Sunteți pe pagina 1din 2

1. Cum apreciaţi răspunsul la solicitările dvs.

– administrarea medicamentelor, pregătirea


bolnavilor pentru consult , insoţirea bolnavilor pe diferite secţii?

a) nesatisfacator b) bine c) foarte bine

2. Sunteţi mulţumit de modul de relaţionare cu asistenţi medicali?


a) nesatisfacator b) bine c) foarte bine

3. Calitatea ingrijirilor medicale acordate de asistenţi medicali bolnavilor internaţi

a) nesatisfacator b) bine c) foarte bine

4. Administrarea medicamentelor pe cale orala (tablete) s-a facut sub supravegherea asistentei ?

a) da, intodeauna b) da, uneori c) nu, niciodata

5. Nivelul pregătirii de specialitate al asistentilor medicali

a) nesatisfacator b) bine c) foarte bine

6. Nivelul pregătirii psihologice in relaţia cu pacientul al asistentilor medicali?

a) nesatisfacator b) bine c) foarte bine

7. Nivelul general de pregătire al asistentilor medical?

a) nesatisfacator b) bine c) foarte bine

8. Atitudinea asistentului medical faţă de bolnav ?

a) nesatisfacatoare b) bună c) foarte bună

9. Cum apreciaţi limbajul folosit şi modul de comunicare al asistentelor medicali în conversaţia


cu bolnavul

a) nesatisfacator b) bine c) foarte bine

10. Daca ar fi necesar sa aveţi in echipă asistenţi medicali care au făcut practică, ati opta pentru
acest personal?

a) in mod cert da b) probabil ca da c) in mod categoric nu


11. Observatii si sugestii referitoare la aspectele pozitive si/sau negative ale ingrijirilor bolnavilor
din timpul spitalizarii

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

12. Ce recomandari aveţi pentru îmbunătăţirea pregătirii asistenţilor medicali ?

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

1. Sex a) barbat b) femeie

2. Varsta dvs. ani

3. In ce sectie lucraţi ?