Sunteți pe pagina 1din 27

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

NIVEL: I
GRUPA:mijlocie
TEMA DE STUDIU: „Când,cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Chipul primăverii”
TEMA ZILEI: „ Călătorim alături de albinuţa Maia”
TIPUL ACTIVITĂŢII : Verificare şi consolidare de cunoştinţe,priceperi şi deprinderi.
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA1+ADE +ALA2
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI: Activităţi de dezvoltare personală(ADP);Activităţi liber-alese(ALA1) Activităţi
pe domenii experienţiale(ADE)-DS2-Activitate
matematică; DLC-Educarea limbajului; DOS2-Activitate
Practică; Activităţi liber alese(ALA2)

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor privind aspecte şi caracteristici ale anotimpului primăvara;
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele folosind un limbaj adecvat;
 Educarea abilităţii de a intra in relaţie cu ceilalţi de a comunica şi coopera;
 Dezvoltarea simţului practic şi estetic.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
I)ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP)
ADP- Întâlnirea de dimineaţă -”Bună dimineaţa ,oaspeţi dragi!”
Rutine:”Şi eu pot să ajut!”; ”Mă pregătesc pentru activităţi”
Tranziţii:”1,2,1,2, faceţi toţi la fel ca noi!”-recitativ ritmic; ”Înfloresc grădinile”-cântec; „Câte unul pe
cărare”-joc cu text şi cânt; ” Cu apă şi săpun” -cantec.
Obiective operaţionale:

O1- să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;


O2- să adopte un comportament adecvat în timpul salutului (mimica, privire);
O3- să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg cunoscându-i simbolul şi în acelaşi timp numele;
04- să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin
simbol adecvat.

II)ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(ALA1)


Ştiinţă:”Găseşte prietenii primăverii!”-fişă de lucru
Sarcina didactică:
-identificarea elementelor specifice anotimpului primăvara.
Obiective operaţionale:
O1-să coloreze imaginile de primăvara;
O2-să se încadreze în spaţiul dat.

Artă –„Flori pentru Maia”-pictură


Sarcina didactică-pictarea florilor cu ajutorul radierei.
Obiective operaţionale :
O3-să picteze florile cu ajutorul radierei;
O4-să se încadreze în spaţiul dat.
Mijloc de realizare:ştampilare.
III)ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
DOMENIUL ŞTIINŢĂ(DŞ2) -Activitate matematică:”Cu steluţe ne jucăm, matematică-nvăţăm!”-joc
didactic

Obiective operaţionale:
O1-să numere crescător şi descrescător in limitele 1-5;
O2-să recunoască cifrele de la 1 la 5;
O3-să formeze grupe de obiecte după diferite criterii;
O4-să raporteze cantitatea la număr si numărul la cantitate;
O5-să ordoneze crescător numerele date;
O6-să identifice lipsa unui obiect sau a mai multor obiecte dintr-un şir numeric format,utilizând numeralul ordinal.
Sarcina didactică:alegerea unei steluţe de pe covor şi rezolvarea sarcinilor date de fiecare steluţă.
Elemente de joc:surpriza, mânuirea materialelor, aşteptarea, închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze, mişcare,
bagheta magică.
Reguli de joc:copiii vor fi asezaţi în semicerc, cu ajutorul baghetei magice vor fi solicitati sa descopere sarcina
aflata pe steluţă. Rezolvarea corectă a fiecărei sarcini va fi recompensată cu aplauze.
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE(DLC)-Educarea limbajului-„Ajut-o pe Maia să ajungă la căsuţa
ei! ”-joc didactic -concurs
Obiective operaţionale
O7-să recunoască şi să denumească imaginea caracteristică anotimpului primăvară;
O8-să formuleze propoziţii simple cu ajutorul întrebărilor şi imaginilor;
O9-să recite o poezie specifică anotimpului primăvara;
O10-să despartă în silabe cuvintele date şi să precizeze numărul de silabe;
O11-să dezlege ghicitori cu referire la anotimpul primăvara.
Sarcina didactică:alegerea unei imagini de primăvară, denumirea şi descrierea acesteia, formularea unor propoziţii
simple cu ajutorul imaginii.
Elemente de joc: surpriza, pălăria Zânei Primăvară, aşteptarea, mânuirea materialului, aplauze, recompense.
Reguli de joc:copiii vor fi aşezaţi în semicerc, respectă precizările educatoarei, ordinea intrării în joc, aşază pe
panou siluete caracteristice anotimpului primăvara, aplaudă răspunsurile corecte.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE(DOS1)-Activitate practică-„Prăjituri pentru petrecere”-activitate


gospodărească

Obiective operaţionale
O12 -sa exerseze deprinderi practic-gospodăresti, utilizand obiectele si materialele puse la dispoziţie pentru
realizarea temei;
O13 -să cunoască responsabilităţile in microgrupul din care fac parte.

Sarcina didactică-prepararea unor produse de patiserie(bomboane raffaello si fursecuri).

IV).ACTIVITĂŢI LIBER-ALESE(ALA2)
„Petrecem alături de albinuţa Maia”-divertisment
Scopul activităţii:Destinderea copiilor, dezvoltarea atenţiei,rapidităţii în reacţii, a îndemânării, dezvoltarea
spiritului de competiţie.
Sarcina didactică:aşezarea albinuţei pe câte o floare şi numirea florii respective.
Obiective operaţionale
O1-să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului;
O2-să participe cu plăcere şi interes la activităţi de divertisment alături de colegi.
Locul desfăşurării:curtea grădiniţei.
Metode şi procedee:explicaţia, demonstraţia, jocul.
Materiale folosite:medalioane flori de primăvară si medalion albinuţa, prăjituri, suc, cd-player.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee:observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, metoda ”mâna
oarbă”, turul galeriei.
Mijloace de învăţământ:
poştaşul(un copil), cutia cu surprize, tablou-Ţinutul primăverii, coli de desen, acuarele, creioane cu gumă, steluţe
din carton, fişe, siluete (rândunici, berze, buburuze, fluturi, flori, albine, soare, nori), jetoane cifre, coşuleţe,
ecusoane, bagheta magică, pălăria călătoare, cub, plicuri, farfurii de unică folosinţă, nucă de cocos, compoziţia
pentru bomboane raffaello, fursecuri, dulceaţă, linguriţe, şorţuleţe, bonete, serveţele, cd-player, medalioane,
recompense(diplome,surprize dulci).
METODE DE EVALUARE:evaluare orală(aprecierea verbală), observarea sistematică, analiza produselor.
FORME DE ORGANIZARE:
-frontal, în grupuri mici, individual.
DURATA:1 ZI
SCENARIUL ZILEI
Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineaţă.
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe scăunele pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii
grupei.Pentru a constitui un model de comportament, educatoarea zâmbeşte, transmite căldură şi încurajare prin
toate formele de comunicare- verbală şi nonverbală.
Salutul- Educatoarea rosteşte următoarele versuri:
„Ne-am trezit de dimineaţă
Şi-am venit la grădiniţă.
A început o noua zi,
Insecte azi vom fi.
Pe scăunele ne-aşezăm
Şi frumos ne salutăm!”
„Bună dimineaţa, insecte dragălaşe!”
În timp ce rosteşte versurile, educatoarea împarte copiilor ecusoane cu insecte(buburuze,
fluturaşi).Se foloseşte „tehnica comunicării rotative”-pornind de la educatoare catre copilul din dreapta, folosindu-
se numele copilului (Ex. „Bună dimineaţa, Claudia, eu astăzi sunt o buburuză”).Fiecare salut este însoţit de o
strângere de mână.

Prezenţa se realizează cu ajutorul simbolurilor de pe panou.


Această etapă este un prilej în care copiii conştientizează componenta grupului, eventualii absenţi; ei pot discuta
motivele pentru care unii colegi lipsesc, aceasta fiind încă o modalitate prin care se consolidează relaţiile în cadrul
grupului.

După ce ne-am salutat frumos şi am făcut prezenţa le îndrept atenţia copiilor spre Calendarul naturii :
”Ziua, luna, anul,/ Anotimpul ni-l arată.
Deci calendarul naturii,/ Să-l completăm îndată!”
- În ce anotimp suntem?(este indicat anotimpul printr-o săgeată )
- Cum este vremea astăzi?(este aşezat jetonul care indică starea vremii din ziua respectivă)
Cum ne îmbrăcăm în acest anotimp?( este aşezat jetonul care indică îmbrăcămintea corespunzătoare)
Împărtăşirea cu ceilalţi
Dupa salutul de dimineata, voi initia o discutie cu copiii referitoare la anotimpul primavara si trezirea naturii la
viata. Copiii isi vor reaminti care este tema saptamanii(“Chipul primăverii”) şi vor enumera câteva caracteristici ale
anotimpului primăvara.
La noutatea zilei în sala de grupă va intra un copil costumat în poştaş cu o cutie, iar pe cutie este aşezată o
albină. Poştaşul ne aduce şi o scrisoare, din care aflăm că albinuţa se numeşte Maia şi îşi caută căsuţa. Ea vine din
Ţinutul Primăverii, unde vântul a suflat foarte tare şi i-a luat căsuţa. Fiecare plic aflat in ghivecele cu flori ne dă indicii
ca să o ajutăm în căutarea căsuţei.Dacă o vom ajuta, Maia ne va invita la o petrecere.
Anunţ tema zilei şi obiectivele propuse, pe înţelesul copiilor, iar cu ajutorul tranziţiei ”Unu doi,unu doi faceţi toţi
la fel ca noi „ ne îndreptăm spre centrele de interes.
Se trece la activitatea pe sectoare. Se prezintă sarcinile la fiecare sector.
La sectorul ştiinţă copiii vor rezolva sarcinile de pe fişa de lucru.
La sectorul artă copiii trebuie să picteze florile cu ajutorul stampilei realizată cu radiera.
Dupa ce sarcinile de la sectoare vor fi indeplinite, copiii impreuna cu educatoarea vor trece pe la toate
centrele in care s-a lucrat pentru a vedea si aprecia rezultatele activitatii.
TRANZITIE : Inainte de a trece la desfasurarea activităţilor pe domenii experienţiale, copiii vor cânta
cântecul”Înfloresc grădinile”.

ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE


1. DOMENIUL STIINŢE – Activitate matematică
In continuare se va desfaşura jocul “Cu steluţe ne jucăm matematică-nvăţăm “
Atenţia copiilor va fi indreptata spre surpriza aflată pe covor.Jos, in mijlocul clasei, copiii observă cinci steluţe
colorate numerotate de la 1 la 5 ce conţin diferite sarcini. Voi prezenta regulile jocului. Solicit copiii să rezolve
cerinţele de pe fiecare steluţă.
TRANZITIE : “ Câte unul pe cărare “-joc cu text şi cânt.

2.DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE-Educarea limbajului

La educarea limbajului vom desfăşura un joc concurs –„Ajut-o pe Maia să ajungă la căsuţa ei!”
Copiii vor trebui să-i arate Maiei drumul corect indicat de săgeţi, însă Maia intâlneşte anumite obstacole(un fluturaş,
o buburuză, o floare, o rândunică).Noi o vom ajuta pe Maia să treacă de fiecare obstacol, răspunzând corect la sarcinile
date.
Jocul se va desfăşura sub formă de concurs, copiii fiind împărţiţi în două grupe: grupa fluturaşilor şi grupa
buburuzelor.
Tranziţie :”Cu apă şi săpun”-cântec.
3.DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE-Activitate practică şi elemente de activitate casnică
La activitatea practică vom realiza „Prăjituri pentru petrecere”.Copiii vor fi împărţiţi pe grupe în funcţie de
ecusoanele din piept .La un atelier de lucru se va prepara bomboane raffaello, iar la celălalt atelier vor decora fursecuri de
diferite forme(flori, fluturasi, buburuze).Copiii vor fi îndrumaţi şi ajutaţi pe tot parcursul activităţii.
La sfârşitul activităţii, folosind metoda turul atelierelor de lucru copiii ajutaţi de educatoare îşi vor evalua produsele
realizate.
Albinuța Maia le mulțumeşte că au fost alături de ea în aventura de a-şi găsi o casă, recompensându-i cu diplome,
suprize dulci, mărturisindu-le că fără ajutorul lor nu ar fi reuşit.
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(ALA2)
Ziua se încheie cu petrecerea data în cinstea copiilor .Aceştia împreună cu Maia vor dansa şi se vor distra jucându-se
jocul „Albinuţa a zburat”.

ANEXA1
SCRISOARE DE LA ALBINUŢA MAIA

BUNĂ DIMINEAŢA COPII!


MĂ NUMESC MAIA, SUNT O ALBINUŢĂ HARNICĂ, ÎMI PLACE FOARTE MULT SĂ CULEG
NECTARUL ŞI POLENUL DIN FLORI.
ŞTIŢI VOI CE MI S-A ÎNTÂMPLAT?
VÂNTUL CEL NĂZDRĂVAN A SUFLAT FOARTE TARE ŞI M-A LĂSAT FĂRĂ CĂSUŢĂ. AM
VENIT LA VOI TRIMISĂ DE ZÂNA PRIMĂVARĂ. EA MI-A SPUS CĂ AŢI AJUTAT-O SĂ SCAPE DE
BABA IARNĂ, IAR EU AZI AM NEVOIE DE AJUTORUL VOSTRU.
MĂ AJUTAŢI SĂ-MI GĂSESC O CĂSUŢĂ?
SĂ ŞTIŢI CĂ POVESTEA MEA ESTE SIMPLĂ, DAR DRUMUL PÂNĂ LA CĂSUŢĂ ESTE
COMPLICAT. AM ADUS CU MINE O CUTIE FERMECATĂ PRIMITĂ DE LA ZÂNA PRIMĂVARĂ. ÎN
CUTIE AVEŢI INDICII CA SĂ MĂ PUTEŢI AJUTA.

CU DRAG ,MAIA

ANEXA 2 „ALBINUŢA A ZBURAT”-JOC DISTRACTIV

Un copil va fi albinuta iar ceilalti vor fi flori.La semnal ,albina va zbura si toti canta si bat din palme;
,,Albinuta a zburat/Sa culeaga miere/Pe-o floare s-a asezat/ Si nectar ii cere/ De ghicesti cum o chema/
Albinita draga/ Cu tine o vei lua/ Albinita draga”
Albina trebuie sa ghiceasca numele florii .Daca ghiceste ,copiii canta:
Ai ghicit,ai ghicit/ Floarea cea aleasa/ Fericit, multumit/ Ai s-o duci acasa” si albina danseaza cu floarea.
Daca raspunsul nu este correct se canta:
N-ai ghicit, n-ai ghicit/ Ce bine ne pare/ De acum ai sa fii/ Ca si noi o floare.”
DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢII
Ob. Elemente Intersubiectivitate Strategii didactice
Etapele Op. de conţinut
activităţii Org.înv. Tipul Resurse Evaluare
Înv.
CG I Materiale Procedurale

-aerisirea sălii de R A
E P
grupă; L
1.Moment -pregătirea Se vor asigura condiţiile necesare C A
organizatoric E U
materialului pentru desfăşurarea optimă a
D P Z
didactic; activităţii. Copiii se aşazã în I T E
-aranjarea semicerc pe scăunele. R I Conversaţia
mobilierului; I V
-pregătirea J A
copiilor pentru A C P
T O R
activităţi.
G E
N C
I I
T E
I R
V I
- întâlnirea de Îi invit pe copii să se aşeze în Ă Calendarul V
naturii E
dimineaţă semicerc pe scăunele.Fiecare copil
I) R
- salutul; va primi câte un ecuson(fluturaş, B
-calendarul buburuză). A
O1 naturii Copiii se salută între ei,folosind L
apelativul”bună dimineaţa,
Claudia, eu astăzi sunt o
buburuză/un fluturaş” Ecusoane
O
Se stabileşte împreună cu copiii
O2 B
ziua, data, starea vremii şi S
simbolul care va fi aşezat la R E
O3 calendarul naturii. D E R
I C V
Un copil va efectua prezenţa
O4 R E Conversaţia A
„citind” simbolurile colegilor . I P Ţ
J T I
Apare poştaşul Este prezentată albinuţa şi A Copilul
2.Captarea I poştaş
A
atenţiei care ne aduce o scrisoarea din care aflăm că T V Cutie cu
scrisoare şi o albinuţa se numeşte Maia, că vine surprize S
cutie pe care este din Ţinutul primăverii şi vântul i-a C Mascota I
O albinuţei S
aşezată o luat căsuţa.Trimisă de Zâna
G Scrisoare
T
albinuţă . Primăvară, vine să ne ceară N Explicaţia E
ajutorul să-i găsim căsuţa, iar dacă I M
o vom ajuta Maia va da o petrecere T A
în cinstea copiilor.Copiii o pot I T
ajuta pe albinuţă numai dacă vor V I
urma indiciile aflate în cele trei Ă C
3.Anunţarea Ă
plicuri.
temei şi a
obiectivelor Anunţarea temei Conversaţia
zilei: -Astăzi vom petrece o zi alături de
”Călătorim albinuţa Maia, ajutând-o să-şi
alături de găsească căsuţa.Pentru a o ajuta ne
albinuţa Maia”
vom juca cu steluţe fermecate,
precum şi a
obiectivelor. unde vom număra, vom sorta flori,
vom descoperi care fluturaş a D R
zburat, apoi vom recita poezii, I E
vom alcătui propoziţii, vom R C
răspunde la ghicitori, iar la sfârşit I E Conversaţia
vom prepara prăjituri pentru J P
4.Reactualizarea A T
cunoştinţelor Reactualizarea petrecere. T I
cunoştinţelor V Explicaţia
despre anotimpul Se poartă o scurtă discuţie despre
primăvara. C
anotimpul primăvara:
O
-În ce anotimp suntem? G
-Noi suntem în anotimpul N
primăvara. I
-Care este prima floare care T
vesteşte sosirea anotimpului I
primăvara? V
Ă
-Prima floare care vesteşte
anotimpul primăvara este conversaţia
ghiocelul.
-Cum este vremea în acest D
anotimp? I
-În acest anotimp soarele începe să R
strălucească mai tare. I
J
-Ce se întâmplă cu pomii?
A
-Pomii înfloresc. T
-Ce insecte cunoaşteţi?
Tranziţie :”1.2,1, -Albinuţe,buburuze,fluturaşi.
2 faceti toţi la fel
-Bravo,aţi răspuns foarte bine.
ca noi!”-recitativ D A
ritmic Cu ajutorul ecusoanelor şi a
tranziţiei”1,2,1,2 faceţi toţi la fel I P
R R
ALA1 ca noi” copiii sunt îndrumaţi spre I P E
centrele de interes deschise. J A C
Prezint pe rând materialele şi A R I
ŞTIINŢĂ sarcinile de lucru din cadrul T T E
„Găseşte I R
fiecărui atelier şi le urez „Spor la
prietenii C I
II) primăverii!”-fişă lucru!” I
de lucru P
Sarcina de lucru: A fişe
V
-identificarea T E
La sectorul ştiinţă copiii au de
elementelor I R
caracteristice rezolvat o fişă, având ca sarcină V B
primăverii prin identificarea elementelor e xerciţiul A
colorare caracteristice anotimpului A L
primăvara prin colorarea acestora. C E
O1 T
ARTĂ I
O2 „Flori pentru V
În cadrul sectorului artă copiii au
Maia”-pictură Ă
prin tehnica de pictat flori de primăvară
Acuarele,
ştampilare ,folosind tehnica ştampilei. creioane
cu radieră,
După terminarea sarcinilor din pahare.apă

centrele de interes, împreună cu


Maia vom cânta un cântecel.
O3 Tranziţie:-”Înflor
esc grădinile”
O4 cântec
5.Dirijarea
învăţării O
B
D Conversaţia S
ADE I E
DŞ2-activitate R R
Vor observa trei ghivece cu flori I
matematică V
„Cu steluţe ne numerotate de la 1 la 3.În fiecare J A
jucăm, ghiveci se află câte un „plic A R
matematică- indiciu”. T E
III) nvăţăm!”-joc Ghiveci A
Voi deschide primul plic din care din carton,
didactic
Sarcina vom afla ce trebuie să facem în Jetoane S
didactică: cifre, I
continuare. plicuri
Descoperirea şi Anunţ copiii că ne vom juca un joc S
rezolvarea T
interesant pentru a o ajuta pe, Maia
sarcinilor aflate E
pe cele 5 steluţe. să-şi găsească căsuţa. M
A
T
Explicarea şi I
demonstrarea C
jocului Le voi explica copiilor modul de
desfăşurare al jocului. Ă
Educatoarea
explică şi Copiii vor descoperi 5 steluţe
demonstrează colorate aşezate pe covor. Pe
jocul. fiecare steluţă se află câte o
Jocul
sarcină. Copiii vor fi aleşi cu
ajutorul baghetei şi a cuvintelor
magice:” Bagheta la drum
porneşte şi la.....se opreşte!”.
Copilul atins cu bagheta va veni şi
va rezolva sarcina de pe steluţa cu
nr.1,sarcină citită de educatoare. O
Jocul continuă până la epuizarea P
sarcinilor de pe cele 5 steluţe. E
Executarea
R Steluţe
jocului de
A colorate
probă-se
Ţ
efectuează jocul Un copil va veni şi va executa Bagheta
I
de probă jocul de probă. magică
D O
I N
R A
I L Explicaţia
J Ă coşuleţe
A
Copiii desfăşoară jocul propriu- T
Desfăşurarea zis, respectând regulile jocului. Demonstraţia
jocului propriu-zis

Copiii sunt aşezaţi în semicerc:


VariantaI
- vor număra steluţele de pe covor
în ordine crescătoare, apoi
descrescătoare;
O1
Varianta II
-aşază în „Ţinutul primăverii”
prietenii albinuţei astfel:(3
norişori, tot atâtea rândunici câţi O
norişori ai aşezat, 5 narcise, o P
buburuză mare şi două mici); E
O2 R
Varianta III
A
Pe o măsuţă sunt aşezate 3 vaze, Ţ
având diferite culori(albă, roşie, I
„Ţinutul
galbenă), precum şi un coşuleţ cu O primăverii A
lalele(roşii, galbene, albe). N ” P
O3 Copiii au ca sarcină să grupeze A Siluete- R
L (flori.nori, E
florile după culoare, să spună câte rândunici,
Ă C
flori sunt în fiecare vază, să buburuze)
Vaze I
O4 lipească pe fiecare vază cifra exerciţiul E
corespunzătoare numărului de flori Jetoane R
din fiecare vază, apoi să ordoneze cifre I
crescător vazele.
V
Varianta IV E
Se va descoperi şi sarcina de pe R
ultima steluţă. B
O5 A
Fluturaşii vor să zboare către
L
„Ţinutul primăverii” astfel: E
-aşază pe prima floare un fluturaş
roşu;
-aşază pe a doua floare un fluturaş
albastru;
-aşază pe a patra floare un fluturaş Siluete
portocaliu; fluturaşi
-aşază pe a treia floare un fluturaş
galben;
-aşază pe ultima floare un fluturaş
roz.
Complicarea - Copii, fluturaşii au obosit şi vor
jocului să se odihnească, aşadar ne vom
Copiii vor fi odihni şi noi puţin împreună cu ei
solicitaţi să şi vom închide ochişorii.
observe al La semnalul meu”clinchetul
câtelea fluturaş a A
clopoţelelui ” vă veţi trezi. Problematizarea
zburat din P
„Ţinutul - Ce s-a întâmplat ? L
primăverii”. - Al câtelea fluturaş a zburat? O Clopoţel A
O6 Copiii vor spune al câtelea fluturaş P U
a zburat. E Z
6.Obţinerea Răspunsurile corecte vor fi R E
performanţei aplaudate. A
Ţ
Tranziţie D I
„Câte unul pe I O
cărare”-joc cu R N
text şi cânt I A
J L
DLC-Educarea Voi deschide plicul cu nr.2. A Ă
limbajului- Se va da citire sarcinii din plicul T
„Ajut-o pe Maia
cu nr.2.
să ajungă la
căsuţa ei!”-joc Anunţ copiii că în continuare ne
didactic(concurs) vom juca un alt joc sub formă de
concurs.

Sarcina Copiiii vor fi împărţiţi în două


R
didactică: grupe in funcţie de ecusoanele lor
E
Alegerea unei (grupa buburuzelor şi grupa C Explicaţia
imagini de fluturaşilor). E
primăvară, Fiecare grupă are sarcina de a o P
denumirea şi ajuta pe Maia să găsească drumul D T
descrierea I I Conversaţia
spre căsuţa ei, drum indicat de
acesteia, R V
formularea unor săgeţile aflate pe covor şi să treacă
I
propoziţii simple de fiecare „obstacol” întâlnit în
J C Mascota A
cu ajutorul calea ei (un fluturaş, o buburuză, o A O albinuţei P
imaginii. floare, o rândunică). T G L
Explicarea şi Dacă una dintre echipe nu se N A
demonstrarea I U
descurcă la trecerea obstacolului,
jocului. T Z
atunci îi va veni în ajutor cealaltă
echipă. I E
V
Fiecare răspuns corect va fi Ă Săgeţi
Jocul de probă recompensat cu o faţă zâmbitoare.
„obstacole
Se execută La sfârşitul activităţii vom număra ”-
jocul de probă feţele zâmbitoare şi vom desemna buburuza,
fluturaş
echipa câştigătoare. floare
Desfăşurarea Vom executa jocul de probă, după rândunică
jocului propriu- care vom executa jocul propriu-
zis zis. coşuleţe

Proba nr1
Cu ajutorul metodei „mâna oarbă”
copiii vor extrage siluete dintr-un „Mâna oarbă”
O7 coşuleţ. Vor denumi imaginea şi
vor alcătui propoziţii simple cu R
E
ajutorul acestora, apoi vor aşeza în
C
„Ţinutul primăverii” silueta E
descoperită. P
O8 Proba nr.2 T
Echipele sunt aşezate în semicerc. I
Pe versurile „Zâna are V S
pălărie/Zâna noastră multe ştie!” T
C I
voi aşeza pe capul unui copil
O M
pălăria Zânei Primăvară. Copilul G U
care poartă această pălărie va veni N exerciţiul L
O9 şi va recita o poezie despre I E
primăvară. T Pălăria N
Proba nr.3 I Zânei T
V primăvară E
Anunţ copiii că ne vom juca cu
Ă
un cub fermecat.
Prezint copiilor cubul, care are
pe fiecare faţă o imagine ce
O reprezintă anotimpul primăvara
10 cub
(barză, rândunică, lalea,
buburuză, fluture, soare).
flori
Cu ajutorul pălăriei, copilul ales va
arunca cubul şi va descoperi pe copăcelul
primăverii A
faţa acestuia o imagine. Va
P
despărţi în silabe cuvântul rostit, R
va preciza numărul de silabe, apoi O E
va aşeza în copac tot atâtea P C
floricele câte silabe are cuvântul. E Conversaţia I
Aruncarea cubului va continua R E
pâna la descoperirea tuturor A R
Ţ I
Complicarea imaginilor.
7.Asigurarea I
conexiunii jocului Proba nr.4 O Explicaţia
inverse Ultimul obstacol(rândunica) va N V
cere copiilor să răspundă la cele D A E
trei ghicitori aduse de trei I L R
R Ă B
Traziţie:”Cu apă fluturaşi,iar în încheiere vor cânta I A
şi săpun” albinuţei un cântec de primăvară.
J L
O11 A E
T
DOS-Activitate
practică şi ghicitori
Această secvenţă a activităţii se
elemente de
va realiza printr-o activitate
activitate
casnică-”Prăjitur gospodărească.
i pentru
pentrecere”- Deschidem plicul cu nr.3
activitate Copiii au ca sarcină să prepare
gospodărească produse de patiserie pentru
petrecere (bomboane raffaello,
fursecuri).
O
-Pentru că am reuşit să îi găsim o B
căsuţă Maiei, ea va organiza o S
petrecere pentru voi ,după cum a E
R
promis la începutul zile.
V
-La orice petrecere avem nevoie de A
muzică şi prăjiturele.Maia nu a Ţ
reuşit să le termine, astfel o vom I
ajuta să prepare prăjiturile A
începute de ea. D
I S
R I
Copiii sunt împărţiţi în două
I S
ateliere de lucru.La un atelier se va
J P T
prepara bomboane raffaello ,iar la
A A E
celălalt atelier fursecuri de diferite
T R exerciţiul M
forme.Sunt echipaţi corespunzător
T A
activităţii desfăşurate (şorţuleţe,
I T
bonete).
C I
Intuirea I C
materialelor de P Ă
lucru Copiii intuiesc materialele şi îşi A
aleg locul unde vor lucra ,în T
funcţie de ecusoanele din piept, I
respectând indicaţiile primite de la V
Explicarea educatoare. A
modului de lucru A P
Le explic modul de lucru pentru C farfurii de R
fiecare atelier în parte. unică
T folosinţă E
I faţă de C
Echipa buburuzelor vor prepara V masă, I
bomboane raffaello Ă linguriţe E
-formarea unor biluţe şi tăvălirea R
lor prin nucă de cocos; I
O12 -aşezarea acestora pe farfurie.
Echipa fluturaşilor vor prepara şorţuleţe V
bonete
fursecuri. şerveţele
E
Se va alege de pe platou două R
O13 jumătăţi asemănătoare ca formă biscuiţi de B
,vom unge cu dulceaţă şi le vom diferite A
8.Evaluare lipi,obţinând astfel un forme- L
(fluture,
fursec.Produsele se vor aşeza pe buburuză,
E
farfurie. floare)
Educatoarea va supraveghea
ambele echipe, ajutând acolo unde nucă de R
copiii întampină greutăţi. cocos, E
dulceaţă
La terminarea produsului se va C
efectua analiza lui, modul de O
prezentare al acestuia, iar apoi M
9.Încheierea copiii se vor servi reciproc cu Turul P
activităţii Ala2-„Să produsele obţinute. atelierelor de E
petrecem lucru N
alături de Voi face aprecieri colective şi D S
Maia!” individuale asupra modului cum I E
-divertisment s-au comportat copiii şi cum au R Conversaţia
lucrat pe parcursul zilei. I
dulciuri
IV) Copiii vor primi drept recompensă J
diplome
dulciuri şi diplome. A
O1 T

O2 În încheierea activităţilor ne vom


distra la petrecerea organizată de
Maia, care le mulţumeşte pentru
ajutorul dat şi ne vom juca cd-player,
împreună jocul distractiv”Albinuţa medalioan
a zburat!”(anexa 2). e flori şi
albină

S-ar putea să vă placă și