Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data : 22.02.2012
Clasa : a X – a G
Disciplina : Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare : Simbolismul
Subiectul lecţiei : Exerciţii de interpretare a unui text liric simbolist- Acuarelă, Ion Minulescu
Tipul lecţiei : Aprofundare
Timp de lucru : 50 minute
Profesor: Toma Lorena Teodora

COMPETENTE SPECIFICE
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

C1- să cunoască trăsăturile curentului simbolism;


C2- să identifice corespondenţe între stări sufleteşti şi universul exterior;
C3- să comenteze versuri, conform algoritmului;
C4- să distingă într-un text la prima vedere particularităţi stilistice şi de compoziţie;

STRATEGII DIDACTICE:
1. RESURSE PROCEDURALE:
 METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, lucrul cu fişe, comentariul literar,
brainstorming-ul.
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, lucrul în echipe.
2. RESURSE MATERIALE: fişe de lucru, volumul de poezii, tabla de scris, videoproiectorul, power
point.

Bibliografie :

1. Balotă, Nicolae, Arte poetice ale secolului XX, Ed. Minerva, 1997.
2. Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Cartea
Româneasca, Bucureşti
3. Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii si literaturii romane in scoala, Editura Polirom,
Bucuresti, 1999
4. Ruşti, Doina, Dicţionar de teme şi simboluri din literatura română, Ed. Univers, 2000
5. Miron, Suzana, Roşca Elisabeta, Poeţi români din perioada interbelică, Ed.All, 2001
Proiect didactic

Momentul Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp


lecţiei acordat

1. Pregătirea resurselor materiale/ 1 min.


Organizarea Prezintă contextul desfăşurării activităţii didactice. Notează auxiliare pentru oră
absenţele în catalog.
clasei

Profesorul verifică frontal tema dată în ora anterioară, audierea Elevii recită/ audiază
2. Evaluarea 5 min.
unor recitări ale poeziei Acuarelă, de I. Minulescu
temei Momentul ortografic: explicarea unui semn de ortografie
(abreviere, cratimă, apostrof)
Identificat în timpul verificării frontale a temelor.

3. Enunţarea
titlului lecţiei Notează titlul lecţiei- Exerciţii de interpretare a unui text liric 10 min.
şi a Elevii notează titlul pe caiete
simbolist- Acuarelă, Ion Minulescu - şi enumeră obiectivele.
obiectivelor;
actualizarea Le cere elevilor să enumere trăsăturile simbolismului,
cunoştinţelor subliniind patru dintre ele: muzicalitate şi cromatică; teme şi
Elevii numesc principalele trăsături
motive poetice; corespondenţe; versificaţie. simboliste
Lectura model a profesorului.
Momentul de lectură: 2-3 elevi citesc corect şi expresiv Elevii vor identifica şi ilustra cu versuri
4. Dirijarea pasaje din poezie. adecvate trăsătura simbolistă cerută. 20 min.
învăţării Comentarii pe marginea textului- explorarea textului: idei,
sentimente, stări, lirismul obiectiv. Vor nota pe caiete trăsăturile simboliste
Sarcini de învăţare: elevii sunt împărţiţi în patru grupe şi li se identificate, fiecare membru din grupă
cere să ilustreze câte o trăsătură simbolistă pe baza textului, contribuind la realizarea sarcinii de
din cele 4 sugerate. lucru.
Profesorul va utiliza un material power point cu imagini şi
sunet, sugestive pentru a crea o atmosferă cât mai propice
interpretării.
Monitorizează activitatea, oferind consiliere elevilor care au
nevoie de sprijin.

5. Obţinerea Elevii redau elementele de viziune


performanţei Profesorul doreşte ca elevii să sintetizeze interpretările făcute artistică în creaţia lui Minulescu, ideile
pentru fiecare trăsătură. poetice în concordanţă cu diversitatea 10 min.
cromatică, viziune artistică, recurenţa
Corectează şi completează răspunsurile elevilor, sintetizând unor motive literare şi stările eului liric.
informaţiile. Vor nota pe caiete sinteza demersului
interpretativ.
6.
Asigurarea Tema pentru acasă:
transferului Ilustrează o trăsătură a limbajului poetic (expresivitatea, Elevii îşi notează tema pe caiete,
şi a ambiguitatea, reflexivitatea, sugestia), pornind de la textul reţinând explicaţiile profesorului cu 2 min.
retenţiei Acuarelă. privire la rezolvarea temei.

Prezintă carnetul de elev


7. Notarea Apreciază răspunsurile şi activitatea elevilor. Notează în
elevilor şi catalog şi motivează notele acordate 2 min.
motivarea
aprecierilor
Acuarelă*
Ion Minulescu
În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână
Orăşenii, pe trotuare,
Merg ţinându-se de mână,
Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână,
De sub vechile umbrele, ce suspină
Şi se-ndoaie,
Umede de-atâta ploaie,
Orăşenii pe trotuare
Par păpuşi automate, date jos din galantare.

În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână


Nu răsună pe trotuare
Decât paşii celor care merg ţinându-se de mână,
Numărând
În gând
Cadenţa picăturilor de ploaie,
Ce coboară din umbrele,
Din burlane
Şi din cer
Cu puterea unui ser
Dătător de viaţă lentă,
Monotonă,
Inutilă
Şi absentă...

În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână


Un bătrân şi o bătrână -
Două jucării stricate -
Merg ţinându-se de mână...

* ACUARÉLĂ, acuarele, s. f. 1. Tehnică picturală în care sunt întrebuințate culori diluate cu apă. 2. Vopsea solidă care se
întrebuințează în acuarelă (1). 3. Pictură executată în acuarelă (1). [Pr.: -cu-a-] – Din fr. aquarelle. (DEX online)

Cerinţa: Ilustraţi cromatismul şi muzicalitatea versurilor minulesciene, evidenţiind rolul pe care îl au


în transmiterea mesajului artistic.
Cerinţa: Ilustraţi teme şi motive existente în versurile minulesciene, evidenţiind rolul pe care îl au în
transmiterea mesajului artistic.
Cerinţa: Ilustraţi corespondenţele interior- exterior existente în versurile minulesciene, evidenţiind
rolul pe care îl au în transmiterea mesajului artistic.
Cerinţa: Analizaţi versificaţia poeziei minulesciene, evidenţiind rolul pe care îl are în transmiterea
mesajului artistic.
Anexa 1 GRUPA A II-A

Acuarelă*
Ion Minulescu
În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână
Orăşenii, pe trotuare,
Merg ţinându-se de mână,
Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână,
De sub vechile umbrele, ce suspină
Şi se-ndoaie,
Umede de-atâta ploaie,
Orăşenii pe trotuare
Par păpuşi automate, date jos din galantare.

În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână


Nu răsună pe trotuare
Decât paşii celor care merg ţinându-se de mână,
Numărând
În gând
Cadenţa picăturilor de ploaie,
Ce coboară din umbrele,
Din burlane
Şi din cer
Cu puterea unui ser
Dătător de viaţă lentă,
Monotonă,
Inutilă
Şi absentă...

În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână


Un bătrân şi o bătrână -
Două jucării stricate -
Merg ţinându-se de mână...

* ACUARÉLĂ, acuarele, s. f. 1. Tehnică picturală în care sunt întrebuințate culori diluate cu apă. 2. Vopsea solidă care se
întrebuințează în acuarelă (1). 3. Pictură executată în acuarelă (1). [Pr.: -cu-a-] – Din fr. aquarelle. (DEX online)
Cerinţa: Ilustraţi teme şi motive existente în versurile minulesciene, evidenţiind rolul pe care îl au în
transmiterea mesajului artistic.

Tema pentru acasă:


Ilustrează o trăsătură a limbajului poetic (expresivitatea, ambiguitatea, reflexivitatea, sugestia),
pornind de la textul Acuarelă.

Anexa 1 GRUPA A III-A

Acuarelă*
Ion Minulescu
În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână
Orăşenii, pe trotuare,
Merg ţinându-se de mână,
Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână,
De sub vechile umbrele, ce suspină
Şi se-ndoaie,
Umede de-atâta ploaie,
Orăşenii pe trotuare
Par păpuşi automate, date jos din galantare.

În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână


Nu răsună pe trotuare
Decât paşii celor care merg ţinându-se de mână,
Numărând
În gând
Cadenţa picăturilor de ploaie,
Ce coboară din umbrele,
Din burlane
Şi din cer
Cu puterea unui ser
Dătător de viaţă lentă,
Monotonă,
Inutilă
Şi absentă...

În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână


Un bătrân şi o bătrână -
Două jucării stricate -
Merg ţinându-se de mână...

* ACUARÉLĂ, acuarele, s. f. 1. Tehnică picturală în care sunt întrebuințate culori diluate cu apă. 2. Vopsea solidă care se
întrebuințează în acuarelă (1). 3. Pictură executată în acuarelă (1). [Pr.: -cu-a-] – Din fr. aquarelle. (DEX online)
Cerinţa: Ilustraţi corespondenţele interior- exterior existente în versurile minulesciene, evidenţiind
rolul pe care îl au în transmiterea mesajului artistic.
Tema pentru acasă:
Ilustrează o trăsătură a limbajului poetic (expresivitatea, ambiguitatea, reflexivitatea, sugestia),
pornind de la textul Acuarelă.

Anexa 1 GRUPA A IV-A

Acuarelă*
Ion Minulescu
În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână
Orăşenii, pe trotuare,
Merg ţinându-se de mână,
Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână,
De sub vechile umbrele, ce suspină
Şi se-ndoaie,
Umede de-atâta ploaie,
Orăşenii pe trotuare
Par păpuşi automate, date jos din galantare.

În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână


Nu răsună pe trotuare
Decât paşii celor care merg ţinându-se de mână,
Numărând
În gând
Cadenţa picăturilor de ploaie,
Ce coboară din umbrele,
Din burlane
Şi din cer
Cu puterea unui ser
Dătător de viaţă lentă,
Monotonă,
Inutilă
Şi absentă...

În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână


Un bătrân şi o bătrână -
Două jucării stricate -
Merg ţinându-se de mână...
* ACUARÉLĂ, acuarele, s. f. 1. Tehnică picturală în care sunt întrebuințate culori diluate cu apă. 2. Vopsea solidă care se
întrebuințează în acuarelă (1). 3. Pictură executată în acuarelă (1). [Pr.: -cu-a-] – Din fr. aquarelle. (DEX online)

Cerinţa: Analizaţi versificaţia poeziei minulesciene, evidenţiind rolul pe care îl are în transmiterea
mesajului artistic.

Tema pentru acasă:


Ilustrează o trăsătură a limbajului poetic (expresivitatea, ambiguitatea, reflexivitatea, sugestia),
pornind de la textul Acuarelă.