Sunteți pe pagina 1din 3

Modulul 9

FARMACOLOGIE
 se studiază în anul I pe parcursul a două semestre și are prevăzute 56 de ore
din care 28 ore de teorie și 28 ore de laborator tehnologic.

STRUCTURA MODUL

Noţiuni de bază
1.1.Definiţii; farmacologie, medicament;
1.2. Ramurile farmacologiei (cu caracter fundamental şi aplicativ):
farmacocinetica, farmacodinamia, farmacotoxicologia, farmacografia,
farmacoterapia, farmacoepidemiologia.
2. Biofarmacie generală
2.1. Biodisponibilitatea medicamentelor; bioechivalenţa, tipuri de echivalenţă,
biodisponibilitate absolută, relativă, optimală;
2.2. Factorii care influenţează biodisponibilitatea:
2.2.1. Legaţi de medicament; forma farmaceutică a substanţei active
2.2.2. Legaţi de organism; generali (transferul prin membrane); particulari (calea
de administrare, starea fiziologică, starea patologică).
2.2.3. Asocierea cu diverse substanţe.
3. Noţiuni de farmacocinetică
3.1. Transferul prin membrane: tipuri de membrane
3.1.1. Factori care influenţează transferul (factori ce depind de substanţa
medicamentoasă, de membrană, de mediul din vecinătatea membranelor)
3.1.2. Tipuri de transfer: transfer pasiv, transfer specializat.
3.2. Absorbţia medicamentelor în organism.
3.2.1. Efecte la nivelul căilor de administrare.
3.2.2. Căile de administrare şi factorii care influenţează absorbţia şi
biodisponibilitatea.
3.2.3.1. Căi naturale: orală, sublinguală, intrarectală respiratorie, oculară,
intravaginală, uretrală, cutanată.
3.2.3.2. Căi artificiale: la nivel cardio-vascular (intravenoasă, intraarterială,
intracardiacă), la nivel tisular (subcutanată, intramusculară, intraosoasă), la nivelul
seroaselor (intraperitoneală, intrapleurală, intrapericardică, intraarticulară,
intrarahidiană, intraventriculară).
3.3. Distribuirea şi metabolizarea medicamentelor în organism
3.4. Epurare şi tipuri de clearance
CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR
Medicaţia aparatului digestiv şi elemente de metabolism: antiacide,
antiulceroase, antiflatulente, antispastice, anticolinergice, propulsive, preparate
utilizate în terapia biliară şi hepatică, antiemetice, antidiareice, antiinflamatoare şi
antiinfecţioase intestinale, laxative, enzime
Medicaţia obezităţii şi medicaţia antidiabetică.
Preparate diuretice.
Vitamine, biocatalizatori
Substanţe minerale şi tonice.
Medicaţia aparatului respirator: preparate nazale decongestionate de uz topic
şi sistemic, preparate pentru zona oro-faringiană, antitusive, antiastmatice.
Medicaţia antituberculoasă
Medicaţia aparatului cardiovascular: antiaritmice, antianginoase,
vasodilatatoare, antihipertensive.
Medicaţia cu acţiune ocitocică şi tocolitică.
Medicaţia antineoplazică
Medicaţia sistemului musculo-scheletic: antiinflamatoare şi antireumatice,
preparate topice pentru algii articulare şi musculare, medicamente pentru
tratamentul afecţiunilor osoase, preparate antigutoase.
Medicaţia deprimantă a SNC: antiepileptice, antiparkinsoniene, miorelaxante,
simpatomimetice şi parasimpatomimetice, medicaţia neuroleptică şi
antihistaminică, analgezice, antipiretice şi antimigrenoase
Medicaţia aparatului genito-urinar şi terapia hormonală
Medicaţia ORL
Medicaţia dermatologică: antifungice, emoliente, protectoare, preparate pentru
tratamentul plăgilor şi ulceraţiilor, antipsoriazice, antibiotice şi chimioterapice de
uz dermatologic, corticosteroizi de uz dermatologic.
Antiseptice şi dezinfectante
Medicaţia antihelmintică şi antiparazitară.
Indicația terapeutică, mod de acţiune, dozaj
Efecte secundare toxice şi adverse
Efecte adverse cancerigene, mutagene, imunosupresive.
Intoleranţa medicamentoasă
Farmacodependenţa psihică / fizică
Prezentarea programelor (softurilor)
Prezentarea şi completarea documentelor de evidenţă a medicamentelor

Profesor,
Dr.Irina Roman

S-ar putea să vă placă și