Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT LECTIE CLASA A III A

Data: ................
Unitatea de Învatamant: ……………..
Clasa: A III A
Aria Curriculara: Matematică
Subiectul Lectiei: Recapitulare sistemul poziţional de formare a numerelor naturale mai mici decât 1 000 000
Forma de Realizare: Activitate integrata (MEM , CLR , MM)

Obiectiv cadru:

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

Obiective de referinta:

1.1.- să înţeleagă şi să utilizeze sistemul poziţional de formare a numerelor naturale mai mici decât 1 000 000;
1.2.- să scrie, să citească, să compare, să ordoneze, să facă estimări folosind numere naturale mai mici
decât 1 000 000.

Obiectivul fundamental:
- recapitularea şi sistematizarea formării, citirii, scrierii, comparării, ordonării şi rotunjirii numerelor naturale
de la 0 la 1 000 000

Tipul Lectiei:
- lecţie de recapitulare şi sistematizare
Obiective operationale:
O1:- să scrie cu cifre numerele date;
O2:- să recunoască vecinii unor numere date;
O3:- să numere crescător şi descrescător;
O4:- să recunoască numere în concentrul 0- 1 000 000 după cerinţele formulate;
O5:- să completeze o relaţie dată, astfel încât aceasta să fie adevărată.

Metode si procedee didactice: Conversaţia, exerciţiul,explicaţia, munca pe grupe, munca independentă

Mijloace didactice: caietele elevilor, instrumente de scris, manualul, tabla

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

1. Moment organizatoric:
Pregătirea elevilor pentru ora de matematică

2. Verificarea temei de acasa:


Verific calitativ temele de casă. Un elev citeşte tema, ceilalţi verifică.

3. Pregatirea psihologica
Care este numărul mai mare dintre 1 915 şi 2 101?

Spune- mi vecinii numerelor:


5 000
3 910
4 001
18 210
30 217

Numără din 50 în 50 de la 7 400 la 7 000!

Vecinii numerelor sunt:

2 999 şi 3 001
2 709 şi 2 711
5 000 şi 5 002
18 199 şi 18 201
30 116 şi 30 118

4. Reaminitrea subiectului
După cum v-am anunţat, azi la ora de matematică continuăm cu exerciţii cu numere de la 0 la 1 000 000. La fel ca şi ora trecută
vom recapitula formarea, citirea, scrierea, citirea, compararea, ordonarea şi rotunjirea numerelor de la 0 la
1 000 000.

Scriu titlul la tablă:


Recapitulare

5. Recapitulare si sistematizarea cunostintelor

Începem cu ex. 1 de la pag. 12 din manual!


Elevii citesc exerciţiul din manual:
Scrie cu cifre numerele: ...
Trec pe rând la tablă şi rezolvă exerciţiul:
29 431
809 530
909 909

Scrie vecinii numerelor şi subliniază- l pe cel mai mic:


7 000 10 550 50 110

Trec pe rând la tablă şi rezolvă:


 Scrie toate numerele cuprinse între 28 309 şi 28 320:
 Elevii rezolvă singuri apoi verificăm la tablă: 28 310; 28 311; 28 312; 28 313; 28 314; 28 315; 28 316; 28 317; 28 318;
28 319.
 Care este cel mai mare număr natural format din patru cifre identice?
9 999
 Care este cel mai mic număr par format din cinci cifre? Cifrele nu se pot repeta.
10 124
 Facem exerciţiul 2 de la pag. 13 din manual! Lucraţi pe grupe!
Citesc exerciţiul:
Scrie cifra potrivită, astfel încât relaţiile să fie adevărate:
Elevii lucrează pe grupe.
După ce au terminat, un elev trece la tablă pentru verificare, iar liderii de grupă verifică.
72 237= 72 237
46 518<56 518
16 907> 6 903
77 483>76 483
95 514<95 714
3 798>3 797
6. Analiza si aprecieri
Fac aprecieri generale şi individuale şi asupra modului de lucru pe grupe.
Numesc elevii care au fost cei mai activi.

7. Tema pentru acasă


Notez tema la tablă:
pag. 12 ex. 4
pag.13 ex. 5
Explic tema

8. Icheierea lectiei
-Vă pregătiţi pentru ora de muzică şi apoi ieşiţi în pauză!