Sunteți pe pagina 1din 3

Training psihologic

Şedinţa 1

Tema:Arta de a face faţă conflictelor

Scop:Conştientizarea potenţialului constructiv al conflictelor

Obiective:

După finisarea acestei şedinţe,participanţii vor fi capabili:

- Să cunoască obiectivele generale ale trainingului.


- Să-şi cunoască mai bine personalitatea.
- Să identifice regulile trainingului.
- Să-şi exprime propriile puncte de vedere asupra conflictului.
Durata: 45 minute
Beneficiarii trainingului:elevii clasei a 9-a ,,M”

Activitatea 1: ,,Salutul”

Moderatorul salută participanţii trainingului,le expune motivul pentru care au fost invitaţi la o
asemenea activitate.Participanţilor le sunt anunţate obiectivele,scopul primei şedinţe şi regulile de bază pe
baza cărora se desfăşoară şedinţa în cauză.

Durata: cca.3 min

Activitatea 2: Energizer:,,Istoria numelui”

Participanţii sunt rugaţi să expună grupului o istorioară a propriului nume.A cui a fost ideea:în cinstea
cui a fost dat numele,ce semnificaţie are.
Durata:cca.5 min
Activitatea 3: Regulile trainingului
Moderatorul enunţă următoarele reguli,pe marginea cărora se vor mai duce discuţii:
-Stimă reciprocă.
-Nu spunem cuvîntul ,,Nu” ,spunem ,,Da,dar….”
- Ne ascultăm reciproc.
- Începem a vorbi cu ,,Eu”.
-Confidenţialitate.
-Punctualitate.
- ,,Nu criticăm persoana,ci criticăm acţiunea,ideea ”.
-Sinceritate.
Totodată vor fi discutate aşteptările pe care le au participanţii de la acest training.
Durata: 5 min
Activitatea 4: ,,Ce este conflictul pentru mine?”

Participanţii sunt rugaţi să răspundă în scris la afirmaţiile:

- ,,Cînd mă gîndesc la cuvîntul conflict mă gîndesc la….”


- ,,De ce fel de forme de conflicte ai avut parte în viaţa ta? ”
- ,,Cuvintele conflict şi violenţă înseamnă acelaşi lucru pentru tine? ”Argumentează.

După ce finisează activitatea fiecare îşi expune parerea în faţa grupului.Se va atrage o deosebită atenţie
asupra laturii constructive ale conflictului.

Durata: 7 min

Activitatea 5:,,Ne jucăm de-a conflictul”

Moderatorul împart clasa de elevi în două grupuri,persoanele se aranjează în două coloane stînd faţă-n
faţă,persoanele vor lucra în perechi,cei din coloana din dreapta sunt rugaţi să-şi imagineze că sunt
pasagerii unui troleibuz care nu vrea să achite taxa,persoanele din coloana din stînga sunt taxatorii,aceşti
doi trebuie să modele o situaţie conflictuală ce poate aparea între aceste două personaje şi să incerce să
aplaneze conflictul.după finisarea activităţii cele două persoane primesc alte roluri,cei din stînga vor juca
rolul rolul unei persoane care şi-a inundat vechinul de jos,cei din dreapta vor fi în rolul vecinului de
jos,condiţia activităţii rămîne aceeaşi.

Durata:10 min

Activitatea 6: ,,Statuia conflictului”

Moderatorul solicită trei voluntari,care vor ieşi în faţa clasei şi vor fi rugaţi să alcătuiască o statuie
umană,statuia trebuie să reprezinte conflictul.Voluntarii au libertatea de a creea statuia cum vor,unica
cerinţă este să o realizeze timp de un minut.După terminarea minutului ei trebuie să rămînă
nemişcaţi.După ce statuia a fost realizată ceilalţi participanţi sunt rugaţi să scrie pe foaie denumirea care
ar putea să o acorde acestei statui.Fiecare persoană îşi propune denumirea pe care a ales-o pentru statuie.

Durata:10 min

Feed-back general:

Întrebări pentru discuţii:

 Cum vă simţiţi acum?


 Ce aţi aflat nou despre colegii voştri?
 Cum va-ţi simţit atunci cînd aţi fost în rolul persoanelor ce se aflau în conflict?

 Când va fost mai uşor să rezolvaţi conflictul,atunci când aţi fost în rolul victimei sau atunci
când aţi fost în rolul celui vinovat?
 V-a fost complicat să compuneţi o denumire pentru statuia conflictuli?
 Dacă ar fi să răspundeţi acum la întrebările acoradate la inceputul şedinţei,ar fi ceva
ce aţi dori să schimbaţi?