
EVOCARE

1 2. Captarea atenției. Pornesc muzica:


https://www.youtube.com/results?search_query=toccata+and+fugue+in+d+minor Secvența audio
a) Ce v-a redat această melodie? (O informație);
2 O1 Discuție dirijată
b) Unde v-a dus cu gândul? (În trecut);
c) Cum era păstrată și transmisă informația în antichitate? (piatră, tăblița de lut, papirus, Evaluarea
orală,
pergament);
frontală
d) Dar în sec. XXI, cum este păstrată și transmisă informația?
1 e) Formați câmpul lexical al cuvântului ”Informație” (text, cuvânt, carte, calculator, telefon,
muzică, cântec, desene animate, tablou, video, desen, ...) Fișa 1
3. Comunicarea subiectului lecției și a obiectivelor.
Tema: ”Trăim în era digitală”.
Elevii scriu data și tema în caiet. Citesc obiectivele.
REALIZAREA SENSULUI

 Cine transmite, prelucrează și stochează informația? Expunerea


2 4. Propun elevilor un rebus: https://learningapps.org/create?new=40#preview
 Clasificați aceste dispositive. Rebus Evaluarea
- Dispozitive de intrare; orală,
- Dispozitive de ieșire; frontală
- Dispozitive de intrare/ieșire;
O2
5. Lucrul oral (proiectez la tabla interactivă).
8
a) Slide 2/ Ordonați crescător următoarele unități: Exabyte, Gigabyte, Kilobyte,
Zettabyte, Byte, Petabyte, Terabyte, Yottabyte, Megabyte. (Scriți prescurtat răspunsul)
B, KB, MB; GB, TB, PB, EB, ZB, YB. Întrebări orale
 De unde provine cuvântul bit/byte?(Binary Digit – cifră binară), 1 octet=8 biți;
2 O3
 De ce 1 octet = 8 biți?
 Cum se numește sistemul de numerație cu cifrele 0 și 1?
 Ce system de numerație utilizați la matematică și în viața de zi cu zi? (sistemul
zecimal – sistem pozițional de numerație, sistemul roman – sistem de
numerație nepozițional.)

b) Slide 3/ Ordonați descrescător, din punct de vedere al capacității de memorare,


următoarele dispozitive de stocare a datelor: memorie flash, CD-R, hard disc, card
de memorie, discheta, DVD-R.
6. Lucrul în grup:
Grupul I
Problemă:
Determină numărul maxim de DVD-uri de 4.7 GB de pe care poate fi copiată informația
pe un stick de memorie de 32 GB.
Rezolvare: 32 GB÷4.7GB=6,8 (unități) Exercițiul
Răspuns: 7 DVD-uri

Grupul II
Problemă:
10 Ce spațiu de stocare va ocupa un tablou color cu dimensiunea 20x30 cm, scanat cu
rezoluție 600 puncte/cm?
Rezolvare:
𝐼 = 3 ∙ 𝑋 ∙ 𝑌(𝑜𝑐𝑡𝑒ț𝑖)
X= 20cm ∙600 puncte/cm=1200 puncte;
O3 Y= 30cm ∙600 puncte/cm=1800 puncte; Problematizarea
I=3∙1200∙1800=6480000 (octeți)=6328,125 KB=6,179 MB
O4 Răspuns: 6,179 MB

 Ce formulă veți folosi pentru calcularea cantității de informație?


 De ce apare cifra 3? (sunt 3 culori de baza: roșu, verde și albastru);
 Ce simblizează aceste culori?
 În drapelul cărei țări se regasec aceste culori? (Azerbaidjan)
Grupul IV
Problemă:
Ai achiziționat un nou Harddisc de 2TB și vrei să copiezi informația de pe vechiul
Harddisc de 200 GB de date, folosind un memory stick de 16 GB. De câte ori va trebui să
Braimstormingul
copiezi date de pe vechiul Harddisckpe stick pentru a termina operația?
Rezolvare: 200 GB÷16GB=12,5≈13 operații de copiere
Răspuns: 13 ori

Grupul V
Problemă:
Priviți imaginea alaturată. Ce observați? Ce probleme pot apărea?
Explicați cum ar putea fi corectată poziția băiatului la calculator.
O3
Grupul III Lucrul în grup
O4
Problemă:
Avînd un sistem de supraveghere video format din 1 cameră alb-negru cu rezoluția
1024×800 pixeli, frecvența de 15 cadre/secundă, și un recorder (aparat de înregistrare)
cu capacitatea de 1 TB care înregistreaza 24/24, calculați în cit timp se va umple spațiul
de stocare al recorderului?
Rezolvare: V=T×f×I (Octeți)
I=1024×800=819200 (octeți), T=60×60×24=86400 (secunde) Problematizarea
V=86400×15×819200=1061683200000 (octeți)=0,96 TB
𝟐𝟒 𝒐𝒓𝒆 𝟎, 𝟗𝟔 𝑻𝑩
= = 𝟐𝟓 𝒐𝒓𝒆
𝒙 𝒐𝒓𝒆 𝟏 𝑻𝑩
Răspuns: 25 ore

10 7. Echipele își prezintă proiectele elaborate:


1. Jurnaliștii: ”O zi fără echipamente digitale”;
RFLECȚIE

O6 2. Pictorii: ”Elevul anului 2019”; Jocul didactic


3. Analiștii: ”Profesiile viitorului sunt…”; Analiza
4. Arhitecții: ”Clasa viitorului”;
5. Programiștii: ”Noua mea invenție!”
1 8. Muzica https://www.youtube.com/watch?v=Hg8Fa_EUQqY
 Ce informație v-a transmis melodia? (viitor) Secvența audio
 Ce instrumente se aud? (vioara)

2 O5 9. Elevii comentează motto-ul! Discuție dirijată

3 10. Răspundeți la întrebări folosind dispozitivul digital - telefonul.


https://www.mentimeter.com/s/0481fa0997243ed820874626daa48aa0/db102790b549/edit
 Scrieți 3 cuvinte cheie pe care le-ai aflat azi Tehnica 3-2-1
 Scrieți 2 lucruri utile pe care le-ai învățat azi
 O curiozitate rămasă
1 11. Temă pentru acasă.
Slide 5/ Realizați o povestire/dialog care va avea ca „personaje” 3 – 4 dispozitive digitale. Scrieți
rezumatul povestirii format din 20 – 30 fraze.
1 O1
EXTENSIA

Decodificați mesajul
0101 0011 0100 0110 1100 1110 0101 0010 0001 1000 0100 1001 0101 0100 00100001 Problematizarea
SFÎRȘIT! (Decodifică robotul)

Ce e prea mult, chiar şi dintr-un lucru bun, poate fi dăunător. Prin


urmare, indiferent că folosiţi tehnologia digitală pentru muncă sau de plăcere,
limitaţi timpul alocat şi respectaţi limita stabilită...