Sunteți pe pagina 1din 6

Fișa Interviu semistructurat (10 -13 ani)

(N. Tarabrina)
Data Vârsta
Nume, prenume

Cotarea
Nr. Criteriu Item Explicații admise
răspunsurilor
Ai simțit groază atunci când ți s-a Frică foarte mare.  Nu
1 A întâmplat o situație neplăcută?  Nu știu
 Da
Ai simțit că nu poți face nimic în  Nu
2 A situația dată?  Nu știu
 Da
Ai simțit că nimeni nu te poate  Nu
3 A ajuta în situația dată?  Nu știu
 Da
Ai simțit repulsie atunci când s-a Ceea ce ți s-a  Nu
produs acest eveniment? întâmplat fiind  Nu știu
4 A
neplăcut,  Da
dezgustător?
Ai fost mai iritat ca de obicei, mai  Nu
5 A mobil după acest eveniment?  Nu știu
 Da
Îți aduci aminte despre careva Cu multe persoane  Nu
situații neplăcute, care ți s-au în viață se întâmplă  O singură
întâmplat? Dacă da, atunci cât de uneori niște situații dată
6 B
frecvent? neplăcute, cu tine s-  Mai mult
a întâmplat ceva decât o dată
asemănător?
Povestești cuiva amintirile ce-ți vin Nu povestești despre  Nu
în minte referitor la situația această situație, din  O singură
stresantă? Dacă da, atunci cât de considerente că nu dată
des? Dacă nu poveștești, e din îți aduci aminte sau  Îmi
7 B cauza că nu-ți aduci aminte? nu dorești să amintesc, dar
povestești nimănui nu povestesc
despre această  Mai mult
întâmplare? decât o dată
Se înrăutățește starea ta de sănătate Spre exeplu, începe  Nu
în momentul, în care ceva îți să bată inima mai  Nu știu
amintește despre situația tare, se întețește  Da
8 B
neplăcută? respirația, transpiră
mâinile, te doare
capul?
Te-ai surprins cu gândul la o  Nu
situație neplăcută în momentul în  O singură
9 B care nu ai vrut să te gândești la ea? dată
Dacă da, atunci cât de frecvent?  Mai mult
decât o dată
Ți-ai imaginat o situație neplăcută,  Nu
ce s-a întâmplat cu tine? Dacă da,  O singură
10 B atunci cât de frecvent? dată
 Mai mult
decât o dată
Ai desenat vreo dată o situație  Nu
neplăcută ce ți s-a întâmplat? Dacă  O singură
11 B da, atunci cât de frecvent? dată
 Mai mult
decât o dată
Ți s-a întâmplat ca emoțiile  Nu
neplăcute pe care le-ai trăit cândva,  O singură
să îți apară din nou în minte, de dată
12 B
parcă situația neplăcută s-ar repeta;  Mai mult
de parcă te-ai reîntors imaginar în decât o dată
acea situație?
Se întâmplă că începi să te porți Se întâmplă uneori  Nu
altfel decât ești de obicei, de parcă să te porți în așa fel,  O singură
13 B situația care ți s-a întâmplat de parcă situația dată
cândva, s-ar repeta din nou? Dacă neplăcută ți s-ar  Mai mult
da, atunci cât de frecvent? întâmpla din nou? decât o dată
Uneori îți este greu să adormi?  Nu
Dacă da, atunci cât de frecvent?  O singură
14 D dată
 Mai mult
decât o dată
Ți se îtâmplă să te trezești noaptea  Nu
din somn? Dacă da, atunci cât de  O singură
15 D frecvent? dată
 Mai mult
decât o dată
Uneori te trezești dimineața foarte  Nu
devreme? Dacă da, atunci cât de  O singură
16 D frecvent? dată
 Mai mult
decât o dată
Ai început să ai visuri neplăcute,  Nu
coșmaruri? Dacă da, atunci cât de  O singură
17 D frecvent? dată
 Mai mult
decât o dată
Ai visat evenimentul meplăcut ce  Nu
ți s-a întâmplat? Dacă da, atunci  O singură
18 B cât de frecvent? dată
 Mai mult
decât o dată
19 F Uneori noaptea pleci să dormi  Nu
împreună cu părinții? Dacă da,  O singură
atunci cât de frecvent?
dată
 Mai mult
decât o dată
Tresari în momentul în care auzi  Nu
20 D un sunte neașteptat sau puternic?  Nu știu
 Da
De atunci ai devenit mai iritabil?  Nu
21 D  Nu știu
 Da
Mai frecvent decât anterior, te cerți  Nu
22 D cu alte persoane?  Nu știu
 Da
Încerci să fii distant cu prietenii și Se întâmplă uneori,  Nu
colegii de clasă? că încerci să te ții  Nu știu
23 C
separat de prietenii  Da
tăi?
Îți este greu să rămâi unu la unu cu De exemplu: în sala  Nu
prietenii și colegii? de clasă rămâne  Nu știu
24 F
numai o persoană și  Da
tu.
Uneori te strădui să te distanțezi de Se întâmplă că te ții  Nu
cei maturi? la distanță de părinți  Nu știu
25 C
și profesori?  Da
Îți este greu să rămâi unu la unu cu  Nu
profesorii?  Nu știu
26 F
 Da
Îți este greu să rămâi unu la unu cu  Nu
27 F părinții?  Nu știu
 Da
Te strădui să eviți unele lucruri,  Nu
evenimente ce îți amintesc de o  Nu știu
28 C
situație neplăcută?  Da
Te strădui să eviți acțiunile care îți Faci ceva special  Nu
aduc aminte de un eveniment pentru aceasta?  Nu știu
29 C
neplăcut din trecut (depui careva  Da
eforturi pentru aceasta)?
Te strădui să eviți locurile care îți Faci ceva special  Nu
aduc aminte de un eveniment pentru aceasta?  Nu știu
30 C
neplăcut din trecut (depui careva  Da
eforturi pentru aceasta)?
Te strădui să eviți comunicarea cu Faci ceva special  Nu
persoane ce îți aduc aminte de un pentru aceasta?  Nu știu
31 C eveniment neplăcut din trecut  Da
(depui careva eforturi pentru
aceasta)?
32 C Încerci să nu-ți aduci aminte de un Faci ceva special  Nu
eveniment neplăcut ce a avut loc în pentru aceasta?  Nu știu
trecut (depui careva eforturi pentru
aceasta)?  Da
Te strădui să eviți discuțiile ce ți-ar Faci ceva special  Nu
aminti de un eveniment neplăcut pentru aceasta?  Nu știu
33 C
din trecut (depui careva eforturi  Da
pentru aceasta)?
Îți este greu să-ți îndeplinești În trecut îți era mia  Nu
responsabilitățile (de lucru în ușor să ajuți părinții  Nu știu
34 F casă)? în gospodărie; spre  Da
exemplu, să strângi
hainele?
Ai nevoie de mai mult timp ca de  Nu
obicei pentru a-ți îndeplini  Nu știu
35 F
responsabilitățile (lucru în casă)?  Da
Îți este mai greu să înțelegi și să  Nu
36 F cunoști lucruri noi (înveți)?  Nu știu
 Da
Ai observat unele schimbări în Îți vine mai greu  Nu
memorie în ultimul timp? Ea s-a acum să ții minte  Nu știu
37 D
înbunătățit sau s-a înrăutățit? mai multe lucruri?  Da
Îți este mai greu să-ți concentrezi  Nu
atenția?  Nu știu
38 D
 Da
Îți vine greu să stai liniștit mult  Nu
39 D timp într-un singur loc?  Nu știu
 Da
Ai impresia că lumea în jurul tău a Lucrurile, obiectele  Nu
început să arate altfel ca până la care te-ai  Nu știu
40 C acum? acomodat de mult  Da
timp, și se par altfel,
ca de obicei?
Poți să-ți imaginezi că ești deja  Nu
maturi, bătrân?  Nu știu
41 C
 Da
S-au schimbat în ultima perioadă Nu sunt ca mai  Nu
42 C viziunile tale cu privire la viitor? înainte.  Nu știu
 Da

Răspunsurile sunt cotate cu scale de 3 puncte (da – nu știu – nu sau nicicând – o dată pe
parcursul ultimei luni – mai mult decât o dată pe parcursul ultimei luni).
Procedura de realizare a interviului:
1. Stabilirea contactului psihologic cu subicetul. Epata introductivă. La această etapă se
realizează o convorbire referitor la evenimentele traumatice ce se pot întâmpla cu copiii.
Scopul acestei etape implică pregătirea copilului pentru discuția ulterioară și micșorarea
nivelului de anxietate. În acest context se acumulează informație suplimentară cu privire
la experiența traumatică a copilului. Datele se înregistrează în protocol. În cazul în care,
evenimentul numit de copil coincide cu criteriul A, a scalei de diagnostic clinic a PTSD
din DSM-IV (copilul a trăit, a fost martor sau s-a ciocnit cu un eveniment sau situație, ce
i-au amenințat în mod direct sau indirect viața; o traumă serioasă cu amenințarea
integrității sale fizice, sau a altei persoane), se permite să purcedem la următoarea etapă,
trecând peste etapa sceeningului.
2. Screening-ul. Scopul acestei etape – acumularea unor informații mai detaliate cu privire
la experiența traumatică a copilului. Dacă copilul nu și-a amintit nici un eveniment
traumatic, sau situația relatată de copil nu corespunde cirteriului A, a scalei de diagnostic
clinic a PTSD din DSM-IV, atunci copilului i se propune o listă ce conține mai multe
evenimente traumatice, care ar putea contribui la dezvoltarea simptomelor PTSD.
Informația este introdusă în protocol.
3. Etapa de bază a interviului. Este orientată la măsurarea simptomaticii posttraumatice. Din
42 itemi primii 4 corespund criteriului A (emoții negative intense în momentul traumei:
frică, neputință, groază). Dacă în viața copilului nu au fost prezente evenimente
traumatice, aceste întrebări sunt omise. Dacă copilul a relatat despre un eveniment, ce ar
putea contribui la dezvoltarea simptomelor PTSD, atunci următoarele întrebări (criteriile
B, C, D, F) se adresează cu referire anume la acel eveniment. În caz contrar, întrebările se
focusează pe emoțiile și starea copilului în ultima lună, indiferent de eveniment.
4. Etapa de încheiere. Scopul acestei etape se axează pe înlăturarea emoțiilor negative,
reactualizate de amintirile traumatice. Deoarece în cadrul realizării probei sensibilizăm
emoțiile copilului care se intensifică, este important să finisăm interviul direcționându-l
în așa mod, încât să nu dăunăm copilului. Este semnificativ să ținem cont de aceste
condiții, îndeosebi dacă cunoaștem faptul, că lipsește posibilitatea de a realiza activități
terapeutice cu copilul în continuare.
Criteriu A 1 2 3 4 5
Criteriu B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18
Criteriu C 23 25 28 29 30 31 32 33 41 42 43
Criteriu D 15 16 17 20 21 22 38 39 40
Criteriu F 19 24 26 27 34 35 36 36

Cotarea și interpretarea rezultatelor:


Se realizează sumarea punctelor după fiecare criteriu.
Itemii 1-5, 8, 20-40, 42 se apreciază: 2 puncte pentru răspunsul „da”, 1 punct – „nu știu” și 0
puncte – „nu”.
Itemii 6, 7, 9-19 se apreciază: 2 puncte pentru răspunsul „da, mai frecvent decât o dată”, 1 punct
– „da, o dată” și 0 puncte – „nu, niciodată”.
Itemul 41 se apreciază: 2 puncte pentru răspunsul „nu”, 1 punct – „nu știu” și 0 puncte – „da”.
Criteriu A
Criteriu B (retrăiri repetate intruzive);
Criteriu C (evitare, disociere, paralizie);
Criteriu D (hipervigilență mărită);
Criteriu F (dereglarea funcționalității).
Indicele general se apreciază prin sumarea punctelor la criteriile B, C, D și F.
Indicele total – suma punctajului obținut la toate criteriile.
Criterii/nivel
A B C D F Total
e
Nivel jos 0–1 0–2 0–3 0–4 0–1 0 – 10
Nivel mediu 2–5 3–7 4 – 10 5 – 11 2–5 10 – 33
Nivel înalt 6 – 10 8 – 14 11 – 18 12 – 19 6–8 33 – 59
Nivel foarte
peste 14 peste 18 peste 19 peste 9 peste 60
înalt

S-ar putea să vă placă și