Sunteți pe pagina 1din 1

Suflarea de viață

Cuvântul pentru „suflare de viață”, în limba ebraică, este „neshamah” – Geneza 2,7.
Suflarea de viață este comună atât oamenilor cât și animalelor.

Sufletul

Cuvântul pentru „suflet”, în limba ebraică, este „nephesh”, ceea ce înseamnă o ființă vie,
care are în sine suflarea de viață de la Dumnezeu – Geneza 2,7.

Duhul

Cuvântul pentru „duh”, în limba ebraică, este „ruach”. Folosirea acestui cuvânt atât pentru
identificarea Duhului Sfânt – Geneza 1,2 – cât și pentru identificarea cugetării omenești – Psalm
78,8 – face potrivit pentru traducerea acestuia în limba română cuvântul „conștiință”, sau
„conștiență de de sine”, care este comună atât oamenilor, cât și animalelor – Geneza 6,17.

S-ar putea să vă placă și