Sunteți pe pagina 1din 2

Captarea

Sunet Poziţia pentru emitere Metode de emitere


atenţiei
A Ne doare gâtul – gura larg deschisă; limba – se insistă pe
şi mergem la este relaxată în spatele deschiderea puternică a
doctor. Cum îi dinţilor de jos; corzile gurii, pe sesizarea
arătăm la vocale vibrează; aerul vibraţiilor de către copil
doctor unde ne expirat cald este sesizat de prin punerea mânii lui pe
doare? copil prin punerea mâinii pieptul logopedului.
Deschidem lui la nivelul gurii
guriţa mare şi logopedului în timpul
spunem: A-a- pronunţiei.
a!
O Broscuţa vine – buzele se deschid luând – copilul poate fi ajutat şi
la căsuţa o formă rotundă (ca şi prin poziţionarea meca-
piticilor şi-i forma unui ou sau a literei nică a deschiderii corecte
întreabă:Oac, „O”); obrajii sunt uşor a gurii cu ajutorul mâinii
oac, oac! Aş retraşi spre interior; dinţii logopedului.
putea să stau şi sunt ascunşi în spatele
eu? buzelor.
U Trenul ajunge – buzele sunt îndreptate – buzele sunt sub formă
în gară: u-u-u! spre înainte; limba este de sărut, iar copilul simte
îndepărtată uşor de dinţii vibraţiile punând mâna
de jos; corzile vocale pe gâtul, ceafa sau
vibrează; aerul expirat este pieptul logopedului.
mai puternic decât la „A”
sau „O”.
E Ne plimbăm – buzele iau forma unui – se poate porni de la
pe câmp şi ne zâmbet, uşor întredeschise; sunetul „A”, copilului
întâlnim cu o limba e uşor arcuită, vârful cerându-i-se să-şi apropie
turmă de oi. limbii se sprijină de dinţii cât mai mult maxilarele.
Cum fac ele? din partea de jos; vibraţia
Oile fac: Beee- corzilor vocale se simte pe
beee! gât şi piept.
I Ai primit – maxilarele se apropie – se apasă cu putere sub
cadou o unul de altul, deschiderea bărbia copilului;
bicicletă: Ieee! lor este mică; buzele sunt
întinse; limba este puternic – se poate pune un
curbată în partea beţişor între dinţii din
anterioară; dinţii se faţă pentru intuirea
dezvelesc; vibraţia se deschiderii corecte a gurii
poate simţii pe piept, gât, de către copil;
obraji sau vârful capului.
– se poate porni în emiterea
sunetului „I” de la sunetul
„E” prin apropierea mai
puternică a maxilarelor.
Ă Te gândeşti ce – buzele sunt deschise; – emiterea se poate porni
să răspunzi: ă- limba este uşor ridicată în de la sunetul „A”,
ă-ă! partea de mijloc; vibraţie arătându-i copilului că o
se simte cel mai puternic uşoară închidere a gurii
pe gât; aerul este mai cald are ca finalitate sunetul
decât la sunetul „A” şi se „Ă”.
simte cu ajutorul palmei
puse în faţa gurii.
 Un altfel de – buzele au o deschidere – se poate porni emiterea
„Da”: Îhî! medie, puţin alungite; de la sunetul „Ă”
limba este uşor retrasă spre prelungit şi apăsarea
interior; vibraţia se simte mecanică cu degetul sub
pe gât. bărbia copilului.

S-ar putea să vă placă și