Sunteți pe pagina 1din 2

NOȚIUNI TEORETICE

3. Procesul de nursing în bolile infecțioase

3.1. Culegerea de date (date subiecte, obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect cu întrebări închise deschise), observaţie cercetare documente
medicale (foaia de observație clinică, trimiteri, scrisori medicale, reţete, etc.), discuţii cu echipele de îngrijire şi aparținătorii, examen fizic, ancheta epidemiologică

3.2. Independenta/ Dependenta

 Aplică intervențiile proprii şi delegate.

 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

 Manifestări de independență: pacientul conştient, mobilitate păstrată, comunicarea eficientă la nivel motor.

 Probleme de dependență: alterarea integrității tegumentelor şi mucoaselor, potenţial de suprainfecție a leziunilor, potenţial de complicații respiratorii, digestive
nervoase, alterarea confortului psihic şi fizic, dezinteres fată de măsurile de igienă şi protecţie, deficit de autoîngrijire

 Surse de dificultate: de ordin psihologic (stres, anxietate, de ordin social ( izolare, sărăcie) lipsa cunoașterii

3.3. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependență)

Obiectivul nursing: specificitate, performantă, implicare, realism, observabilitate (cine, ce, ce se poate face, cum în ce măsură, când?) obiective pe termen lung,
mediu scurt.

Priorități de îngrijire: supravegherea funcțiilor vitale şi vegetative , profilaxia infecților, prevenirea complicațiilor.

3.4. Intervenții proprii (autonome) comunicare, hidratare, alimentare, igienă, mobilizare, profilaxie, educaţie

3.5. Intervenții delegate: pregătirea pentru investigații şi analize, administrarea tratamentului local şi general, administrarea serurilor imune, vaccinuri şi anatoxine

3.6. Evaluarea și aprecierea calității îngrijirilor

Obiective stabilite:
Realizate - manifestare de dependență absente sau ameliorate, satisfacția pacientului.

Nerealizate: manifestări de dependență care se mențin.

Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitățile fizice ale pacientului

Planificarea intervenției: adecvate manifestării de dependentă prezente în evoluția pacientului.

4. Legislația bolilor infecto-contagioase.

4.1. Imunitatea: nespecifica, specifică.

 Mijloace terapeutice în bolile infectocontagioase: -antibiotice, grupul beta-lactamine: clasa peniciline, clasa cefalosporine.

Alte clase de antibiotice: aminoglicozide, macrolide, amfenicoli, tetracicline.

 Vaccinuri profilactice și terapeutice


 Seruri heterologe hiperimune: ser antibotulinic

 Gamaglobuline nespecifice: octagam.


 Imunoglobuline umane specifice: antitetanos, antirabică, antihepatită B.