Sunteți pe pagina 1din 5

CERINŢE TEHNICE

1. Format A4
2. Font: Calibri
3. Mărimea fontului: 12
4. Interval între rânduri: 1
5. Scrierea cu â, după reguli (în mijloc de cuvânt).
6. Ortografie şi diacritice (ţ,ş,ă,î)!
7. Proiectul propriu-zis 2-3 pagini
8. Anexe - cel mult 2 pagini
PROIECT DIDACTIC AL LECȚIEI ÎN BAZA STRATEGIEI „CLASA INVERSATĂ”

Propunător: Prenume, NUME DE FAMILIE,


profesor de..., grad didactic...,
Instituția de Învățământ, Localitatea,

● Clasa:
● Disciplina:
● Unitatea de conținut:
● Subiectul lecției:
● Unități de competență:
● Obiectivele operaționale:
La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil să...
● O1:
● O2:
● O3:
● O4:
● O5:
● Produsul / Produsele lecției:
● Resurse umane:
● Resurse materiale:
● Resurse informaţionale şi metodologice:
● Forme de realizare a lecției:- frontal; - în grup; - individual.

● Tehnologia didactică a lecției


− metode, procedee:
− tehnici:
− mijloace instrucţionale:
● Evaluarea:
- inițială/ formativă / sumativă;
- metode de evaluare
● Instrumente TIC:
● Modelul de învățare inversată:
1. Clasa inversată standard
2. Clasa inversată orientată spre discuție
3. Clasa inversată orientată spre demonstrație
4. Clasa inversată falsă
5. Clasa inversată de grup
6. Clasă inversată virtuală
7. Profesor inversat

Surse informaționale:
Activități/ sarcini propuse pentru acasă anticipat:
Designul instrucțional al lecției

Secvențe Obiec Conţinutul lecţiei Strategii didactice


instrucționale, tive Resurse Sarcini didactice Metode, Mijloace Forme de Evaluarea
în conformitate de timp procedee şi organizare
cu modelul ales tehnici
didactice