Sunteți pe pagina 1din 7

P R O I E C T E D U C A Ț I O N A L

Promovarea de bune practici și de acțiuni


pentru mediu

AN ȘCOLAR 2021/2022

ARGUMENT
Impactul contemporan dintre societate și mediu înconjurător a generat noi cerințe
față de personalitatea umană. Peste tot în lume , educația de mediu este o prioritate a zilelor
noastre.

Vârsta copilăriei este cea mai propice pentru demararea activităților pentru educația
de mediu și trebuie să fie rezultatul unui lucur în echipă la care își aportul familia, prietenii,
administrația locală și grădinița, respectiv școala. În aceste context, educatoarelor le revine
sarcina și obligația de a-i învăța pe copii să înțeleagă și să iubească natura , să-i pătrundă
tainele și să o protejeze , să urmărească formarea și dezvoltarea conștiinței ecologice a
copiilor . Poluarea mediului înconjurător resimţită tot mai acut în zilele noastre afectează
toate cele trei componente principale ale mediului: apa, atmosfera, solul.

Initierea copiilor in tainele ecologiei incepe cu propriul lor mediu inconjurator, cu:
ambianta, locuinta, sala de grupa, gradinita, curtea de joaca, strada, orasul si, folosindu-se
imaginatia, multe tablouri, machete, parcurgem chiar globul terestru. Oriunde ne-am gasi,
prin orice loc, omul, plantele, animalele, ca sa traiasca au nevoie de unele conditii
esentiale : sol, aer, apa, hrana. In cunoasterea mediului inconjurator ne straduim sa-i
atragem pe copii prin caracterul accesibil, ludic, ecologic al continuturilor
prezentate.Curiozitatea copilului de a cunoaşte tot ceea ce-l înconjoară, de a afla cât mai
multe despre natură şi cauza unor fenomene, ne determină pe noi, educatoarele Grădiniţei
Maglavit, să transformăm această sete de cunoaştere într-o activitate intelectuală intensă.

COORDONATOR PROIECT
ECHIPA DE PROIECT:
SCOPUL PROIECTULUI :

 Implicarea preşcolarilor,şi cadrelor didactice, în activităţi de educatia ecologică,


prin care se educă responsabilitatea acestora faţă de ocrotirea mediului prin
educarea spiritului eco-civic.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Pentru copii:
Să-și formeze un comportament ecologic pozitiv, stimularea copiilor în
desfăşurarea unor activităţi cu caracter practic prin care să contribuie la crearea unui
mediu curat şi sănătos;
să identifice fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora; 
să conştientizeze necesitatea economisirii apei, energiei electrice, lemnului;
să participe la activităţi de îngrijire a plantelor şi animalelor, colectare de plante
medicinal și protejare a mediului, aplicând cunoștinețele dobândite;
să cunoască importanța colectării bateriilor , să creeze și să transmită mesaje
ecologice ;
să comunice individual sau în cadrul unui grup observaţii şi concluzii privitoare la
mediul înconjurator;
să identifice câţiva factori poluanţi şi efectele acestora, modalităţi de combatere şi
prevenire a poluarii mediului;
să aplice norme de comportament specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi
a naturii;
să utilizeze tehnicile învăţate la activităţile practice pentru realizarea unor obiecte
din materiale reciclabile
 Pentru cadre didactice:
Proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi care să sensibilizeze copiii faţă de natură
şi mediul înconjurător;
Munca în echipă, îmbunătăţirea metodelor pedagogice privind activităţile de
educaţie ecologică;
Schimb de experienţe cu partenerii implicaţi în proiect;
Asigurarea unui dialog eficient cu părinţii și implicarea lor în activităţile cu copiii;
Implicarea şi sensibilizarea comunităţii locale faţă de problemele de mediu la nivel
local şi judeţean;

 Pentru părinţi:
Stimularea părinţilor în găsirea unor resurse materiale şi financiare necesare aplicării
programului de educaţie ecologică;
Conştientizarea de către părinţi şi comunitate a problemelor de mediu la nivel local,
pentru a fi mai deschişi şi a-şi modifica comportamentul faţă de mediu;
Dezvoltarea sentimentului individual de apartenenţă a părintelui la programul
grupei şi al grădiniţei, realizând o comunicare informală şi formală eficientă cu
acesta;
Promovarea conceptelor ecologice în rândul comunităţii locale prin organizarea
unor acţiuni de colectare şi transport a deşeurilor dar şi prin luarea unor măsuri de
renaturalizare a acestora.

GRUP ŢINTĂ:
 Beneficiarii direcţi: copiii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani și părinţii acestora
 Participanţi: copiii, colectivul cadrelor didactice, personalul nedidactic,
partenerii
 Beneficiari indirecţi: mass-media, comunitatea locală, familia preșcolarilor

RESURSE UMANE:
 preşcolarii grupelor de la cele trei grădinițe
 educatoarele grupelor;
 părinţii copiilor.

RESURSE MATERIALE: videoproiector, aparat de fotografiat, consumabile, mapa


cu documente, cărţi, reviste, CD- uri, atlas botanic şi zoologic, DVD player, computer,
imprimantă, xerox, hârtie A4, markere, unelte pentru grădinărit, materiale reciclate (sticle de
plastic, carton, etc.), saci menajeri, hârtie şi carton folosite, mânuşi menajere, saci cu pământ,
ghivece cu flori, găleţi, șorțulețe

RESURSE FINANCIARE: Sponsorizări ale firmelor din oraş și ale administrației


publice locale
 sponsorizări obţinute prin sprijinul părinţilor, agenți economici, administrația locală,
fonduri proprii obţinute prin valorificarea unor lucrări confecţionate de către copii, din
materiale reciclate.
FORME DE REALIZARE: Realizarea unei bune colaborări între părţile implicate
prin activități comune, schimb de experiență , organizarea unor concursuri, expoziţii,
activităţi practice.

Portofoliu proiectului;
 Album foto, Pliant, Afişe, CD cu imagini din timpul activităţilor. Afişe, anunţuri,
invitaţii, scrisori de intenţie; Realizarea şi prezentarea unor PPT-uri, filmuleţe, etc.

MONITORIZAREA PROIECTULUI:

 Modalităţi de evaluare specifice fiecărei activităţi


 Discuții cu părinții privind impactul proiectului, chestionare
aplicate părinților;
 Realizarea unui album cu fotografii care surprind aspecte din
activitățile demarate în cadrul proiectului

MEDIATIZARE-DISEMINARE:

 Prezentarea proiectului în cadrul Consiliului profesoral, activităților metodice la


nivel de unitate,
 Popularizarea proiectului în rândul părinţilor
 Diseminarea proiectului se va realiza în cadrul întâlnirilor cu părinţii copiilor, în
cadrul comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice;
 Popularizarea proiectului se face prin participarea la dezbateri/ sesiuni de
comunicări, publicarea de articole tematice în reviste de specialitate;
 Mediatizarea se va face pe pagina de facebook
 Elaborarea şi distribuirea de pliante care să informeze comunitatea cu privire la
scopul, obiectivele și activitățile proiectului.

DURATA PROIECTULUI: aprilie – mai 2022.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
Nr. Denumirea activității Mijloc de realizare Obiective urmărite Termen
crt
1. ,,Să ne cunoaștem” Activitate integrata Prezentarea aprilie
partenerilor
3. „O picătură de apă, un strop de - vizualizare Să planteze flori în aprilie
viață ” prezentare ppt curtea grădiniței;
,,Colțul verde din grădiniță” despre circuitul Să igienizeze
apei în natură copacii din curte;
- Crearea unui colţ Să creeze un colț
viu în grupă, verde în grădiniță;
îngrijirea
aceestuia: ex. să pobserve etapele
mai
acvariu, plante, circuitului apei în

etc. natură,pe baza ppt


si explicatiilor
primate;
4. Ziua Pământului - activitate de Să participe la mai
adunare selectivă a activități de
deşeurilor în curățenie și
parcul orașului, în ecologizare;
împrejurimile
grădiniței sub
îndrumarea
educatoarelor
BIBLIOGRAFIE:

 Maria Ivănescu, Marioara Ilie, Samica Boghiu, Mariana Vereg-Ghid Metodic de


Educație ecologică în învățământ preșcolar, 2005 (lucrare aprobată de MEC prin
programul Național "Ecogrădinița" cu nr. 41085).
 Preda, V. - coordonator „Metoda proiectelor la vârste timpurii”, Miniped, Bucureşti,
2002
Teodorescu, I., „Ecologie”, Editura Constelaţii, Bucureşti, 1999.