Sunteți pe pagina 1din 8

EXPERTIZA PRODUSE LACTATE

Masterand:
2011

RAPORT DE EXPERTIZA

Preambul
Expert Dan Alexandra Serafima, inginer,
expert în expertizarea produselor chimice, alimentare şi a materialelor,
domiciliată in Constanta, strada Cuza Voda, nr.18, numită ca expert în dosarul
numărul 104/2011, prin adresa de înştiinţare
nr. 81AM/ 12.03.2011, cu împuternicirea nr. 12/08.03.2011 a Centrului Naţional
de Consultanţă pentru Protecţia Mediului din UPB.

I Prezentarea continutului cauzei

Istoricul litigiului

Identificarea partilor aflate in litigiu:

Reclamant : Asociatia non-profit z “ Zori de zi” , strada Popa Tatu , nr 1 ,RO-023061,Bucuresti,Romania ,


Telefon / Fax 0213154243,reprezentata prin Presedinte Emil Stefan –Curiosi.

Reclamat : Magazinul de prezentare si vanzare al “ S. C Lacto food “, Strada Republicii , nr 11 ,


Constanta , Judetul Constanta .

II Principalele aspecte ale litigiului :

Un consumator cumpara de la magazinul sus mentionat o cutie de smantana lichida pentru frisca
imbuteliata in ambalaj din sticla de culoare inchisa. Constata dupa ce deschide sticla de
smantana si incearca sa prepare frisca ca aceasta se taie( se separa grasimea de apa).. Ca urmare
a sesizarii primite de la persoana prejudiciata calitativ, membrii voluntari ai asociatiei non-profit
“Zori de Zi” au vizitat magazinul din locatia mai sus mentionata , analizand si achizitionand
cantitati modice din sortimentele smantana lichida avute la vanzare.. Au mai fost evaluate la fata
locului peste 10 monstre de smantana lichida.
Din evaluarea atat a monstrelor achizitionate cat si a celor din magazin sau putut constata urmatoarele :
1 –o parte din mostrele de smantana analizate au caracteristicile senzoriale modificate
SC Lacto food S.A…………………… Specificatie tehnica produs Produs :
(model) SMANTANA PENTRU FRISCA
DATA 21.06.2011………………. DATA REVIZUIRII ………. PAG 1
NR. Inregistrare NR. VERSIUNE……….
123/21.06.2011………

Descrierea produsului

Smantana pasteurizata destinata fabricarii produselor de patiserie si cofetarie , obtinut prin smantanirea
laptelui.

Caracteristici organoleptice :

- Aspect si consistenta-omogena,fluida,fara aglomerari de grasime sau de substante proteice.


- Culoare-alba pana la alb-galbuie , uniforma
- Gust si miros – dulceag , cu aroma specifica de smantana proaspata ; nu se admite gust si miros
strain.

Caracteristici fizice si chimice :

- Grasime – min. 32%


- Aciditate – max. 20 grade Thorner
- Reactia pentru controlul proxidazei – negativa
- Temperatura de livrare – max 8grade Celsius.

Contaminanti :

- Arsen – 0,1 mg / kg
- Plumb – 0.2 mg/kg
- Cupru – 0,5 mg / kg

Caracteristici microbiologice :

- Bacterii coliforme – max . 10 / g


- Escherichia Coli – max. 1/g
- Salmonella – absent-25/g
- Stafilococ coagulazo - pozitiv-max 1/g
- Numar total de germeni aerobi mezofili – max 100 000 /g

Conditii de ambalare si depozitare

Produs ambalat in materiale avizate sanitar.

Smantana pentru frisca va fi depozitata in spetii frigorifice curae , fezinteftate , fara mirosuri straine , la
temperatura de 2…8 grade Celsius .
Conditii de transport – Transportul smantanii se face cu mijloace de transport frigorifice sau izoterme ,
curate si fara mirosuri straine .

Termeni de valabilitare – 2 zile .

Acest termen se refera la produsele ambalate , depozitate si transportate in conditiile prevazute in


aceasta specificatie tehnica .

INTOCMIT Sef compartiment de calitate


VERIFICAT Director de productie
APROBAT Director asigurarea calitatii

Conditiile de calitate pentru produsul “smantana pentru alimentatie” (smantana fermentata) sunt
cuprinse in STAS 7001-80 .

Lactognost- testul pasteurizarii mijlocii


analiza calitativa a fosfatazei in lapte, zer, smantana si unt
Kit cu reactivi gata dozati pentru determinarea activitatii fosfatazei alkaline-test limita
Acest test permite determinarea calitatii proceselor de pasteurizare HTST ( 73 Celsius-15
secunde ) sau de alt tip, precum si detectarea amestecurilor de lapte pasteurizat cu lapte
crud.
Prezentare ambalaj- cutie originala Lactognost pentru aproximativ 100 teste, ambalaj
reffil Lactognost I, II sau III, spatula, etalon de control.
Instructiuni de utilizare
1. 2 Eprubete tip A (pentru analiza) si tip C (pentru control) sunt umplute cu:
10 ml apa distilata
1 tableta Lactognost I
1 tableta Lactognost II
Dupa agitare tabletele se dizolva; la nevoie zdrobiti tabletele cu o tija din sticla.
2. Pipetati in tubul A 1 ml lapte de testat, in tubul C 1 ml lapte (incalzit in prealabil
la 85 Celsius pentru distrugerea fosfatazei).
3. Ambele eprubete se incubeaza in baie de apa la 37 Celsius timp de o ora.
4. In ambele eprubete se adauga o spatula plina de Lactognost III.
5. Dupa 10 minute se compara eprubeta A cu etalonul de control. Eventuala aparitie
a culorii albastre trebuie comparata cu diagrama colorimetrica inclusa in test.
Aceeasi metoda se aplica si pentru smintina si zer.
Pentru unt se centrifugheaza 10 grame unt topit la 40 Celsius, dupa care stratul apos se
testeaza ca si laptele.
Avertisment: sensibilitatea mare a Lactognost, in sensul depistarii fenolilor, necesita
mentinerea unei stari de curatenie absoluta in timpul efectuarii testului.
1. Fiecare mostra de lapte se va trage cu pipeta separata.
2. Pentru eliminarea riscului de transfer al laptelui continind fosfataza, agitarea
amestecului se va face cu grija.
3. La utilizarea reactivilor se va evita intercontaminarea.
Trebuie luat in considerare faptul ca plasticul sintetic si cauciucurile ar putea contine
fenoli; contaminarea mostrelor de lapte cu saliva si/sau transpiratie (fosfataza) sau fum de
tigara (fenoli) trebuie evitata.
Este garantata puritatea absoluta a reactivilor continuti in kit, in special in ceea ce
priveste absenta fenolilor, atita timp cit sunt depozitati in recipiente bine inchise, ferrite
de lumina si umezeala, in locuri racoroase.
Dupa desigilare continutul original trebuie utilizat in cel mult 60 de zile.

III Studierea documentelor operative :


1 - Documentele care reglementeaza relatia dintre parti :
A ) contract
B ) anexa la contract
2 – Documente de livrare – primire
C ) factura fiscala
D ) proces verbal de autoreceptie
E ) proces verbal de receptie

IV Studierea actelor normative care prescriu calitatea marfii :


1 – Reguamentul ( CE ) Nr . 2406 / 96 al Consiliului din 26 XI 1996 privind stabilirea Standerdelor Comune
de piata pt anumite produse pecaresti
2– OG 611/195 din 3 aprilie pentru aprobarea normelor de igiena privind alimentele si protectia sanitara
a acestora. Act permis de Ministerul Sanatatii , Act publicat de Monitorul oficia nr 5 bis din 22 – III –
1996.
3– Documente care atesta calitatea
- Certificat de calitate / buletin de analiza
-Declaratie de conformitate

4– SR EN 14082 :2003 – Produse alimentare . Determinarea microelementelor .


Determinare plumb, cadmiu , zinc, cupru , fier si crom prin spectrometrie de absorbtie atomica (SAA)
dupa calcinare.

V Documentarea pe teren
Expertul se deplaseaza la magazinul reclamatului , in vederea inspectarii ciclului de productie si
desfacere si comercializare a produselor . Au fost luate probe de smantana ambalata si probe de
smantanadin productie. Au fost intervievati diferiti martori : seful de productie , lucratorii din sectia
de productie , vanzatorul.
S-au recoltat din nou probe , conform metodologiei stabilite de standarde, in vederea asigurarii
reprezentativitatii acestora.Au fost verificate urmatoarele documente:
1- Registrul de analize ;
2- Avizul de insotire al vinului la magazin;
3- Expertiza sanitar – veterinara;
4- Declaratia de conformitate ;
5- Certificatul de calitate eliberat de furnizorul de vin.

Apoi expertul s-a intors in Constanta , la sediul firmei “S.CVinalcool S.A.” pentru a verifica modul in
care au fost ambalate , transportate , depozitate si comercializate produsele.
Si aici s-au luat declaratii persoanelor implicate si s-au luat probe de vin pentru analize.
Au fost verificate urmatoarele documente:
1 – fisa produselor intocmite de gestionar
2 – fisa intocmita de delegat
3 – avizul sanitar – veterinar de functionare a magazinului , in continuare achizitionand cantitati
modice mai ales din sortimentele de smantana.Au mai fost evaluate la fata locului peste 20 de
monstre de smantana

VI Obiectivele expertizei
1 – determinarea starii calitative a produselor incriminate
2 – verificarea conditiilor in care s-a efectuat transportul
3 – verificarea conditiilor de pastrare a marfii la furnizor si respectiv la beneficiar
4 verificarea procesului de productie la furnizor

VII Procedura investigatiei


- Pentru efectuarea expertizei am invitat legal reprezentantii partilor aflate in litigiu . Investigatiile
s-au desfasurat in zilele de 20 si 21 ale lunii Mai .Rezultatele deplasarii pe teren au fost
consemnate in procesul verbal nr.210/22.05.2011 , semnat de cele doua parti si de
expert.Documentatia utilizata in cadrul expertizei a constat in actele si documentele prezentate
de parti , analizele organoleptice efectuate in laboratoarele proprii si analizele fizico – chimice
cum ar fi: . Grasime
- Aciditate
- Reactia pentru controlul proxidazei

Contaminanti :

- Arsen
- Plumb
- Cupru

Caracteristici microbiologice :

- Bacterii coliforme
- Escherichia Coli
- Salmonella
- Stafilococ coagulazo
- Numar total de germeni aerobi mezofili

Analizele fizico-chimice au fost efectuate la “ S.C MISU S.A.

VIII Constatarile expertizei- Concluzii

- Aspect si consistenta-omogena,fluida,fara aglomerari de grasime sau de substante proteice.


- Culoare-alba pana la alb-galbuie , uniforma
- Gust si miros – dulceag , cu aroma specifica de smantana proaspata ; nu prezinta gust si miros
strain.

Determinarea conţinutului de metale grele conform SR EN 14082:2003


Raport de încercări seria N, nr. 039991
Laboratorul
Bucureşti
Data:17 mai 2011
| |
Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, Cr, Ni,
Sn, Hg, As,
Nr. Proba mg/k mg/k mg/k mg/k mg/k mg/k mg/k
mg/kgmg/kg mg/kg
g g g g g g g
0.1 0.0 0.6 0.3 2.1
1 Smantana - - - - -
0 6 9 3 9
3 Limita admisibilă (OG-611/1995) 0.5 0.1 50.0 3.0 - - - - 0.5 3.0

Caracteristici fizice si chimice :

- Grasime – min. 25%


- Aciditate – max. 23 grade Thorner
- Reactia pentru controlul proxidazei – negativa
- Temperatura de livrare – max 8grade Celsius.

In urma analizelor fizico-chimice realizate in laboratorulS.C MISU S.A. valorile aciditatii si a


continutului de grasime nu corespund standardului in vigoare.

Contaminanti – limite admise (OG – 611 / 1995 – pentru probele de vin rosu:

Arsen – max . 3 mg/g

 Plumb – max . 0,5 mg kg


 Cadmiu – max 0,1 mg / kg
 Mercur – max . 0,5 mg / kg

In urma analizelor de laborator realizate de laboratorul “ S.C MISU S.A” continutul de arsen din vinul rosu
este 0 , continutul de plumb este de 0,15 mg / kg , continutul de Cadmiu din vinul rosu este de 0,08 mg /
kg , iar procentul de mercur este 0.

Caracteristici microbiologice :

- Bacterii coliforme – max . 8 / g


- Escherichia Coli – max. 0,7/g
- Salmonella – absent-25/g
- Stafilococ coagulazo - pozitiv-max 1/g
- Numar total de germeni aerobi mezofili –80 000/g
- In urma analizelor microbiologice efectuate asupra mostrelor de smantana, numarul total de
germeni precum si natura acestora corespund standardului in vigoare; nu reprezinta risc
microbiologic pentru potentialii consumatori.

S-ar putea să vă placă și