Sunteți pe pagina 1din 21

Masaj erotic

ÎNCEPUTUL

Poziţia partenerului: Întins cu fata în jos, cu braţele pe lângă corp.

Poziţia ta: La început, lateral fată de partener.

Aplicarea mâinilor

Centrează-te. Intră în armonie cu propria-ti respiraţie.

Sprijină-ti palma stângă pe partea superioară a spatelui si palma dreaptă pe zona sacrală.

ă a spatelui si palma dreapt ă pe zona sacral ă . Trage u ş or
ă a spatelui si palma dreapt ă pe zona sacral ă . Trage u ş or

Trage uşor mâinile în jos separându-le la talie si apoi lăsându- le să alunece spre vârfurile degetelor de la picioare.

Dacă ai la îndemână pene sau alte materiale senzuale, mângâie-ti partenerul - peste tot - acum înainte să aplici uleiul.

Întinderea uleiului

Ia în palme ulei cald. Ai grijă să nu cadă picături de ulei pe partener.

Întinde uleiul miscându-ţi mâinile pe spatele partenerului, de jos în sus:

începi cu tălpile, continui cu picioarele, cu spatele si cobori pe braţe, până la vârfurile degetelor de la mâini.

Repetă aceeaşi secvenţă pe cealaltă parte. E mai uşor dacă mai întâi te muţi în cealaltă parte.

Aplicarea uleiului nu se face o singură dată. În general, se adaugă ulei, în faza iniţială a fiecărei etape.

ă ulei, în faza ini ţ ial ă a fiec ă rei etape. SPATELE Pozi ţ

SPATELE

Poziţia ta: Iniţial la capul partenerului si cu fata spre picioarele acestuia.

Manevra de conectare

Cu palmele paralele, lasă-le să alunece în josul spatelui, spre

fese.

picioarele acestuia. Manevra de conectare Cu palmele paralele, las ă -le s ă alunece în josul
În dreptul taliei, trage-ti palmele spre p ă r ţ ile laterale, apoi ridic ă

În dreptul taliei, trage-ti palmele spre părţile laterale, apoi ridică-le spre umeri.

spre p ă r ţ ile laterale, apoi ridic ă -le spre umeri. La umeri, pivoteaz

La umeri, pivotează-ti mâinile spre exterior.

umeri. La umeri, pivoteaz ă -ti mâinile spre exterior. Trage în sus de mu ş chii

Trage în sus de muşchii umerilor, nu ai gâtului.

Repetă întreaga manevră (A-D) de mai multe ori.

Mângâierea tip „rugăciune”

Aplică muchiile palmelor de o parte si de alta a coloanei vertebrale si coboară spre talie.

Acum execută aceleaşi mişcări ca la manevra anterioară. Ajungând la talie, trage palmele spre părţile laterale, apoi trage-le în sus către umeri.

La

umeri,

anterioară).

pivotează-ti

mâinile

spre

exterior

(ca

la

manevra

ă ). pivoteaz ă -ti mâinile spre exterior (ca la manevra Traverseaz ă cu palmele mu

Traversează cu palmele muşchii umerilor - nu ai gâtului (ca în manevra anterioară).

Repetă întreaga secvenţă de mai multe ori.

Masarea umerilor

întreaga secven ţă de mai multe ori. Masarea umerilor Cu pulpele policelor, execut ă cercuri mici

Cu pulpele policelor, execută cercuri mici de o parte si de alta a coloanei vertebrale. Degetele mari ale mâinilor se mişcă „în oglindă”:

împreună în jos, simultan se depărtează de coloană etc.

Concentrează presiunea spre picioarele partenerului/partenerei. Degetele trebuie să rămână permanent în contact cu pielea.

Această serie de mişcări circulare se execută în susul spatelui.

de mi ş c ă ri circulare se execut ă în susul spatelui. Pe um ă

Pe umărul drept, între coloană si scapulă, execută cercuri cu degetele mari - de data asta alternativ, când unul, când celălalt.

Concentrează-te pe zona din apropierea gâtului.

Pe f ă ga ş ul dintre scapul ă si clavicul ă , misc ă

Pe făgaşul dintre scapulă si claviculă, miscă-ţi policele spre exterior, spre extremitatea umărului - mişcând alternativ mâinile, una după cealaltă.

Tragerea cu degetele

Plasează-ti pulpele degetelor arătător si mijlociu la ceafă, de o parte si de alta a coloanei. Trage în jos degetele spre fese, apăsând ferm. Poţi aplica o presiune si mai mare dacă aşezi deasupra degetele celeilalte mâini.

Repetă toată această manevră de câteva ori.

Repet ă toat ă aceast ă manevr ă de câteva ori. Tragerea lateral ă Cu mi

Tragerea laterală

aceast ă manevr ă de câteva ori. Tragerea lateral ă Cu mi ş c ă ri

Cu mişcări alternative pe o parte a corpului partenerului, trageţi mâinile de jos în sus, spre coloana vertebrală.

Această serie se aplică pe zona cuprinsă între solduri si până aproape de subsuoară.

Treci la cealaltă parte a corpului si aplică aceleaşi mişcări de tragere.

SPATELE PICIOARELOR

Instrucţiuni: Sunt descrise aşa cum se aplică la piciorul drept.

Poziţia ta: Iniţial, în partea dreaptă a piciorului drept.

Manevra de conectare

Ţinând mâna dreaptă în fată, fă-ti mâinile să alunece în susul părţii din spate a piciorului.

Ambele mâini se ţin cu partea dinspre degetele mici în fată. Policele se ţin lipite de degetele arătătoare.

ă . Policele se ţ in lipite de degetele ar ă t ă toare. În apropierea
ă . Policele se ţ in lipite de degetele ar ă t ă toare. În apropierea

În apropierea feselor, roteste-ţi mâinile într-o mişcare orientată spre exterior.

Fă-ti mâinile să

alunece în jos, trăgând de piele, pe părţile

interioară si exterioară ale piciorului.

Repetă de câteva ori întreaga manevră.

piciorului. Repet ă de câteva ori întreaga manevr ă . Fr ă mântarea Execut ă mi

Frământarea

ă de câteva ori întreaga manevr ă . Fr ă mântarea Execut ă mi ş c

Execută

mişcări

Concentrează-te mai întâi asupra unei mâini, strânge uşor muşchiul între police si celelalte degete. În acelaşi timp, deplasează-ti mâna câţiva centimetri în direcţia celeilalte mâini. Apoi desfă degetele.

cu

cealaltă

mână.

mâini. Apoi desf ă degetele. cu cealalt ă mân ă . asem ă n ă toare

asemănătoare

Frământă treptat gamba, coapsa si fesele.

Alunecarea policarului

ă treptat gamba, coapsa si fesele. Alunecarea policarului Trage palmele în jos exterioar ă ale piciorului.

Trage

palmele

în

jos

exterioară ale piciorului.

Tine apropiate degetele mari si împinge-le în sus pe linia mediană a spatelui piciorului. Celelalte degete rămân în contact cu părţile laterale ale piciorului.

interioară

si

cu p ă r ţ ile laterale ale piciorului. interioar ă si ţ inându-le lipite de

ţinându-le lipite de părţile

Repetă de câteva ori întreaga manevră.

Palparea în V

ă de câteva ori întreaga manevr ă . Palparea în V Cu degetele a ş ezate

Cu degetele aşezate ca la o strângere de mână, execută o mişcare dinspre tălpi spre fese pe partea din spate a piciorului. Apoi asează-ţi mâna dreaptă peste mâna stângă, în aşa fel încât degetul mic al mâinii drepte să stea pe policele stâng, iar policele drept să stea pe arătătorul drept.

Trage mâinile în jos de-a lungul părţilor interioară si exterioară ale piciorului.

Mângâierea uşoară a spatelui piciorului

Alternând mâinile într-o mişcare de tragere, mângâie uşor cu vârfurile degetelor toată partea din spate a picioarelor - uneori cu mişcări scurte, alteori cu mişcări prelungite.

Aplică aceeaşi succesiune de mişcări pe piciorul stâng.

Nu uita să inversezi poziţiile celor două mâini.

ÎNCHEIEREA MASAJULUI SPATELUI

Îmbrăţişarea spatelui

În absenta unei mese de masaj, această manevră ar putea fi mai dificilă.

Apăsând cu partea interioară si moale a antebraţelor, începe de la şalele partenerului si deplasează-le până mai jos de fese, apoi sus, spre umeri.

ă -le pân ă mai jos de fese, apoi sus, spre umeri. A ş eaz ă

Aşează-ţi antebraţele cu partea interioară pe şalele partenerului. Apoi deplasează unul până mai jos de fese, iar celălalt în direcţie opusă, până la umeri.

După care, apropie din nou antebraţele, aducându-le înapoi la sale. Repetă întreaga mişcare de câteva ori.

la sale. Repet ă întreaga mi ş care de câteva ori. Dup ă câteva repet ă

După câteva repetări ale mişcării, aşează-ţi pieptul pe spatele partenerului.

Ai mare grijă să nu apeşi pe ceafă.

Manevra de încheiere

Începi de la tălpi, printr-o mişcare lentă si lungă, trage-ti mâinile în sus spre umeri, apoi coboară pe braţe, până la vârfurile degetelor de la mâini.

Dacă vrei, după aceea, poţi să mângâi uşor cu vârfurile degetelor toată suprafaţa spatelui.

După un timp, cu o voce blândă, invită-ti partenerul să se întoarcă cu fata în sus.

ă -ti partenerul s ă se întoarc ă cu fata în sus. BRATELE Instruc ţ iuni:

BRATELE

Instrucţiuni: Sunt descrise aşa cum se aplică la braţul drept. Poziţia partenerului: Lungit pe spate cu braţele pe lângă corp. Poziţia ta: Iniţial, în dreptul taliei, lângă partea dreaptă, cu fata spre capul partenerului.

Manevra de conectare

Mai întâi, apucă-i cu blândeţe încheietura mâinii drepte cu mâna ta dreaptă.

Apoi, cu muchia palmei îndreptate înainte, mişcă-ţi mâna stângă în sus, pe partea exterioară a braţului drept.

palmei îndreptate înainte, mi ş c ă - ţ i mâna stâng ă în sus, pe
Pivoteaz ă pe extremitatea um ă rului si alunec ă în jos pe partea din

Pivotează pe extremitatea umărului si alunecă în jos pe partea din spate a braţului.

Acum

alunec ă în jos pe partea din spate a bra ţ ului. Acum În imediata apropiere

În imediata apropiere a subsuorii, pivotează-ti mâna spre partea din spate a umărului si fă-o să alunece în jos pe partea din spate a braţului. Repetă de câteva ori întreaga manevră.

Masarea braţului

ă de câteva ori întreaga manevr ă . Masarea bra ţ ului apuc ă încheietura mâinii

apucă

încheietura mâinii cu mâna

stângă si îndepărteaz-o de corp. Trage-ti mâna dreaptă pe partea interioară a braţului drept al partenerului, cu muchia palmei îndreptată în sensul înaintării.

cu muchia palmei îndreptat ă în sensul înaint ă rii. Sprijin ă mâna dreapt ă a

Sprijină mâna dreaptă a partenerului pe cutia ta toracică.

Mâna ta stângă se deplasează spre umărul partenerului, pe partea exterioară a braţului, în vreme ce mâna ta dreaptă alunecă în josul braţului, pe partea din spate a acestuia.

ă în josul bra ţ ului, pe partea din spate a acestuia. Mâna ta stâng ă

Mâna ta stângă se roteşte pe umăr si alunecă în jos pe partea din spate a braţului în vreme ce mâna dreaptă se roteşte la cot si alunecă în sus pe partea superioară a braţului.

Mâna stângă se roteşte la cot si alunecă în sus pe partea exterioară a braţului.

Repetă de câteva ori manevra respectivă.

Masarea antebraţului

Ţinând antebraţul ridicat, coboară cu latul degetelor mari în josul părţii interioare antebraţului. Policele trebuie să fie paralele între ele.

Când

policele

ajung

la

partea

interioară

a

cotului

micşorează

presiunea si trage înapoi mâinile spre încheietură.

Continuă cu mâna dreaptă înainte de a masa braţul stâng.

si trage înapoi mâinile spre încheietur ă . Continu ă cu mâna dreapt ă înainte de

MÂINILE

Instrucţiuni: Sunt descrise aşa cum se aplică la mâna dreaptă.

Îndoirea mâinii

Pe dosul palmei mişcă-ţi ferm podurile palmelor spre exterior spre părţile laterale ale mâinii îndoind totodată mâna spre interior.

Repetă manevra de câteva ori.

ă mâna spre interior. Repet ă manevra de câteva ori. Masarea palmelor Apas ă alternativ si

Masarea palmelor

interior. Repet ă manevra de câteva ori. Masarea palmelor Apas ă alternativ si ferm cu pulpele

Apasă alternativ si ferm cu pulpele mari în susul palmei. Repetă mişcarea de multe ori, acoperind întreaga suprafaţă a palmei.

Masarea membranei palmare

Apucă membrana palmară a mâinii drepte a partenerului între police si indexul îndoit. Trage spre exterior cu fermitate.

Repetă manevra de mai multe ori.

exterior cu fermitate. Repet ă manevra de mai multe ori. Masarea degetelor mâinii Prinde vârful degetului

Masarea degetelor mâinii

ă manevra de mai multe ori. Masarea degetelor mâinii Prinde vârful degetului între police si ar

Prinde vârful degetului între police si arătător si alunecă uşor în jos pe marginile degetului - foarte, foarte uşor.

or în jos pe marginile degetului - foarte, foarte u ş or. Apuc ă baza degetului

Apucă baza degetului cu fermitate si trage în sus, părăsind degetul în final.

Citirea palmei

Citirea palmei Întrep ă trunde-ti degetele cu ale partenerului si desf ă -i palma, apoi mângâie-i

Întrepătrunde-ti degetele cu ale partenerului si desfă-i palma, apoi mângâie-i uşor podul palmei cu vârfurile degetelor mari - foarte, foarte uşor.

Mângâierea uşoară a braţului si a mâinii

Cu mişcări alternative de tragere, trece-ti cu delicateţe vârfurile degetelor pe toată lungimea braţului si a mâinii - uneori cu mişcări scurte, alteori cu mişcări lungi.

Execută aceeaşi secvenţă asupra braţului si a mâinii stângi

Nu uita să inversezi poziţiile mâinilor tale.

PARTEA DIN FATĂ A PICIOARELOR

Instrucţiuni: Sunt descrise aşa cum se aplică la piciorul drept.

Manevra de conectare

Ţinând mâna stângă în fată, mişcă-ţi ambele mâini în sus, pe partea din fată a piciorului.

Pentru ambele mâini, degetele mici sunt orientate în sensul mişcării; degetele mari sunt lipite de arătătoare.

ş c ă rii; degetele mari sunt lipite de ar ă t ă toare. În apropierea
ş c ă rii; degetele mari sunt lipite de ar ă t ă toare. În apropierea

În apropierea pelvisului, roteşte-ţi mâinile spre exterior, apoi lasă-le să alunece în jos, pe părţile interioară si exterioară a piciorului.

Repetă întreaga manevră de mai multe ori.

Manevra de mini-conectare

Pe coapsă, execută o serie de mişcări de conectare, similare manevrei anterioare dar mai scurte si numai pe coapsă.

Fiecare manevră succesivă începe ceva mai sus pe coapsă si se termină tot puţin mai sus.

Repetă întreaga serie de câteva ori.

În timp ce strângi, deplasează-ti mâna câţiva centimetri în direcţia celeilalte mâini. Apoi eliberează strânsoarea.

În continuare, execută aceeaşi mişcare cu cealaltă mână.

Treptat, frământă întreaga parte frontală a coapsei.

fr ă mânt ă întreaga parte frontal ă a coapsei. Repetare: Manevra de conectare a p

Repetare: Manevra de conectare a părţii din fată a picioarelor

Continuă cu piciorul drept înainte de a masa piciorul stâng.

LABELE PICIOARELOR

Instrucţiuni: Sunt descrise aşa cum se aplică la laba piciorului drept.

Masarea în cerc a gleznei

ă la laba piciorului drept. Masarea în cerc a gleznei Cu degetele întinse, execut ă mi

Cu degetele întinse, execută mişcări circulare de masaj în jurul gleznei.

Manevra de conectare

circulare de masaj în jurul gleznei. Manevra de conectare Tine glezna cu mâna stâng ă ,

Tine glezna cu mâna stângă, iar cu podul palmei drepte apasă pe arcada tălpii, deplasând-o de la călcâi spre degete.

Mişcări circulare cu degetele

c ă lcâi spre degete. Mi ş c ă ri circulare cu degetele Pe partea superioar

Pe partea superioară a labei, execută mişcări circulare mici cu pulpele degetelor.

Strângând alternativ laba piciorului, alunecă dinspre gleznă spre vârful degetelor.

Repetă manevra de câteva ori.

Arcul de triumf

degetelor. Repet ă manevra de câteva ori. Arcul de triumf Las ă -ti degetele s ă

Lasă-ti degetele să alunece peste piele si/sau, aplicând o presiune ceva mai mare, fă ca pielea partenerului să alunece peste muşchii, tendoanele si oasele de dedesubt.

Repetă aceste mişcări circulare pe întreaga parte superioară a labei piciorului.

Masajul între degete

Cu indexul mâinii drepte pe partea superioară a labei si cu policele mâinii drepte pe talpă, strânge si masează de câteva ori fiecare porţiune dintre degetele picioarelor, cu mişcări de tragere- împingere.

Înşurubarea

cu mi ş c ă ri de tragere- împingere. În ş urubarea Foarte lent si cu
cu mi ş c ă ri de tragere- împingere. În ş urubarea Foarte lent si cu

Foarte

lent

si

cu

mişcări

delicate,

„înşurubează-ti”

pe

rând

degetele mâinii drepte între degetele partenerului, două câte două.

Mângâierea uşoară a piciorului si a labei piciorului

Alternând mâinile într-o mişcare de tragere, trece-ti cu delicateţe vârfurile degetelor pe tot piciorul si laba piciorului - uneori cu mişcări scurte, alteori cu mişcări lungi. Execută aceeaşi secvenţă pe partea din fată a piciorului si a labei piciorului stâng. Nu uita să inversezi poziţiile mâinilor tale.

PARTEA DIN FATĂ A BUSTULUI

Poziţia ta: Iniţial în partea dreaptă a partenerului.

Manevra „lună plină

dreapt ă a partenerului. Manevra „lun ă plin ă ” Mai întâi, exerseaz ă separat mi

Mai întâi, exersează separat mişcările mâinii drepte si stângi.

Mâna dreaptă execută o jumătate de cerc pe partea inferioară a abdomenului, în vreme ce mâna stângă execută un cerc complet în jurul întregului abdomen.

Aceasta este versiunea completă:

Coordonează-ti mişcările mâinilor: când mâna dreaptă se deplasează în semicerc, mâna este în poziţie diametral opusă pe cercul mare.

Când ai terminat mişcarea cu mâna dreaptă, ridic-o pentru a putea continua cu stânga mişcarea circulară completă.

Repetă întreaga manevră de mai multe ori.

Glisare centrală

întreaga manevr ă de mai multe ori. Glisare central ă Alternând mi ş c ă rile
întreaga manevr ă de mai multe ori. Glisare central ă Alternând mi ş c ă rile

Alternând mişcările mâinilor, glisează-le lent si ferm în sus, pe linia mediană, începând cu partea inferioară a abdomenului până în partea superioară a pieptului.

Frământarea sânului

Instrucţiuni: Sunt descrise aşa cum se aplică la sânul drept.

Începând cu partea lateral-inferioară a sânului, lasă-ti mâna dreaptă să alunece în sus peste sân, astfel încât policele si arătătorul tău să înconjoare sfârcul.

Folosind sfârcul ca axă, continuând mişcarea rotindu-ti mâna în sens antiorar în jurul sfârcului în timp ce alunecă în sus si părăseşte sânul.

în timp ce alunec ă în sus si p ă r ă se ş te sânul.
în timp ce alunec ă în sus si p ă r ă se ş te sânul.

Pornind din aceeaşi poziţie lateral-inferioară a sânului, glisează-ti mâna stângă peste sân astfel încât policele si indexul tău, să încercuiască sfârcul.

Folosind sfârcul ca axă, continuă mişcarea rotindu-ti mâna stângă în sens orar în jurul sfârcului în timp ce alunecă în sus si părăseşte sânul.

Repetă această serie de mişcări de mai multe ori mai întâi cu o mână, apoi cu cealaltă.

Continuă cu manevra următoare pe sânul drept înainte de a masa sânul stâng.

Notă: Pe sânul unei femei, presiunea aplicată trebuie să fie mai mică.

Manevra „spiţele rotii”

Imaginează-ti sfârcul sânului ca axa unei roti cu spiţe radiind de la axă. Folosind pulpele degetelor de la ambele mâini strânge uşor „axa” si glisează de-a lungul unei spiţe imaginare mişcându-ti mâinile în directii opuse.

Repetă această manevră de câteva ori de-a lungul unor „spite” diferite.

Strânge uşor baza sfârcului între pulpele indexului si policelui unei mâini si glisează-le în sus părăsind sfârcul.

mâini si gliseaz ă -le în sus p ă r ă sind sfârcul. Repet ă aceast

Repetă această mişcare, alternând mâinile una imediat după cealaltă.

Acum mută-te în partea cealaltă si repetă mişcările la celălalt sân.

Tragerea laterală

ă mi ş c ă rile la cel ă lalt sân. Tragerea lateral ă opuse. Alternând

opuse.

Alternând mâinile, glisează-le într-o mişcare de tragere pe partea laterală a bustului spre linia mediană a acestuia.

Această serie de mişcări se aplică pe zona dintre solduri si până aproape de subsuoară. Actionează cu blândeţe în regiunea mamară.

Mută-te în cealaltă parte, si aplică mişcările de tragere părţii

Mângâierea uşoară a bustului

Alternând mâinile într-o mişcare de tragere, trece-ti cu delicateţe vârfurile degetelor peste întregul bust. Include în mişcare si zona coapselor si zona genitală.

ORGANELE GENITALE MASCULINE

Poziţia partenerului: Întins pe spate. Poziţia ta: Lateral fată de partener. Notă: Dacă vrei să aplici indicatiile pentru sex fără riscuri, consultă anexa.

Ungerea cu ulei

Ţinând degetele uşor desfăcute, lasă-ti mâna strânsă pe scrot si partea inferioară a penisului. Apoi cu mâna dreaptă, toarnă ulei pe dosul mâinii stângi astfel încât uleiul să se prelingă printre degete.

astfel încât uleiul s ă se preling ă printre degete. Alternând mâinile, întinde uleiul cu o

Alternând mâinile, întinde uleiul cu o mişcare de tragere în sus, începând de sub scrot si terminând pe penis. Se poate aplica o presiune ceva mai mare pe „platforma pelviană”.

Uleiul

trebuie

aplicat

din

pe „platforma pelvian ă ”. Uleiul trebuie aplicat din pentru c ă urm ă toarele abundent

pentru

că

următoarele

abundentă

manevre presupun niste mişcări bine lubrifiate.

Notă: Dacă iubitul tău ejaculează în timpul acestei manevre sau a următoarelor, poate ar fi bine să treci la „Existentă”.

Masajul glandului

Cu mâna stângă tragi uşor de preput în jos, de-a lungul corpului penisului erect sau flasc.

Tine-ti degetele mâinii drepte ca si cum ai stoarce o jumătate de lămâie pe storcător. Concentrându-te asupra capului penisului, roteşte-ţi degetele mâinii drepte într-un sens si în celălalt în coordonare cu mişcarea de du-te-vino a mâinii stângi.

Variază presiunile aplicate cu mâna dreaptă.

stângi. Variaz ă presiunile aplicate cu mâna dreapt ă . Sarpele Mâna ta stâng ă trage

Sarpele

Variaz ă presiunile aplicate cu mâna dreapt ă . Sarpele Mâna ta stâng ă trage u

Mâna ta stângă trage uşor pe preput în jos de-a lungul corpului penisului flasc sau erect.

Policele si indexul mâinii drepte formează un cerc, nu foarte strâns, imediat sub gland. Roteste-le în sens orar atât cât îti permite încheietura mâinii.

Continuând mi ş carea, ridic ă policarul dreptei astfel încât indexul s ă p ă

Continuând mişcarea, ridică policarul dreptei astfel încât indexul să păstreze contactul în timpul rotatiei până când degetul mare formează din nou un cerc cu degetul arătător. Repetă de câteva ori aceste mişcări circulare.

Masajul cu zece degete

ori aceste mi ş c ă ri circulare. Masajul cu zece degete Folosind ulei din belsug

Folosind ulei din belsug si folosind alternativ mâinile execută zece mângâieri în josul penisului flasc sau erect apoi zece mângâieri în sens opus.

În continuare, nouă în jos, nouă în sus, opt în jos, opt în sus - până la una în jos si una în sus. Sugestie: Sincopează ritmul mângâierilor. În locul unui ritm constant (1-2-3-4-5-6) fă o pauză după fiecare două mângâieri (1-2--3-4--5-6).

Inelul scrotal

fiecare dou ă mângâieri (1-2--3-4--5-6). Inelul scrotal Alc ă tuieste un inel cu degetul mare si

Alcătuieste un inel cu degetul mare si indexul, si posibil si cu degetul mijlociu al mâinii drepte. Strânge astfel scrotul între baza penisului si testicule. Ai grijă să nu strângi testiculele.

Acum mişcă scrotul în sus si în jos în timp ce mâna ta stângă mângâie în sus si în jos corpul penisului erect sau flasc.

Variază presiunea aplicată cu mâna dreaptă la baza penisului.

Pentru a continua manevrele aplicate organelor genitale masculine mergi la „Conectări interioare” care este valabil si pentru bărbati si pentru femei.

ORGANELE GENITALE FEMININE

Poziţia partenerei: Întinsă pe spate.

Poziţia ta: Lateral fată de parteneră.

Notă: Când masezi tesuturile membranoase, trebuie să ai unghiile tăiate si pilite si mâinile curate.

Notă: Dacă vrei să aplici indicatiile pentru sex fără riscuri, consultă anexa.

Ungerea cu ulei

Desfăcând uşor degetele, lasă-ti mâna stângă să se sprijine pe vulvă. Apoi cu mâna dreaptă toarnă lubrifiant sau ulei pe dosul mâinii stângi, astfel încât lubrifiantul sau uleiul să se prelingă printre degete.

sau ulei pe dosul mâinii stângi, astfel încât lubr ifiantul sau uleiul s ă se preling
Folosindu-ti alternativ mâinilor, înti nde lubrifiantul sau uleiul cu o mi ş care de tragere

Folosindu-ti alternativ mâinilor, întinde lubrifiantul sau uleiul cu o mişcare de tragere în sus pornind de la partea inferioară a vulvei trecând peste clitoris si până la pubis.

Notă: Ai mare grijă să eviti masarea zonei dintre anus si vagin.

Masajul vulvei

Aceasta este o serie de mângâieri aplicate pe labiile mari si labiile mici. Cu policele pe o parte a labiei si cu indexul pe cealaltă parte, strânge foarte uşor si fă-le să alunece spre marginea labiei.

Folosind alternativ mâinile, continuă această manevră pe întreaga lungime a fiecărei labii.

ă manevr ă pe întreaga lungime a fiec ă rei labii. Masajul clitorisului Acum centreaz ă

Masajul clitorisului

întreaga lungime a fiec ă rei labii. Masajul clitorisului Acum centreaz ă -ti masajul în jurul

Acum centrează-ti masajul în jurul glandului clitoridian, care se află în partea de sus a vulvei, chiar sub punctul de împrejurare a labiilor mici.

Pentru început, cu pulpa degetului mijlociu al mâinii drepte, masează în sus si în jos de câteva ori zona dintre labiile mari si cele mici mai întâi pe o parte a vulvei, apoi pe cealaltă.

Folosind unul sau două degete, execută mişcări lente, circulare, în jurul glandului clitoridian, de câteva ori într-o direcţie apoi de câteva ori în cealaltă direcţie.

Cu pulpa unui singur deget, începe o mângâiere foarte lentă în sus, la intrarea vaginală, printre labiile mici până dincolo de glandul clitoridian. Repetă de câteva ori.

Ceasul

de glandul clitoridian. Repet ă de câteva ori. Ceasul Pentru masajul intravaginal, imagineaz ă -ti un

Pentru masajul intravaginal, imaginează-ti un ceas suprapus peste intrarea în vagin, cu ora doisprezece aproape de clitoris si ora sase aproape de anus.

Mâna ta stângă stă pe abdomenul partenerei.

de anus. Mâna ta stâng ă st ă pe abdomenul partenerei. În pozitia „ora 12” introdu

În pozitia „ora 12” introdu lent degetul mare în vagin până când pulpa policarului presează în sus pe partea inferioară a osului pubian.

Acum execută lent o mişcare de du-te-vino cu amplitudinea de circa trei centimetri.

După circa cincisprezece secunde sau mai mult, micşorează presiunea aplicată, roteşte-ţi degetul în pozitia „ora 1” si repetă mişcarea de du-te-vino. Continuă în această manieră până ajungi aproximativ în pozitia „ora 7”.

Cam pe la ora sapte schimbă policele cu indexul si continuă mişcările de du-te-vino până ajungi la „ora 12”.

ş c ă rile de du-te-vino pân ă ajungi la „ora 12”. Masarea punctului G Executarea

Masarea punctului G

pân ă ajungi la „ora 12”. Masarea punctului G Executarea acestei m anevre poate fi usurat

Executarea acestei manevre poate fi usurată dacă iubita ta ridică genunchii si se sprijină cu tălpile pe masă.

Palma stângă stă pe abdomenul partenerei.

În pozitia „ora 12” introdu lent indexul si mijlociul mâinii drepte în vagin până când pulpele degetelor presează în sus, mai sus (si dincolo) de osul pubian. Aceasta este pozitia aproximativă a punctului G în vagin.

este pozitia aproximativ ă a punctului G în vagin. Aici executi cu degetele o mi ş

Aici executi cu degetele o mişcare de „vino-ncoace” pentru a masa cu pulpele degetelor tesutul membranos. Variază presiunea aplicată ca s- o găsesti pe cea care dă senzatiile cele mai plăcute - dacă apare durerea, micşorează presiunea sau întrerupe manevra.

durerea, mic ş oreaz ă presiunea sau întrerupe manevra. Cu mâna dreapt ă continuând mi ş

Cu mâna dreaptă continuând mişcarea sprijină-ti podul palmei stângi pe partea inferioară a abdomenului. Acum foloseste-ti degetele mâinii stângi pentru a mângâia simultan si cu delicateţe glandul clitoridian.

Poate că e bine să aplici o presiune uşoară pe partea inferioară a abdomenului cu podul palmei stângi.

La terminarea manevrei, întinde la loc picioarele partenerei tale.

Notă: Începând cu această manevră, descrierile corespunzătoare masajului organelor sexuale sunt identice pentru ambele sexe.

Conectări interioare

În această serie de manevre, se face conexiunea dintre senzatiile plăcute din zona genitală si senzatiile plăcute ale altor părti ale corpului.

În timp ce cu mâna dreaptă masezi organele genitale (în orice fel ti-e la îndemână) lasă-ti mâna stângă să frământe sau să execute mişcări circulare pe abdomen.

la îndemân ă ) las ă -ti mâna stâng ă s ă fr ă mânte sau
la îndemân ă ) las ă -ti mâna stâng ă s ă fr ă mânte sau
În timp ce mâna dreapt ă continu ă s ă maseze organele genitale mi ş

În timp ce mâna dreaptă continuă să maseze organele genitale mişcă-ţi mâna stângă începând din aceeaşi zonă lateral- inferioară a sânului în sus, trecând peste sân, astfel încât policele si indexul să încercuiască sfârcul. Folosind sfârcul sânului ca axă, continuă mângâierea, prin rotirea mâinii stângi în sens orar în jurul sfârcului în timp ce se ridică si părăseste sânul.

Repetă de câteva ori în zona sânului drept si continuă pe partea dreaptă a gâtului, înainte de a trece la partea stângă.

ă a gâtului, înainte de a trece la partea stâng ă . În timp ce mâna

În timp ce mâna dreaptă continuă să maseze organele genitale frământă muşchii umărului si gâtului cu mâna stângă.

Ai grijă să nu strângi prea tare gâtul.

Repetă de câteva ori.

ă nu strângi prea tare gâtul. Repet ă de câteva ori. Acum schimb ă pozitia mâinilor:

Acum

schimbă

pozitia

mâinilor: mâna stângă alunecă în jos pentru a masa organele genitale în vreme ce dreapta frământă partea

interioară a coapsei drepte.

Dacă e posibil, mută-te în partea opusă a partenerului si execută aceeaşi secvenţă de mişcări inversând pur si simplu instructiunile pentru mâna dreaptă si mâna stângă.

Dacă nu te poţi muta cu usurintă în cealaltă parte, modifică-ti manevrele astfel încât să poţi masa si sânul, gâtul, umărul si coapsa stângă.

La încheierea acestei serii, revino în partea dreaptă a partenerului pentru următoarele instructiuni.

Nu uita să mentii pe cât posibil contactul cu mâinile.

Existentă

mentii pe cât posibil contactul cu mâinile. Existent ă Las ă -ti mâna stâng ă pe

Lasă-ti mâna stângă pe capul partenerului, cu palma pe fruntea acestuia, iar degetele să se afle pe mijlocul capului.

La celălalt capăt al unei axe imaginare care străbate corpul pe la interior, lasă-ti mâna stângă pe zona pelviană astfel încât palma să se afle pe vulvă, sau pe scrot, dacă receptorul este bărbat.

Acum îndeamnă-ti cu blândeţe iubitul sau iubita să inspire ceva mai profund si să-si imagineze că respiratia începe de la platforma pelviană si urcă de-a lungul axei interioare a corpului până în crestetul capului său.

Trecând apoi la expiratie, îndeamnă-ti iubitul sau iubita să iasă din plămâni si să-si imagineze cum respiratia porneste acum în sens invers începând cu crestetul capului de-a lungul axei imaginare interioare a corpului iesind prin platforma pelviană.

Continuă această succesiune de respiratii si reprezentări vizuale timp de două până la cinci minute.

Aici ne concentrăm direct asupra corpurilor de energie subtilă. În platforma pelviană se situează prima chakră, Muladhara.

În crestetul capului se află chakra crestetului capului, Sahasrara.

Adeseori se întâmplă ca masarea organelor genitale să stimuleze senzatiile de natură sexuală declansând generatorul din zona pelviană. Această aplicare a mâinilor, numită Existentă, încurajează expansiunea energiei în întregul corp.

Acesta este trecerea de la sexul „prin frictiune” la sexul tantric.

trecerea de la sexul „prin frictiune” la sexul tantric. Acum mângâie u ş or cu vârfurile

Acum mângâie uşor cu vârfurile degetelor începând cu crestetul capului în josul bratelor si terminând cu vârfurile degetelor de la mâini.

În continuare, aplică aceeaşi mângâiere uşoară de la crestetul capului în josul bustului si terminând cu degetele de la picioare.

josul bustului si te rminând cu degetele de la picioare. Acum las ă -ti mâinile pe

Acum lasă-ti mâinile pe labele picioarelor cu degetele mari pe tălpi si celelalte patru degete pe partea superioară a labei.

Aici din nou trebuie să dai cu blândeţe instructiuni de respiraţie si vizualizare: inhalatia vine de la tălpi si urcă spre crestetul capului. Expiratia porneste din crestetul capului si iese prin tălpi.

După circa două minute lasă-ti treptat mâinile să urce si să părăsească labele picioarelor.

GÂTUL SI CAPUL

Poziţia ta: În spatele capului.

Manevra de conectare

Pozi ţ ia ta: În spatele capului. Manevra de conectare A ş eaz ă - ţ

Aşează-ţi mâna stângă pe partea stângă a capului astfel încât policardul să se afle în fata urechii, iar celelalte degete în spatele urechii.

Apoi întoarce-i capul spre umărul stâng.

urechii. Apoi întoarce-i capul spre um ă rul stâng. A ş eaz ă - ţ i

Aşează-ţi palma dreaptă pe umărul său drept si împinge în jos.

Întrerupe

mişcarea

de

s ă u drept si împinge în jos. Întrerupe mi ş carea de împingere si pivoteaz

împingere si pivotează-ti mâna aflată pe umăr spre exterior.

Gliseaz ă -ti cu fermitate degetele întinse într-o mi ş care ascendent ă pe ceaf

Glisează-ti cu fermitate degetele întinse într-o mişcare ascendentă pe ceafă (nu pe gât).

Repetă de câteva ori si apoi execută aceeaşi secvenţă pe cealaltă parte a cefei, inversând instructiunile corespunzătoare celor două mâini.

„Mersul” degetelor

Sprijinindu-i

capul

pe

„meargă” în sus pe ceafă.

podurile

palmelor

lasă-ti

degetele

să

„Mersul” este de fapt o mişcare de glisare alternativă a degetelor de la baza cefei spre baza craniului.

Apăsarea degetelor trebuie să fie fermă, dar ai grijă să nu tragi de

păr.

ă fie ferm ă , dar ai grij ă s ă nu tragi de p ă

Scărpinarea capului

ai grij ă s ă nu tragi de p ă r. Sc ă rpinarea capului Gliseaz

Glisează-ti pulpele degetelor înainte si înapoi pe pielea capului, în regiunea occipitală.

si înapoi pe pielea capului, în regiunea occipital ă . Mut ă -te în partea dreapt

Mută-te în partea dreaptă si întoarce fata partenerului spre dreapta. Freacă pielea capului cu pulpele degetelor, pe partea stângă a capului.

Mută-te în partea stângă si întoarce-i fata spre stânga. Freacă pielea capului cu pulpele degetelor, pe partea dreaptă a capului.

cu pulpele degetelor, pe partea dreapt ă a capului. R ă mâi în partea stâng ă

Rămâi în partea stângă si întoarce-i fata în sus. Freacă pielea capului cu pulpele degetelor, pe părţile laterale si pe crestetul capului

Sporeste treptat viteza, dar nu si presiunea miscărilor.

Sporeste treptat viteza, dar nu si presiunea misc ă rilor. F ă r ă s ă

Fără să încetinesti, ridică-ti brusc degetele de pe

cap.

Asteaptă câteva clipe, apoi, dacă este posibil, aplică o mângâiere diafană cu vârfurile degetelor de la cap în jos si terminând cu degetele picioarelor.

FATA

Poziţia ta: În spatele capului.

Notă: Cel mai bine e să nu mai aplici ulei pentru masajul facial. Totusi, dacă ai folosit un ulei nearomat, poţi să aplici o picătură de ulei aromat.

Masajul în T

Glisează-ti degetele mari în sus si de-a curmezisul sprâncenelor. Trei-patru repetări ale mişcării vor acoperi probabil în întregime sprâncenele.

Strângerea sprâncenelor

în întregime sprâncenele. Strângerea sprâncenelor Execut ă o serie de strângeri ale sprâncenelor dinspre

Execută o serie de strângeri ale sprâncenelor dinspre linia mediană spre exterior.

ale sprâncenelor dinspre linia median ă spre exterior. Mi ş c ă ri circulare la tâmple

Mişcări circulare la tâmple

Execută mişcări circulare în zona tâmplelor cu degetele aplatizate.

Presiunea aplicată trebuie să fie suficient de mare astfel încât pielea receptorului să alunece peste muşchii de dedesubt.

receptorului s ă alunece peste mu ş chii de dedesubt. Masarea zonei de sub ochi Gliseaz

Masarea zonei de sub ochi

peste mu ş chii de dedesubt. Masarea zonei de sub ochi Gliseaz ă -ti degetele mari

Glisează-ti degetele mari spre exterior trecând peste portiunea osoasă de sub ochi.

Masarea ochilor

Ochii se masează numai dacă lentilele de contact dure au fost scoase. Se poate aplica o presiune mică pe lentilele moi.

Strângând între podurile palmelor, glisează-ti lent pulpele degetelor mari spre exterior peste ochii închisi.

Repetă mişcarea de două-trei ori.

gliseaz ă -ti lent pulpele degetelor mari spre exterior peste ochii închisi. Repet ă mi ş

Masajul pometilor

Masajul pometilor Gliseaz ă -ti degetele mari spre exterior peste partea superioar ă a pometilor. Masarea

Glisează-ti degetele mari spre exterior peste partea superioară a pometilor.

Masarea zonei de sub pometi

superioar ă a pometilor. Masarea zonei de sub pometi Gliseaz ă degetele mari spre exterior dedesubtul

Glisează degetele mari spre exterior dedesubtul pometilor.

Mişcări circulare pe maxilarul superior

pometilor. Mi ş c ă ri circulare pe maxilarul superior Execut ă mi ş c ă

Execută mişcări circulare pe zona maxilarului superior cu degetele aplatizate.

Presiunea aplicată trebuie să fie suficient de mare astfel încât pielea sa să alunece peste muşchii de dedesubt.

Masajul buzei superioare

Masajul buzei superioare

Masajul buzei superioare

Glisează-ti degetele mari spre exterior, de-a curmezisul buzei superioare.

Masajul buzei de jos

or, de-a curmezisul buzei superioare. Masajul buzei de jos Gliseaz ă -ti degetele spre exterior, de-a
or, de-a curmezisul buzei superioare. Masajul buzei de jos Gliseaz ă -ti degetele spre exterior, de-a

Glisează-ti degetele spre exterior, de-a curmezisul buzei de jos.

Masajul gâtului

exterior, de-a curmezisul buzei de jos. Masajul gâtului Gliseaz ă -ti degetele mari în sus, de-

Glisează-ti degetele mari în sus, de-a lungul adânciturilor dintre laringe si părţile laterale ale gâtului.

Masajul p ă r ţ ii din spate a urechii

Masajul părţii din spate a urechii

Masajul p ă r ţ ii din spate a urechii
ale gâtului. Masajul p ă r ţ ii din spate a urechii Gliseaz ă -ti degetele

Glisează-ti degetele mijlocii în sus si în jos de-a lungul adânciturilor din spatele urechii.

Masajul marginii urechii

Masajul marginii urechii Strânge u ş or lobul urechilor si gliseaz ă spre exterior. Repet ă

Strânge uşor lobul urechilor si glisează spre exterior. Repetă această manevră pe întreaga margine a urechii.

Pace interioară

manevr ă pe întreaga margine a urechii. Pace interioar ă Strecoar ă -ti lent degetele în

Strecoară-ti lent degetele în canalele auriculare si lasă-le în această poziţie timp de circa un minut, blocând astfel sunetele din exterior.

Dacă ti se pare dificil sau crezi că nu e comodă pentru partenerul tău, acoperă-i urechile cu palmele făcute căus.

t ă u, acoper ă -i urechile cu palmele f ă cute c ă us. ÎNCHEIERE

ÎNCHEIERE

Manevra de încheiere

Cu vârfurile degetelor, mângâie uşor începând cu crestetul capului si terminând mai întâi cu vârfurile degetelor de la mâini.

Apoi începi din nou cu crestetul capului si mângâi uşor în jos, până la degetele de la picioare.

u ş or în jos, pân ă la degetele de la picioare. Acoperirea În afar ă

Acoperirea

or în jos, pân ă la degetele de la picioare. Acoperirea În afar ă de situatia

În afară de situatia în care este foarte cald, acoperă-ti iubitul sau iubita cu un prosop sau un cearsaf.

Aplicarea mâinilor

Aşează-ţi mâinile pe labele picioarelor cu degetele mari pe tălpi si cu celelalte degete pe părţile superioare ale labelor.

Rămâi aşa circa un minut, după care cu o mişcare foarte lentă ridică-ti mâinile.

Păstrează tăcerea până când iubitul sau iubita ta revine în lumea aceasta.

Îmbrătisează-l sau îmbrătiseaz-o.

t ă cerea pân ă când iubitul sau iubita ta revine în lumea aceasta. Îmbr ă