Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

PEDAGOGIE INTERACTIVĂ
PORTOFOLIU

NUMELE: Leordean
PRENUMELE: Manuela-Eliza
SPECIALIZAREA: Pedagogia învățământului preșcolar și primar
AN: III
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: cu frecvență

CLUJ-NAPOCA
2020
I. JOCUL DIDACTIC- Ghicește întrebarea!
Clasa: a IV-a 
Disciplina: Limba și literatura romana  
Subiectul lecției: Verbul- timp, persoană, număr
Obiectivele operaționale (pentru secvența lecției): 
1. Să identifice corect întrebarea corespunzătoare enunțului dat, ținând cont de timpul,
persoana și numărul verbelor;
2. Să utilizeze strategii ale muncii în echipă, valorificând competitivitatea pozitivă.
Strategia didactică: 
 Tipul experienței de învățare: activă
 Metode și procedee: jocul didactic, explicația, demonstrația, conversația
 Mijloace didactice: tablă, cretă colorată, fișe cu întrebări
 Forme de organizare a activității elevilor: activitate pe grupe de câte 5 elevi
 Scenariul desfășurării secvenței de lecție: 
  În această activitate elevii vor fi grupați în echipe de câte 5 elevi (în sală sunt 20 de
elevi, așadar vom avea 4 echipe). Fiecare echipă își va alege un nume, având la dispoziție 3
minute. Echipelor li se va atribui câte o culoare: roșu, albastru, galben, alb, iar numele
echipelor va fi însemnat pe tablă cu culoarea aferentă.
Pe tablă va fi desenat un tabel format din 7 coloane și 4 rânduri (vezi Anexa 1).
Fiecare coloană va avea câte un cuvânt de întrebare: Ce? Unde? Când? De ce? Cum? Cine?,
iar rândurile vor avea notate numere de la 1 la 3. Scopul jocului este de a identifica întrebarea
corespunzătoare enunțului dat, utilizând cuvintele din tabel. Enunțurile sunt reprezentate de
rândurile tabelului, fiecare cuvânt de formulare a întrebării având, astfel, câte 3 enunțuri;
enunțurile sunt scrise pe fișe, numerotate corespunzător (Anexa 2) și așezate pe catedră.
Învățătoarea le explică elevilor că va citi un enunț, sarcina lor fiind de a afla care este
întrebarea la care enunțul răspunde, utilizând cuvântul de întrebare ales din tabel și
respectând timpul verbal, persoana și numărul, menționându-le. Astfel, pentru început,
învățătoarea va alege un cuvânt din tabel și un număr, va alege cartonașul corespunzător
selecției (e.g. Ce, numărul 1) și va citi enunțul scris pe acesta de 2 ori. Primul elev care ridică
mâna și formulează întrebarea corect câștigă categoria aleasă, numele echipei din care face
parte fiind notat în tabel. Punctajul va fi notat pe tablă, sub numele echipelor scrise anterior.
Pentru fiecare întrebare la care se răspunde din prima corect, se vor oferi 100 de puncte,
pentru restul fiind alocate câte 50 puncte. La final, punctajul se va calcula pe tablă, împreună
cu toți elevii, și se va desemna echipa câștigătoare.
Reguli:
1. Elevii nu au voie să își noteze enunțul și nici să primească ajutor de la coechipieri în
momentul în care au fost selectați să răspundă; consultarea cu coechipierii se face
până în momentul ridicării mâinii;
2. Dacă primul elev care a ridicat mâna răspunde greșit, automat elevii din celelalte
echipe au dreptul să ridice mâna și să răspundă; elevii din aceeași echipă cu elevul
care a răspuns greșit nu mai au voie să răspundă la întrebarea curentă;
3. Echipa care răspunde corect are dreptul de a alege cuvântul pentru următoarea
întrebare și numărul;
4. Dacă nimeni nu reușește să răspundă corect, elevii au dreptul de a mai asculta încă o
dată enunțul;
5. Echipa cu cele mai multe puncte câștigă.
Anexe:
Ce Unde Când De ce Cum Cine
1
2
3

Anexa 1. Tabel quiz

Ce?
1
Anexa 2.1. Model cartonaș enunț pentru quiz- spate

Citesc ziarul.
Anexa 2.2.- Model cartonaș enunț pentru quiz- față
Anexa 3- Enunțuri utilizate
Ce
1. Citesc ziarul.
2. Vom mânca pește la prânz.
3. Ana o ajuta pe mama ei.
Unde
1. Câinele tău se află la capătul străzii.
2. Mama lui Andrei lucra la mall.
3. Anul viitor vei locui în Paris.
Când
1. Tata s-a întors în România în anul 2015.
2. Carla va ajunge în câteva minute.
3. Doar azi desenez în culori calde.
De ce
1. S-au trezit devreme deoarece au mers la școală.
2. Întârzii din cauza traficului.
3. Învățătoarea se va enerva dacă vom vorbi neîntrebați!
Cum
1. Filmul a fost de-a dreptul înfricoșător.
2. Nu alerg foarte bine azi.
3. Notele vor fi foarte bune dacă vom învăța.
Cine
1. El a sunat-o pe mama.
2. Vecinii fac gălăgie.
3. Ei vor ieși în oraș diseară
II. JOCUL DE ROL- Poză de grup!

Clasa: a III-a 
Disciplina: Limba și literatura romană 
Subiectul lecției: Descrierea. Portretul fizic al unui personaj
Obiectivele operaționale (pentru secvența lecției): 
1. Să denumească cel puțin o caracteristică fizică pe care o apreciază, desenând-o;
2. Să descrie cel puțin o caracteristică fizică a personajului creat, valorificând
cunoștințele tipului descriptiv de vorbire
Strategia didactică: 
 Tipul experienței de învățare: activă
 Metode și procedee: jocul de rol, explicația, demonstrația, conversația
 Mijloace didactice: creioane colorate, coli A4
 Forme de organizare a activității elevilor: activitate pe grupe de 7 elevi
 Scenariul desfășurării secvenței de lecție
În această activitate, elevii vor fi împărțiți în 3 echipe de câte 7 jucători. Echipele vor fi
echilibrate, având în componență atât fete, cât și băieți. Fiecare echipă are ca sarcină să
deseneze câte un personaj de poveste care să aibă câte o caracteristică fizică a fiecăruia dintre
membrii grupului. Fiecare copil, pe rând, se va pune în pielea personajului și va spune: Dacă
aș fi un personaj de poveste, mi-aș dori să am ...... ca a/al/ai/ale ........, după care va desena
caracteristica aleasă pe fișa echipei. Numele personajului se va alcătui din litere aparținând
prenumelor participanților din fiecare echipă și va fi notat deasupra desenului. După 25 de
minute de discuții, desene și schițare a prezentării descriptive, fiecare echipă își va prezenta
desenele în fața clasei, restul copiilor căutând să ghicească cui aparțin caracteristicile
personajului din desen;
Exemplu
Călin (C de la Marcus și Codruța, ă de la Mălina, l de la Alin, i de la Sorin și n de la Ana și
Nicușor) este foarte înalt pentru vârsta lui. Are ochii mari, căprui și părul blond închis. Astăzi a ales să
poarte o bluză albă cu un imprimeu foarte interesant. Întotdeauna spune că în zilele de luni poartă
doar încălțări comode, așa că azi a venit cu adidașii galbeni. Chiar ieri și-a pus aparat dentar și spune
că îl deranjează teribil, deoarece nu mai poate mânca morcovi. Cu toate acestea, Călin are un zâmbet
frumos și întotdeauna ne bucurăm când râdem împreună!
III. BRAINSTORMING
Clasa: a IV-a
Disciplina: Matematică
Subiectul lecției: Formele geometrice plane: dreptunghi, pătrat, triunghi, cerc.
Obiective operaționale:
1. Să identifice cel puțin 5 obiecte din mediul înconjurător care au forma unui
dreptunghi, a unui pătrat, a unui triunghi și a unui cerc;
2. Să numească elementele comune și cele diferențiatoare dintre formele propuse,
valorificând cunoștințele anterioare.
Strategia didactică:
 Tipul experienței de învățare: experiențială
 Metode și procedee: brainstorming, conversația
 Mijloace didactice: tablă, cretă colorată
 Forme de organizare a activității elevilor: activitate pe grupe de 4 elevi

Scenariul desfășurării secvenței de lecție

În această activitate elevii vor fi împărțiți în 5 echipe de câte 4 persoane, fiecare echipă
alegându-și câte o culoare reprezentativă. Elevii sunt anunțați că urmează să se desfășoare o
activitate de brainstorming: se va desena pe tablă o formă geometrică, iar aceștia vor avea de
desemnat obiecte din realitatea înconjurătoare care să aibă aceeași formă (e.g.: pătrat- geam).
Fiecare răspuns va fi notat cu culoarea corespunzătoare echipei, indiferent dacă este corect
sau nu. Dacă trec mai mult de 90 de secunde de la desemnarea ultimului obiect din categoria
dată, se trece la forma următoare. După ce se notează obiectele de la ultima formă, cadrul
didactic va reveni la prima categorie și va întreba elevii dacă consideră că este notat vreun
obiect ce nu are caracteristicile necesare categoriei aferente. Se vor realiza comparații între
aceste forme, pe baza obiectelor identificate de către elevi, menționându-se și obiecte care pot
avea forme diferite (e.g. geamul poate să fie pătrat, dreptunghiular sau circular).

Pentru fiecare răspuns corect, echipele vor primi câte un punct; pentru fiecare răspuns
greșit, echipelor li se va scădea câte un punct.