Sunteți pe pagina 1din 4

Educația fizică ”față în față”

-în contextul pandemiei de COVID-19-

Prof.Conțiu Claudiu

Școala Gimnazială Luncani, județul Cluj

Pe lângă provocările clasice întâmpinate de profesorii de educație fizică și sport


gen două sau trei clase în același timp în sala de sport sau pe terenul de sport, efectiv mare de
elevi într-o clasă, lipsa sălii de sport sau chiar a unui teren, lipsa materialelor sportive, în anul
școlar 2020-2021 a mai intervenit și provocarea pandemiei de covid-19.

Printr-un ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii


(5487/1494/2020), sunt stabilite măsuri de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor
de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2

Măsurile cu privire la organizarea activităților sportive sunt următoarele:

”- Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber;

- Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va
fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare
adaptată;

- Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu
presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri,
situaţie în care portul măştii nu este indicat;

- Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii
să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;

- La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor
cu un dezinfectant pe bază de alcool;

- Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport după fiecare
grupă de elevi;”
Se observă importanța distanțării fizice și a igienei. Mare parte dintre colegii profesori
consideră că nu pot fi folosite materialele sportive (mingi etc.) care să fie manevrate de către
elevi, dar măsura nr. 2 prevede ca în cazul manevrării echipamentelor sportive acestea să fie
dezinfectate adaptat în mod regulat.
Raportându-ne la măsurile precizate în ordin ora de educație fizică se poate realiza pe
aceiași structură organizațională respectând distanțarea fizică, regulile de igienă și o intensitate a
efortului de nivel scăzut.

Exemple de activități pentru verigile lecției:

În cazul efectivelor mari de elevi și a spațiilor mici se poate folosi ca organizare metoda
grupelor mici cu rotație ( o grupă sau două lucrează, cealaltă/celelalte se odihnesc/arbitrează)

”Organizarea colectivului de elevi”


 Alinierea – minim 2 m distanță și interval între elevi
 Jocuri de mișcare, atenție:
- ”poziții și mișcări codate cu cifre” (1- vă aliniați, 2- ghemuit, 3- drepți,
etc.)
- ”reacție inversă comenzii” (drepți-pe loc repaus, la dreapta-la stînga, etc.)
- ”mal-lac” ( alinierea la o linie existentă pe sol, la comanda ”lac” elevii sar
dincolo de linie în ”lac”, la comanda ”mal” elevii revin în poziția inițială,
adică ”pe malul lacului”. Elevii care greșesc ies din joc și așteaptă finalul
sau execută sarcini distractive și apoi revin în joc)

”Pregătirea organismului pentru efort”


 Exerciții specifice ”școlii alergării” realizate din coloane după modelul ștafetelor (primul
elev execută pâna la un reper, se întoarce la coada șirului pentru a pleca următorul elev
 Jocuri de mișcare:
- ”pielea șarpelui” (grupele de elevi în șir, cu distanțare fizică, elevii stau în
culcat facial/dorsal/șezând/ghemuit. La comandă ultimul elev aleargă/joc
de gleznă/alergare cu genunchii sus etc. și se așează în fața șirului propriu.
Câștigă grupa la care toți elevii s-au deplasat în fața șirului)
- ”schimbă locul” ( două grupe de elevi, căte un elev din fiecare grupă stă pe
un scaun/bancă/ghemuit. Scaunele sunt așezate la aproximativ 4-6 m elevii
stănd cu spatele unul față de celălalt. La comandă elevii trebuie să alerge/
genunchii sus/pendularea gambei înapoi și să se așeze înaintea adversarului
pe scaun, acumulând astfel un punct. După ce toți elevii au executat se
cumulează punctele pentru aflarea rezultatului)

”Influiențarea selectivă a aparatului locomotor”


 Complexe de dezvoltare fizică generală
 Complexe de exerciții de tipul zumba, dans-aerobic, body-combat etc. pe fond muzical
potrivit vârstei elevilor

”Rezolvarea temelor lecției”

În funcție de temele propuse pot fi alese mijloace de o mare diversitate adaptând regulile
măsurilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.

Astfel chiar și jocul bilateral handbal/baschet/fotbal/volei poate fi adaptat pentru respectarea


distanțării fizice.

 Joc bilateral handbal

Număr de elevi într-o echipă în funcție de mărimea terenului/ sălii. Fiecare jucător are marcat pe
teren printr-un cerc (desenat pe podea sau pot fi folosite cercuri de gimnastică/copete/sticle cu
apă etc.) locul unde se va așeza. Elevii unei echipe vor acoperi în mod egal toată suprafața
terenului dar nu dincolo de semicercul de 9 m. Fiecare elev din echipa adversă va avea marcat
locul la aproximativ 3 m de adversar. Prin tragere la sorți începe o echipă (prin jucătorul aflat cel
mai aproape de centrul terenului).
Pentru a nu ajunge în contact fizic elevii nu au voie să se deplaseze, un picior fiind în cerc (sau
aproape de copetă).

Se folosesc doar pasele, începând cu elevii aflați în terenul propriu apoi cu cei din terenul advers
(aflați în atac)

Elevul aflat cel mai aproape de semicercul de 9 m va primi pase ultimul, acesta încercând să
marcheze aruncând la poartă

Dacă un elev scapă mingea aceasta va intra în posesia echipei adverse, fiind recuperată de elevul
aflat cel mai aproape de adversarul care a scăpat mingea.

Adversarii au voie să intercepteze pasa prin pășire, un picior rămânând obligatoriu în cerc.
După finalizarea atacului elevii schimbă locurile (respectând păstrarea distanțării fizice)

 Joc bilateral baschet, fotbal


Reguli identice, doar cu pase specifice jocului sportiv respectiv, fără deplasare, cu aruncări la coș
în cazul baschetului.

 Joc bilateral volei


Poziționare specifică jocului de volei dar cu restricții în deplasarea pe teren, pentru a se păstra
distanța fizică de 1,5 – 2 m

În cazul exercițiilor de gimnastică acrobatică, saltele pot fi ușor dezinfectate cu soluție aflată în
recipient de tip spray. Pentru a nu dezinfecta foarte des elevii pot fi organizați pe două sau mai
multe ateliere, într-o oră lucrând la o saltea maxim doi elevi.
Pe același model pot fi alese și conținuturi pentru următoarele verigi ale lecției.

Putem concluziona că toate conținuturile existente în programele școlare pot fi adaptate


situației actuale, necesitând o mai atentă și minuțioasă pregătire și organizare a lecției.

Bibliografie:
”Jocul de mișcare, metodă și mijloc de instruire în educație fizică și sport”, M. Stănescu,
C. Ciolcă, C. Urzeală, editura Cartea Universitară 2004

Surse WEB:

https://www.edu.ro/sites/default/files/Ordin%20comun%20MS%20-
%20MEC_31%20august_2020.pdf

S-ar putea să vă placă și