Sunteți pe pagina 1din 22

Metode de

cercetare în
asistarea
dezabilitaților
Curs 1

Cercetarea stiintifică
• Definitie
• Teorie si ipoteză
• Principiile cercetării stiintifice
• Metoda stiintifică
• O teorie este o asertiune (enunt dat ca adevărat)
aproape niciodată dovedită, deși unele teorii devin
legi.
• Asta pentru ca legea doar descrie un fenomen
observat, dar nu explică de ce fenomenul există sau
care îl determină.
Ce este o • Legile sunt considerate, în general, a fi fără excepție,
teorie? deși unele legi au fost modificate de-a lungul
timpului, pentru că testari ulterioare au constatat
discrepanțe.
• Pentru ca o ipoteză să devină o teorie, teste
riguroase trebuie să o confirme, de obicei în mai
multe discipline, teste făcute fiind de către grupuri
separate de oameni de știință.
• Cuvântul teorie este înțeles greșit mai ales de
către cei ce nu au facut niciodata cercetare.
• În limbaj comun înseamnă idei care nu se
bazează pe nici o dovadă solidă; în contrast cu
aceasta, oamenii de știință de obicei folosesc
Ce este o acest cuvânt pentru a se referi la mănunchiuri
de idei care fac posibile prognoze specifice.
teorie? • EXEMPLU: A spune "mărul a căzut" este a
afirma un fapt, în timp ce teoria newtoniană a
gravitației universale este un corp de idei care
permite unui om de știință să explice cum a
căzut mărul și să facă prognoze privind alte
obiecte căzătoare.
O presupunere cu caracter provizoriu, formulată pe
baza datelor experimentale existente la un moment
dat sau pe baza intuiției.

O presupunere enunțată pe baza unor fapte


Ce este o cunoscute, cu privire la anumite legături între
fenomene care nu pot fi observate direct sau cu
ipoteză? privire la esența fenomenelor, la cauza sau la
mecanismul intern care le produce.

O asertiune care este /va fi subiectul a noi


experimentari.
Ce este deci cercetarea științifică?

Cercetarea științifică este un proces de raționament


investigarea sistematică a riguros bazat pe
teoriilor și ipotezelor interacțiuni între teorii,
științifice; metode și constatări;

se bazează pe înțelegerea
trebuie să fie ghidată de
derivată din testarea
principii fundamentale
obiectivă a modelelor sau
bine structurate.
teoriilor
Cercetare pură (fundamentală)
• este întreprinsă din motive de cunoaștere, fără nicio intenție
de a o aplica în practică (cercetare în natură / fizică)
• Lucrările tind să investigheze răspunsuri la întrebări
fundamentale

Clasificarea • Cum a început universul


• Din ce se compun protonii, neutronii și electronii

cercetării • De ce există 7 culori într-un curcubeu

științifice Cercetare aplicată


• are ca scop găsirea unei soluții pentru o problemă imediată cu
care se confruntă o societate, o organizație, un grup de
persoane
• Cercetările aplicate pot investiga modalități specifice de:
• Tratarea sau vindecarea unei boli
• Îmbunătățirea eficienței energetice a birourilor sau caselor
• Descoperirea altor aplicatii ale razelor X
Este evident ca intregul curs se va referi la cercetarea aplicata avand ca obiectiv
gasirea unor solutii de imbunatatire a vietii persoanelor cu dizabilitati.
Principiile cercetarii stiintifice (1 la 6)

1. Puneți întrebări semnificative.


„Formularea unei probleme este adesea mai esențială decât soluția, care poate fi doar o
problemă de abilitate matematică sau experimentală. A ridica noi întrebări, noi posibilități, a
privi întrebările vechi dintr-un unghi nou, necesită imaginație creatoare și marchează un
avans real în știință ”(Einstein & Infeld, 1938).

Întrebările în cercetare trebuie puse într-un mod care să permită investigarea empirică
(bazată numai pe experiența senzorială).
Principiile cercetarii stiintifice

2. Conectați cercetarea la teoria cea mai relevantă

Cercetarea științifică poate fi ghidată de un model cadru conceptual sau de o teorie care
generează întrebări care trebuie puse sau răspunsuri la întrebările puse.

Teoria este cea care conduce întrebarea în cercetare și determină utilizarea metodelor și
interpretarea rezultatelor.
Principiile cercetarii stiintifice

3. Selectați și aplicați metode de cercetare care permit investigarea directă a întrebării


Încrederea in oricare studiu de cercetare se bazează inițial pe mai multe elemente majore:
• adecvarea design-ului sau metodologiei de cercetare propuse pentru a aborda întrebările
specifice impuse de studiu;
• rigoarea științifică cu care se aplică metodologia;
• legătura dintre întrebare și metodologie trebuie să fie clară și justificată;
• descrierea detaliată a metodei, măsurilor, procedurilor de colectare a datelor, analizelor de
date și subiecților trebuie să fie disponibilă pentru a permite reproducerea studiului.
Principiile cercetarii stiintifice

4. Proiectați un lanț de raționament coerent și explicit, care poate fi reprodus

• Ce presupuneri care au stat la baza inferențelor?


• Au fost clar menționate și justificate aceste presupuneri?
• Cum s-a apreciat că probele sunt relevante?
• Cum au fost identificate, luate în considerare și folosite (acceptate sau aruncate) ipotezele
alternative / concurente?
• Au fost suficiente explicații in acest proces?
Principiile cercetarii stiintifice

5. Replicați și generalizați

• Valabilitatea internă: observațiile făcute sunt consistente, în general, de la un observator la


altul, de la o sarcină la alta paralelă, de la o măsurare la alta.
Metode statistice - de ex. corelație;
Metode nestatistice - de ex. triangulație, analiză comparativă.
• Valabilitate externă: măsura în care condițiile de tratament (prelucrare) și populația
participantă reflectă „lumea” la care se dorește generalizarea.
Principiile cercetarii stiintifice

6. Raportați public cercetările pentru a încuraja controlul profesional, critica și replica


profesională.

• Critica este esențială pentru progresul științific;


• Măsura în care noile descoperiri pot fi revizuite, contestate, acceptate sau respinse de
colegii cercetatori științifici depinde de înregistrări exacte, cuprinzătoare și accesibile ale
datelor, metodelor și raționamentelor.
Ce este • un set de reguli de bază, pe care un om de
știință le folosește pentru a efectua o
metoda experiență controlată din care poate trage
stiintifică concluzii teoretice
Metoda științifică se referă la un set standardizat de tehnici
pentru construirea cunoștințelor științifice, cum ar fi modul
de a face observații valide, modul de interpretare a
rezultatelor și modul de generalizare a acestor rezultate.

Ce este Elemente de bază ale metodelor științifice

metoda • Replicabilitate -repetați sau reluați un studiu științific și obțineți

stiintifica rezultate similare, dacă nu identice.


• Precizie - conceptele teoretice care trebuie definite pentru ca alții să
poată utiliza acele definiții pentru a măsura acele concepte și pentru a
testa acea teorie.
• Falsicabilitatea - teoriile care nu pot fi testate sau falsificate nu sunt
teorii științifice și nici o astfel de cunoaștere nu este o cunoaștere
științifică. (Karl Popper, Viena, 1930)
• Parsimonia (cumpătarea) - când există multiple explicații ale unui
fenomen, oamenii de știință trebuie să accepte întotdeauna cea mai
simplă sau logic cea mai economică explicație.
Faceți una sau mai multe observații.

Puneți întrebări despre observații și colectați informații.

Pașii metodei Formulați o ipoteză - o tentativa de descriere a celor


observate - și faceți predicții pe baza acestei ipoteze.
științifice Testați ipoteza și predicțiile într-un experiment care poate fi
reprodus.

Analizați datele și trageți concluzii; acceptați sau respingeți


ipoteza sau modificați ipoteza, dacă este necesar.

Reproduceți experimentul până când nu există discrepanțe


între observații și teorie.
Ipoteza trebuie să fie testabilă și falsificabilă. Falsificabil înseamnă că
trebuie să existe un posibil răspuns negativ la ipoteză. Teoriile
nefalsificabile, deci care nu pot fi infirmate prin experiment nu pot fi
Câteva considerate științifice.

elemente Cercetarea trebuie să implice raționamentul deductiv și raționamentul


inductiv. Raționamentul deductiv este procesul de utilizare a
premiselor adevărate pentru a ajunge la o concluzie logică adevărată, în
fundamentale timp ce raționamentul inductiv ia abordarea opusă.

ale metodei Un experiment corect ar trebui să includă o variabilă dependentă (care

științifice nu se schimbă) și o variabilă independentă (care se schimbă).

Un experiment ar trebui să includă un grup experimental și un grup de


control. Grupul de control este pentru comparație cu grupul
experimental.
Procesul
iterativ al
metodei
stiintifice
Apasa butonul pentru o scurta prezentare (engleza)

Tema 1
Pornind de la o observatie proprie, emiteti
o ipoteza si parcurgeti pasii metodei
stiintifice pentru o demonstra validitatea
acesteia. Comunicati in scris rezultatele.
Majoritatea studiilor de
asistență medicală ar necesita
omul ca obiect al cercetării lor.
Constrângerea implicării

Limitari ale 1. Problema morală sau


etică
oamenilor, care este esențială
pentru observarea
comportamentului uman pentru

metodei experimentare, este o astfel de


problemă etică. Din acest motiv,
nu pot fi întotdeauna colectate
date științifice fiabile.

stiintifice in
cazul Comportamentul uman este

persoanelor 2. Complexitatea
complicat, subtil și variat. Este
foarte dificil să clasificăm
comportamentul uman după
anumite criterii. Când

cu dizabilitati umană comportamentul uman este


studiat și analizat de alte ființe
umane, prejudecățile personale
intervin în imagine și
distorsionează faptele analitice.
Diferite aspecte ale
comportamentului uman sunt
de natură psihologică si deci nu
pot fi măsurate cu exactitate.

Limitari ale 3. Probleme de


măsurare
Comportamentul uman nu este
uniform, sigur sau previzibil; nu
toți oamenii se comportă în

metodei același mod în circumstanțe


similare. Prin urmare, avand
oamenii ca subiecți,
măsurătorile devin o provocare.

stiintifice in
cazul
persoanelor 4. Probleme de control
al
Studiile științifice efectuate pe
oameni au evidentiat deseori o

cu dizabilitati variabilei/variabilelor
externe
limitare a controlului asupra
variabilelor externe (control slab
sau fără control).