Sunteți pe pagina 1din 1

Produse și servicii bancare

Banca este o instituție financiare care are ca obiect principal de activitate


atragerea de depozite și acordarea de credite.
Oferta unei bănci provine din funcțiile pe care aceasta le are:
- Să atragă bani de la populație;
- Să acorde împrumuturi;
- Să realizeze transferuri de bani.
Oferta bancară poate fi definită ca reprezentând totalitatea produselor și
serviciilor pe care banca le pune la dispoziția clienților săi.
Produse bancare sunt: credite pe termen scurt, mediu și lung, garanții
bancare,produse derivate,carduri, depozite la termen,certificate de
depozite,depozite la vedere.
Servicii bancare sunt: transferuri și plăți interbancare, schimb
valutar,încasări și plăți în numerar, păstrarea valorilor în tezaur,compensări
interbancare.
De-a lungul timpului,produsele și serviciile bancare s-au diversificat
datorită progreselor tehnologiei.
Produsele bancare constituie oferta pe care o bancă o face clienților
iar serviciile reprezintă cererea deoarece acestea sunt solicitate de către clienți.