Sunteți pe pagina 1din 1

MIȘCĂRI REVOLUȚIONARE ÎN EUROPA.

1848-1849

Transformările profunde din societatea europeană au dat o lovitură de graţie


Vechiului Regim feudal.

În imperiile absolutiste în urma rev. au început reforme modernizătoare.


Imper. Habs. şi prusc au adoptat ideea statului de drept , care făcea legea egală
pentru toţi indeferent de origine şi avere.

Revoluţia din Franţa


Forţe motrice: burghezia,intelectualitatea, nobelimea liberală, muncitorii indutriali,
ţărănimea,studentii;
Cauzele rev .franceze:social-economic:
-criza economică:creşterea excesivă a preţurilor,unele categorii sociale sufereau de
subnutriţie şi chiar foamete,
Poltic -criza poltică a regimului monarhic francez;
Obiectivele:
a) Pol.-suprimarea dominaţiei politice şi financiare a aristocraţiei; instituirea
republicii;
b) Social-modernizarea societăţii prin soluţionarea prob. Sociale cucare se
confruntau categoriile sociale din Franţa.

Măsurile întrprinse:
politic-monarhia burgheză abolită; Franţa este proclamată republică;Puterea este
preluată de opoziţie-republicanii; a fost impus votul pentru toţi cetăţenii de sex
masculin 21ani; Libertatea presei, întrunirilor;
social-ziua de muncă afost decretată de 10 ore;a fost instituită garda naţională şi
create Ateliere Naţionale;muncitorii încadraţi în cîmpul muncii.
23 aprilie în rezultatul alegerilor la putere vin republicanii moderaţi care au dizolvat
Ateliertele Naţionale,
12noiembrie Constituanta a promulgat Constituţia celei de-a Doua Republici
franceze care a consfinţit: sufragiul universal,regimul parlamentar,libertatea
presei,dreptul la asociere.
Decembrie –lovitura de stat a lui Ludovic Napoleon Bonaparte, care a puis capăt
celei de-a Doua Republici şi a proclamat cel de-al Doilea Inperiu.
Revoluţia a suferit înfîngere.
Importanţa:
-dreptul universal la vot;
-a servit ca model şi pentru celelalte ţări.