Sunteți pe pagina 1din 7

Avizat,

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic ”Jacques M. Elias” Director


Domeniul de pregătire generală: Agricultură Prof. Paris Alin Mihai
Modulul II: Creșterea animalelor
Nr. ore /săptămână: 5
Total ore /an: 170 - LT: 34 IP: 34
Clasa: a X-a B
Profesor: Grigoraș Mădălina Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN nr. 3915 din 18.05.2017, Anexa nr.4 Şef catedră
Programa aprobată prin OMENCS 4457/05.07.2016 Prof. Poiată Liliana

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Unitatea de rezultate ale


învățării /Rezultate ale învățării
Nr. Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.
URÎ 2 Realizarea activităţilor de
crt. creșterea animalelor
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 2.1.1 2.2.1 2.3.1 Animalul, mijloc de producție 6 2 2 S1
2.2.2 2.3.2 Importanța creșterii animalelor -S2
2.2.3 Domesticirea animalelor
Sistematica zootehnică: specia, rasa, linia
Principalele specii de animale: (taurine, bubaline, ovine, caprine,
suine, cabaline, păsări )
Caractere generale de exterior și productive
2 2.1.2 2.2.4 2.3.3 Exteriorul animalelor și păsărilor S3 Test
2.2.5 2.3.4 Abordarea și contenția animalelor și păsărilor 2 1 1 S3
2.2.6 Examenul analitic: elementele examenului analitic; examenul 1
2.2.7 regiunilor corporale, aprecierea aplomburilor
2.2.8
Conformația și constituția corporală Ev.
Culorile și particularitățile de culoare
Tipuri morfoproductive 3 1 1 S4
Norme specifice de securitate și sănătate în muncă la lucrările de
apreciere a exteriorului animalelor și păsărilor
3 2.1.3 2.2.9 2.3.5 Igiena corporală a animalelor domestice 2 1 1
S5
2.2.10 2.3.6 Funcțiile și rolul igienic al pielii 1
2.2.11 2.37 Îngrijirea pielii și părului: pansajul, tunsul, îmbăierea, codinirea,
ecornarea și decornuțarea S5 Test
Îngrijirea ongloanelor copitelor. Scurtarea, curățarea, potcovitul Ev.
Semne de boală la animale și păsări
Norme specifice de securitate și sănătate în muncă la lucrările de
îngrijire a animalelor
4 2.1.4 2.2.12 2.3.8 Igienizarea adăposturilor 3 1 1 S6
2.2.13 2.3.9 Tipuri de igienizare: curentă, periodică
2.2.14 2.3.10 Metode de igienizare a adăposturilor. Mecanică și chimică
Microclimatul din adăposturi: factori fizici (temperatura,
umiditatea, curenții de aer, luminozitate), factori biologici
(microorganisme, pulberi)
Norme specifice de securitate și sănătate în muncă la lucrările de
igienizare a adăposturilor
5 2.1.5 2.2.15 2.3.11 Sisteme de întreținere a animalelor 2 1 1 S7
2.2.16 2.3.12 Tipuri de adăposturi: grajduri, saivane, hale, puiernițe 1
2.2.17 Caracteristici constructive ale adăposturilor: amplasare, orientare,
componentele adăpostului, amenajare interioară și exterioară
S7 Test
Sisteme de întreținere a animalelor: gospodăresc, semiintensiv,
Ev.
intensiv

6 2.1.6 2.2.18 2.3.13 Hrănirea animalelor și păsărilor domestice


2.2.19 2.3.14 Aparatul digestiv
2.2.20 2.3.15 Rolul și sistematizarea aparatului digestiv: criterii anatomice și 3 1 1 S8
2.2.21 criterii funcționale
2.2.22 Aparatul digestiv la mamifere- componente
Aparatul digestiv la păsări- componente
Glande anexe
Digestia

Sortimente de furaje (nutrețuri)


Rolul furajelor în organismul animal: definiție, valoare nutritivă
Compoziția chimică a furajelor: schema, rolul substanțelor 3 1 1
nutritive în organismul animal
Grupe de nutrețuri folosite în hrana animalelor și păsărilor
S9
domestice: clasificare, apreciere
Caracteristici organoleptice ale furajelor

Prelucrarea și conservarea nutrețurilor


Tehnici de obținere a fânului: uscare naturală (pe sol, pe suporți) 1 1
Procedee fizice și biologice de preparare a nutrețurilor în condiții 3
gospodărești
Norme specifice de securitate și sănpătate în muncă la lucrările de
S10
prelucrare și conservare a nutrețurilor

Hrănirea pe specii și categorii de animale


Furaje recomandate pe specii (taurine, bubaline, ovine, caprine,
cabaline, suine, păsări) în funcție de sezon: lista de furaje,
cantități recomandate
Necesarul de hrană pentru animale și păsări domestice pe
perioade determinate 2 1 1
Tehnica administrării hranei în condiții igienice pe specii și 1
categorii de animale (de vârstă, de greutate, de producție)
S11 S 11 Test
Program de hrănire pe specii: stabulație, pășune
Ev.
Norme specifice de securitate și sănătate în muncă la lucrările de
hrănire a animalelor
7 2.1.7 2.2.23 2.3.16 Înmulțirea animalelor și păsărilor domestice 3 1 1 S12
2.2.24 2.3.17 Aparatul genital la animale și păsări
2.2.25 2.3.18 Rolul aparatului genital în organismul animal: elaborare de celule
2.2.26 sexuale, copulație
2.2.27 Aparatul genital mascul- componente: testicule, epididim, uretră,
2.2.28 penis
2.2.29 Aparatul genital femel- componente: ovare, oviducte, uter, gât
2.2.30 uterin, vagin, vulvă

Tehnica folosirii animalelor la reproducție


Perioadele aparatului genital: pregenitală, genitală, postgenitală 3 1 1 S13
Criterii de introducere a animalor la reproducție: vârstă, greutate,
stare de întreținere
Ciclul sexual: proestru, estru, metestru, diestru,particularități pe
specii
Semnele de exterior ale animalelor în călduri

Monta
Sisteme de montă: liberă, dirijată
Particularitățile montei pe specii: gonit, vierit, bătaie, mârlit,
cocoșit
Supravegherea montei: împerecherea, însemnarea și notarea 3 1 1 S14 S 14 Test
animalelor Ev.
Norme specifice de securitate și sănătate în muncă la lucrările de
înmulțire a animalelor și păsărilor

Gestația
Durata gestației pe specii de mamifere: taurine, bubaline, ovine,
caprine, suine, iepuri, animale de blană, carnivore 3 1 1 S15
Perioada de incubație la speciile de păsări: găină, curcă, gâscă,
rață, struț
Incubația naturală și artificială: avantaje, dezavantaje, controlul
biologic al incubației
Semnele gestației
Comportamentul animalelor gestante pentru prevenirea
avorturilor: agitație, scurgeri vaginale, atitudini forțate

Fătarea și asistența la fătare


Semnele fătării și ecozării 2 1 1 S 16
Stadiile fătării: deschiderea gâtului uterin, expulzarea fătului, 1
eliminarea învelitorilor fetale
Materiale și instrumente necesare asistenței la fătare
Tehnica acordării îngrijirilor nou- născuților
Tehnica îngrijirii puilor după ecloziune
Tehnica îngrijirii mamelor după fătare 2 1 1
Evaluare
Norme specifice de securitate și sănătate în muncă la lucrările 1
S 17 Sem. I
privind asistența la fătare
Recapitulare/Evaluare Sem I
8 2.1.8 2.2.31 2.3.19 Producțiile animaliere
2.2.32 2.3.20 Producții furnizate de animale și păsări domestice: 3 1 1 S18 SEM II
2.2.33 2.3.21 Noțiuni de produs și producție animală
2.2.34 2.3.22 Importanța producției animale
2.2.35 Producții animale principale și secundare
2.2.36
Producția de lapte
Factorii care influențează producția de lapte
Mulsul manual 5 2 2 S 19- S 20 Test
Caracteristicile organoleptice și fizice ale laptelui 1 S 20 Ev.
Compoziția chimică a laptelui
Controlul producției de lapte: controlul cantitativ pe o zi, pe
perioadă de control, pe lactație normală, controlul calitativ-
metoda Gerber. Produse lactate

Producția de carne
Factorii care influențează producția de carne
Caracteristicile organoleptice ale cărnii 6 2 2 S 21-
Compoziția chimică a cărnii la diferite specii de animale S 22
Sacrificarea animalelor
Controlul producției de carne: determinarea greutății vii,
determinarea sportului total și mediu zilnic, controlul pe carcasă
Produse din carne

Producția de lână, pielicele, piei și blănuri


Factorii care influențează producția de lână, pielicele, piei și 6 2 2 S 23-
blănuri S 24
Însușirile canlitative ale fibrelor de lână și pielicelelor
Însușirile calitative ale pieilor și blănurilor
Recoltarea producției de lână, pielicele, piei și blănuri
Producția de ouă
Factorii care influențează producția de ouă
Caracteristicile merceologice ale ouălelor 5 2 2 S 25- S 26 Test
Compoziția chimică a ouălelor la diferite specii de păsări domes- 1 S 26 Ev.
tice. Recoltarea ouălelor
Controlul și evidența producției de ouă: producție individuală și
totală
Norme specifice de securitate și sănătate în muncă

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S27


9 2.1.9 2.2.37 2.3.23 Măsuri privind protecția mediului în sectorul zootehnic
Aerul, factor care influențează sănătatea și producția animală: 3 1 1 S 28
aerul din adăposturi, radiațiile solare, vremea și clima,
aclimatizarea animalelor

Solul, factor ce influențează sănătatea și producția animală: solul 3 1 1 S 29


și circuitul materiei în natură, transmiterea bolilor prin
intermediul solului, măsuri pentru menținerea salubrității solului

Apa, ca factor ce influențează sănătatea și producția animală:


sursele de apă din natură,normele de apreciere a apei potabile,
S 31 Test
purificarea și dezinfecția apelor, sistemele și instalațiile de 5 2 2 S 30-
Ev.
aprovizionare cu apă, necesarul de apă și adăparea animalelor S 31
Apa, mijloc de răpândire a bolilor la animale
Evacuarea dejecțiilor și protecția mediului înconjurător

10 2.1.10 2.2.38 2.3.24 Valorificarea producțiilor animaliere 3 1 1 S 32


2.2.39 2.3.25 Formele de valorificare a produselor animaliere: piața liberă,
2.2.40 2.3.26 piața agenților economici, piața unităților integrate, piața
2.2.41 2.3.27 specializată
2.2.42 2.3.28
2.2.43 2.3.29 Transformarea, distribuirea, transportul și comercializarea
2.2.44 2.3.30 produselor animaliere 3 1 1 S 33
2.2.45 2.3.31 Valorificarea directă a produselor animaliere: formele individuale
2.2.46 2.3.32 de vânzare directă, formele colective de vânzare directă 5 1 1 S 34 Test Ev.
2.2.47 2.3.33 Valorificarea animalelor pentru carne 1
2.3.34 Valorificarea laptelui și a produselor lactate
2.3.35 Valorificarea lânii
2.3.36 Valorificarea producției de ouă
2.3.37
Recapitulare finală

Întocmit,

Profesor GRIGORAȘ TINA MĂDĂLINA

S-ar putea să vă placă și