Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT,,GIMNAZIUL PAȘCANI,


Comisia metodică-Consiliere și dezvoltare personală
APROBAT___________________ COORDONAT_______________________
____________________________, director al instituției ____________________________, director-adjunct

________________________________2020 ____________________________ 2020

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


La Dezvoltarea personală pentru clasa a V-a
Anul de studii 2020-2021
Profesor Lucașenco Tamara

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore 15 18 33
Numărul de evaluări 2 3 5
sumative

Proiectul este elaborat conform Curriculumului la Dezvoltarea personală ediția 2018

Discutat și aprobat la ședința comisiei metodice


Proces-verbal nr.______din______________2020
Șeful comisiei metodice______________________
3 Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos

Competența specifică Unități de competență Conținutul Data


Manifestarea comportamentului 3.1. Descrierea regimului personal de
centrat pe modul de viață sănătos, activitate, odihnă și alimentație, 1.Sănătatea. Importanța sănătății pentru viață.
prin implicare activă în menţinerea centrat pe acțiuni specifice de Importanța regimului de activitate și odihnă pentru
sănătăţii proprii; menținere a sănătății; sănătate.
3.2. Compararea stării fiziologice și
emoționale în perioada de pubertate
cu perioada anterioară, în baza 2. Igiena și anotimpurile. Modalități de prevenire a
informației relevante; bolilor prin respectarea regulilor de igienă personală.
3.3. Proiectarea acțiunilor de
menținere a stării de sănătate prin
respectarea regulilor de igienă în
condiții casnice, școlare și în spații 3.Organismul elevului și pubertatea. Procese
publice fiziologice, stări emoționale
4. Sportul. Rolul exercițiilor fizice asupra dezvoltării
fizice a corpului copilului

5. Regimul alimentar acasă, la școală. Acțiuni în caz


de intoxicație alimentară. Riscurile fast food-urilor.

6.Evaluare sumativă
Produs
Concurs Cel mai bun eseu „Știu să respect igiena
personală în diferite anotimpuri”
5 Dimensiunea 1. Unitatea de învățare Identitatea personală si relationarea armonioasă

Competența specifică Unități de competență Conținutul Data


Exprimarea identităţii personale în 1.1. Recunoașterea propriilor nevoi, 1.Elevul din perspectiva trecutului, prezentului
relaţionarea constructivă cu familia calități, atitudini pentru fortificarea și viitorului. Realizări, succese, puncte tari, puncte
şi ceilalţi, prin explorarea sinelui şi încrederii în sine. slabe; posibilități de perspectivă.
resurselor sociale; 1.2. Utilizarea diverselor modalități
adecvate de exprimare a opiniilor și
emoțiilor în contextul școlii. 2. Nevoile, dorințele personale și ale celuilalt.
1.3. Aprecierea schimbărilor Încrederea în sine și în celălalt.
specifice treptei de gimnaziu pentru
evoluția propriei persoane
3. Comunicarea: ascultarea activă, exprimarea și
argumentarea opiniei.

4.Cercul relațional al elevului. Principii ale


relaționării pozitive cu semenii, colegii de clasă,
profesorii, familia

5. Cercul relațional al elevului. Principii ale


relaționării pozitive cu semenii, colegii de clasă,
profesorii, familia
6.Evaluare sumativă
Proiect individual „Povestea familie mele”
2 Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții

Competența specifică Unități de competență Conținutul Data


Demonstrarea autonomiei personale 2.1. Relatarea despre norme etice și
în realizarea unui comportament comportament respectuos care 1.Respectul. Manifestări în diverse situații. Respect
orientat spre valorificarea optimă a asigură o atmosferă de colegialitate și versus servilism.
resurselor personale şi a mediului confort emoțional și fizic;
de viaţă; 2.2. Demonstrarea atitudinii grijulii 2.Regulile de comportament etic în clasă și școală.
față de animale, păsări, natură; Corectitudinea relațiilor dintre colegi. Comportament
2.3. Aprecierea unui comportament etic la lecții și în afara lor.
corect și respectuos față de munca 3. Ordinea și curățenia în clasă și în școală.
celor din jur. Menținerea în ordine a rechizitelor școlare. Importanța
menținerii ordinii și curățeniei pentru sănătatea și
confortul personal și al celor din jur.

4..Respectul pentru muncă.

Respect pentru munca adulților, părinților, profesorilor,


persoanelor care asigură condițiile de viață și studii.

5. Prietenul meu care nu cuvântă. Atitudinea


grijulie față de animale, păsări, natură.

6. Evaluare sumativă
Produs
Codul unui comportament respectuos și etic:
activitate în grup
1 Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală

Competența specifică Unități de competență Conținutul Data


Adoptarea comportamentului activ, 5.1 Identificarea acțiunilor și 1.Recapitularea
privind securitatea personală, situațiilor din spațiul școlar și casnic
centrat pe responsabilitate pentru care pot provoca risc pentru
starea de bine a sa şi a celor din jur. securitatea personală și a celor din
jur; 2.Recapitularea
5.2. Analiza modalităților de
prevenire și depășire a situațiilor de 3.Recapitularea
risc, inclusiv prin contactarea
instituțiilor publice ce asigură 4.Evaluare inițială
protecția copilului; 1.Securitatea individuală și colectivă în spațiul școlar
5.3. Proiectarea unui traseu sigur spre și casnic. Obiecte și acțiuni periculoase.
școală, în baza recomandărilor 2. Spațiile și situațiile periculoase. Locuri și trasee
propuse. periculoase în comunitate.

3.Acțiunile în caz de incendiu casnic. Plan de evacuare


acasă și la școală.

4. Traseul zilnic al elevului și intersecțiile. Disciplina pe


drum, selectarea corectă a drumului spre școală, casă,
bibliotecă, magazin etc.

5. Instituțiile publice ce asigură protecția copilului.


Descrierea activității. Modalități de contactare
6.Evaluare sumativă :
Produs.
Reprezentare grafică (tabel, schemă, desen, plan de
idei) a propriilor achiziții la una dintre teme:
Securitatea mea în școală și acasă;
Acțiuni în caz de incendiu;
Instituții publice care ne protejează
4 Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial

Competența specifică Unități de competență Conținutul Data


Proiectarea carierei, prin
determinarea traseului şcolar 4.1. Identificarea informațiilor despre 1.Profesia preferată. Factori de influență, înțelegerea
şi/sau profesional, din muncă, meserii și profesioniști din profesiei. Utilitatea și importanța unor profesii.
perspectiva valorificării diferite domenii, pentru înțelegerea
potenţialului personal şi diversității profesiilor; 2 Munca și vocația. Noțiunea de muncă. Profesiile,
oportunităţilor pieţei muncii 4.2. Valorificarea oportunităților oferite îndeletnicirile părinților. Munca din vocație.
de comunitatea școlară pentru lansarea
inițiativelor și dezvoltarea calităților de 3. Prima impresie contează. Comportamente care
lider; influențează stabilirea unor relații eficiente cu persoanele la
4.3. Aprecierea beneficiilor proiectării prima prezentare.
carierei în baza unor decizii informate
pentru dezvoltarea personală.
4. Regulile pentru o prezentare reușită. Importanța
producerii unei bune impresii la prima prezentare.

5. Calitățile specifice unui lider și ale unui membru de


echipă. Calitățile unui lider. Distribuirea rolurilor în echipă.
Lansarea inițiativelor.

6.. Decizia în proiectarea carierei. Noțiunile de decizie.


Factori care influențează decizia. Proiectarea carierei.

7.Evaluare sumativă
Produs
Proiectul de carieră. În proiect se va indica profesia preferată
și cel puțin o acțiune pe care o pot întreprinde pentru a face
visul profesional realitate.

S-ar putea să vă placă și