Sunteți pe pagina 1din 9

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII PLOSCUŢENI

Învăţător: PĂNCESCU CAMELIA


Data: 7.04.2011
Clasa: a II-a A
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Copilăria
Subiectul lecţiei: „Cel mai bun prieten”, după Victor Sivetidis
Tipul lecţiei: consolidare
Durata: 45 minute

Obiective de referinţă:
3.2. să desprindă informaţiile esenţiale dintr-un text citit;
3.3. să citească fluent, corect şi expresiv un text cunoscut de mică întindere.

Obiective operaţionale:
O.1 – să citească corect, conştient, fluent şi expresiv textul;
O.2 – să formuleze întrebări;
O.3 – să realizeze un puzzle sugestiv;
O.4 – să unescă cu o linie întrebările de răspunsurile date;
O.5 – să găsească sinonime/antonime pentru cuvintele date;
O.6 – să aleagă dintr-o listă dată calităţile pe care ar trebui să le aibă un prieten;
O.7 – să rezolve sheletul de recenzie pentru a extrage esenţa textului.

Resurse:
a) procedurale - metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, explozia stelară, scheletul de recenzie,
lectura explicativă
- forme de organizare: frontal, pe grupe ,individual
b) materiale: fişe de lucru, foi-puzzle, manualul, caiete, stea din polistiren cu 5 steluţe aferente din hârtie
c) umane: 22 elevi
Bibliografie:

 Curriculum National, Programa şcolară pentru învăţământul primar, clasele I şi a II-a, 2003;
 Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, “Limba şi literatură română”, manual pentru clasa a II-a , Ed. Aramis, 2004;
 Viorica Pârâială, Dumitru D.Pârâială, Cristian-George Pârâială, “Limba şi literatură română”~auxiliar pentru
clasa aII-a~, Ed. Euristica, Iaşi, 2004

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Etapele Ob. Strategia didactică
lecţiei Op. Activitatea Resurse Evalua-
învăţătorului şi a elevilor Procedurale Materiale Forme de re
organizare
1.Momentul Pregǎtesc materialele necesare desfǎşurǎrii Conversaţia Frontal
organizato- lecţiei.
ric

2. Verific tema. Frontal Observar


Verificarea Cât timp verific tema elevii aleg dint-o ea
temei şi a O.6 succesine de cuvinte, calităţile pe care ar trebui sistema-
cunoştinţe- să le aibă un prieten.(anexa 1) tică
lor
anterioare

3.Captarea Puzzle care are ca temă prietenia.(anexa 2) Jocul didactic Foi-puzzle Pe grupe
atenţiei O.3
4.Anunţarea Sunt atenţi. Caiete Frontal
temei şi a Anunţ tema şi obiectivele, selectiv.
obiectivelor
5. Dirijarea O.1 Se citeşte lecţia. (selectiv, pe fragmente,pe Lectura Manualul Observar
învǎţǎrii roluri) explicativă ea
O.2 Se rezolvă explozia stelară. (anexa 3) Explozia Pe grupe sistema-
Se evaluează activitatea pe grupe. stelară tică
Se rezolvă la tablă cuvinte cu sens
O.5 asemănător/opus.
a azvârli- a cumpăra≠ Exerciţiul Caiete
băiat- prieten≠ Tablă Frontal
leneş- zi ≠ Cretă
spune- cuminte≠
vrea- bunătate≠

Se rezolvă scheletul de recenzie şi se


O.7 evaluează. Scheletul de Observar
Se adresează întrebări care pun în evidenţă recenzie Fişa de lucru ea
gândirea critică. sistema-
―Ce greşeală a făcut tatăl? Frontal tică
―Ce sfat aţi da băiatului pentru a nu se mai
Conversaţia
plictisi?
―Consideraţi că munca e cel mai bun prieten?
De ce?

6.Obţinerea De unit cu o linie întrebarea de răspunsul Exerciţiul


performan- O.4 potrivit.(anexa 5) Fişa de lucru Individual
ţei Se apreciază activitatea independentă. Scris
7. Încheierea Fac aprecieri asupra modului cum au participat Explicaţia Frontal Apreci-
activităţii elevii la lecţie . eri
Propun tema pentru acasă. De scris proverbe verbale
despre muncă.
Anexa 1

Cum doreşti să fie prietenul tău? (marchează X în căsuţă)


Răutăcios
Cinstit
Nemilos
Îndrăzneţ
Periculos
Corect
Curajos
Înţelept
Leneş
Anexa 4

SCHELET DE RECENZIE
Cel mai bun prieten
Victor Sivetidis

●Exprimă într-o propoziţie(enunţ ) despre ce este vorba în textul citit.


........................................................................................................................................
.........................................................................................................................

●Alege o expresie semnificativă (sintagmă pentru conţinutul textului).


................................................................................................................................

●Rezumă, într-un cuvânt, esenţa textului :


.................................................................................................................................

●Alege “culoarea sentimentală” a textului. Argumentează:

●Completează propoziţia: “Din acest text am învăţat că”:


........................................................................................................................................
..........................................................................................................................

●Găseşte un simbol (grafic) pentru textul în cauză. DESEN


Anexa 5

Numele ………………

FIŞĂ DE LUCRU

Uneşte cu o linie întrebarea de răspunsul potivit:

Ce dorea mereu Băiatul nu s-a mai plictisit deoarece a


copilul? descoperit cel mai bun prieten, plastilina.

De ce crezi că se Munca înnobilează pe om, îi dezvoltă


plictisea băiatul de calităţi deosebite: bunătate, dărnicie,
jucăriile lui? prietenie etc.

De ce nu s-a mai Copilul dorea jucării noi, deoarece se


plictisit băiatul? plictisea repede de cele pe care le avea.

Care este
Băiatul se plictisea de jucării pentru că:
învăţătura
-i se cumpăra orice dorea;
desprinsă din text?
-nu ştia să aprecieze efortul părinţilor;
-nu ştia să se joace.
Anexa 3

EXPLOZIA STELARĂ

CE?

DE CE? CUM?

CINE? CARE?