Sunteți pe pagina 1din 9

PLANURI DE INGRIJIRE – CANCER MAMAR

PLAN DE INGRIJIRE CU NEOPLASM MAMAR DREPT

G.A. in varsta de 49 de ani din Salsig, strada principala, numaru 432,


religie ortodoxa, stare civila casatorita, pensionara, are 5 copii, dintre care 2
sunt casatoriti si are trei nepoti.

Nu are antecedente de cancer mamar in familie, nu fumeaza, consuma


alcool ocazional, consuma o cafea pe zi, are o gospodarie pe care o intretine
cu sotul.

In urma cu cateva luni s-a prezentat la medicul de familie pentru un


control mai detaliat pentru ca an ultimul timp nu se simptea prea bine. In urma
ezamenului clinic s-a descoperit ca are un nodul la sanul drept de dimensiuni
reduse. Medicul i-a facut trimitere catre un medic specialist oncolog. In urma
examenului mai amanuntit (analiye de laborator, mamografie, biopsie)
medicul descopera ca are un neoplasm mamar drept. Chimioterapie
neoadjuvanta, stare post mamectomie radicala cu limfodenectomie axilara,
distonie neurovegetativa R. Evolutia post-operatorie a fost favorabila fara
complicatii. Medicul o interneaza in sectia de oncologie pentru efectuarea
tratamentului cu citostatice. In urma tratamentului pacienta a deventi
depresiva, anxioasa, nu accepta aceasta boala, ii este frica de moarte, deoarece
are cunostint vagi despre aceasta boala.

Raspuns terapeutic negativ

Refuza sa se alimenteze din cauza greturilor si varsaturilor.


Pacienta prezinta o dezhidratare usoara cauzata de varsaturi, pezinta diaree

Tensiune arteriala 120/60; puls 72 batai pe minut; temperatura 37grade


celsius; greutate 60kg; inaltime 1,65 m.

Tratament

Metoclopramid f VI.

Cytryl f II

Arnetim V.

Farmorubicin 50 mg/zi

Algocalmin f VI.

Diclofenac f III

Oxacilina f V.

Taxotere 140 mg/zi

Explorari: biopsie, radioterapie, chimioterapie neoadjuvanta,


mamaografie, mastectomie totala.

Nivelul de dependenta III A.

Nevoi Diagnostic Obiective Interventii Evaluare


1. Nevoia Comunicare 06.02.2020- Linistim 06.02.2020
de a ineficace la 23.02.2020. pacienta cu 23.02.2020
comu- nivel afectiv Pacienta sa privire la starea
Pacienta
nica. manifestata fie echilibra- sa, explicandu-i
este
prin anxietate ta psihic. scopul si natura
echilibrata
cauzata de interventiilor.
06.02.2020- psi-hic.
depresie (fac-
03.2020. Familiarizam
tori de neaco- 06.02.2020-
pac-ienta cu
modare in Pacienta sa
mediul sau 003.2020.
mediul spita- foloseasca
ambient.
licesc. mij-loace de Pacienta
comu-nicare Asiguram un com-unica
adecvate me-diu de relativ bine
starii sale. securitate cu perso-
linistit. nalul
medical si
cu pacientii.
2. Nevoia Confuzia in 06. 02. Explorarea 06. 02.
de a imaginea me- 2020.- 13. nivelu-lui de 2020-
invata. ntala a propr- 02. 2020 cunostinte ale
13. 02. 2020
iei aparente pacientei privi-
Pacienta sa
fizice manife- nd boala, modul Pacienta a
ac-umuleze
state prin str- de manifestare, inv-atat
noi
es, cauzata de masurile despre gr-
cunostinte.
pierderea unui preventi-ve, adul sau de
san. modul de boala si la
06. 02. participare la sta-diul de
2020.- inte-rventii si la recupe-rare.
procesul de
16. 03. 2020 06. 02.
recu- perare.
2020-
Pacienta sa
Invatam
ac-cepte 1 03. 2020.
pacienta cu
schimba- rea
privire la sanul Pacienta a
schemei co-
pierdut reu-sit sa isi
rporale.
spunandu-i ca ar acce-pte
06. 02. 2020 putea purta o schema co-
proteza ca sa nu rporala cu
16. 02. 2020 se observe sanul
aju-torul
pie-rdut, sau personal-
Familia sa o
chiar pu-rtarea ului
in-curajeze
unuia din si- medical,
si mai ales
licon, asadar sa sotului care
sotul sa fie
nu se i-a fost
alaturi de ea.
ingrijoreze. alaturi
mereu si
copii,
impreuna cu
sotul au
decis ca v-a
purta un san
din silicon.
3. Nevoia Alimentatie 02. 06. 2020- Invatam 06. 02.
de a se ali- inadecvata pacienta sa aiba 2020-
13. 02. 2020.
menta. prin deficit ca- o alimenta-tie
13. 02. 2020
uzata de grea- Pacienta sa bogata in fibre,
ta si varsaturi ( ai-ba o stare legume, fructe, Pacienta are
reactiile ad- de bine fara ca-rne fara o stare de
verse la trata- greata si grasime, sa bea bine fara
ment cu cito- varsaturi. cel putin 2L de greata si
statice), mani- apa pe zi varsaturi.
festata prin 06. 02. 2020- (ceaiuri de
refuz. 16. 03. 2020 preferi-nta). Sa 06. 02.

evite alco-olul, 2020.-


Pacienta sa
ceaiul prea cald,
fie 16. 03. 2020
afumturile,
echilibrata
aportul zilnic de Pacienta a
hid-
grasimi sa nu inv-atat
roelectrolitic
dep-aseasca cum sa ai-ba
si
70g, con-sumul o alimentat-
nutritional.
de sare sa fie ie
mai mic de 5g, sanatoasa.
fara
conservanti.

Bilantul
lichidelor
ingerate si
elimin-ate.
4. Nevoia Vulnerabilitate 06. 02. 2020- Urmarirea si 06. 02.
de a evita fata de perico- apre-cierea 2020-
16. 02. 2020
pericolele. le cauzata de corecta a
16. 03. 2020
scaderea rezi- Pacienta sa potensialului
stentei organi- be-neficieze infe-ctios al Pacienta a
smului, manif- de un mediu pacientei, fost asezata
estata prin pr- ambient fara receptivitatea sa intr-un
edispozitii la accidente si si aplicarea salon ferit
infectii. infectii. masuril-or de de accidente
izolare a su- si infectii.
06. 02. 2020- rselor de
infectii.
16. 03. 2020

Aerisirea
Pacienta sa
camerei zilnic.
fie
echilibrata
psi-hic.
Nevoia Eliminare ina- 09. 02. 2020- Aplicam 09. 02.
de a elimi- decvata calita- medica-tia 2020.-
1 02. 2020
na. tiv si cantitativ prescrisa de
1 02. 2020
cauzata de va- Pacienta sa medic daca va fi
rsaturi manife- ai-ba o necesar. Pacienta are
stata prin gre- eliminare o eliminare
Asigurarea
turi. adecvata. ade-cvata.
igienei locale

06. 02. 2020- dupa fieca-re


eliminare.
16. 03. 2020 06. 02.
2020.-
Pacienta sa
fie curata si 16. 03. 2020
ingri-jita.
Pacienta
efe-ctueaza
dus zilnic.
6. Nevoia Somn si odih- 09. 02. 2029- Administram 09. 02.
de a dormi na inadecvata me-dicatia 2020-
16. 03. 2020
si a se odi- cauzata de de- indicata de
24. 02. 2020
hni. presie si anxi- Pacienta sa medic.
etate manifes- fie odihnita Pacienta se
Observam
tata prin slabi- cu to-nusul si-mpte
efecte-le
ciune profun- fizic si psihic odihnita si
medicamentelor
da. bun. relazata.
Invatam
pacienta cum sa
efectueze
tehnici de
relaxare si de
cate ore de
somn are
nevoie.

Observarea si
no-tarea
functiilor vi-tale
si vegetative,
perioada somn –
odihna
comporta-
mentul
pacientei.
7. Nevoia Realizare ina- 06. 02. 2020- Ajutam pacienta 06. 02.
de a te rea- decvata cauza- sa-si reevalueze 2020- 16.
16. 03. 2020
liza. ta de pierderea capacitatiile 02. 2020
stimei de sine. Pacienta sa- sale, sa-si
Pacienta si-
si recapete planifice ac-
a recapatat
incre-derea tivitatiile
inc-rederea
si stima de propuse, dreptul
si stima de
sine. de a lua decizii
sine.
care o pri-vesc,
07. 02. sa fie respo-
07. 02. 2020
2020.- nsabila de tot
ceea ce face. 16. 03. 2020
16. 03. 2020

Ajutam pacienta Pacienta isi


Pacienta sa
in recuperarea apreciaza
po-ata
fi-zica, psihica acti-vitatile
realiza si
pen-tru sale.
aprecia
reducerea han-
obiecti-v
dicapurilor si
activitatile ob-tinerea
sale. indepen-dentei.
8. Nevoia Actiune inade- 07. 02. 2020 O incurajam sa- 07. 02. 2020
de a actio- cvata asupra si exprime
16. 03. 2020 16. 03. 2020
na propriei credi- sentime-ntele si
propriei nte si valori Pacienta sa- nevoile. Pacienta si-
credinte si cauzata de tri- si recapete a recapatat
Comunicam des
valori. stete manifes- incre-derea toata
cu pacienta
tata prin neli- In sine. increderea
arata-ndu-se
niste, plans. in sine.
07. 02. 2020- plina de
solicitudine.
16. 03. 2020
La dorinta
Pacienta sa pacien-tei
ai-ba o stare chemam un pr-
psi-hica eot pentru a-si
buna. ex-prima
nelinistea si
tristetea.

Administram la
nevoie
medicatie
sedativa.