Sunteți pe pagina 1din 6

SC ŢAC-ŢAC SRL PROCEDURA RECEPTIE SI INSPECTIE

Document: Titlu: Data printarii:


SI1110 Receptie materiilor prime si 17.10.2015
materialelor auxiliare
Rev : Elaborat de: Data elaborarii:
0.2 Antonel Amariei; Florin Musteata 17.10.2015
Data proiectarii: Revizuit de : Data revizuirii:
17.10.2015 Ana Ipate 17.10.2015
Aprobat de : Data aprobarii:
VATAMANU ZANICA 17.10.2015
Standard: SR EN ISO 22000:2005, cerinta 7.1
SR EN ISO 9001:2015, cerinta 7.4.3

Protocol : SC TAC TAC SRL garanteaza ca alimentele respecta normele de siguranta ale
alimentului. Aceste norme sunt respectate prin inspectii la receptia materiilor prime,
materialelor auxiliare si a altor materiale consumabile, care pot avea efecte asupra
sigurantei produselor firmei .
Utilizare: Aceasta procedura contureaza pasii pentru receptia si inspectia de materiale,
componente, piese, materii prime si auxiliare, etc., si modului de aprovizionare cu
aceste articole sau decizia de refuzare a lor.
Scop: Aceasta procedura se aplica la receptia tuturor articolelor inventariate avand rolul de a
reduce sau chiar de a elimina pericolul introducerii in unitate a materiilor prime,
materialelor auxiliare si materialelor consumabile, care pot prezenta un potential risc
asupra sigurantei alimentelor (generand produse neconforme).
Responsibilitati:
Comisia de receptie si gestionarii sunt responsabili pentru receptia materiilor prime si
auxiliare, a materialelor, inspectand incarcaturile care vin, din punct de vedere cantitativ
si calitativ, pentru completarea comenzii (si refuzand marfa care este in plus –daca este
necesar),si inaintand toate documentele la birourile aferente(contabilitate) pentru a plati
marfa cumparata.
Contabilitatea si casieria sunt raspunzatori de plata facturii numai dupa ce receptia de
produse sau servicii sa terminat in conditii satisfacatoare.
Echipa SA este responsabila pentru verificarea tuturor respingerilor de marfa impreuna
cu Conducatorul Echipei SA, completand partea a III-a a raportului de receptie si
inspectie(RRI).
Conducatorul Echipei SA, este responsabil pentru inspectie si autorizeaza ori respinge
alimentele sau ingredientele alimentare necorespunzatoare in baza respectarii sigurantei
alimentului.
Procedura:

SI1110 – Receptie si Inspectie ed.1, rev 0.2 Pagina 1 din 6


SC ŢAC-ŢAC SRL PROCEDURA RECEPTIE SI INSPECTIE

1. RECEPTIA
1.1. Organizatia are desemnata o Comisie de Receptie, responsabila pentru receptia calitativa si
cantitativa a materiilor prime si auxiliare in unitate pe baza SI1110-1 CRITERII DE RECEPTIE
MATERII PRIME SI AUXILIARE, completandu-se dupa fiecare receptie SI 1120-8 - FISA
RECEPTIE si SI1110-2 – RAPORT DE RECEPTIE SI INSPECTIE.
1.2. Un reprezentant al Comisiei de Receptie va fi prezent la fiecare receptionare a marfurilor. Acesta
va urmari cantitatea marfurilor, calitatea ambalajelor, data de expirare, termograma masinii de livrare
(in cazul in care marfurile livrate necesita transportul la o anumita temperatura), starea de igiena a
masinii . In cazul in care, se constata o neconformitate, marfa va fi refuzata, se va atentiona furnizorul
si se va intocmi un Raport de neconformitate,de catre un reprezentat al Echipei SA.
1.3. In situatia in care, Comisia de Receptie constata ca marfa corespunde din punct de vedere calitativ
si cantitativ, aceasta va fi inaintata catre lotizare si depozitare in spatii curate, ventilate, cu umiditatea si
temperatura corespunzatoare marfurilor, care urmeaza a fi depozitate si utilizate in productie.

2. CONDITII DE RECEPTIE
Receptia preliminara a materiilor prime la punctul de intrare in incinta unitatii
 PREGĂTIREA
Punctul de intrare in incinta unitatii este mentinut in permanenta curat, igienizat.
Sunt pregătite căile de acces. Pentru evitarea derapării, căile de acces sunt curăţate permanent de
uleiuri, carburanţi .
 EFECTUARE PROCES
La intrarea in incinta unitatii este verificata starea igienico-sanitara a autovehiculelor care transporta
materii prime: daca sunt curate, aerisite, lipsite de mirosuri straine sau patrunzatoare, neinfestate si
ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.
Este verificata starea de igiena a ambalajelor de transport, integritatea acestora.
Nu se incepe procesul de receptie cu motorul masinii pornit, pentru a preintampina contaminarea cu
noxele rezultate de la gazele de esapament.
Daca se constata conformitatea din punct de vedere igienico-sanitar, se verifica documentele contabile
de insotire: FACTURA / AVIZUL DE INSOTIRE A MARFII si se controleaza prin sondaj daca marfa
corespunde cu inscrisurile de pe documente.Se completeaza RAPORT DE RECEPTIE SI INSPECTIE
 CONTROLUL
Prin sondaj se realizeaza control organoleptic: miros, culoare, aspect, densitate,etc..
 Se verifica daca calitatea facturata este aceeasi si in realitate pentru fiecare container, sac.
 In cazul in care se sesizeaza o neconformitate trebuie identificat lotul respectiv cu numar de lot,
numar factura, certificate de calitate, data producerii.
 Se ia o proba din lotul respectiv si se analizeaza. Marimea probei si rezultatele analizelor se
comunica furnizorului.

SI1110 – Receptie si Inspectie ed.1, rev 0.2 Pagina 2 din 6


SC ŢAC-ŢAC SRL PROCEDURA RECEPTIE SI INSPECTIE

 Se realizeaza Raport de neconformitate si Cerinta actiune corectiva, care se trimit la furnizor. Ca si


dovada se trimit si poze furnizorului, acolo unde este cazul.

- Verificare vizuala a mijlocului de transport intern

- verificarea vizuala a integritatii si starii igienico-sanitare a ambalajelor

Verificarea documentelor de insotire


- se verifica daca materiile prime corespund cu specificatiile din avizul de insotire a marfii si cu
specificatiile din declaratia de conformitate;
- se verifica daca datele inscrise in declaratia de conformitate corespund cerintelor de aprovizionare;
Responsabilitate: comisia de receptie formata din: sef de proces, gestionar, delegat furnizor (inclusiv
delegatul furnizorului intern- conducatorul auto)
Responsabil de proces: seful de proces;

Controlul calitativ al materiilor prime


Controlul fainii de grau:
- marimea lotului controlat este de max. 10 tone, daca produsul este aprovizionat de la acelasi furnizor
si daca este marcat identic;
-la fiecare lot se verifica –ambalarea si marcarea, infestarea, masa neta a ambalajelor;
 Controlul ambalarii –se verifica daca sacii cu faina sunt curati, uscati, fara miros si daca sunt bine
cusuti( sa nu prezinte scurgeri de produs);
 Controlul marcarii –se verifica daca eticheta produsului, cuprinde toate mentiunile;
- se verifica termenul de valabilitate;
 Controlul infestarii –se cern cca 0.500 kg faina cu sita matase nr.8.Restul de pe sita se examineaza
cu lupa pentru a se constata eventuala prezenta a insectelor vii;
-infestarea se mai poate constata prin prezenta unor mici santulete continui
pe suprafata neteda a fainii.

Controlul drojdiei comprimate de panificatie :


 Controlul ambalarii-se verifica daca ambalajele comune-cutiile de carton ondulat sunt curate, uscate,
fara miros, sigilate;
 Controlul marcarii-se verifica termenul de valabilitate;
 Controlul aspectului exterior/sectiunii-se verifica daca masa este compacta, cu suprafata neteda,
nelipicioasa;
 Controlul culorii – culoare crem deschis, uniforma in masa;
 Controlul mirosului-caracteristic, fara miros de mucegai sau alt miros strain;
 Controlul gustului –caracteristic, fara gust amar sau alt gust strain;
 Controlul consistentei-densa, se rupe usor;
Controlul sarii iodate

SI1110 – Receptie si Inspectie ed.1, rev 0.2 Pagina 3 din 6


SC ŢAC-ŢAC SRL PROCEDURA RECEPTIE SI INSPECTIE

 Controlul ambalarii-se verifica starea ambalajelor-sa fie curate, uscate, fara miros, sigilate;
 Controlul marcarii-se verifica daca eticheta produsului cuprinde toate mentiunile;
 Controlul gustului-sarat, fara gust strain;
 Controlul mirosului- miros de iod;
 Controlul culorii-alba cu slabe nuante cenusii;
 Controlul aspectului –uniform, fara aglomerari stabile;
 Corpuri straine-nu sunt admise;
Controlul amelioratorilor
 Controlul ambalarii-se verifica daca ambalajele sunt curate, uscate, fara miros, sigilate;
 Controlul marcarii-se verifica termenul de valabilitate;

Responsabilitate: comisia de receptie


Nota : fisele tehnice/ buletinele de analiza ale materiei prime pot sta la baza criteriilor de receptie.

3. INSPECTIA
3.1 In zona de receptie a marfurilor, Comisia de Receptie va despacheta fiecare lot de marfa, va
numara toate articolele si articolele pereche din factura/aviz(bax, container).
Comisia de receptie va trebui sa completeze partea I din SI 1110- 2 RAPORT DE RECEPTIE
SI INSPECTIE.
3.2 Comisia de Receptie va inspecta incarcatura pentru conformare la cerintele de inspectie
specifice listate pe Comanda de aprovizionare- Comentarii ) si pentru conformarea la cerintele
companiei (Criterii de receptie).
Daca incarcatura contine produse diferite, fiecare produs va fi separat si va fi inspectat in
consecinta.
Comisia de Receptie va completa partea a II-a a SI 1110 -2.
3.3 CESA va dirija inspectiile alimentelor si ingredientelor alimentare receptionate, in
conformitate cu dispozitiile legale .

4.0 RESPINGERE , DIFERENTE, SI DISPUNERE


3.1 La efectuarea receptiei cantitative a marfurilor, diferentele de cantitate se vor nota in SI1110-2
– RAPORT DE RECEPTIE SI INSPECTIE si se va anunta furnizorul cu privire la aceasta
neconformitate.
4.1. La efectuarea receptiei calitative, marfurile neconforme depistate la receptie vor fi respinse
conform SI 1150 – CONTROLUL PRODUSULUI POTENTIAL NESIGUR si completandu-se
un Raport de Neconformitate, iar furnizorul va fi atentionat cu privire la neconformitate. Echipa
CESA va fi anuntata cu privire la marfurile neconforme.
4.2. Echipa CESA va analiza neconformitatile depistate si va completa partea a-III- a a SI 1110 -2 –
RAPORT DE RECEPTIE SI INSPECTIE.

SI1110 – Receptie si Inspectie ed.1, rev 0.2 Pagina 4 din 6


SC ŢAC-ŢAC SRL PROCEDURA RECEPTIE SI INSPECTIE

4.3. In raportul de receptie si inspectie sunt mentionate criterii de receptie precum: documentele
insotitoare, igiena transportului, modul de ambalare, termenul de valabilitate, examinare
organoleptica, temperatura produsului(marfa refrigerata max.+40C, marfa congelata max.-180C)
si originea produselor(daca este necesar). De asemeni se verifica si situatia furnizorului, daca
este calificat sau descalificat din Lista furnizorilor aprobati precum si impactul produselor
achizitionate asupra produsului finit din punct de vedere al sigurantei alimentare.
5.0 STOCARE – DEPOZITARE
5.1 Marfurile care in urma analizei au fost gasite conforme sau corespunzatoare pentru
intentia de utilizare si sunt acceptate de Comisia de receptie sau CESA ,vor fi dirijate de catre
Comisia de Receptie la locul de depozitare .
5.2 Materialele acceptate vor fi clar etichetate sau altfel identificate .
Identificarea va indica numele materialului, cantitatea, data receptiei, data expirarii, si orice
cerinte speciale de conservare.

6.0 REVIZUIREA RECEPTIEI SI INSPECTIEI


Marfurile care ajung in unitate in mai putin de 30 minute de sfarsitul schimbului de lucru (tura)
vor fi stocate la receptie atata timp cat conditiile de depozitare ambiante sunt corespunzatoare.
Marfurile care ajung in unitate in mai mult de 30 de minute de sfarsitul turei respective trebuie
sa fie prelucrate si depozitate inaintea sfarsitului turei respective, exceptiile de la aceasta
procedura ar trebui sa fie consemnata in RAPORT DE NECONFORMITATE (RNCAC).
Inregistrari:
 SI1090-2 – COMANDA DE APROVIZIONARE
 SI1110-1 – CRITERII DE RECEPTIE MATERII PRIME SI AUXILIARE
 SI1110-2 – RAPORT DE RECEPTIE SI INSPECTIE
 SI 1120-8 - FISA RECEPTIE
 SI 1150-1 – RAPORT DE NECONFORMITATE SI ACTIUNI CORECTIVE

Istoricul Reviziei:
Revizia Data Descriere modificari Solicitat de
0.0 06.2006 Elaborare initiala JIPA ADRIANA
0.1 08.07.2009 Ajustare cerinte SR EN ISO TUDOR MARIUS
9001:2008
0.2 17.10.2015 Revizie Ana Ipate
0.3 15.06.2020 Revizie Ana Ipate

SI1110 – Receptie si Inspectie ed.1, rev 0.2 Pagina 5 din 6


SC ŢAC-ŢAC SRL PROCEDURA RECEPTIE SI INSPECTIE

SI1110 – Receptie si Inspectie ed.1, rev 0.2 Pagina 6 din 6