Sunteți pe pagina 1din 4

Importanța RSC în contextul

actual al globalizării

Profesor: Corina Student: Hoțescu


Dumitrescu Alexandru - Bogdan
1. Contextul actual

În contextul actual al globalizării vieţii economice, sociale şi chiar spirituale, nevoia de


moralitate a oamenilor devine din ce în ce mai pregnantă; considerată, în special, un apanaj al
dezvoltării, etica este un set de valori care nu lipseşte din nicio cultură a lumii. Progresul economic
fulminant şi extinderea tehnologiilor la scară globală au dus la reafirmarea considerentelor de ordin
etic. Pe măsură ce relaţiile dintre oameni sunt din ce în ce mai apropiate, depăşind barierele
spaţiale, etica devine o problemă care nu mai poate şi nu mai trebuie să fie ignorată.

2. Legătura dintre globalizarea mediului de afaceri și Responsabilitatea social


corporativă

În forumurile de dezbateri internaţionale şi în literatura de specialitate, RSC este strâns legată


de globalizarea mediului de afaceri şi considerată încă apanajul societăţilor multinaţionale. Rolul
acestor companii într-un mediu de afaceri global, guvernanţa globală şi legitimitatea considerării
unor aspecte de RSC au fost amplu analizate în ultimii zece ani. Adesea, iniţiativele responsabile
social ale marilor companii ale lumii au fost văzute ca soluţii miraculoase la problemele ridicate
de fenomenul globalizării, cu atât mai mult cu cât aceste companii multinaţionale beneficiază în
mod deosebit de pe urma imperfecţiunilor pieţei asociate unui mediu global de afaceri, având
datoria morală şi puterea financiară de a-şi aduce contribuţia la bunăstarea societăţii.

Una dintre principalele responsabilităţi ale companiilor multinaţionale este aceea de a-şi
asuma, în mod voluntar, îndeplinirea anumitor obiective sociale, cu atât mai mult cu cât, în prezent,
companiile sunt mai puţin constrânse de factori externi decât erau în trecut. Dat fiind faptul că nu
există un organism guvernamental supranaţional care să monitorizeze activitatea corporativă peste
graniţele naţionale, iar diversele ţări ale lumii sunt caracterizate de legi şi standarde diferite,
problema moralităţii companiilor multinaţionale a fost amplu şi intens dezbătută. Astfel, ceea ce o
companie (multi)naţională ar trebui să facă pentru a-şi îndeplini rolul său social şi, mai ales, de ce
ar trebui să se implice în iniţiative de ordin social sunt probleme care merită o atenţie deosebită şi
raţionamente morale ce depăşesc sfera consideraţiilor economice.
3. Responsabilitățiile companiilor multinaționale

În concepția mea, obligaţiile sau responsabilităţile companiilor multinaţionale se referă la


promovarea creşterii economice generale şi a progresului social şi vizează menţinerea şi
consolidarea standardelor şi normelor de comportament etic. Concret, în ceea ce priveşte RSC, pot
fi identificate o serie de elemente-cheie minime: primul element ar fi acela că societăţile
multinaţionale trebuie să respecte legile şi regulamentele din ţara în care îşi desfăşoară activitatea
şi să încerce să se alinieze standardelor internaţionale cu privire la forţa de muncă, drepturile
omului şi protecţia mediului; al doilea element vizează asumarea unor activităţi filantropice în
ţările în care operează, inclusiv donarea de fonduri, timp sau personal pentru cauzele de binefacere.

3.1.Argumente împotriva ideii de responsabilitate socială a companiilor multinaționale

Pe de-o parte, în urma criticilor primite de companiile multinaţionale cu privire la exploatarea


ţărilor mai puţin dezvoltate şi a ignorării RSC pe care ar trebui să şi-o asume în acele părţi ale
lumii, companiile multinaţionale au argumentat faptul că principala motivaţie a acestora ar trebui
să fie obţinerea unui profit considerabil pentru acţionarii lor, acesta fiind un punct de vedere valid.
Dar ideea că responsabilitatea atingerii unor obiective politice, economice sau sociale revine
integral guvernelor naţionale nu este în totalitate etică; aceşti oponenţi ai RSC considerând că
societăţile transnaţionale trebuie să acţioneze în limitele impuse de legile şi de reglementările aflate
în vigoare, să-şi plătească taxele şi să menţină nivelul existent al standardelor privind munca şi
protecţia mediului, dar nu pot fi responsabile pentru rezolvarea tuturor problemelor sociale, pentru
atingerea unei ocupări depline a forţei de muncă sau pentru eradicarea sărăciei.

3.2.Argumente în favoarea ideii de responsabilitate socială a companiilor multinaționale

Pe de altă parte, adepţii responsabilităţii sociale a companiilor multinaţionale consideră că


sectorul privat manifestă atât o nevoie practică, cât şi o anumită responsabilitate etică pentru
bunăstarea mediului în care acţionează, bazate pe propriile sale nevoi de stabilitate economică şi
socială, nevoia de a avea o forţă de muncă sănătoasă şi capabilă şi beneficiile pe care le poate
obţine din reglementări guvernamentale puţin restrictive. Aşa după cum se arată şi într-un raport
al ONU cu privire la situaţia socială la nivel global, asumarea unei responsabilităţi sociale ridicate,
peste limitele impuse de lege şi de guvernele naţionale, este benefică pentru corporaţiile
transnaţionale şi duce la o creştere continuă a succesului lor exprimat în termeni de profitabilitate
economică: companiile responsabile social îşi asigură profiturile pe termen lung, îşi îmbunătăţesc
imaginea publică şi atrag opinia favorabilă a tuturor grupurilor sociale influenţate de sau care
influenţează activitatea lor.

3.3.Concluzie

În concluzie, sunt de părere că există o relaţie pozitive între implicarea socială a companiilor
şi beneficiile economice pe care acestea le resimt. În plus, o politică de responsabilitate socială
corporativă condusă în mod corespunzător este benefică şi pentru companie, şi pentru societate în
ansamblul său

4. Bibliografie

1 - Doing Well by Doing Good- CSR in a Global Context, de Magdalena Popowska și Beata
Ratkowska publicat în Institute of Economic Research Working Papers (No. 94/2017)

2 - CORPORATE SOCIAL RRESPONSIBILITY IN AN INTERNATIONAL


PERSPECTIVE, de Petia Koleva, Thomas Lamarche și Eric Magnin, publicat în East-West
Journal of Economics And Business (Vol. XVII – 2014, No.1)

3 - Corporate social responsibility research: the importance of context, de Carol A. Tilt,


publicat în International Journal of Corporate Social Responsibility 1 (2016).

4 - INDIAN AND GLOBAL PERSPECTIVE OF CSR:


https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/156261/9/08_chapter%203.pdf

5 - Responsible Organizations in the Global Context, Current Challenges and Forward-


Thinking Perspectives, de Annie Bartoli, Jose-Luis Guerrero, Philippe Hermel,

S-ar putea să vă placă și