Sunteți pe pagina 1din 5

. EDEMUL PULMONAR ACUf (E.P.A.

)
Edemul pulmonar acut survine prin inundarea brutală a alveolelor de
către un transsudat sanguinolent necoagulabil din capilarele pulmonare,
inundare provocată de creşterea presiunii sângelui în capilarele venoase pulmonare,
de creşterea permeabilitătii membranei alveolo-capilare şi de alte
cauze.
Există două tipuri principale: E.P.A. hemodinamic (cardiogen), E.P.A.
lezional (necardiogen).
2.1.1. Factori
etiologici
principali
• insuficienţă ventriculară stângă
• infarctul miocardic acut
a) E.P.A. cardio • cardiopatie ischemică
gen • hipertensiune arterială
• cardiopatiile valvulare
• tulburări de ritm paroxistice
Poate fi provocat de cauze:
• toxice (gaze sufocante: clor, benzen, C02, organo
fosforice, intoxicatii cu oxid de carbon etc.)
• infecţioase (infecţii pulmonare, gripă, bronşiolită
capiiară)
• neurologice: leziuni ale S.N.C. [traumatisme, acci
b) E.P.A. lezio dente vasculare cerebrale (A.V.C.), abcese, tumori
nal cerebrale, encefalite acute etc.]
• iatrogenice (hipervolemie prin supraîncărcarea sis
temului vascular; perfuzii, transfuzii)
• edemul pulmonar la înecaţi
• edemul pulmonar "uremie"
• edemul pulmonar în bronhoalveolita de deglutiţie
(inhalare de lichid gastric) la copii mici, etilici,
comatoşi.
36

Alterarea permeabilităţii capilare este mecanismul fundamental al edemului


pulmonar acut. Acest mecanism este prezent în ambele tipuri de E.P.A.
2.1.2. Manifestări - se instalează de cele mai multe ori în cursul noptii
(E.P.A. cardiogen),
- dispnee intensă severă, survenită brusc,
- respiraţie polipneică şi zgomotoasă, sete de aer,
- ortopnee,
- anxietate extremă,
- tuse uscată (în prima fază), apoi cu spută spu
moasă rozată, aerată, caracteristică,
- transpiraţii,
clinice - cianoză,
- turgescenţa jugularelor de la baza gâtului (în E.P.A.
cardiogen),
- raluri subcrepitante,
- tahicardie,
- T.A. poate fi: crescută, normală sau scăzută.
Observatii. În E.P.A. lezional - mai pot apărea şi
alte semne în funcţie de etiologie (febră, tuse cu
expectoraţie mucopurulentă, dureri torrcice).
2.1.3. Conduita Tratamentul edemului pulmonar acut cardiogen com
de urgenţă portă măsuri de extremă urgenţă, care trebuie apli
- tratamentul eate la domiciliul bolnavului, în timpul transportului
simptomatic către spital, în unităţile ambulatorii şi în spital (în
ambele tipuri de E.P.A.).
- Instalarea bolnavului în poziţie şezândă pe scaun
sau fotoliu, sau pe marginea patului cu gambele
atârnând. De altfel bolnavii îşi aleg singuri
această poziţie (care nu este recomandată în caz
de hipotensiune).
- Se aspiră expectoraţia şi se · curăţă gura bolnavu
lui.
- Aplicarea garourilor la rădăcina a trei membre
fără comprimarea arterelor. Din 10 în 10 minute,
unul din garouri se schimbă la al patrulea mem
bru. Scoaterea garoului se face progresiv. Aceste
măsuri scad circulaţia de întoarcere şi contribuie
la descongestionarea plămânilor. Este un tratament
comun ambelor forme de E.P.A.
- Oxigen (pe sondă nasofaringiană) umidificat prin
barbotaj 2/3 apă + 113 alcool.
Atentie! sonda nazală trebuie să fie introdusă
până în orofaringe (înainte de a o introduce se
reperează pe sondă o lungime egală cu distanta din
tre nas şi lobul urechii).
37
• Morfină O, O1-0,02 g 1.m. sau 1. v.
(fiole 1 ml =
0,02 g)
În caz de reacţie vagală (bradicardie,
vărsături) se
Aten]ie: morfina nu se administrează în
caz de
dubiu de astm bronşic, A.V.C., B.P.C.O.
Mo;fina
poate fi înlocuită cu mialgin în doze de
100 mg
2.1.3.1. Tratamen (1 fiolă) 1.m. sau i.v.
tul E.P.A. • Digitalice: deslanozid - doza iniţială 2
în func[ie fiole i. v.
de etiologie (1 fiolă 0,4 mg); lanatozid 2 fiole (1
- cardiogen cu fiolă 0.4 mg);
digoxină 2 fiole i. v. lent ( 1 fiolă 0,5 mg)
T.A. normală
sau uşor cres • Diuretice: furosemid 2 fiole i. v. lent
cută timp de 1-2
minute ( 1 fiolă 20 mg)
• VeneseCJie - emisiune de sânge rapidă
300-500 ml
în 5 minute
Venesecţia este contraindicată în infarctul
miocardic
• Ventila[ie mecanică - pnn intubaţie traheală.
• Nitroglicerină 1-4 tablete sublingual, se
recomandă
în special la coronarieni
• Antihipertensive în funcţie de
tensiunea arterială
E.P.A. cu tensiu
ne scăzută
- în asemenea cazuri sunt contraindicate:
- emisiunea de sânge,
- morfina,
- hipotensoarele,
- când tensiunea arterială este complet pră-
buşită, bolnavul va ~ aşezat în decubit dor
sai.
2.1.3.2. Tratamen
tul E.P.A.
lezional
(necardio
gen)
'
a) din intoxicaţii
- Scoaterea din mediul toxic
- Antidot (atunci când acesta există)
- Ventilaţie artificială
- Aerosoli antispumă - cu alcool etilic şi
bronho
dilatatoare.
- La nevoie, intubaţia cu aspiraţie şi respiraţie
arti
ficială.
38
va asocia atropină 1 mg i.m. ( 1 fiolă) sau 0,5 mg
1. V.
acut şi la bolnavii vârstnici cu ateroscleroză cerebrală.

Morfina este contraindicată


- Corticoterapie: hemisuccinat de hidrocortizon în per
fuzie i.v. în doză de până la 1 g/zi
b) de origine - Tetraciclină 2 g/zi sau cotrimoxazol 3 tablete/zi
infecţioasă
- Tonicardiace
- Oxigenoterapie
- Se practică sângerare de necesitate
- Tratament simpton1atic
c) cauze neuro - Sângerare abundentă (300-500 ml)
logice - Diureză osmotică cu manitol ŞI furosemid
Morfina este contraindicată!
d) E.P.A. iatrogen - Emisiune de sânge (300-500 ml)
- Furosemid - doza iniţială 3-5 fiole i. v.
- Intubaţie orotraheală, aspiraţie bronşică, ventilaţie
mecanică
- Oxigenoterapie masivă 10-12 1/minut
- La bolnavii înecaţi în apă dulce:
- sângerare 300-500 ml
e) E.F A. la îne - furosemid i.m. sau i.v. (doza iniţială 2 fiole;
caţi
f = 20 mg)
Atentie: la bolnavii înecaţi în apă de mare sunt con
traindicate sângerarea şi diureticele.
La aceştia se corectează hipovolemia prin perfuzii cu
dextran 70 (500 ml) sub controlul tensiunii arteriale.
- Oxigen.
- Aerosoli antispumanţi.
- Aplicare de garouri la rădăcina membrelor.
f) E.P.A. la ure
- Tonicardiace.
mici
- Epuraţie extrarenală.
Atentie: sunt contraindicate moifina şz sângerarea
(din cauza anemiei uremice)!
g) E.P.A. bronho
alveolită de - respiraţie asistată
deglutiţie