Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA ,,VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

PROFILUL:INGINERIE SI PROTECŢIA MEDIULUI IN INDUSTRIE

CENTRIFUGĂ DE FILTRARE VERTICALĂ PE TREI


COLOANE

INDRUMĂTOR : STUDENT :
Sef lucrări dr.inginer.Mirela Panaite CRETU BOGDAN CRISTIAN
GRUPA 331 B

-2010-
I.TEMA SI DATELE DE PROIECTARE:

Tema :Centrifugă de filtrare verticală pe trei coloane.

Datele de proiectare :Diametrul tamburului D=450[mm] ;

Inăltimea tamburului H=350[mm] ;

Turatia tamburului n=1400[rot/min];

Densitatea fazei solide ρs =1200[kg/m³];

Densitatea fazei lichide ρl=1000[kg/ m³];

Concentratia fazei solide in suspensie Ψ=20[%];

Umiditatea finală a sedimentului μf=7[%];

Material:Otel-Inox.

II.NOTIUNI GENERALE:

2.1.Stabilirea variantei constructive:


Centrifugarea reprezintă un procedeu mechanic care permite accelerarea separării
componentelor unor sisteme eterogene ca:suspensii solide dispersate in lichide,emulsii
dispersate sub formă de picături fine,a unui lichid in altul.Masinile care realizează
centrifugarea pot fi centrifuge,supracentrifuge sau ultra centrifuge.
Separarea componentelor unei suspensii se poate face prin:
-filtrare-se realizează cu ajutorul unei suprafete sau a unui strat poros prin care poate trece
numai faza fluidă;spre deosebire de sedimentare,filtrarea nu este conditionată de diferenta
dintre densitatiile fazelor care separă,ci de diferenta dintre presiunile pe cele 2 fete ale
stratului filtrant;filtrarea se produce in mod obisnuit in campul fortelor de presiune,care se
realizează datorită presiunii hidrostatice a stratului de suspensie.
Filtrarea se produce pe baza unei diferente de presiune Dp=p1-p2,in conditiile
presiunii atmosferice sau la presiune ridicată.
Centrifugarea se petrece in campul fortelor centrifuge care este mult mai puternic
decit forta gravitatională(sedimentare)sau decat fortele de presiune (filtrare)
La centrifugare,amestecul eterogen se află in miscare de rotatie,separarea
componentelor efectuandu-se fie pe baza diferentei de densitate dintre faze,fie pe baza
presiunii generate de forta centrifugă a lichidului asupra unui strat filtrant(filtrare
centrifugală).
Centrifugele sunt masini care permit realizarea procesului de centrifugare.Partea
lor principală o constituie tamburul care poate fi:cilindric,tronconic,cilindrconic;in interiorul
căruia se introduce suspensia.La separare principiul filtrarii ,tamburul centrifugei este perforat
pentru a permite evacuarea filtrantului.
Centrifugele filtrante servesc separării suspensiilor in componentele lor
constructive.[1]

2
2.2.Descrierea functională si pe parti componente:

Principiul de functionare:

Fazele ciclului de centrifugare,in general sunt următoarele:


-pornirea si accelerarea tamburului la turatia de regim:0,5min;
-incărcarea:1 min;
-centrifugarea propiu-zisă:1min;
-separarea fazelor:0,5min;
-evacuarea fazei lichidului:0,5min;
-oprirea centrifugei:0,5min.

La centrifugele filtrante,fazele centrifugării se petrec succesiv in timp:alimentarea


cu supsensie si evacuarea filtratului si a sedimentului se fac continuu.
Materialul stratului filtrant se alege in functie de natura si propietatiile
filtratului.Stratul filtrant metalic se poate realiza din otel,cupru,alamă.Stratul filtrant(tesatura
sau sită)nu se aseaza direct pe suprafata interioară a tamburului,deoarece aceasta ar putea
duce obturarea partială a găurilor.Din acest motiv intre stratul filtrant si tambur se asează un
strat de drenaj,format din 2-3 site.
Centrifuga din fig.1.este utilizata in industria alimentară.Rotorul din otel
anticorosiv,ridigizat cu 2 bandaje,este antrenat direct de la motor prin intermediul butucului
si al nervurilor radiale.
Intregul ansamblu poate fin realizat prin intermediul talpii motorului,care face
corp comun cu placa rigidă.Aceasta se rezeamă pe placa de bază S,prin intermediul unei
articulatie sferice si a trei blocuri amortizoare,avand si rolul unor elememente elastice.Acest
mod de rezemare permite oscilatii ale centrifugei fată de veritcală,amortizează si asigură
centrifugei un mers linistit.
Intregul ansamblu se află in interiorul unei carcase.La partea superioară este
prevazut capacul cu palnia de alimentare si sitemul de blocare care nu permite pornirea
motorului inainte de a fi inchis.
Pe interiorul tamburului se află o sită metalică,pe care se aplică o sită din tesatură
care are un rol de strat filtrant.
După terminarea operatiei de centrifugare si oprirea rotorului,sacul impreună cu
cristalele depuse se scot din tambur si se asează un nou sac pentru operatiunea următoare.[1]

3
2.3.Realizarea schemei de principiu:

Capac
Carcasă

Tambur
Racord evacuare

Motor

Roti de Curele
Placa de baza curea

Fig.1.Centrifugă filtrantă

4
III.CALCULUL TEHNOLOGIC SI DETERMINAREA GROSIMII PERETELUI
TAMBURULUI:[2]

3.1.Geometria tamburului:

Vu = Ku × Vt (1) → Vu = 0,5 × 0, 055


Vu = 0, 027 m3

Unde:
Vu=volumul util m3 ;
Vt=volumul total m3 ;
Ku=coeficient de umplere
Ku=0,5÷0,7

π D22 3,14 × 0, 202


Vt = × H (2) ⇒ Vt = × 0,35 ;
4 4
Vt = 0, 055m3

Unde:
H=inaltimea tamburului;
D2=diametrul tamburului.

π 2 Vu × 4
Vu =
4
( D2 − D222 ) × H ⇒ D22 = D22 −
π ×H
(3)

0, 027 × 4
⇒ D22 = 0, 202 − = 0,102
3,14 × 0,35

D21 = D22 1 − Ks × Ψ (4)


D21 = 0, 45 1 − 0,339 × 0,5 = 0, 402m

Unde:
Ψ=coeficient de umplere cu suspensie a tamburului
2
D 
Ψ = 1 −  22  (5)
 D2 
2
 0, 319 
Ψ = 1−   = 1 − 0, 2 ⇒ Ψ = 0,5
 0, 45 
ρ − ρl *
Ks = sl* (6)
ρ s − ρl*
1040 − 963 77
Ks = = = 0,399
1153,5 − 963 192, 6
Unde:
Ks=participatia volumică din faza solidă;

5
ρ sl =densitatea suspensiei,kg/m³;
ρ s* =densitatea medie pe grosimea stratului de sediment;
ρl* =densitatea medie pe grosimea stratului de lichid.

ρ sl = ρd × ϕ ( 1 − ϕ ) ρc (7)
ρ sl = 1200 × 0, 2 + ( 1 − 0, 2 ) 1000
ρ sl = 1040kg / m3

ρ d = ρ s =desnitatea fazei solide;


ρc = ρl =densitatea fazei lichide.
ψ = ϕ =concentratia fazei solide in suspensie.

ρ s* = ( 1 − u ) ( 1 − np ) ρs (8)
ρ s* = ( 1 + 0, 07 ) ( 1 − 0,1) 1200
ρ s* = 1155, 6kg / m3

Unde:
np=porozitatea;
np=0.1,0.2,0.3;
u=μf-umiditatea finală a sedimentului.[2]

ρl * = ( 1 + u ) ( 1 − np ) ρl
ρl * = ( 1 + 0, 07 ) ( 1 − 0,9 ) 1000
ρl * = 963kg / m3

Verificare:
ρ s** = ( 1 − np ) ρs + np × ρl
ρ s** = (1 − 0,1)1200 + 0,1×1000
ρ s** = 1180kg / m3

ρ s > ρ s* < ρs** ⇒ 1200 > 963 < 1180

Revin si calculez: D21 = D22 1 − Ks × Ψ

-presiunea sarjei:
D 2ω 2
Ps = 2 {ρ s*[1 − (1 − Ks* ×ψ )3/2 ] + ρl * [(1 − Ks* ×ψ )3/2 − (1 −ψ )3/2 }(9)
12
0, 452 × 2, 4422
Ps = {898,8[1 − (1 − 0,399 × 0,5)1,5 ] + 749[(1 − 0,399 × 0,5)1,5 − (1 − 0,5)1,5 ]}
12

6
= 1, 204 × (255, 259 + 271,887)
= 1, 204 × 527,146 ψ -coeficient de umplere cu sucpensie a tamburului.
= 634,999 M .Pa
D* =diametrul circumferintei caracteristice centrului de masă a parabolei presiunii relative
distribuite pe capacul sau pe fundul plan.[2]

3 D − D22 − 4 D22 ( D2 − D22 )


4 4 3

D* = × 2
4 D (10)
D23 − D22
3
− 3D223 ln( 2 )
D22
3 0, 041 − 0, 010 − 4 × 0, 0032 × 0,131
D* = ×
4 0, 091 − 0, 032 − 3 × 0, 032 ln( 0, 45 )
0,319
0, 045
D* = ⇒ D* = 0, 432m
0,104

-presiunea relativa a celor doua faza Po:

4 Ps
Po = (11)
D − D222
2
2

2539,996
Po = = 25148, 4753
0, 452 − 0,3192
-forta axială care actioneaza asupra capacului si fundului tamburului p1:

π 2
P1 =
8
( D2 − D222 ) ps = 0,392 × 0,101× 634,999 (12)
P1 = 25,140

- σ s , σ l -grosimea stratului de sediment,respectiv a lichidului(filtrat):

D2 − D21 0, 45 − 0, 402
σs = = = 0, 024
2 2
(13)
D21 − D22 0, 402 − 0,319
σl = = = 0, 041
2 2
-factorul de separare:
2
D2  π n 
× 
2  30  0, 225 × 5,963 (14)
∅= = = 0,136
g 9,81
-determinarea debitului utilajului:

Vu 0, 027
Q1 = = = 0, 006 (15)
Tt 4

3.2.Predimensionarea tamburului cilindric:


-grosimea tamburului:

7
_
h 2 = t1 − t12 − 4t22 = 0, 454 − 0, 4542 − 4 × 0, 002
_
(16)
h 2 = 0, 454 − 0, 444 = 0, 009m = 9mm
Din STAS,Bănescu pag.20,tab.6,aleg tablă cu grosimea h2=10mm

4ϕ s Γa − 2 Ps − ρn × D22 − ω 2 4 ×1× 250 ×106 − 2 × 228980,981 − 7800 × 0, 452 ×146,52


t1 = =
ρ n × D2 × ω 2 7800 × 0, 45 ×146,52
(17
34272883, 06
t1 = = 0, 454
75332497,5

-se va alege materialul pentru constructia centrifugei:

Am ales din STAS:X20CrNiSi254-w148.21-SEW470


R20-6000daN/cm³-600N/mm²; Γ r=600
Rc20-4000=400; Γ c=400
Γ Γr
Γ a = min( c , )[ N / mm 2 ](18)
Cc Cr
400 600
= min( , ) = min(266,5; 250)
1,5 2, 4
Γ a -tensiunea admisibilă;
Cc=1,5 coeficient de siguranta la curgere;
Cr=2.4 coeficent de siguranta la rupere;
Γ c -limita la curgere;
Γr -limita la rupere;

2 PS 2 × 634,999
t22 = = = 0, 027(19)
ρn × ω 2
7800 × 5,963
ρ s =1-coeficient de calitate a cardanelor de sudură longitudinale.[2]

_
h2 = h 2 + C1 + C2 (20)
(20)
10 = 9 + 0, 01 + Cr ⇒ Cr = 0,99

h2=grosimea finală a tamburului;


C1=0,01[mm/an].adaos de coroziune;
Cr=adaos de rotunjire pana la valoarea standardizata a tablei,mm

-grosimea fundului si capacului:

h 1 = h3 = 1,5 × h2 = 1,5 × 10 = 10mm (21)


ρ n =7800kg/m³-densitatea materialului.[2]

8
IV.CALCULUL PRELIMINAR AL PUTERII NECESARE PENTRU ACTIONAREA
TAMBURULUI: [3]

Calculul se va face conform,vol.III,pag.372.[jinescu,vol.I,III,E,T,Bucuresti,1983]

4.1.Puterea de pornire se calculeaza cu relatia:

N p = N1 + N 2 + N4 (1)
N p = 3,547 + 0, 222 + 0, 002 = 3, 771[kw]

De 212,879
N1 = = = 3,547[kw](2) -puterea necesară adicerii tamburului la turatia de regim
ts 60

∑ De 3,313
N2 = = = 0, 077[ kw](3)
ts 30

N 3 = 2 Fi × wi [kw]
(4) puterea necesara invingerii frecarii in lagare
N 3 = 2 × 0,913 × 0,122 = 0, 222[kw]

N 4 = 11,3 × 10−3 × ρ a × g × L × ω 3 ( R14 + R24 )


puterea necesara invingerii frecarii
N 4 = 11,3 × 10−3 ×1, 225 × 9,81× 0,35 × 2, 4423 (0, 2254 + 0, 234 ) (5)-
aerului
N 4 = 0, 002[kw]

j (ω22 − ω12 ) 71, 4(5,963 − 0)


De = =
2 2 (6)energia care trebuie furnizata rotorului
De = 212,879

ω1 = 0
Dn2 = D2 + h2

D1-reprezinta diametrul interior al capacului.

n( R12 + R22 ) 1400(0, 2252 + 0, 232 ) -momentul de inertie al ansamblului aflat in


(7)
j= = miscare de rotatie in raport cu axa sa.
2 2
j = 71, 4[kg × m / s ]
2 2

m = ρ × π × ( R22 − R12 ) × L
m = 7800 × 3,14 × (0, 232 − 0, 2252 ) × 0,35 (8)-masa tamburului;
m = 17,144kg

9
L=H-inaltimea tamburului

D2 0, 45
R1 = = = 0, 225[m] (9)-raza interioara a tamburului;
2 2

D2 + h2 0, 45 + 0, 01
R2 = = = 0, 23[m] (10)-raza exterioara a stratului de lichid;
2 2

πn
ω= = 2.442[rot / s]
30 (11)-viteza unghiulara

Ts-timpul necesar aducerii tamburului pină la turatia de regim.


ρ = densitatea otelului= ρ0 L =7800[kg/m³]

Fi = fe × Pd = 0, 01× 91,316
(12)
Fi = 0,913[ N ]
Unde:
Fe=0,01,coeficient de frecare in lagăre

Pd = mr (1 + 2 ×10−3 × φ ) × g
Pd = 9, 306(1 + 2 × 10−3 × 0,136)9,81 (13)-forta dinamică
Pd = 91,316
φ -factor de separare.

mr = mt + 2mc
mr = 8,572 + 2 × 0,367 (14)-masa rotorului
mr = 9,306[kg ]

π
mt = ( Dn22 − D22 ) × ρ0 L × H
4
3,14 (15)-masa tamburului
mt = (0, 462 − 0, 452 ) × 7800 × 0,35
4
mt = 8,572[kg ]

π
mc = ( Dn22 − D12 )× ρ0 L × h1
4
mc = 0, 004 × 91,845 (16)-masa capacului

mc = 0,367[kg ]

df 0,1
wi = ω = 2, 442 = 0,122[ rot / sec] (17)-viteza periferica a tamburului in timpul taierii
2 2

10
df=diametrul fusului;df=100mm

ρ a = 1.225[kg / m3 ] -densitatea aerului


4.2.Calcului puterii de regim:

N r = N 2 + N3 + N4
N r = 0, 077 + 0, 222 + 0, 002 (18)
N r = 0, 301[kw]

∑ De = De + De
| ||

(19)-suma energiilor.
∑ De = 1, 052 + 1, 261 = 2,313[kg × m 2
/ s2 ]

D21 2 D22 2
me[( ) −( ) ]
je = 2 2
2 (20)-momentul de inertie al lichidului.
47,1× 0, 015
je = = 0,353[kg × m 2 / s 2 ]
2

 D21 2  D22 2 
me = ρl × π   −  
 2   2  
(21)-masa lichidului.
me = 1000 × 3,14 × (0, 040 − 0, 025)
me = 47,1[kg ]

ω22 0, 423 × 2, 4422


De|| = js =
2 2 (22)-energia ce trebuie furnizata sedimentului.
De = 1, 261[kg × m / s2 ]
|| 2

 D21  2  D22 2 
ms   −  
 2   2  

js = (23)-momentul de inertie al sedimentului.
2
56,52 × 0, 015
js = = 0, 423[kg × m2 / s 2 ]
2

ω22 2.4422
De| = je = 0,353
2 2 (24)-energia ce trebuie furnizată lichidului.
De = 1, 052
|

11
 D21 2  D22 2 
ms = ρ s × π   −  
 2   2  
(25)-masa sedimentului
ms = 1200 × 3,14 × 0, 015
ms = 56, 52[kg ]

Dn2=D2+h2-diametrul suprafetei mediane a virolei cilindrice.

h1=grosimea fundului si capacului

Dn1>D1>D2

4.3.Alegerea motorului:

Alegerea motorului electric-se alege din STAS valoarea imediat superioara a puterii calculate.
Am ales din ,,Masini electrice rotative fabricate in Romania”tabelul 2.81,pag 257 un motor de
tipul:ASA-112M-2,cu puterea nominală de 4 [kw],cu turatia nominala 2880 [rot/min] si masa
de 51[kg]. [3]

Fig.2.
Gabaritul A B C H K D E F GA d AA AB BB BC HA HC HD L
112M 109 140 70 112 0,5 12 28 k6 60 8 hg 31 M10 40 224 180 50 11,5 223 224 457

V.CALCULUL TRANSMISIEI PRIN CURELE.PARTIAL PARTE GRAFICA:[4]

5.1.Alegerea profilului curelei din monogramele STAS 1163-71:

Profil SPZ Dp1=63.........180

Dp1 = 112mm

5.2.Alegerea diametrului Dp1 pentru roata motoare:

n1 2880
i= = = 2.057
n 2 1400

12
5.3.Calculul diametrului rotii mari de curea Dp2:

Dp 2 = i × Dp1 = 2.057 × 0,112 = 129[mm]

5.4.Alegerea distantei axiale si calculul unghiului de infasurare β1siβ2:

0, 7( Dp1 + Dp 2) < A < 2( Dp1 + Dp 2)


0, 7(112 + 129) < A < 2(112 + 129)
168, 7 < A < 482

Aleg A=300[mm]

5.5.Unghiul dintre ramurile curelei:

Dp 2 − Dp1 129 − 112


γ = 2 arcsin = 57
2A 300
γ = 3o

5.5.Unghiul de infasurare pe rotile de curea:


β1 = 180o − γ = 180o − 3o = 177o
B2 = 180o + γ = 180o + 3o = 182o
5.6.Lungimea primitiva a curelei:

Dp1 + Dp 2 112 + 129


Dpm = =
2 2
Dpm = 120,5
( Dp 2 − Dp1)
2

Lp = 2 A + π Dpm +
4A
( 129 − 112 )
2

Lp = 2 × 300 + 3,14 ×120,5 +


4 × 300
Lp = 978, 61[mm]

Se alege sin STAS 1163-71 Lp=1000[mm]

5.6.Viteza periferica a curelei:

π Dp1n1 3,14 × 112 × 2880


V= =
60 ×1000 60 ×1000 =>curele trapezoidale clasice V<30
V = 16,880[m / s]

5.7.Numarul de curele Z0:

13
Cl=0,90 STAS 1163-71 (tab. 4)
CB=1.00 STAS 1163-71 (tab. 5)
Po=5.07 STAS 1163-71 (tab.14)
Cf=1,1 STAS 1163-71 (tab.3)

Cf × P 1,1× 4
Z0 = =
Cl × CB × P 0 0,90 × 1, 00 × 5, 07
Z 0 = 0,964
Cz = 0,95
0,964
z= = 1.01 ; 1curea
0,95
Cz=0,95-din STAS 1163-71(Tab.6)

5.8.Verificarea frecventei indoirilor:

V 16,880
f = 103 × = 103 × 1×
Lp 1000
f = 16,880[ Hz ]

17 indoiri/sec ≤ 40 indoiri/sec

5.9.Determinarea fortei utile:

1000 × P 1000 × 4
Fu = = = 236,966[ N ]
V 16,880

5.10.Forta de intindere a curelei:

Sa=(1,5.......2)Fu=(1,5......2)236,966
Sa=355,449

5.11.Determinarea reactiunii pe arbori:

F = 1,5 × 236,966 = 355, 449


Ta = 1, 2 × F = 1, 2 × 355, 449
Ta = 426,538

5.12.Parametrii constructivi a distantei axiale:

x ≥ 0,03Lp x=30mm-cota necesară intinderii curelei


y=0,015Lp y=0,015*1000=15mm-cota necesară schimbării sau montării curelei.

5.13.Recalcularea distantei axiale:

14
A = 0, 25  Lp − π Dpm + ( Lp − π Dpm ) − 2 ( Dp 2 − Dp1) 
2 2

 

( 1000 − 3,14 ×120,5 ) − 2 ( 129 − 112 )


2 2
A = 0, 25(1000 − 3,14 ×120,5 +
A = 0, 25(621, 63 + 621,164)
A = 310, 698[ mm]

Fig.3-transmisii prin curele trapezoidale clasice si inguste

VI.CALCULUL DE REZISTENTA AL ROTORULUI:[4]

6.1.Predimensionarea arborelui la torsiune:

Mech
Γech = ≤ Γa (1)
Wi
13262,88
Γech = ≤ Γa
529,875
25, 032 ≤ 250

N
Mech = Mt = 9,55 ×106 ×
n
4 (2)
Mech = 9,55 × 106 ×
2880
Mech = 13263,88[ N × mm]

Unde:
Mt-momentul de torsiune,[N*m];[N*mm]
N-puterea motorului[kw]
n-turatia motorului[rot/min]
wi-momentul de rezistentă polar

π d 3 3,14 × 2700
Wi = = = 5298, 75 (3)
16 16

Inlocuind relatia (3) in relatia (1) va rezulta:

15
16 × Mt 16 ×13263,88
d= 3 =3
π × Γa 3,14 × 250 (4)
d = 6, 466[mm]

Γa -tensiunea admisibilă a materialului din care este confectionat arborele(poate fi aceelasi


material,utilizat la constructia tamburului centrigugei)[N/mm].Am ales din STAS aceelasi
material utilizat la constructia tamburului centrifugei:
X20CrNiSi254-w148.21-SEW470
R20-6000daN/cm³-600N/mm²; Γ r=600
Rc20-4000=400; Γ c=400

In urma efectuarii calculelor de predimensionare a arborelor(respectiv calculul diametrului


arborelui),din STAS se va alege un arbore care are diametrul minim mai mare decat cel
calculat.

d=30[mm]
d1=25[mm[
d2=20[mm]
d3=18[mm]
d4=16[mm]

6.2.Verificarea arborelui la solicitari compuse:

Fc = mt × r × ω 2
Fc = 112,926 × 0, 225 ×11,928 (5)
Fc = 303, 07[ N ]

mt = mr + man
mt = 9,306 + 103, 62 (6)
mt = 112,926[kg ]

Unde:
mt-masa totală a centrifugei[kg]
mr-masa rotorului[kg]
man -masa amestecului[kg]

man = msolid + mlichid


(7)
man = 47,1 + 56,52 = 103, 62[kg ]

D2 0, 45
r= = = 0, 255[m] (8)
2 2
Unde:
r-raza centrigei[m]
ω -viteza unghiulară[rot/min]

16
l1 = 100 × d = 100 × 30
l1 = 547, 7[mm]
(9)
l2 = 125 × d = 125 × 30
l2 = 684, 625[mm]

d-diametrul nominal al arborelui standard[mm]

6.3.Calculul reactiunilor:

R1 + R2 = Fc
( ∑M 1 = 0 ) → R2 × l1 − Fc ( l1 + l2 ) = 0
Fc ( l1 + l2 ) 303, 07 ( 547, 7 + 684, 625 ) (10)
R2 = =
l1 547, 7
R2 = 681,907

( ∑M 2 = 0 ) → R1 × l1 + Fc × l2 = 0 ⇒
Fc × l2 303, 07 × 684, 625
R1 = − =− (11)
l1 547, 7
R1 = −378,837

6.4.Calculul momentelor incovoiotoare:

Mi12 = R1 × x → x=o=>M1=0 Mi12 =>M1=0 (12)


→ x=l1=>M2=R1*l1 =>M2=-378,837*547,7
=-207489,024

Mi32 = Fc × x → x=0=>M3=0 Mi32 =>M3=0


→ x=l2=>M4=Fc*l2 =>M2=303,07*684,625 (13)
=207489,294

6.5.Calculul momentelor de torsiune:

N
Mt = 9,55 × ×106 [ Nm][ Nmm]
n (14)
Mt = 13263,88[ Nm][ Nmm]

6.6.Calculul momentelor echivalente:

17
Mech = Mi 2 + α × Mt 2 = 02 + 0,5 ×13263,882 = 9378,979
Mech1 = Mi12 + α × Mt 2 = 9378,979
(15)
Mech2 = Mi2 2 + α × Mt 2 = 9378,979
Mech3 = Mi3 2 + α × Mt 2 = 9378,979

6.7.Calculul tensiunii echivalente:

Mech max
Γech = ≤ Γa
wi
π d3
wi = (16)
16
16mech max
d=3 ⇒ d .STAS
πΓech

Mech max = 9378,979


Γech = 1, 77
d = 30, 001[mm]
Din STAS alegem valoarea 30[mm]

6.8.Calculul la oboseală al aroborelui:


Calculul se va face in punctul in care momentul echivalent este maxim.
Se vor calcula coeficientii de sigurantă pentru cele doua solicitari(incovoiere si torsiune).
1
CΓ =
β k Γ Γv Γn
× +
ε Γ γ Γ − 1 Γc
1 (17)
CΓ =
1 73, 421 73, 421
× +
1× 0, 7 258 400
CΓ = 17,3

18
1
Cξ =
β kξ ξ v ξ n
× +
ε ξ γ ξ −1 ξ c
1 (18)
Cξ =
1 4, 693 4, 694
× +
1×1 141,9 240
Cξ = 19, 23

Acesti coeficienti trebuie să verifice relatia:


17,3 × 19, 23
C=
17,32 + 19, 232 (19)
C = 1,83

C ≥ Ca
Unde Ca(1,5 ÷ 2.5)

Γ max + Γ min
Γn =
2
(20)
146,843 + 0
Γn = = 73, 421
2

Γ min = 0
Mi max 207489, 294
Γ max = = (21)
wp 1413
Γ max = 146,843

ξ max + ξmin 9,387 + 0


ξn = = = 4, 693 (21)
2 2

ξ min = 0
Mt 13263,88 (22)
ξ max = = = 9,387
wp = Wi 1413

Γ max − Γ min 146,843


Γv = = = 73, 421 (23)
2 2

ξ max − ξmin 9,387 + 0


ξv = = = 4, 693 (24)
2 2

19
Γ −1 = 0, 43 × Γr = 0, 43 × 600
(25)
Γ −1 = 258

ξ −1 = (0,55 ÷ 0,58)Γ−1 = 0,55 × 258


(26)
ξ −1 = 141,9

ξ c = (0, 4 ÷ 0,58)Γr = 0, 4 × 600


(27)
ξ c = 240

Fig.4.arborele amestecatorului

VII.CALCULUL DE RIGIDITATE AL ROTORULUI:[5]

7.1.Calculul turatiei critice a arborelui:

1 1 1
2
= 2+ 2
ncr na n
1 1 1
+ =
2
14517, 686 6070, 4152
0, 074 × 10−6
EI na -turatia critică a arborelui considerat cu
na = 1, 595 × kl =
Ga × lc1 greutate proprie.

2,1×1011 × 4 × 10−8
na = 1, 595 × 547, 72
66, 6 × 0,547
na = 14517, 686
Kl-coeficient(580 ÷ 620)

3 g 30
n= ;
π f f
n-turatia critică a arborelul considerat fară
3 9,81 30 greutate proprie dar cu greutatea centrifigei
n= −3
; = 6070, 416
3,14 4,94 × 10 4,94 × 10−3

20
3
Ga × l 3 66, 6 × 1232,345
f = =
3EI 3 × 2,1× 1011 × 4 × 10−8 f-săgeata arborelui.
−3
f = 4,94 ×10

Unde:
l-lungimea arborelui
d-diametrul arborelui

πd2
Ga = × l × ρ0 L × g
4
3,14 × 0, 032 Ga-greutatea arborelui.
Ga = 1232,345 × 7800 × 9,81
4
Ga = 66, 6[ N ]

π d 4 3,14 × 0, 032
I= =
64 63 I-moment de inertie.
−8
I = 4 ×10

E-modulul de elasticitate longitudinal al matreialului arborelui.


N
E = 2,1× 105 [ ]
mm 2
ncr < (0, 6 ÷ 0, 7)n
ncr < 0, 6 × 6070, 416 = 3642, 24( A)

lc1 = l1

7.2.Stabilirea modului de rezemare al rotorului:

-rezemarea rotorului se va face in 2 lagare,unul suspendat si unul inferior;lagarul superior va


prelua pe linga sarcinile radiale si sarcinile axiale (greutatea arborelui,greutatea tamburului si
a amestecului)care solicita sitemul de rezemare;din acest motiv el are in componenta 2
rulmenti radiali-axiali cu role conice,montati in ,,X’
-lagărul inferior este prevazit cu un rulment radial oscilant cu role butoi pe 2 randuri;
-calculul si alegerea rulmentilor se va face conform indicatilor din V.V.Jinescu-,,Elemente
constructive pentru dispozitive de amestecări”,pag-49
Alegerea lagarelor:
-se aleg in functie de diametrul capetelor arborelui pe care se monteaza;
-pentru disanta dintre lagare re recomanda urmatoarele valori:250;325,400;500[mm]
-lagarul superior are in componenta -2 rulmenti radial-axiali,cu role conice montati in X
-lagarul inferior este un rulment radial oscilant,cu role butoi pe 2 randuri;
-pentru constructia rulmentilor,pentru lagarul superior otel pentru rulmenti:STAS-1456-
89,Rulmenti 3V,cu continut de C 0,95-110% si de Cr 1,1-1,5%

21
Lagar inferior.Fig.5.
Lagar superior.Fig.6.

-dimensiunile lagarelor,[mm]
d d d d Md1 d5 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 h h h h h h5
1 2 3 1 2 3 4
4 3 3 2 M35x1,5 M10 10 72 92 11 14 16 12 14 4 1 2 9 5 10
0 5 0 4 0 5 0 0 0 0 5 0 7 0
Tabel 1

-elemente stabilizate ale lagarelor:


Lagarul superior Lagarul inferior
d Rulment STAS Piulita STAS Saiba STAS Rulment STAS Bucsa STAS Piulita STAS Saiba STAS
3920-87 5816-77 5815-77 3918-86 5814-83 5816-77 5815-77
40 30 207 KM7 MB7 22 309K H 2309 KM 9 MB 9
. d-diamentrul arborelui in lagarul inferior[mm] Tabel 2

Fig.7.
-rulmenti radiali-axiali cu role conice pe un rand,dimensiuni[mm]:
d1 D1 B C T sarcina radiala de baza,kN Masa
Simbolul rulmentului Cr Cor kg/buc
30 207 35 72 17 15 18,25 52,1 41 0,34
Tabel3

22
Fig.8.

-rulmenti radiali oscilanti cu role butoi pe doua randuri;dimensiuni[mm]:


Dc D B sarcina radiala de baza,kN Masa kg/buc
Simbolul rulmentului Cr Cor
22 309 45 100 36 120 95 1,31
Tabel 4

Fig.9.

-rulmenti radial oscilant,montat cu ajutorul unei bucse de strangere,dimensiuni[mm]:


Simbolul rulmentului Simbolul bucsei Dc d D Dp B B1 C1 M masa kg/buc
22 309K H 2309 45 40 100 65 36 50 11 M45x1,5 1,59
Tabel 5

23
Fig.10.

-bucsa de stringere,dimensiuni[mm]:
Simbolul bucsei d B1 L1 L2 a b d1 M Masa kg/buc
H 2309 40 50 15 16,5 6 1,6 48,25 M45x1,5 0,28
Tabel 6

Fig.11

-piulita pentru rulmenti,dimensiuni[mm]:


Simbolul piulitei M Dp Dt b s t masa kg/buc
KM 7 M35x1,5 52 44 8 5 2 0,053
Tabel 7

24
Fig.12

-saibe de sigurantă,dimensiuni [mm]:


saibe de sigurnata d D D1 h E s g nr.minim aripioare masa kg/1000buc.
MB 7 35 57 44 32,5 6 5 1,25 13 10,4
Tabel 8

7.3Calculul penelor:
Penele se aleg in functie de diametrul capetelor arborelui pe care se montează.Ele au rolul de
a asigura transmiterea miscarii intre arbore si butucul rotii conduse.
Se aleg pene paralele si se verifica la strivire si forfecare.
-pene paralele,dimensiuni[mm]
d Pana Canal
L b t1 t2
peste pana la b H de la pana la in arbore in butuc
12 17 5 7 10 56 5 3 2,3
17 22 6 6 14 70 6 3,5 2.8
Tabel 9
Calculul la strivire:
I. h=5[mm]
4 Mt
Γs = ≤ Γas
h × lc × do
4 × 3751, 78
Γs = = 142,924[ N / mm 2 ]
5 × 4, 2 × 5
Γs ≤ Γas ⇒ 142,924 ≤ 250( A)

Γas -tensiunea admisibila a materialului oenelor.

h,lc,do-caracteristicile domensionale ale penelor


lc=L-h=9,2-5=4,2[mm]
L=(56-10)/5=9,2[mm]
d0=17-12=5mm
Mt=3751,78

II. h=6[mm]

4Mt
Γs = ≤ Γas
h × lc × do
4 × 3751, 78
Γs = = 96,199[ N / mm2 ]
6 × 5, 2 × 5
Γs ≤ Γas ⇒ 96,199 ≤ 250( A)

lc=L-h=11,2-6=5,2[mm]
L=(70-14)/5=11,2[mm]
d0=22-17=5mm

Calculul la forfecare:

25
I.b=5[mm]
2 Mt
Γf = ≤ Γaf
b × Lc × do
2 × 3751, 73
Γf = = 71, 462
5 × 4, 2 × 5
Γc
Γaf = = 400 /1,5 = 266, 66
1,5
Γf ≤ Γaf ⇒ 71, 462 ≤ 266, 66( A)

II.b=6[mm]
2 Mt
Γf = ≤ Γaf
b × Lc × do
2 × 3751, 73
Γf = = 48, 099
6 × 5, 2 × 5
Γc
Γaf = = 136, 66[ N / mm 2 ]
Cc
Γf ≤ Γaf ⇒ 48, 099 ≤ 136, 66( A)

26
BIBLIOGRAFIE:

[1]-,,MASINI PENTRU INDUSTRII DE PROCES”,CAP. 15,CENTRIFUGE

[2] -RADU I.IATAN


-EUGEN STOICAN
-NICOLAE BOTEA
-CONSTANTIN HRISTESCU -,,REVISTA DE CHIMIE”*36*NR.12*1985
CAP.,,CALCULCUL SI CONSTRUCTIA TAMBURELOR CENTRIFUGELOR”

[3]-JINESCU V.V.-,,UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTRIA DE


PROCES”,VOL.I,III E.T.BUCURESTI,1983.

[4]-ALEXANDRU CHISIU ,, ORGANE DE MASINI”


-DORINA MATIESAN
-TEODOR MADARASANU
-DUMITRU POP
EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA-BUCURESTI 1981

[5]-CONSTANTIN DAN TACA


-MIHAELA PAUNESCU
EDITURA MATRX ROM,BUCURESTI 2000

27