Sunteți pe pagina 1din 1

SC.

TAC TAC SRL MONITORIZAREA STĂRII DE SĂNĂTATE, A IGIENEI ŞI A ECHIPAMENTULUI DE LUCRU

FRECVENŢA DE VERIFICARE:
ZILNICA
SE MARCHEAZĂ CU "CONFORM/ NECONFORM"OBIECTIVUL VERIFICAT

Nr. LUNA / ANUL:___________________


OBIECTIV VERIFICAT
crt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
I. STAREA DE SĂNĂTATE A
PERSONALULUI
ESTE APT PENTRU
1
MUNCĂ.
2 NU ESTE OBOSIT.
MÂINILE SUNT LIPSITE
3
DE RĂNI ŞI INFECŢII.

NU PREZINTĂ INFECŢII
4
RESPIRATORII.

II. STAREA ECHIPAMENTULUI


INDIVIDUAL DE PROTECŢIE

1 ESTE ÎN STARE BUNĂ.

2 ESTE CURAT.
3 ESTE COMPLET.
III. ALTE REGULUI

PARUL ESTE STRANS SI


1
ACOPERIT CU BONETA

2 NU POARTĂ BIJUTERII

NU FOLOSEŞTE
3 COSMETICE CU MIROS
PUTERNIC.
MÂINILE ŞI UNGHIILE
4 SUNT CURATE ŞI
IGIENIZATE.
NU A CONSUMAT
5
BĂUTURI ALCOOLICE.
Eu, declar pe propria răspundere că am înteles Regulile de igienă, siguranţa alimentelor şi:
1) nu am nici o boala nici eu, nici membrii familiei mele şi nici nu am intrat în contact cu persoane bolnave care prezintă: stări de diaree sau de deranjamente
stomacale în ultimele două zile; Semnatura = conform pentru 1,2,3,4;
2) nu am intrat în contact cu persoane contaminate cu febra tifoidă, paratifoidă, holeră sau gastro-enterită; Mentiuni= In situatii de stari de rau conform 1,2,3,4, angajatul mentioneaza in locul semnaturii
3) nu am identificat probleme referitoare la infecţii ale pielii, ale nasului, gâtului, ochilor sau urechilor; cifra 1 sau 2 sau 3 sau 4 in functie de starea de rau prezentata
4) dacă am fost la medicul de medicina muncii am avizul favorabil de reîncepere a programului de lucru la locul de muncă.
PERSONAL
(SEMNATURA)
Nume Prenume ….....................

VERIFICAT
(NUME, PRENUME)
Nume Prenume…......................

Notă 1 Ȋn cazul în care toate criteriile aferente grupei sunt conforme se bifează cu “C”, iar în cazul în care unul/ mai multe/ toate criteriile grupei sunt neconforme se notează “N“ şi se inscrie numarul corecţiei aplicate pentru fiecare criteriu semnalat ca fiind Neconform din lista de
mai jos:
1 Angajatul este scos din programul de lucru
2 Angajatul a remediat pe loc
3 Angajatul este avertizat verbal

Cod: SI 1050-3.1 1
Rev .03