Sunteți pe pagina 1din 66

Educaţia civică şi Istoria ca discipline de

învăţământ: documente curriculare


Structura

Documente curriculare specifice Istoriei și Educației


civice

Învățământ preșcolar

Învățământ primar
Învățământ preșcolar
Curriculum pentru educația timpurie a copiilor cu vârsta
cuprinsă între naștere și 6/7 ani
- Ministerul Educație Naționale, 2008 –

A. Curriculum pentru educația timpurie a


copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere și 3
ani (antepreșcolari)

B. Curriculum pentru educația timpurie


a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și
6/7 ani(preșcolari)
Reperele fundamentale privind învăţarea şi dezvoltarea timpurie a
copilului între naştere şi 7 ani, 2007.

 A. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ (0-3 ani)

 B. Aria curriculară EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE (3-6/7 ani)

Educație moral-civică și moral-patriotică

Educație ecologică

Educația rutieră

Educația religioasă
B. Curriculum pentru educația timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6/7
ani(preșcolari), MEN, 2008.

Domenii experiențiale
 Domeniul estetic și creativ

 Domeniul om și societate

 Domeniul limbă și comunicare

 Domeniul științe

 Domeniul psiho-motric
Domeniul om și societate

 include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni,


relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care
acţiunile umane influenţează evenimentele.
Teme anuale de studiu
 Cine sunt/suntem ?

 Cum este/a fost și va fi aici pe pământ ?

 Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ?

 Ce și cum vreau să fiu ?

 Când/cum și de ce se întâmplă ?

 Cine și cum planifică/organizează o activitate ?


Sugestii de conținut
 copilul în diferite ipostaze (la masa, la joaca, la plimbare, în vizită, în
excursie etc.)
 familia în diferite ipostaze
 domiciliul
 prieteni, vecini
 numele ţării de origine,
însemne specifice (steag)
 responsabilităţi proprii în familie/la grădiniţă
 norme de convieţuire socială (norme de conduita, norme de circulaţie,
norme igienice etc.)
 diferențe de gen/ diferenţe individuale / diferenţe determinate de etnie,
mediu, religie etc.
 drepturile copilului
 valori individuale/ naţionale/ internaţionale
 responsabilităţi proprii în familie/la grădiniţă
 obiceiuri şi tradiţii locale/naţionale
 tinereţe-bătrâneţe, trecut-prezent-viitor
 evenimente (istorice, personale etc.)
 popor, locul natal
 război/pace
 corpuri cereşti, aparate de zbor etc.
 reguli de convieţuire socială şi de păstrare/ menţinere a vieţii
proprii şi a vieţii planetei.
 cum reacţionăm la schimbare, la întâlnirea cu o altă formă de
viaţă
 modul de exprimare a sentimentelor, gândurilor, ideilor
 valori umane-valori artistice
 comportamente adecvate/inadecvate în raport cu exprimarea
unui sentiment.
Exemple de teme de studiu
Tema anuală Proiectul tematic Subtema

Cine sunt/suntem? Despre mine Familia mea


Cine sunt/suntem? Despre mine Imagini în oglindă (corpul
meu)
Cine sunt/suntem? Despre mine Drumul spre grădiniță
(locaitatea)
Cum este, a fost și va fi Vreau să știu mai mult Strămoșii noștri
viața pe Pământ?
Cum este, a fost și va fi Vreau să știu mai mult O lume dispărută
viața pe Pământ? (dinozaurii)
Cum este, a fost și va fi Vreau să știu mai mult Să călătorim!
viața pe Pământ?

Cum este, a fost și va fi Temă săptămânală Să salvăm planeta!


viața pe Pământ? independentă
DOS 1
Cum îți ajuți
familia?

Aranjarea mesei

- Scopul jocului: îi ajută pe


copii să recunoască poziția
obiectelor și relațiile dintre
ele.
DOS2
Ceasul
http://clasamea.eu/igiena-personala-
obiecte-de-igiena/
DOS 1
Cum am
grijă de
corpul meu?

Scopul: recunoașterea rolului unor obiecte de igienă


ARLECHINO

Materiale necesare:
DOS 2
carton colorat
Arlechino
un şnur mai gros,
mânuțe, piciorușe de lemn
o bila de lemn sau polistiren
ochişori mobili
puţin bumbac pentru păr
lipici
ac şi aţă
acuarele, carioci, alte elemente de decor.

https://talentedenazdravani.eu/blog/2011/05/26/arlechino-din-
hartie/
DOS 1
Așa DA! Așa
NU!
DOS 2
Puzzle – Oraș
Curriculum pentru educația
timpurie
MEN, 2019 (OMEN nr. 4694/02.08.2019)
Domeniile de dezvoltare - diviziuni convenţionale, necesare din
raţiuni pedagogice, pentru asigurarea dezvoltării depline,
complexe şi pentru observarea evoluţiei copilului.

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR


CITIRII ŞI SCRIERII

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII


Dezvoltare socio-emoțională
Teme anuale

 Cine sunt/suntem ?

 Când/cum și de ce se întâmplă ?

 Cum este/a fost și va fi aici pe pământ ?

 Cine și cum planifică/organizează o activitate ?

 Ce și cum vreau să fiu ?

 Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ?


Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte
și instrumente cu care operează Curriculumul pentru
educație timpurie, 2019.

Domenii experiențiale:

 Domeniul Limbă și comunicare (DLC)


 Domeniul Științe (DS)
 Domeniul „Om și societate” (DOS)
 Domeniul Estetic și Creativ (DEC)
 Domeniul Psiho-motric (DPM)
Domeniul „Om și societate”
 Include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile
cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane
influenţează evenimentele.

 Are o extindere şi către contexte curriculare care privesc


tehnologia

 Vizează parcurgerea unor noțiuni de istorie - este important ca


preşcolarii să înţeleagă faptul că situaţiile prezente îşi au
originile în situaţii din trecut, să observe similarităţi sau
diferenţe între oameni sau evenimente, să îşi imagineze viaţa în
alte perioade istorice.

 Formarea principiilor și acțiunilor umane.


Sugestii pentru planificarea anuală a
temelor
Grupa mică

 Cine sunt/suntem?
„Știu cine sunt?” (corpul uman, familie, roluri/activități specifice)
„Familia de sărbători”
„Toți copiii lumii”

 Cum exprimăm ceea ce simțim?


„Sunt român”
„Sărbători în România”

 Cum este/a fost și va fi pe pământ?


„O istorie personală”
Grupa mijlocie

 Cine sunt/suntem?
„Tu și eu” (corpul uman, familie și prieteni, relațiile în familie și cu
prietenii, de ce avem nevoie de familie/prieteni)

„Suntem diferiți?” (Ziua mondială a diversității culturale pentru


dialog și dezvoltare – 21 mai)

„Ce și care sunt drepturile copilului” (Ziua internațională a copilului


– 1 iunie)

 Ce și cum vreau să fiu?

„Vreau să fiu de folos” (activități în familie/grupă, activ-pasiv și


muncă-lene, ce înseamnă să fii de folos, ce este responsabilitatea,
cum și când suntem de folos)
Grupa mare

Cine sunt/suntem?
„O istorie personală” (persoana proprie, familia, arborele
genealogic, strămoșii omului, evenimente istorice specifice
poporului nostru împărtășite de apropiați din familie,
evenimente din viața personală, ce știm despre înregistrarea
evenimentelor istorice/personale)

Cum exprimăm ceea ce simțim?


„Românii și dragostea de țară”
„Scrisori și scrieri” (ce este scrisul, unde îl întâlnim, scrisul de-a
lungul istoriei, tipuri de scris, mesajul)

Ce și cum vreau să fiu?


„Harnic, cinstit și bun (meserii și profesii, muncă și învățătură,
munca și răsplata muncii împlinite)”
Învățământ primar
Planul de învățământ
 Document de stat, elaborat de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, ce reflectă politica statului respectiv şi valorile
aprobate de societate.

 Stabilește:
 Obiectele de învățământ care se studiază într-un
anumit tip şi grad de şcoală.

Succesiunea acestora pe ani de studiu.

Numărul de ore repartizate săptămânal şi anual fiecărui


obiect în funcţie de clase şi structura anului şcolar.

• Curriculum la decizia școlii.


 Arii curriculare:

 Limbă şi comunicare.

 Matematică şi ştiinţe ale naturii.

 Arte.

 Educaţie fizică, sport și sănătate.

 Tehnologii.

 Consiliere și orientare.
 Educația pentru societate - disciplină obligatorie în
învățământ special, clasa pregătitoare (1 oră/săptămână).

 Educația civică – disciplină obligatorie în învățământul


primar , clasele a III-a și a IV-a (1 oră/săptămână).

 Istoria – disciplină obligatorie în învățământ primar, clasa


a IV-a (1 oră /săptămână).

 Educație europeană – disciplină opțională în


învățământul primar, clasa a III-a sau a IV-a (1 oră
/săptămână)
Programa școlară
 Este documentul care detaliază conţinutul obiectelor de
învăţământ pentru fiecare clasă sau an de studiu.

 STRUCTURĂ:

Programa de Educație europeană (2006):


 1. Nota de prezentare
 2. Obiective cadru
 3. Obiective de referinţă
 4. Exemple de activităţi de învăţare
 5. Conţinuturi
 6. Standarde curriculare de performanţă
 Programele aprobate între 2012-2014 (Educație pentru
societate – clasa pregătitoare, Educație civică, Istorie):

 1. Nota de prezentare
 2.
 3.
 4. Exemple de activităţi de învăţare
 5. Conţinuturi
 6.
.
Educație civică - clasele a III-a și a IV-a (2014)
 A fost aprobată prin ordinul ministrului educației naționale nr. 5003/
02.12.2014.

 Este orientată pe competențe.

 Programa școlară a disciplinei Educație civică are ca finalitate integrarea


elevilor în comunitate, realizată prin:

 alfabetizarea moral-civică a copiilor

 dezvoltarea unor atitudini pozitive față de propria persoană și față de ceilalți

 valorificarea experienței specifice vârstei, prin accentuarea dimensiunilor


afectiv-atitudinale asociate celei cognitive
Competențe generale

1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană.

2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-


civic în contexte de viaţă din mediul cunoscut.

3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini


simple de lucru, manifestând disponibilitate.
CONȚINUTURI CLASA A III-A

 Noțiunea de persoană (ce înseamnă să fim persoane, persoana mea/lui)

 Trăsături morale ale persoanei (bunătatea opusă răutății, respectul opus lipsei de
respect, sinceritatea opusă nesincerității, curajul opus lașității, modestia opusă lipsei de
modestie, încrederea în sine și în ceilalți opuse neîncrederii în sine și în ceilalți)

 Raporturile noastre cu lucrurile și ființele

 Raporturile noastre cu lucrurile

 Raporturile noastre cu animalele și plantele

 Raporturile noastre cu ceilalți oameni [Grupuri mici din care facem parte
(familia, grupul de prieteni, grupul de joacă, grupul de învățare) și relațiile
dintre membrii acestora, Reguli ale grupului: drepturi și îndatoriri în cadrul
grupurilor mici)]
CONȚINUTURI CLASA A IV-A

 Locuri de apartenență
 Apartenența locală (domiciliul, tradiții locale)
 Apartenența națională (țara, simbolurile naționale, patriotismul)
 Apartenența europeană (apartenența la UE, simbolurile UE)

 Raporturile noastre cu ceilalți oameni. Valori, norme și


comportamente moral-civice
 Valori morale (bine/rău, altruism/egoism, cinste/necinste, respect/lipsă de
respect, responsabilitate/lipsă de responsabilitate, solidaritate/lipsă de
solidaritate)
 Norme morale (exemplificări ale unor norme morale, rolul normelor)
 Comportamente moral-civice (viața morală cotidiană, comportamente
prosociale și antisociale)

• Drepturile universale ale copilului


Istorie clasea a IV-a (2014)

 A fost aprobată tot prin ordinul ministrului educației naționale nr.


5003 / 02.12.2014.

 Își propune familiarizarea elevilor cu trecutul pornind de la


studierea unor situații familiare (fapte legate de trecutul familiei
sau al localității) și continuând, apoi, cu teme ce sa situează la o
mai mare distanță în timp și spațiu.

 Este orientată pe competențe.

 Organizare tematico-cronologică a cunoștințelor.


Competențe generale
1. Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice
studiate

2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și


evenimente din trecut și din prezent

3. Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de


comunicare

4. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți


Profesorul are obligația de a selecta cel puțin unul din
conținuturile recomandate!!!
RECOMANDĂRI

Popoare de ieri și se astăzi: Dacii, romanii, grecii, galii, slavii, turcii, românii, francezii, ungurii,
germanii, rușii, sârbii, bulgarii.

Cunoașterea lumii prin călători: Marco Polo, Cristofor Columb, Magellan, Badea Cârțan,
Spătarul Milescu, Emil Racoviță, Alexander Csoma de Korosi, exploratori ai secolului XX
Profesorul are obligația de a selecta cel puțin unul din
conținuturile recomandate!!!
RECOMANDĂRI

Legende și scrieri ale anticilor despre daci și romani: fragmente din Herodot, Strabon, Cassius
Dio

Figuri legendare de voievozi, domnitori și conducători locali în opere literare și istorice: Gelu,
Dragoș, Basarab, Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai
Viteazul
Profesorul are obligația de a selecta cel puțin unul din
conținuturile recomandate!!!
RECOMANDĂRI

Construcții religioase și ctitorii lor: Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Neagoe
Basarab, Antim Ivireanu, Constantin Brâncoveanu

Monumente și locuri incluse în patrimoniul UNESCO: fortificațiile dacice din Munții Orăștie,
așezările săsești cu biserici fortificate din Transilvania, orașul Sighișoara, bisericile din lemn din
Maramureș, bisericile pictate din Nordul Moldovei.
Educația europeană, clasele a III-a sau a IV-a

 Curriculumul școlar de Educație europeană a fost aprobat


prin O.M. nr. 5208/ 25.09.2006 și este justificat din
perspectiva aderării României la Uniunea Europeană.

 Își propune să familiarizeze elevii cu date legate de


formarea acestei organizații și, totodată, să le exerseze
deprinderile de a lucra cu harta și alte materiale
informative ce o privesc.
CONȚINUTURI:

I. Cum citim harta Europei.


Statele Europei.
State membre ale Uniunii Europene.
State candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană.

II. Istoric, valori și instituții ale Uniunii Europene.


Uniunea Europeană: constituire, extindere.
Valori ale Uniunii Europene.
Instituții ale Uniunii Europene:
Parlamentul Europei.
Comisia Europeană.

III. Integrarea României în Uniunea Europeană.


Inițierea negocierilor de aderare.
Semnarea Tratatului de aderare.
Criterii de aderare.

IV. A fi elev în Uniunea Europeană.


Asemanari si deosebiri între modurile de a învata ale elevilor din
diferite state membre si din statele candidate si între atitudinile
acestor elevi.
Comunicarea cu elevi din alte tari europene.
Manualul școlar
 Manualul dezvoltă şi concretizează conţinutul programei
prin prezentarea detaliată a cunoştinţe şi a acţiunilor ce
urmează a fi întreprinse de către elevi pentru asimilarea
lor.
FUNCȚIILE MANUALULUI (cf I. Nicola):
I. Funcția de informare
- cuprind un sistem de
cunoştinţe sau informaţii,
prezentate şi structurate
cu ajutorul limbajului şi al
altor mijloace — hărți
istorice sau geografice,
grafice, scheme, desene,
fotografii, axa timpului
etc..
II. Funcția formativă
- posibilităţile pe care
manualul le oferă
pentru stimularea
muncii individuale cu
scopul prelucrării
informaţiilor,
familiarizării elevilor
cu metodologia
cercetării, aplicării
cunoştinţelor în
practică, creării unor
situaţii problemă, etc.
III. Funcția stimulativă

- constă în declanşarea şi
susţinerea unei
motivaţii pozitive în
activitatea de învăţare;

- manualul trebuie să
trezească şi să menţină
atenţia şi interesul, prin
temele abordate, dar și
prin aspectul grafic, să
stimuleze curiozitatea şi
să suscite continuu
efortul creator din
partea elevului.
IV. Funcția de autoinstruire

- manualul trebuie să
pregătească condiţii pentru
realizarea auto-educaţiei, mai
exact, trebuie să-l obişnuiască
pe elev cu tehnica învăţării şi
să-i pună bazele unui stil de
muncă individual.
Criterii de selecție a manualelor
1. Capitolele, temele şi lecţiile să fie redactate coerent.

2. Tratarea temelor trebuie redactată astfel încât să se evite clișeele și


stereotipiile, prejudecățile sau expresiile denigratoare cu privire la un
popor sau altul. De asemenea, este interzisă ideologizarea acestora.

3. Tratarea conținuturilor trebuie realizată în funcție de particularitățile


lor de vârstă, evitându-se formulările greoaie și termenii cu un nivel
ridicat de dificultate.

4. În cazul celor de Istorie, să se respecte logica acestei științe, în sensul


unor expuneri proporţionale şi în consens cu descoperirile
istoriografice.

5. Formulările să fie clare, succinte și, totodată, să respecte ideile


esenţiale.
6. Introducerea unor reprezentări grafice (hărţi, ilustraţii
concludente) care să ofere un suport imagistic
informației din text.

7. Lecţiile de istorie să se încheie, în mod obligatoriu, cu o


concluzie, cu lecturi care solicită reflecția, cu fragmente
de documente istorice reprezentative şi cu un glosar
prin care să se explice termenii de specialitate.

8. Reprezentarea grafică să fie una atractivă, o hârtie de


calitate, o cerneală superioară, precum şi un colorit cu
efecte benefice asupra formării şi informării elevului.
Manuale electronice interactive
 http://manuale.eduteca.ro/profesor/C4I1/index.html#I
 http://manuale.eduteca.ro/profesor/C4I2/index.html#I
 https://manualedigitaleart.ro/biblioteca/art-civic
Sarcină de lucru:

Analizați critic programele școlare de Educație civică și de


Istorie pentru învățământul primar.

S-ar putea să vă placă și