Sunteți pe pagina 1din 31

1. Ce este expertiza contabila?

Raspuns: Expertiza contabila este un mijloc de proba utilizabil in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in faza de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal se numesc expertize judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare 2. Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Raspuns: Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. I. Introducere, Cap. II.Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. III. Concluzii, iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. IV Consideratii personale ale expertului contabil. In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil, organul care a dispus efectuarea expertizei, circumstantele care au determinat litigiul in cauza, obiectivele(intrebarile) expertizei, materialul documentar folosit, perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei, explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv. In cap. III se reia fiecare obiectiv al expertizei si raspunsul punctual expertului contabil 3. Cine poate efectua expertiza contabila? Raspuns: Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil, in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in partea activa a Tabloului expertilor contabili, actualizat anual de catre CECCAR 4. Cum se clasifica expertizele contabile? Raspuns: I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate - expertize contabile judiciare, reglementate de : Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi specializate - expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci cel mult de argumentare pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila. II Dupa natura principalelor obiective la care se refera - Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile

Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau extrajudiciare solicitate de catre clienti 5. Care este principiul calitatii expertizelor contabile? Raspuns: Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat cu constiincioizitate, devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat. Expertizele contabile constituie mijloc de proba stiintifica. In elaborarea lor, expertul trebuie sa foloseasca metode specifice contabilitatii. Concluziile expertului contabil trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta evenimente si tranzactiicare fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile.In expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un tert in proces, care prin calitatea lui procesuala contribuie la stabilirea adevarului de catre organele in drept. Pentru asigurarea calitatii expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare, expertii contabili solicitati in efectuarea acestora trebuie sa aplice: a) principiile contabilitatii b) normele profesionale elaborate de CECCAR privind exercitarea calitatii de expert contabil si efectuarea de lucrari de expertiza contabila Nedocumentarea si nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de expertiza contabila judiciara pot fi sanctionate de organele in drept care le-au dispus prin inlocuirea expertului si dispunerea unei noi expertize contabile. 6. Ce trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta de numire a expertului contabil intr-o cauza civila?

Raspuns: : Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conform art. 201 din Codul de procedura civila si cuprinde: - numele expertului contabil - obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil - termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei, termen care se coreleaza cu prevederile art. 209 din codul de procedura civila, unde se stipuleaza caexpertul este dator sa isi depuna lucrarea cu cel putin cinci zile inainte de termenul sorocit pentru judecata - onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil 7. Contractarea lucrarilor de expertiza Raspuns: In cazul expertizelor contabile judiciare, organele care dispun proba cu expertiza contabila, se raporteaza numai la reglementarile procedurale cuprinse in

Codul de procedura civila, respectiv codul de procedura penala, reglementat si de Ordonanta de guvern nr. 2/2000. In aceste cazuri, incheierea de sedinta(in cazul proceselor civile) sau ordonanta de numire(in cazul dosarelor de cercetare penala) tine loc de contract. Substituirea Contractului de prestari servicii de catre Incheierea de sedinta, respectiv Ordonanta de numire, este acceptata numai pentru expertul contabil numit din oficiu. Expertii contabili recomandati de catre partile aflate in litigiu, de regula intocmesc cu partile pe care le reprezinta un contract de prestari servicii. Expertizele contabile extrajudiciare se executa in baza unor contracte de prestari servicii, care contin clauzele uzuale ale unui contract(identificarea partilor, stabilirea obiectivelor, obligatiile partilor, pretul serviciilor, clauza de confidentialitate a expertului contabil, data si locul intocmirii, semnaturi) 8. Ce se intelege prin profesionistul contabil un confident in societate?

Raspuns:Practica sociala a impus o regula si anume: numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la anumite informatii si deci numai acestia sunt susceptibili de a avea obligatii de natura secretului profesional. Profesionistul contabil este un colaborator de cel mai inalt nivel ierarhic.Din acest motiv membrii Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati, impreuna cu colaboratorii lor directi, raspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional, cu exceptia cazurilor de denuntare prevazute expres de lege. Acest principiu constituie o caracteristica esentiala a unei profesii exercitate independent, organizata si responsabila, situandu-l pe expertul contabil si pe contabilul autorizat printre confidentii societatii precum avocatii, medicii si notarii. Faptele implicate in secretul profesional al profesionistului contabil au o cuprindere mai larga, incluzandu-le nu numai pe cele incredintate de clienti, ci si pe cele de care s-a luat cunostinta prin intermediul lucrarilor executate. Profesionistul contabil nu trebuie nici sa dezminta nici sa confirme faptele care il privesc pe clientul sau, chiar daca acestea sunt cunoscute de public. Secretul si confidentialitatea in profesia contabila liberala sunt mai mari decat in alte profesii liberale.De exemplu, daca o interpretare favorabila divulgarii autorizate poate sa faca lumina in domeniul secretului medical, nu acelasi lucru se poate spune despre informatiile incredintate de clientii profesionistilor contabili.Acestia nu trebuie sa dezvaluie neconditionat, nici chiar organelor de cercetare Politie sau Parchet sau instantelor de judecata, desigur, decat in cazurile expres prevazute de lege, ceea ce au aflat in timpul misiunilor lor.Acest lucru trebuie sa li se ceara. Chiar daca profesionistul contabil poate si trebuie sa raspunda tuturor intrebarilor privind tehnica financiara, contabila sau fiscala, el ramane legat de secretul profesional in fata organelor de cercetare sau a tribunalului pentru toate informatiile confidentiale care iau fost incredintate de clientul sau. Este important a se avea in vedere ca informatiile confidentiale nu pot fi folosite in beneficiul personal si nici al unei terte persoane. 9. Care este continutul materialului documentar in cazul expertizelor judiciare?

Raspuns: Orientativ, materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: - Dosarul cauzei, aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila - Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces - Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. - Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie, parchet) sau a instantei de judecata - Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate, mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. 10. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile? Raspuns: Dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie sa cuprinda , dupa caz: - incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale) sau contractul de prestari servicii pentru expertizele extrajudiciare - raportul de expertiza contabila judiciara, exemplarul care ramane expertului pentru justificarea indeplinirii misiunii - eventualele corespondente, raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organelle in drept care au dispus proba cu expertiza contabila judiciara - note personale ale expertului contabil, fundamentarea bugetului de timp alocat pentru executarea expertizei decontul de cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre beneficiarii expertizei 11. Care este continutul Capitolului I al raportului de expertiza contabila? Raspuns: Capitolul I Introducere, al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara nume, prenume, domiciliu, numar carnet, pozitia din Tabloul Corpului - identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale), identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a

lor(reclamant, parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa, domiciliu, numar contract identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare, cu indicarea numelui expertului/expertilor

12. Care este continutul Capitolului II al raportului de expertiza contabila judiciara? Raspuns: Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate - Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie prcis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora. - Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. 13. Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare?

Raspuns: Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla in OG 65/1994, privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu modificarile ulterioare. Potrivit acestor reglementari legale, efectuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili.Aceasta exclusivitate rezulta din art. 6 lit. d din OG 65/1994, care stipuleaza ca .efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege. Potrivit art. 7 din OG 65/1994 expertii contabili pot sa-si exercite profesia individual sau se pot constitui in societati comerciale potrivit legii. Coroborand cele doua texte legale ale OG 65/1994, rezulta ca in toate cazurile expertizele contabile judiciare si extrajudiciare pot fi elaborate numai de catre profesionistii care au dobandit legal, in conditiile OG 65/1994 calitate de expert contabil. Aceste lucrari nu pot fi elaborate de catre contabilii autorizati si nici de catre alti profesionisti. 14. Care este sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila? Raspuns: Sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila se afla in 1. Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, care la pct. 112 lit. e) stipuleaza ca expertii contabili, in exercitarea profesiei, pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum ar fi: - expertize amiabile(la cerere) - expertize financiar contabile - arbitraje in cauze civile - expertize de gestiune 2. Standardul profesional nr. 35, impreuna cu Ghidul pentru aplicarea standardului profesional 35, care stipuleaza ca expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscribe, cu viza la zi, in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania(CECCAR) 15. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? In primul rand instantele de judecata care au dispus proba cu expertiza contabila, (judecatorii, tribunale) organele de cercetare penala,(organele de politie, parchete) partile implicate in aceste dosare(persoane fizice in cauzele civile, persoane fizice/juridice in cauzele comerciale, institutiile statului(organele Ministerului de finante) in cauzele fiscale, iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare partea solicitanta care a incheiat contractul de prestari servicii cu expertul contabil. 16. Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil in efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare? Raspuns: Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil, deci si expertul contabil, sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la:

- integritate - obiectivitate - independenta - secretul profesional - respectarea normelor tehnice si profesionale - competenta profesionala - comportarea deontologica Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, expliciteaza urmatoarele principii deontologice: - independenta expertului contabil - competenta expertului contabil - calitatea expertizelor contabile - secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile - acceptarea expertizelor contabile - responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile 17. Cum se numesc expertii contabili in dosarele civile? Raspuns: Art. 202 din Codul de Procedura Civila(C pc) prevede ca expertii se vor numi de catre instanta, daca partile nu se invoiesc asupra numirii lor. Incheierea de numire va statornici si plata expertilor. Rezulta ca procedura civila permite contactarea expertilor contabili direct de catre parti, care au dreptul sa propuna instantei numirea lor.In cele mai multe situatii partile nu convin asupra numirii expertului contabil, astfel incat instanta civila procedeaza la numirea expertului. Numirea se face prin Incheiere de sedinta, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: Identificarea expertului/expertilor contabil/contabili numiti din oficiu si/sau la cererea partilor Obiectivele (intrebarile) la care trebuie sa raspunda expertul/expertii contabil/contabili Termenul(data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila Onorariul(plata) stabilit expertului contabili Codul de procedura civila nu prevede in mod expres daca la sedinta in care are loc numirea expertului acesta trebuie sa fie prezent. 18. Cum se realizeaza numirea expertilor contabili in dosarele penale? Raspuns: Conform art. 118 al (2) si (3) din Codul de procedura penala,(Cpp) expertul contabil este numit de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata, fiecare dintre parti avand dreptul sa ceara ca un expert recomandat de ea sa participe la efectuarea expertizei contabile. In dosarele penale prezenta expertului contabil, cu ocazia numirii sale, este obligatorie, conf. Art. 120 Cpp.Potrivit acestui articol Organul de urmarire penala sau instanta de judecata, cand dispune efectuarea unei expertize, fixeaza un termen la care sunt chemate partile, precum si expertul, daca acesta a fost desemnat de organul de urmarire penala sau de instanta. La termenul fixat se aduce la cunostinta partilor si a expertului obiectivul expertizei si intrebarile la care expertul trebuie sa raspunda, si li se pune in vedere ca au dreptul sa faca observatii cu privire la aceste intrebari si ca pot cere modificarea sau completarea lor.Partile mai sunt

incunostiintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cate unui expert recomandat de catre fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei. Dupa examinarea obiectiilor si a cererilor facute de parti si expert, organul de urmarire penala sau instanta de judecata pune in vedere expertului termenul in care urmeaza a fi efectuata expertiza, incunostiintandu-l totodata daca la efectuarea acesteia urmeaza sa participe partile Actul procedural de numire a expertului contabil in dosarele penale este Ordonanta emisa de organul de urmarire penala sau de Parchetele de pe langa instantele de judecata, dupa caz. Aceste ordonante contin un Dispozitiv in care sunt nominalizate persoanele implicate si infractiunile pentru care sunt cercetate, alaturi de care trebuie sa se regaseasca cele patru paragrafe Numele expertului/expertilor contabil/contabili numiti din oficiu si/sau la cererea partilor Obiectivele (intrebarile) la care trebuie sa raspunda expertul/expertii contabil/contabili Termenul(data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila Onorariul(plata) stabilit expertului contabili 19. Clasificarea expertizelor contabile in functie de cele doua criterii(scop si natura obiectivelor) Raspuns: I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate - expertize contabile judiciare, reglementate de : Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi specializate - expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci cel mult de argumentare pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila. II Dupa natura principalelor obiective la care se refera - Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile - Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale - Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale - Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale - Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau extrajudiciare solicitate de catre clienti 20. Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastarea secretului profesional si confidentialitatea expertului contabil in cazul unei expertize judiciare? Raspuns: In expertizele contabile judiciare secretul profesional si confidentialitatea profesionala trebuie sa fie accentuate si nu diminuate. In cazul expertizelor contabile judiciare expertul contabil trebuie sa se conformeze neconditionat reglementarilor procedurale, civile si penale. Codul de procedura civila stipuleaza ca atunci cand, pentru lamurirea unor imprejurari de fapt, instanta socoteste de cuviinta sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi unul sau trei experti, statornicind punctele asupra carora ei urmeaza sa raspunda. De aici rezulta ca expertul contabil nu trebuie sa spuna mai mult decat i se cere. Orice intindere sau divagatie a expertului contabil usupra unor puncte pe care

instanta nu le-a stabilit , este neavenita si de regula se sanctioneaza de catre instanta prin ignorarea sa. Codul de procedura penala restrictioneaza accesul expertului contabil la informatiile care au legatura cu dosarul cauzei. Astfel art. 121 din Cpp stipuleaza ca expertul are dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. In cursul urmaririi penale cercetarea dosarului se FACE cu incuviintarea organului de urmarire penala.Expertul poate cere lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la anumite fapte si imprejurari ale cauzei.Partile, cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urnarire penala sau de instante de judecata, pot da expertului informatiile necesare. Din textil de mai sus, rezulta ca in cazul dosarelor penale, organul judicial poate restrictiona accesul expertului contabil chiar si la o parte din materialele aflate la dosarul cauzei. De asemenea prin faptul ca partile implicate in dosarul penal, pot da explicatii suplimentare, expertul contabil poate si trebuie sa solicite completarea materialului documentar cu acte noi, inexistente la dosar. De altfel, sunt frecvente cazurile in practica judiciara(civila si penala) in care dosarul propriu zis al cauzei reprezinta doar punctul de pornire in documentarea expertului contabil, urmand ca documentarea propriu zisa sa se faca acolo unde se afla materialul documentar. In practica procedurala mai exista o discrepanta intre procedura civila si cea penala, referitoare la modul de documentare. Codul de procedura civila prevede ca daca este nevoie de o documentare la fata locului, ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata, cu dovada de primire, aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. Codul de procedura penala, nu are astfel de reglementari ci arata ca accesul la dosar se face numai cu incuviintarea organului de cercetare, ori de cele mai multe ori , expertul contabil numit intr-o cauza penala nu regaseste in dosarul cauzei toate documentele necesare efectuarii expertizei, fiind nevoit de fiecare data sa solicite organului de cercetare completari suplimentare ale dosarului. 21. Comentati necesitatea calitatii expertizelor contabile intocmite in scopul solutionarii cauzelor aflate pe rolul instantelor sau al altor organe cu atributii jurisdictionale. Raspuns: Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat, cu consticiozitate,devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor ce le-au solicitat. Expertizele contabile constituie mijloc de proba in justitie. In elaborarea lor, expertul contabil trebuie sa foloseasca exclusiv metode specifice contabilitatii. Concluziile expertului trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta evenimente si tranzactii, care fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile. In expertizele contabile, expertul contabil este un tert in proces, care prin calitatea lui procesuala, contribuie la stabilirea adevarului de catre organul in drept.

Raportul de expertiza contabila judiciara fiind o proba stiintifica trebuie sa aduca o importanta contributie la solutionarea cauzei in care a fost dispus. Pentru asigurarea calitatii expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare, expertii contabili solicitati trebuie sa aplice atat principiile contabilitatii cat si normele profesionale elaborate de CECCAR privind exercitarea calitatii de expert contabil si efectuarea lucrarilor de expertiza contabila 22. Enumerati situatiile de incompatibilitate in care se afla expertul contabil numit intr-o cauza de catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei. Raspuns: Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: - daca este implicat financiar, direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare; obtinerea de participatii la capitalul social ; darea sau luarea de bunuri, servicii sau bani; acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. - Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat - Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale, care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil; - Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai; - Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil, ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective - Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii - Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaietate - Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti - Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma, expertul, sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod, care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv - Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in calitate de organ de control, conducere, tehnic de specialitate, ori a luat parte, ca executant, la intocmirea actelor primare, a evidentelor contabile tehnico operative; - Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si-a exprimat opiniile 23. Ce prevede incheierea de sedinta prin care organele indreptatite sa dispuna efectuarea exeprtizei contabile judiciare numesc expertul desemnat sa efectueze expertiza?

10

Raspuns: Raspuns: Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conf. art. 201 din Codul de procedura civila prin Incheiere de sedinta, care cuprinde: - numele expertului/expertilor contabil/contabili numiti - obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil - termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei - onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil 24. Care sunt prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor referitoare la expertizele contabile? Raspuns: In norma profesionala nr. 3523 sunt stipulate reglementarile legale cu privire la delegarea si supravegherea lucrarilor de expertiza contabila. Conform acestei norme efectuarea lucrarilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, catre asistentii sau colaboratorii lor, deoarece au fost nominalizati de catre un organ in drept sa dispuna proba cu expertiza contabila printr-un act procedural(incheiere de sedinta sau ordonanta de numire) In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara. In concluzie, norma profesionala 3523 delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile este specifica, deocamndata numai expertizelor contabile extrajudiciare comandate de catre solcitanti societatilor comerciale de profil, constituite in baza art. 8 din OG 65/1994, cu modificarile ulterioare. 25. Care este cuprinsul dosarului de lucru al expertului contabil privind documentarea expertizelor contabile? Raspuns: Dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie sa cuprinda , dupa caz: - incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale) sau contractul de prestari servicii pentru expertizele extrajudiciare - raportul de expertiza contabila judiciara, exemplarul care ramane expertului pentru justificarea indeplinirii misiunii - eventualele corespondente, raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organele in drept care au dispus proba cu expertiza contabila judiciara - note personale ale expertului contabil, fundamentarea bugetului de timp alocat pentru executarea expertizei decontul de cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre beneficiarii expertizei 26. Enumerati elementele de cuprins (paragrafele)ale capitolului Introducere din raportul de expertiza contabila Raspuns: Capitolul I Introducere trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara nume, prenume, domiciliu, numar carnet, pozitia din Tabloul Corpului

11

identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale), identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant, parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa, domiciliu, numar contract - identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. - Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta/ordonanta de numire, iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract - Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila - Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei - Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile 27. Detaliati elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului Desfasurarea expertizei contabile din raportul de expertiza contabila Raspuns: Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor effectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate - Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie prcis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. - Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. 28. Detaliati elementele de cuprins(paragrafele)ale Capitolului Concluzii din raportul de expertiza contabila. Raspuns: Capitolul III Concluzii al raportului de expertiza contabila trebuie sa contina cate un paragraf distinct cu concluzia (raspunsul) la fiecare obiectiv(intrebare al(a) expertizei contabile, preluat(a) in maniera in care a fost formulat(a) in capitolul II. 29. Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila Raspuns: Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. De regula, raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale; unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza

12

contabila.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata. Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract 30. Redactati un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscand urmatorii termeni de referinta: Partile Prestator: expert contabil Pop Ioan, carnet expert contabil nr. 1000, inscris in Tabloul Expertilor contabili la sectiunea I, pozitia 100, domiciliat in Iasi, str. Primaverii nr. 2, jud. Iasi Beneficiar: SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi, str. Toamnei nr. 3 jud. Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion Obligatia beneficiarului: sa puna la dispozitia expertului contabil documentele a) b) si c) Obligatia prestatatorului de servicii: sa formuleze concluzii pentru obiectivul X Valoarea contractului : 5000 lei Data depunerii raportului de expertiza : 30.06.2008 Plata : se face in doua transe 1000 lei in termen de 5 zile de la semnarea contractului si restul pana la data de 05.07.2008 Data incheierii contractului : 15.03.2008 Raspuns : CONTRACT Incheiat intre: Expertul contabil Pop Ion, numar carnet 1000, cu domiciliul in Iasi, str. Primaverii nr. 2, jud. Iasi, inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I, pozitia 100, denumit PRESTATOR si, SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi, str. Toamnei nr. 3 jud. Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion, denumita BENEFICIAR, s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. Art. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul X Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: documentele a) , b) si c) Art. 3. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile; acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30.06.2008 Art. 4 . Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei, din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei pana la data de 05.07.2008.

13

Art. 5. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract. Art. 6. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare, intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie. Iasi, 15.03.2008 Prestator, Beneficiar,

31. Enumerati trasaturile caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara Raspuns: Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt: a) este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata b) este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata, in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei, deficientei, abaterii g) este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare 32. Enumerati principiile deontologice aplicabile in misiunile privind expertizele contabile si dezvoltati principiul acceptarii expertizelor contabile Raspuns: Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, expliciteaza urmatoarele principii deontologice: - independenta expertului contabil - competenta expertului contabil - calitatea expertizelor contabile - secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile - acceptarea expertizelor contabile - responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile Principiul acceptarii expertizelor contabile este reglementat de norma 3515. Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decat daca exista motive temeinice. Expertul contabil, inanite de a

14

accepta efectuarea unei expertize contabile, trebuie sa-si analizeze posibilitatile de a-si indeplini misiunea, tinand seama in special de regulile de independente, competente si incompatibilitate. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile un poate fi refuzata pe motive etnice, religioase, politice sau de alta natura, deoarece expertiza contabila este un act de proba stiintifica. In ceea ce privaste independenta profesionistului contabil, este de mentionat ca toate cazurile de incompatibilitate, recuzare, abtinere reglementate de codul de procedura civila si de normele profesionale reprezinta motive temeinice pentru expertul contabil sa refuze executarea lucrarii.Alte cazuri de neacceptare a misiunii de expertiza cotabila pot fi cele de boala, concediu de odihna, alte sarcini obstesti, sarcini profesionale, care il impiedica pe expertul contabil sa realizere lucrarea. De asemenea in acceptarea unei expertize contabile , expertul este dator sa aprecieze daca cunostintele profesionale dobandite ii permit efectuarea in bune conditii a raportului de expertiza contabila. 33. Precizati incompatibilitatile expertului contabil in demersul efectuarii expertizelor contabile Raspuns: Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: - daca este implicat financiar, direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare; obtinerea de participatii la capitalul social ; darea sau luarea de bunuri, servicii sau bani; acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. - Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat - Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale, care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil; - Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai; - Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil, ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective - Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii - Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaietate - Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti - Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma, expertul, sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod, care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv

15

Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in calitate de organ de control, conducere, tehnic de specialitate, ori a luat parte, ca executant, la intocmirea actelor primare, a evidentelor contabile tehnico operative; - Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si-a exprimat opiniile 34. Precizati situatiile in care expertul contabil poate fi recuzat, conform prevederilor Cpc si Cpp Raspuns: In contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: - cand el, sotul sau, ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii, sau este sot, ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti - cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 100 din legea de organizare judecatoreasca - cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copii - daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca, sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca - daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii - daca este tutore, curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti - daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca - daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri - daca este in vrajmasie intre el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti, sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 35. Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizelor contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Raspuns: : Expertul contabil, pentru a putea efectua expertize contabile judiciare si sau extrajudiciare, trebuie sa fie membru al Corpului, inscris in Tabloul Corpului, care se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei.Orice solicitant de expertize contabile are dreptul sa contacteze pe oricare dintre expertii contabili nominalizati in Monitorul Oficial al Romaniei. In raportul direct dintre solicitantul expertizei contabile si expertul contabil, acesta din urma trebuie sa se legitimeze cu carnetul de expert contabil, vizat la zi. Cum, in majoritatea cazurilor, expertizele contabile sunt lucrari cu caracter de urgenta, mai ales pentru solcitanti, contactarea expertilor contabili trebuie sa fie o subetapa distincta si premergatoare numirii expertilor contabili, pentru a nu se prelungi nejustificat perioada necesara elaborarii expertizelor contabile. Solicitantul expertizei contabile trebuie sa se asigure in prealabil ca expertul contabil contactat are disponibilitatea sa efectueze expertiza contabila ce urmeaza a fi solicitata. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele indreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Conform codului de procedura civila, art 201-214, instantele de drept civil, atunci cand considera necesar sa cunoasca pararea unor experti contabili, pot numi, la cererea partilor

16

sau din oficiu, unul sau trei experti contabili, prin Incheiere de sedinta, care trebuie sa cuprinda: - numele expertului contabil/expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea partilor in proces - obiectivele (intrebarile) la care expertul trebuie sa raspunda. Acestea trebuie sa fie formulate, concis, fara echivoc, si fara a se solicita expertului contabil sa se pronunte asupra incadrarilor legale ale faptelor supuse judecatii - termenul un care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinandu-se seama de faptul ca raportul trebuie depus la instanta care a dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de judecata. Daca termenul initial este considerat de catre expert inadecvat, expertul contabil este indreptatit sa solicite instantei un termen adecvat, minim necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare. In cazul expertizelor contabile judiciare dispuse in dosarele penale, numirea expertului contabil se face prin Ordonanta de numire, emisa de organul de cercetare sau de judecata, care contine aceleasi elemente ca si incheierea de sedinta in cazul dosarelor civile. 36. Comentati urmatoarele obiective(intrebari) puse in cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penala in care administratorul firmelor A si B este cercetat pentru evaziune fiscala privind impozitul pe profit si TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie aprilie 2007: Obiectivul 1. Daca dobanzile platite de invinuit in perioada ianuarie aprilie 2007 pentru imprumuturile luate de la firmele A si B pot fi incluse in cheltuieli Obiectivul nr. 2 Recalcularea profitului in functie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia varsat de catre invinuit in perioada ianuarie aprilie 2007 Obiectivul nr. 3 Deducerea si calcularea TVA care trebuia varsata la buget in aceeasi perioada Obiectivul 4 Ce acte normative au fost incalcate de catre invinuit in legatura cu operatiunile contabile mentionate mai sus Raspuns: Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele A si B in perioada ianuarie aprilie 2007, reprezinta venituri pentru firmele A si B nu cheltuiala, deci formularea obiectivelor nr. 1 si 2 nu este in masura sa aduca lamuriri suplimentare organului de cercetare penala. De asemenea formularea obiectivului nr. 3 nu este in masura sa aduca clarificari suplimentare, deoarece, daca se refera la obiectivele nr. 1 si 2, aceste operatiuni nu sunt in sfera de aplicare a TVA Obiectivul nr. 4 nu este in competenta expertului contabil, care trebuie sa faca constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si documente contabile si nu sa faca incadari juridice, acest atribut fiind in sarcina organului de cercetare penala 37. Reformulati urmatoarele obiective(intrebari) puse in cazul unei puse in cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penala in care administratorul firmelor A si B este cercetat pentru evaziune fiscala privind impozitul pe profit si TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie

17

aprilie 2007, astfel incat sa aiba o formulare mai concisa, cu mai putin echivoc si fara solicitari de incadrari legale: Obiectivul 1. Daca dobanzile platite de invinuit in perioada ianuarie aprilie 2007 pentru imprumuturile luate de la firmele A si B pot fi incluse in cheltuieli Obiectivul nr. 2 Recalcularea profitului in functie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia varsat de catre invinuit in perioada ianuarie aprilie 2007 Obiectivul nr. 3 Deducerea si calcularea TVA care trebuia varsata la buget in aceeasi perioada Obiectivul 4 Ce acte normative au fost incalcate de catre invinuit in legatura cu operatiunile contabile mentionate mai sus Raspuns: Obiectivul nr. 1:Daca imprumuturile luate de invinuit de la firmele A si B s-au facut in baza unor contracte de imprumut semnate de ambele parti Obiectivul nr. 2. Daca dobanzile incasate de firmele A si B de la invinuit, au fost inregistrate in veniturile celor doua societati, daca s-a calculat impozitul pe profit aferent acestor venituri Obiectivul nr. 3 Pentru tranzactiile economice descrise in continut nu sunt aplicabile reglementarile legate de TVA, deci obiectivul nr. 3 nu este potrivit in acest context Obiectivul nr. 4. Daca prin neinregistrarea veniturilor din dobanzi la firmele A si B s-a creat un prejudiciu prin neplata impozitului pe profit si care este cuantumul acestuia 38. Conditiile de redactare a capitolului Considerente personale din raportul de expertiza contabila Raspuns: Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile, cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca iar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila.Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie, mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu, deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile.Mai mult, expertul contabil prin acest paragraf, releva mai mult decat i se cere. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti, daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta, fara insa a incrimina partea adversa.Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. 39. Enumerati particularitatile raportului de expertiza contabila extrajudiciara in comparatie cu cel de expertiza contabila judiciara Raspuns: Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea raportului de expertiza contabila judiciara, cu unele particularitati, cum sunt: a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze,un astfel de impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara, acesta putand fi

18

efectuat si de catre o societate de expertiza contabila. In acest caz, in primal paragraf al raportului de expertiza, unde se face identificarea expertului contabil , se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil, precum si numele personei(expertului) care o reprezinta b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire, sediu social etc) c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila. Descrierea trebuie facuta concis, cu claritate si fara detalii inutile d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in contractul de prestari servicii e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat, cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extrajudiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar, lucru nerecomandat in cazul expertizei contabile judiciare g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective, alte evaluari ale expertilor, deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare, expertii nu au la dispozitie un dosar al cauzei. Aceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile. h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara, concisa si fara ambiguitati , la fel ca in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil, care spre deosebire de raportul de expertiza contabila judiciara, unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat, in cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze. 40. Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate Raspuns: De regula, opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in procesele judiciare unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. Atat codul de procedura civila (art. 210) cat si codul de procedura penala(art. 122) reglementeaza modul de exprimare a opniilor diferite, respectiv in cadrul aceluiasi raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta.Opiniile diferite pot fi exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si de cei recomandati de partile din proces.Indiferent de modalitatea de consemnare a opiniei

19

diferite de catre unul din experti(in cadrul raportului de expertiza contabila, punctual, la fiecare obiectiv, dupa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului de expertiza asa cum a fost intocmit de catre celalalt expert, cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata, care face parte integranta din raport), aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata. Opinia separata exprimata de catre unul dintre expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la filiala CECCAR si ulterior la instanta de judecata, in acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara. 41. Enumerati atributiile expertilor contabili verificatori pentru expertizele contabile judiciare Raspuns: a) verificarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara inainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat b) intocmirea referatelor de verificare tehnica profesionala asupra lucrarilor de expertiza contabila aflate pe rol la comisiile de disciplina ale filialelor la cererea acestor comisii c) elaborarea documentelor de evidente a activitatilor desfasurate si raportarea Verificarea propriu zisa presupune: Studierea raportului de expertiza contabila judiciara cu scopul de a constata daca expertii au respectat in totalitate prevederile Standardului profesional 35/2000, daca obiectivele au fost tratate corespunzator, iar raspunsurile au fost sustinute prin acte si documente care au legatura cu cauza;daca expertii au respectat principiile contabilitatii, fara sa faca incadrari juridice ale faptelor analizate;daca expertii au respectat codul etic national al profesionistilor contabili;analiza opiniilor separate,sau rapoartele expertilor consultanti, urmarind aceleasi obiective ca in cazul raportului de expertiza;verificarea starii de independenta a expertului contabil in raport cu cauza si mandatul primit, pe baza declaratiei de independenta semnate pe proprie raspundere de catre expertul contabil numit din oficiu si /sau expertul consultant Daca expertul contabil verificator nu are observatii de facut, sau nu dispune refacerea raportului de expertiza contabila judiciara, el va inregistra raportul de expertiza contabila judicara in registrul special alocat si va aplica stampila de verificare pe prima pagina a lucarii depuse spre verificare 42. Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspuns:Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala), expertii contabili, in contextul efectuarii unor expertize contabile, pot intra sub incidenta unor infractiuni, in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora, cum ar fi: Luarea de mita: fapta expertului contabil care, direct sau indirect , pretinde ori primeste bani sau alte foloase necuvenite, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, sau nu o respinge, in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care, intr-o cauza penala civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se

20

asculta martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii, pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei, ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii.Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni 43. Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspuns: Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. 998 din Codul Civil, potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare, astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. In acest fel, in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice, se apeleaza la aceste texte din Codul Civil. Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. Potrivit acestei polite, asiguratorul acopera, in limita sumei asigurate, despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti, pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale. 44. Considerente care stau la baza utilizarii lucrarilor altor profesionisti in cadrul expertizelor contabile Raspuns:In unele cauze civile/penale, din datele existente la dosarul cauzei sau din documentarea efectuata de catre expertul contabil, nu pot fi identificate toate informatiile necesare pentru formularea raspunsurilor la obiectivele expertizei. In aceasta situatie , expertul contabil trebuie sa solicite instantei, sa dispuna in prealabil efectuarea unor alte lucrari de expertiza tehnica, topografica,grafologica, etc., urmand ca in functie de concluziile acestor lucrari, expertul contabil sa fie in masura sa raspunda la obiectivele expertizei contabile.Profesionistii contabili care utilizeaza lucrarile altor profesionionisti apreciaza in ce masura lucrarile acestora pot servi la realizarea obiectivelor misiunii lor. Lucrarile efectuate de alti profesionisti se materializeaza in rapoarte, evaluari, avize si declaratii. Expertul contabil care intentioneaza sa utilizeze lucrarile altui profesionist trebuie sa determine competenta profesionala a acestuia.In acest sens, va avea in vedere de exemplu calificarile profesionala, diplomele, existenta in tabloul profesionistilor din domeniul de activitate in care activeaza, experienta si reputatia in domeniul in care activeaza.Profesionistul contabil trebuie sa aiba suficiente elemente care sa-i permita sa aprecieze daca lucrarea profesinistului solicitat acopera obiectivele care i-au fost stabilite. Daca expertul contabil mai are rezerve asupra lucrarii depuse de

21

profesionistul solicitat, el il poate contacta direct pe acesta pentru elucidarea tuturor aspectelor nelamurite. 45.Expertizele pot avea ca obiect diferite aspecte ale vietii economice, juridice sau administrative. Enumerati cinci dintre acestea. Raspuns:Expertizele contabile pot fi dispuse in dosare civile/penale care judeca unele cauze cum sunt: - stabilirea cotei parti ce revine fiecarui sot in cazul unui preces de partaj, ca urmare a divortului, cand sotii au achizitionat bunuri comune in timpul casatoriei - solicitarea de recalculare a drepturilor de pensie pentru un contestatar al pensiei - contestarea unor sume cuprinse in procesul verbal de control intocmit de organele fiscale, dupa respingerea contestatiei depuse de catre contribuabil la organul fiscal respectiv, conform codului de procedura fiscala - stabilirea unui prejudiciu intr-un dosar de delapidare din gestiune sau gestiune frauduloasa - actualizarea unor sume acordate cu titlu de imprumut de catre o persoana fizica unei alte persoane fizice, in baza unui contract de imprumut , urmat de nerestituirea la termen a sumelor datorate 46. Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari Raspuns: Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta, se stabileste un onorariu provizoriu, care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila, expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului, prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. De regula, fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat, de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati, cazare, cheltuieli de editare, etc.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu, punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen.Dupa depunerea raportului de expertiza contabila , functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000, iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora.De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR. 47. Precizati cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal Raspuns: Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de recuzare si anume: - cand el, sotul sau, ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii, sau este sot, ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti - cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 100 din legea de organizare judecatoreasca

22

cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copii - daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca, sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca - daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii - daca este tutore, curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti - daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca - daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri - daca este in vrajmasie intre el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti, sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 48. Obligatiile expertului contabil la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penala. Raspuns:In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: - sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. 120 Cpp) - sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda - sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv , daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare - sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata - sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile - sa execute personal, cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de judecata - sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata - sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire - sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere 49. Drepturile expertului contabil in activitatea de expertiza judiciara, in cauze penale, conform prevederilor legale Raspuns: Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: - sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata - sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor - sa primeasca, in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti - sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti - sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa

23

50. Baza juridica a expertizei contabile Raspuns:Expertizele contabile sunt reglementate astfel: a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu modificarile si completarile ulterioare b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr. 35 din 2000 51. Enumerati faptele care se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil Raspuns: Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil - Neplata cotizaiei profesionale sau/i a celorlalte obligaii bneti, la termenele stabilite, n cursul unui an calendaristic - Nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile 52. Radierea unui membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania din Tablou Raspuns: Consiliul filialei pronun radierea unui membru din Tabloul Corpului n urmtoarele situaii: a) cnd membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de administrare i gestiune a societilor comerciale; b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor ncasate de la persoanele fizice; c) neplata cotizaiei profesionale pe o perioad de un an; d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibiliti i conflicte de interese; e) membrul Corpului a fost sancionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei; f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei. 53. Erori si delicte contabile in tehnica expertizelor contabile Raspuns: Principalele tipuri de erori ce pot fi identificate sunt: - erori de calculatie - erori de reportare - erori de inregistrare contabila - erori de evaluare Delictele contabile reprezinta abateri de la lege si regulamente si sunt de regula sanctionate penal Dpdv al autorului, delictele pot fi: - delicte ale intreprinzatorului sau conducerii - delicte ale asociatilor - delicte ale personalului fata de intreprindere Dpdv al actiunii - delicte de inducere in eroare

24

- delicte de ascundere a faptei sau situatii - delicte de falsificare - delicte de deturnare Dpvd al mijloacelor folosite - delicte produse prin actiuni - delicte produse prin omisiuni - delicte produse in exces 54. Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila: Raspuns: Pentru a fi administrata ca proba in justitie, expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat, sa contribuie eficient la solutionarea cauzei. Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta, ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba, deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei.Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei, deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. Sunt si situatii in care, dupa examinarea expertizei contabile judiciare, beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator.In aceste situatii, organul care a dispus expertiza, poate dispune, la cererea partilor sau din oficiu, masuri de refacere sau de completare a expertizei.Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata, lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil. 55. Enumerati principiile general aplicabile in orice verificare si expertiza contabila Raspuns:Principiile general aplicabile in orice verificare si in expertiza contabila sunt: - Determinarea naturii si obiectului lucrarii - Fixarea unui plan de lucru - Alegerea metodelor de cercetare - Studiul preliminar al organismului intreprinderii - Studiul functiei financiar contabile - Examinarea regularitatii documentelor financiar contabile 56.Determinarea naturii si obiectului lucrarii, ca principiu general in expertiza contabila(desemnarea expertului contabil) Raspuns: Ca principiu, natura si obiectivul verificarilor sau expertizelor contabile pot sa rezulte din: - mandatul primit - prevederile unor texte de lege - imprejurarile care au determinat lucrarea Determinarea naturii si a obiectului lucrarii este nemijlocit legata de modul de incredintare a mandatului. In cazul expertizelor contabile problema se pune in doua moduri distincte si anume: - la expertizele extrajudiciare alegerea expertului se face de catre beneficiarul expertizei, mandatul fiind incredintat prun semnarea contractului

25

la expertizele contabile judiciare desemnarea expertului se face tot de catre beneficiari, dar cu respectarea unor proceduri speciale, prin incheiere de sedinta sau ordonanta de numire. De asemenea la expertizele judiciare pot participa si alti experti decat cei numiti oficial, respectiv expertii recomandati de catre parti. Incredintarea mandatului trebuie sa aiba in vedere si eventualele incompatibilitati ale expertilor. In ceea ce priveste fixarea obiectivelor , se face sub aspect procedural in mod diferit in litigiile civile fata de cele penale.Aceasta etapa are o importanta foarte mare in calitatea raportului de expertiza contabila. 57.Fixarea obiectivelor in expertiza contabila in cauze civile si penale Raspuns: Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata, la cerere, sau din oficiu, cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei, in vederea aflarii adevarului, sunt necesare cunostintele unui expert contabil. Obiectivele expertizei contabile, respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza: 1. in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata, expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. 2. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu, numirea expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda, atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor, sa completeze obiectivele in prezenta partilor 58.Detaliati principiul general referitor la fixarea unui plan de lucru pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in efectuarea expertizei contabile. Raspuns: Planul de lucru stabileste o anumita ordine in culegerea, selectarea si examinarea materialului de cercetat.Aceasta ordine depinde de natura lucrarii si de metodele care urmeaza a se intrebuinta.Planul de lucru trebuie sa tina seama de timpul de care dispune expertul, astfel incat acesta sa poata executa lucrarea pana la termenul fixat. Planul de lucru cuprinde in general trei parti si anume: - partea introductiva cu pregatirea lucrarii, informatii si punctele de cercetat - efectuarea proprizisa a lucrarii - partea finala cuprinzand rezumatul cercetarilor si care priveste intocmirea raportului de expertiza. Pentru fiecare parte expertul va nota principalele elemente , modul de abordare si timpul alocat pentru fiecare. In cazul in care lucrarea este efectuata de mai multi experti, planul de lucru va cuprinde in mod obligatoriu distributia sarcinilor intre experti.

26

59. Detaliati principiul general referitor la alegerea metodelor de cercetare pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile Raspuns: In expertizele contabile se utilizeaza in general doua tipuri de metode: - metode progresive, care pornesc de la faptul contabil izolat, incepand cu actul care a dat nastere operatiunii, pe care expertii il urmaresc apoi in registrul jurnal, cartea mare si bilant - metode regresive, care pornesc de la situatiile financiare anuale, putand urmari unele operatiuni pe cale inversa, pana la originea lor(document justificativ) Metodele progesive se folosesc indeosebi in expertizele judiciare care se refera la fraude sau alte fapte penale, iar la verificarile din expertizele fiscale se folosesc ambele metode. Din puctul de vedere al extinderii cercetarilor, expertii contabil folosesc metoda verificarii complete sau metoda verificarii prin sondaj. In toate situatiile partile esentiale , care prezinta o importanta deosebita pentru scopul lucrarii, se verifica in intregime. De asemenea , pentru clarificare obiectivelor expertizei, expertii pot folosi metode contabile si metode si tehnici extracontabile. 60. Enumerati cel putin sase metode contabile folosite de expertii contabili in efectuarea expertizelor contabile, omologate de doctrina contabila si reglementate prin norme juridice si metodologice Raspuns:Metodele recunoscute de doctrina contabila sunt: - verificarea rulajelor, soldurilor si reporturilor - refacerea unor calcule - analiza bilantului, a balantelor de verificare sau a altor calcule de sinteza - urmarirea respectarii metodologiei contabile si a normelor de efectuare a inregistrarilor - controlul modului de evaluare a elementelor patrimoniale - efectuarea unor punctaje(intre evidenta cantitativa si cea valorica, intre conturile sintetice si cele analitice) - verificarea corectitudinii analizelor pe baza de bilant sau a altor analize economico financiare 61. Enumerati cel putin sase metode si tehnici extracontabile folosite de expertii contabili in efectuarea expertizelor contabile Raspuns: Aceste metode au ca punct de plecare datele financiar contabile oficial inregistrate si folosesc tehnici de prelucrare care nu sunt in toate cazurile omologate de metodologia contabila, cum ar fi: - Intocmirea unor centralizatoare cu intrarile/iesirile de bunuri - Reconstituirea evidentei cantitative a unor sortimente de bunuri din gestiunile global valorice - Analiza comparativa sau in dinamica a depunerilor de numerar din vanzari - Identificare eliberarii de bunuri care nu au intrat oficial in gestiune - Metoda analizei intergestionare( minusuri la o gestiune si plusuri la alta gestiune) - Metoda stocului maxim posibil(reconstituirea miscarilor cantitative a unor sortimente avandu-se in vedere intrarile totale si numai acele iesiri ce reprezinta vanzari pe baza de documente)

27

62.Detaliati principiul general referitor la studiul preliminar al organismului intreprinderii pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile. Raspuns:Orice lucrare de verificare, inclusiv cea de expertiza contabila presupune cunoasterea, cel putin sumara, a operatiunilor specifice agentului economic in cauza si a organizarii lui din punct de vedere juridic, administrativ si economic. Expertii contabili trebuie sa examineze cu precarere: - cine are dreptul de dispozitie(de semnatura) si limitele puterii acordate fiecarui decident - daca administratia firmei este este bine delimitata de compartimentele economice (in special de casierie) - daca exista in firma un serviciu de control intern, independent de celelalte compartimente - daca miscarile interne de bunuri si valori se fac pe baza de documente sau sub semnatura. Lipsurile constatate in organizarea intreprinderii sau in sistemele de evidenta pot reprezenta indicatii utile in realizarea expertizei contabile 63.Enumerati cel putin cinci cauze care ar putea conduce la situatia in care stocul faptic al unei unitati depaseste stocul maxim posibil al acesteia. Raspuns: Cauzele care genereaza o astfel de situatie pot fi: - introducerea de marfuri in gestiune fara documente legale - crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase - livrarea altor bunuri decat cele inscrise in documente - diluarea unor produse , vanzarea lor in amestec sau denaturarea proportiilor de amestec - schimburile sau imprumuturile de marfuri intre gestiunile de acelasi fel - folosirea frauduloasa a aparatelor de masura si control 64. Detaliati principiul referitor la studiul functiei contabile pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile Raspuns: Cercetarea functiei financiar contabile este esentiala pentru orice expert care urmeaza sa efectueze o expertiza contabila. Punctul de plecare in acest demers il constituie studierea planului de conturi specific ramurii de activitate, cu studierea corelatiei intre conturile sintetice si cele analitice, intre contabilitatea financiara si cea de gestiune.Se va avea in vedere atat modul de inregistrare in conturi al fiecarei operatiuni cat si influenta in situatiile financiare anuale. 65. Detaliati principiul general referitor la examinarea regularitatii documentelor financiar contabile pe care expertul trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile Raspuns:Pentru a putea servi ca suport de informatie si de proba in expertiza contabila, documentele si datele financiar contabile trebuie sa fie sincere si exacte. Verificarea formala este de regula o lucrare preliminara a expertizei si presupune; - indeplinirea conditiilor de forma exterioara - daca se tin registrele legale - daca inregistrarile sunt tinute la zi - daca inregistrarile sunt facute in ordinea in care s-au produs

28

- daca registrele sunt numerotate si parafate - daca registrele sunt parafate si sigilate Din punct de vedere al continutului si sinceritatii, verificarea nu se poate limita la un control formal. Ca principiu, verificarea regularitatii trebuie sa arate daca registrele pot folosi(si in ce masura) la verificare sau expertiza, ori trebuie sa fie inlaturate complet sau partial. Masura in care unele abateri de la dispozitiile legale sau de la regulile de organizare si tinere a contabilitatii pot influenta forta probatorie a registrelor depinde de natura abaterilor, de legatura lor cu faptele supuse verificarii, de jurisprudenta existenta. Din acest motiv , expertul nu poate sa se limiteze numai la constatarea neregularitatii documentelor, ci trebuie sa continue lucrarea. 66. Raspunderea contraventionala sau administrativa Raspuns: Aceasta raspundere este reglementata de dreptul procesual, si anume: Codul de procedura civila art. 205 stipuleazadispozitiile privitoare la citarea, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor;Daca expertul nu se infatiseaza, instanta poate decide inlocuirea luiDeci, rezulta ca in procesul civil , expertul poate fi sanctionat administrativ prin: - inlocuirea lui de catre instanta - aducerea in instanta a expertului contabil - trimiterea expertului in fata autoritatilor penale, in caz de banuieli de ascundere a adevarului sau de luare de mita Codul de procedura penala, art 198 stipuleaza sanctionarea cu amenda judiciara a urmatoarelor abateri savarsite de expertul contabil in cursul derularii procesului penal: - lipsa nejustificata a expertului de la procesul penal, atunci cand este citat - tergiversarea de catre expert a indeplinirii insarcinarilor primite, respectiv a efectuarii si depunerii raportului de expertiza. Amenda se aplica conf. Art. 199 din Cpp, prin ordonanta iar de catre instante de judecata prin incheiere de sedinta. Expertul poate cere reducerea sau anularea amenzii. Daca expertul amendat poate justifica obiectiv motivul pentru care nu si-a putut indeplini misiunea, instante poate decide anularea sau reducerea amenzii. 67.Redactati capitolul I Introducere din raportul de expertiza contabila judiciara, cunoscand urmatoarele: - organul cu atributii jurisdictionale : Judecatoria Iasi - Dosar civil nr. 222/2/2007 - Termen de depunere a raportului de expertiza : 30.06.2008 - Partile: - reclamant : SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi, str. Toamnei nr. 3 , jud. Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion - parat : SC Prutul SA, cu sediul social in Iasi str. Verii nr. 4 jud Iasi, reprezentata prin manager Vasile Vasile - Expert contabil Pop Ion, carnet expert contabil nr. 1000, inscris in Tabloul expertilor contabili la Sectiunea I pozitia 100, domiciliat in Iasi , str. Primaverii nr. 2 jud, Iasi - Data incheierii de sedinta in care a fost numit expertul contabil Pop Ion: 15.03.2008 - Inprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul sunt: inchirierea unui spatiu de productie urmata de neplata chiriei

29

Obiective la care trebuie sa raspunda expertul contabil : a) si b) Onorariul expertului : 5000 lei Data depunerii Raportului de expertiza : 30.06.2008 Data intocmirii raportului de expertiza : 20.06. 2008 Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei consta in documentele puse la dispozitie de cele doua societati: c),d), e) si f) Problemele ridicate departile interesate in expertiza si explicatiile date de acestea in timpul efectuarii expertizei sunt: g), h) si i)

Raspuns: (1) Subsemnatul Pop Ion, expert contabil domiciliat in Iasi str. Primaverii nr.2 jud. Iasi, posesor al carnetului de expert contabil nr. 1000, inscris in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania in Sectiunea I la pozitia 100, (2) Am fost numit prin Incheierea de sedinta din data de 15.03. 2008 a Judecatoriei Iasi, in dosarul civil nr. 222/2/2007, partile implicate in proces fiind: 1.Reclamant:SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi str.Toamnei nr.3, jud.Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion 2. Parat: SC Prutul SA, cu sediul social in Iasi, str. Verii nr. 4, jud. Iasi, reprezentata prin manager Vasile Vasile (3) Imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul sunt: SC Dunarea SA a inchiriat un spatiu de productie lui SC Prutul SA, in baza unui contract de inchiriere. Chriasul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, proprietarul spatiului, respectiv Dunarea SA fiind obligata sa-si recuperee contravaloarea chiriei in instanta. (4)Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila, careia i s-au fixat urmatoarele obiective(intrebari): 1. obiectivul a) 2. obiectivul b) (5) Lucrarile expertizei s-au efectuat in perioada 16.03.2008- 20.06.2008, la sediul Judecatoriei Iasi, la sediul social al partilor din dosar precum si la sediul profesional al expertului contabil (6) Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei contabile este format din : - dosarul cauzei nr. 222/2/2007, aflat la arhiva Judecatoriei Iasi - documentele puse la dispozitie de catre cele doua parti din dosar si anume :c), d) e) si f) - legislatia specifica din domeniu (7) Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a facut in perioada 16- 20 iunie 2008. In cauza nu s-au efectuat alte expertize contabile si nici nu s-au utilizat lucrarile altor experti. Problemele ridicate de partile interesate in expertiza si explicatiile date de acestea in timpul efectuarii expertizei sunt: g) , h) si i) (8) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la 30.06.2008

30

68. Consideratii asupra Raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile Raspuns: In unele cazuri, cu caracter de exceptie, efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. In astfel de cazuri, expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile. Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar, peritada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara, respectiv Introducere, Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii, cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila.

31