Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.1.

Sinteză pentru activități metodice (60 min)


Context: Pe parcursul etapei online, veți realiza 5 teme de portofoliu (pentru evaluarea
finală!). Una dintre ele constă în realizarea unei prezentări care se construiește progresiv, pe
măsură ce studiați și vă consolidați achizițiile. Prezentarea este destinată colegilor din școală
sau de la nivelul cercului din care faceți parte, pentru a le împărtăși experiențele de învățare din
cadrul proiectului CRED. În final, prezentarea conține esența temelor 2.1-2.6 așa cum ați filtrat-
o prin prisma experiențelor dvs. de învățare. Acest suport vizual va conține idei cheie (maximum
10 rânduri pentru un diapozitiv) care să vă sprijine să oferiți o prezentare pertinentă. Nu uitați să
selectați și imagini sugestive, pentru a face o prezentare memorabilă.

A2.1. Studiați suportul de curs, secvența 2.1,  și realizați un text pentru 1-2 diapozitive
care să fie incluse în  prezentarea dvs. din cadrul activității metodice din școală sau la nivel de
cerc. Esențializați ceea ce ați învățat la curs pentru a face o prezentare pertinentă pentru colegii
dvs. Este obligatoriu să vă referiți la profilul absolventului și la modalități de a contribui la
structurarea acestuia pe parcursul orelor dvs. Oferiți feedback online, colegilor de la curs.
Revizuiți propriile diapozitive în funcție de feedbackul formatorului și de eventualele comentarii
ale colegilor.

Dacă ați reușit, înseamnă ca aveți deja o parte din Tema 1 de portofoliu.

Slide 1

Programul de formare CRED constă în schimbarea perspectivei asupra documentelor


curriculare, o abordare nouă în ceea ce privește procesul de învățământ, accentul căzând pe
competențe și pe profilul de formare.
În cadrul acestei activități metodice de la nivelul ariei curriculare Limbă și Comunicare, vă
prezent succint profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a, care cuprinde competențe pe
care demersul didactic (în cadrul orelor de limba engleză) le va forma progresiv. Profilul de formare
ca și concept general, reprezintă o componentă reglatoare a Curriculumului naţional, el descriind
aşteptările faţă de absolventii învăţământului obligatoriu şi bazându-se pe cerinţele sociale exprimate
în documentele de politică educaţională, precum şi pe caracteristicile psiho-pedagogice ale elevilor.
Menționez faptul că programa de clasa a V-a continuă programele anterioare (competențe
generale/ specifice/ activități de învățare, etc.) urmărind progresia în atingerea competențelor-cheie:
comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, competenţe matematice (A) şi competenţe
de bază în ştiinţe şi tehnologii (B), competenţa digitală, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice,
spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală. Rolul lor este să fixeze
cunoștințele, abilitățile și atitudinile pe care absolvenții unui anumit ciclu de învățare trebuie să le
dobândească, în conformitate cu profilul de formare.

Slide 2
Schimbarea de paradigmă la nivel curricular constituite noutatea adusă sistemului de
învățământ în ultimii ani, în conformitate cu ideea învățării orientate pe competențe și a învățării
centrate pe elev, astfel încât achizițiile elevilor și rezultatele la evaluările naționale și internaționale ale
acestora să se îmbunătățească semnificativ.
Noile planuri-cadru de învăţământ pentru primar şi gimnaziu sunt în relație cu profilul de
formare al absolventului, ciclurile de învățare sunt mai bine delimitate, elaborarea planurilor-cadru
fiind orientată de principii de generare, precum:
 principiul selecţiei şi al ierarhizării culturale,
 principiul funcţionalităţii,
 principiul egalităţii şanselor,
 principiul flexibilităţii şi al parcursului individual,
 principiul racordării la social

Este importantă lectura transversală a programelor școlare, la aceasta contribuind analiza


progresiei competențelor și a corelării acestora cu activitățile de învățare.

S-ar putea să vă placă și