Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

Inițiator de program: profesor educație fizică

Coordonator:

I. Informații de bază:

Numele elevului:

Data nașterii:25.09.2005

Clasa: a IV a C

Școala: Școala Gimnazială

Data de referință:

Data de elaborare a programului:

Data de evaluare a programului:

Participanți la proiect: profesor- educație fizică


profesor – psihopedagog

profesor -învățător

Motive de referință:

- Dreptul fiecariu copil, în contextul reformei, la procesul instructiv-educativ prin respectarea structurilor si
particularitaților bio-psiho-pedagogice;

- Se ține seama de principiile de maximă generalitate cuprinse în Rezoluția O.N.U. nr.48/96 din 1993:

 Principiul drepturilor egale ( accesul la educație și la alte servicii comunitare);

 Principiul egalizării șanselor în domeniul educației;

 Principiul asigurării serviciilor de sprijin ( resurse umane, instituționale, materiale, servicii guvernamentale);

 Principiul intervenției timpurii;

 Principiul cooperării și parteneriatului ( colaborare permanentă între cei implicați).

Psihodiagnostic: cu cerințe educaționale speciale

Exprimare defectuoasă

Labilitate emoțională

Dificultați în perceperea componentelor spațiale și temporale

Domeniul de intervenție: educațional

Informatii educaționale
Comportament cognitiv:

Eleva are minime reprezentări despre jocurile sportive corespunzătoare vârstei și nu are capacitatea de a observa
sistematic;

Volumul limbajului este foarte sarac, se exprimă foarte greoi, are tulburări de pronunție;

Gândirea se manifestă doar în cazuri concrete, intuitive;

Atentia este slab dezvoltată.

Comportament psiho motric:

Nu cunoaste schema corporală;

Întampină dificultați în orientarea spațială;

Are deprinderi de igienă personala și colective slab dezvoltate.

Relatii sociale:

Este politicoasă doar cu unele persoane;

Are uneori crize de nesiguranță;

Este puțin sociabilă, nu colaborează cu colegii de clasa.

Obiective:

Dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și utilitar aplicative;

Exersarea capacității de orientare spațială și temporală;


Insușirea unor procedee tehnice de baza ale probelor și ramurilor sportive pentru a le putea aplica în cadrul jocurilor

Educarea comportamentului civilizat.

Structura programului de intervenție personalizat

Domeniul Educație fizică și sport

Obiective Metode și mijloace de realizare Criterii de evaluare Metode și instrumente de


evaluare

-să execute corect mişcările 1.Viteza de reacție-execție cu să înțeleagă comenzile și să Orale


comandate/ solicitate în ritm dominanta viteza de reactie : execute corect diverse acțiuni Incurajarea și stimularea
susţinut, impus prin semnale motrice
Exemple de exercitii:
vizuale, auditive și tactile.

- alergare ușoară: la semnal


sonor schimbare de directie,
urmată de alergare de viteză
pană la un nou semnal (4x6 m)
-saritură usoara pe loc: la semnal
sonor intoarcere urmata de
alergare de viteza (4x16m)
-repetarea startului avand poziții
de plecare șezand , ghemuit, sau
spatele spre direcția de
deplasare, culcat (6x4m)
-luarea unor pozitii integrale sau
a unor segmente ale corpului la
semnale sonore și vizuale date
alternative conform codului
stabilit pentru fiecare mișcare;
-cate doi față în față la 7-8 m
distanță , unul așezat celalalt se
deplasează spre el cu joc de
glezna .La un moment dat cel de
jos se ridică, se întoarce și
aleargă evitaâd să fie prins de
celălalt;
-așezat fiecare cu o minge:
aruncarea mingii în sus,
ridicarea si prinderea ei înainte
ca aceasta să atingă solul.
Mingea se aruncă din ce în ce
mai jos (10-20repetari).

-sa aplice în țntreceri Structuri tehnice specifice Numește deprinderile motrice Orale
deprinderile motrice corect jocului de baschet; învațate Încurajarea și stimularea
insușite specifice ramurilor de Dribling;
sport predate ; Prinderea și pasarea mingii cu
doua mâini de la piept;
Aruncarea la cos,
Oprirea într-un timp;
Pivotarea.
-să execute corect principalele Complex de exercitii de Să se exprime singură sau cu Aprecieri stimulatoare
exercitii de dezvoltare fizică a dezvoltare fizică armonioasă ajutor
segmentelor corpului Să arate singură sau cu ajutor

Director,

S-ar putea să vă placă și