Sunteți pe pagina 1din 5

https://www.youtube.com/watch?

v=RwpJS2HV2Lk
RECAPITULARE

XII a SERAL

TRANSPORTUL DE MARFURI

Prof. Mihaela Poroch

Prin transport rutier se înțelege orice operațiune de transport care se realizează folosind


vehicule rutiere în vederea deplasării mărfurilor sau a persoanelor dintr-o locație în alta. În
acest articol, ne vom concentra pe tipurile de transport rutier de mărfuri. Prin urmare, am
realizat o clasificare a activității de transport rutier de mărfuri care vă va îmbunătăți
cunoștințele despre acest subiect important. Să începem!

CLASIFICAREA DUPA TIPUL DE TRANSPORT 

Transportul rutier de mărfuri se poate desfășura astfel:

1. Transport rutier în trafic național

Prin trafic național ne referim la operațiunea de transport rutier care se efectuează între
două localități situate pe teritoriul aceluiași stat, fără a depăși teritoriul statului respectiv.

2. Transport rutier în trafic internațional

Prin trafic internațional ne referim la operațiunea de transport rutier care se efectuează între
o localitate de plecare și o localitate de destinație, situate pe teritoriul a două state diferite,
cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state.

CLASIFICAREA DUPA TIPUL DE MARFA

După tipul de marfă, categoriile de transport rutier de mărfuri sunt următoarele:

1. Transport rutier de mărfuri generale

Prin categoria de marfă generală se înțelege o gamă foarte variată de bunuri și produse.
Practic, această categorie cuprinde toate mărfurile care pot fi transportate cu un mijloc de
transport de marfă standard. Mărfurile generale pot fi transportate la transport complet (FTL)
și la grupaj (LTL).
În categoria de marfă generală nu sunt cuprinse acele mărfuri care, datorită caracteristicilor,
proprietăților, dimensiunilor, volumelor sau greutății lor, nu pot fi transportate decât cu
mijloace de transport specializate sau autorizate.

2. Transport rutier de mărfuri alimentare

Mărfurile alimentare care prezintă un grad mai mic sau mai mare de perisabilitate trebuie să fie
transportate cu mijloace de transport auto frigorifice dotate cu agregate de temperatură controlată,
în condiții de maximă siguranță și curățenie. Transportul frigorific este divizat in două mari
categorii:

 Transport frigorific cu congelare

Transportul frigorific cu congelare este folosit atunci când se transportă alimente congelate,
precum: carne congelată, pește congelat etc. la temperaturi uzuale de -18/-20 °C.

 Transport frigorific cu refrigerare

Transportul frigorific cu refrigerare este folosit atunci când se transportă alimente care necesită
doar răcire și păstrarea unei temperaturi constante pe întreaga durată a transportului. Exemple de
alimente: pește proaspăt, carne proaspată, produse lactate, legume și fructe proaspete etc.

3. Transport rutier de mărfuri periculoase ADR

Prin mărfuri periculoase ne referim la acele substanțe care, prin natura lor fizico-chimică, pot
produce daune mediului înconjurator, dar și persoanelor afectate. Acestea se pot afla în stare
lichidă sau solidă, iar în funcție de această caracteristică se poate opta pentru transportul lor
folosind camioane ADR normale sau cisterne auto ADR.

Mărfurile considerate periculoase – conform convenției ADR – au nevoie de o atenție specială,


atât la ambalarea acestora, cât și la întocmirea documentelor de transport pentru asigurarea unui
maxim de siguranță și legalitate în procesul de livrare.

Acestea sunt clasele de mărfuri periculoase stabilite de ADR:

Clasa 1: Substanțe și obiecte explozive;

Clasa 2: Gaze;

Clasa 3: Lichide inflamabile;


Clasa 4.1: Substanțe solide inflamabile, substanțe autoreactive și substanțe
explozive, desensibilizate solide;

Clasa 4.2: Substanțe care se aprind spontan;

Clasa 4.3: Substanțe care, la contactul cu apa, degajă gaze inflamabile;

Clasa 5.1: Substanțe comburante;

Clasa 5.2: Peroxizi organici;

Clasa 6.1: Substanțe toxice;

Clasa 6.2: Substanțe infecțioase;

Clasa 7: Substanțe radioactive;

Clasa 8: Substanțe corosive;

Clasa 9: Substanțe și obiecte periculoase diverse.

Şoferii de tir care transportă mărfuri periculoase trebuie să deţină un certificat ADR care
completează certificatul de calificare profesională iniţială sau continuă (CPI/CPC). Atestatul
ADR se obţine în urma unei pregătiri specifice şi are ca scop prevenirea dezastrelor care pot fi
cauzate din pricina nerespectării normelor acordului ADR. Atestatele ADR sunt valabile pe o
perioadă de 5 ani şi sunt eliberate de către Autoritatea Rutieră Română (ARR).

Șoferii care transportă mărfuri periculoase ADR au următoarele interdicții:

 Să provoace șocuri camionului în mers;


 Să fumeze în timpul mersului sau să aprindă un foc la oprire sau
staționare, la o distanță mai mică de 50 metri de autovehicul;
 Să lase camionul si încărcătura nesupravegheată;
 Să remorcheze un vehicul rămas în pană;
 Să urmeze alt traseu sau să staționeze în alte locuri decât cele stabilite
anterior;
 Să permită prezența în camion a altor persoane, cu excepția celuilalt șofer,
a însoțitorilor sau a celor care incarcă/descarcă mărfurile transportate;
 Să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt
special confecționate în acest scop.

4. Transport rutier de deșeuri și gunoaie


Prin transportul de deșeuri și gunoaie se înțelege totalitatea proceselor care încep după colectarea
deșeurilor și gunoaielor și se încheie cu predarea acestora la instalațiile de reciclare, tratare și/sau
eliminare a acestora. Există trei tipuri de transport de deșeuri și gunoaie: rutier, feroviar și naval.
În cele ce urmează, ne vom limita la transportul rutier de deșeuri.

Pentru transportul rutier de deșeuri și gunoaie se folosesc autovehicule de colectare și transport al


deșeurilor. Acestea sunt fie camioane cu recipiente speciale care se încarcă direct, fie camioane
pe care se pot monta containere de capacitate mare care sunt deja încărcate.

O condiție importantă impusă autovehiculelor de colectare este ca acestea să poată încărca cât
mai multe deșeuri. Unele dintre criteriile după care se stabilește dimensiunea vehiculului de
colectare și transport sunt: încărcătura utilă, distanța către stația de transfer, tratare și/sau
eliminare,  sistemul de recipiente, limitările sau dificultățile în traficul rutier etc.

5. Transport agabaritic

Mărfurile agabaritice sunt toate acele mărfuri care nu se încadrează în dimensiunile utile ale unui
camion MEGA de 13,6 m x 2,45 m x 3 m sau greutatea maximă admisă pe osii. Pentru
transportul mărfurilor agabaritice este necesară obținerea de autorizații suplimentare, iar în unele
cazuri, escorte speciale (escorte civile autorizate sau escorte de poliție) și studii de traseu ce
includ măsurători în curbe, sub poduri, pentru a vedea dacă marfa poate trece în siguranță.

Caracteristic pentru mărfurile agabaritice este lipsa de standardizare în ceea ce privește


transportul, fiecare transport necesitând o planificare individuală.

Dintre tipurile de mărfuri agabaritice amintim:

 transporturi agabaritice pentru industria siderurgică;


 transport agabaritic – instalații eoliene;
 transport agabaritic –  utilaje agricole și pentru construcții;
 transport de tractoare, macarale, excavatoare, buldozere;
 transport – utilaj petrolier și extractiv;
 transport stații de asfaltare;
 transport agabaritic pentru vehicule grele;
 transport utilaj greu industrial: motoare, generatoare, etc.;
 transport echipamente navale;
 transporturi agabaritice pentru industriile petrolieră, energetică, chimică;
 transport de silozuri, cilindri, rezervoare, etc.;
 transport grinzi de beton;
 transporturi de hale industriale și structuri metalice;
 transport de alte utilaje, vehicule, structuri etc.

 Transport rutier de animale vii


Prin transportul rutier de animale vii se înțelege totalitatea proceselor care încep după încărcarea
animalelor și se încheie cu predarea acestora la destinație. Printre tipurile de animale transportate
se numără: porcinele, ovinele, bovinele, păsările etc.

Mijloacele de transport utilizate pentru transportul de animale vii, containerele şi dotările acestora
trebuie construite, întreţinute şi operate astfel încât să se asigure siguranţa animalelor în timpul
transportului și bineînțeles, să se evite rănirea şi suferinţa acestora. Autovehiculele trebuie să fie
construite astfel încât să ofere animalelor spaţiul adecvat pentru a sta în poziţia lor  naturală. 

Acestea sunt tipurile de transport rutier de mărfuri, clasificate după tipurile de marfă și după
tipul de transport. Voi aveți un tip de marfă pe care preferați să îl transportați? Dacă da, scrieți-ne
în comentarii!