Sunteți pe pagina 1din 3

RECENZIE Puterea blnd

Calea c tre succes n politica mondial


Marchi Florina- Lenu a, Studii de Securitate, Anul I, grupa II

Autor : NYE, Joseph S. Jr. Colectie : Relatii internationale Domeniu :Relatii internationale. Diplomatie Traducere de: IOAN, Daniela-Oana Prefata de: NYE, Joseph S.jr. Aparut: 09/2009 Nr. pagini: 240 Format :135x205 mm ISBN :978-973-611-558-5

Joseph Samuel Nye, Jr. (n scut la 19 ianuarie)este co-fondator al turi de Robert Keohane a teoriei de neoliberalism n rela iile interna ionale, teorie de asemenea dezvoltat i n cartea lor Putere i interdependen . Recent Nye s-a ocupat de conceptul de putere blnd precum vom observa i n r ndurile urm toare.. El a absolvit de asemenea magna cum laude la Univeristatea din Princeton, dup ce a studiat Filosofie, Politic i Economie PPE. De asemenea i-a ob inut doctoratul n tiin e politice la Harvard. Momentan este profesor la Harvard, nainte ndeplinind fuc ia de decan al Universit ii Harvard. Puterea blnd , o important oper pentru studiul rela iilor interna ionale ct i a tiin elor politice este alc tuit din prefa , cinci capitole (Natura schimb toare a puterii, Surse ale puterii blnde americane, Puterea blnd a celorlal i, Exercitarea puterii blnde i Puterea blnd i politica extern a Americii),structurate de asemenea n subcapitole i desf urate de-a lungul a 240 de pagini n care Nye dezvolt treptat conceptul de putere blnd ,care este att de necesar ntr-o lume n care se creioneaz tot mai multe conflicte i alian e, iar efectele globaliz rii par de necontrolat. O putere inteligent nu este nici dur , nici blnd .Este pu in din amndou . Joseph Nye Jr. n Natura schimb toare a puterii, primul capitol, Nye vorbe te de conceptul de putere care este mai u or de tr it dect de definit i care este foarte schimb tor. To i depindem i vorbim desp re putere, dar sunt pu ini cei care i n eleg fenomenul.Afl m astfel c puterea este abilitatea de a ob ine rezultatele dorite,sau altfel spus capacitatea de a influen a purtarea altora n vederea nf ptuirii acelor obiective care tu le voie ti s le realizeze. A doua defini ie a puterii este fenomenul de posedare a calit ilor, capacit ilor i a resurselor care pot influen a rezultatele.Ceea ce pare important de re inut din acest capitol

este faptul c cei care de in resursele de putere nu au garantat faptul c vor ob ine rezultatele dorite;de asemenea vedem cum puterea este clasificat n dou direc ii: puterea blnd i puterea dur ,diferen a dintre cele dou fiind puterea de a domina fie prin constrngere, fie prin stimulare. De ce este gre it s domini n numele principiilor s n toase i al idealurilor nalte? William Kristol i Lawrence Kaplan n cel de-al doilea capitol Surse ale puterii blnde americane surprindem surse ale puterii blnde ale Statelor Unite. Atractivitatea SUA depinde foarte mult pe lng cultura popular i de valorile exprimate prin politica extern care promoveaz valori cum sunt democra ia i drepturile omului.Imaginea Americii i atractivitatea exercitat asupra altora reprezint o compozi ie format din idei i atitudini variate.Imaginea depinde de cultur , politic intern i valori dar i de strategia i stilul politicii externe.De multe ori aceste trei resurse au produs de multe ori putere blnd . ns puterea blnd nu este ceva static.Resursele se schimb odat cu schimbarea contextului.Ele au variat n trecut i vor continua s varieze n viitor. Puterea blnd a celorlal i ilustreaz succint puterea blnd manifestat de Uniunea Sovietic , Europa,Asia i actorii nestatali. Se pare c existen a unui sistem nchis n cadrul Uninunii Sovietice, lipsa unei culturi populare captivante i politica extern brutal a f cut ca n termen de putere blnd , Uniunea Sovietic nu a fost niciodat un adversar pe m sura SUA.Nu acela i lucru l putem afirma despre Europa, a c rei putere blnd nu se bazeaz doar pe r spndirea limbii, a culturii i i a preocup rilor fa de mediu i drepturile omului.Un indiciu al ascensiunii acestei puteri europene l reprezint i ideea c UE constituie o for pozitiv n solu ionarea problemelor de interes global.Drumul puterii blnde n Asia a fost un ul anevoios,dar pe viitor aceast putere se va intensifica din ce n ce mai mult, dar n acest moment se afl att n urma Statelor Unite ct i Europa. n capitolul Exercitarea puterii blnde autorul analizeaz chestiuni practice legate de modalitatea de a exercita puterea blnd prin intermediul diploma iei politice.Odat cu intararea Americii n R zboiul Rece, ofensiva cultural a guvernului a c p tat o anvergur global , resursele de putere blnd din timpul r zboiului fiind par ial create de guvern, par ial n mod privat.Dar dup ncheierea R zboiului Rece cnd guvernele c utau metodele cele mai bune s investeasc n puterea blnd , americanii au devenit interesa i s fac economii.Dar revolu ia informatic care a luat o mare amploare n ultimul timp , a adus din nou n prim plan importan a puterii blnde.n acest capitol afl m cele trei dimeniuni care joac un rol captivant n promovarea imaginii unei ri: comunicare zilnic ,cu explicarea contextului deciziilor de politic intern i extern , comunicare strategic i dezvoltarea rapoturilor durabile cu personalit i cheie prin burse, schimb cultural, instruiri i seminarii. Puterea blnd niciodat . a Americii st pne te un imperiu n care soarele nu apune

Josef Joffe n Puterea blnd i politica extern a Americii , ne d m seama foarte bine de suprema ia i existen a puterii dure n Statele Unite ; Datorit suprema iei statelor n

revolu ia informa iei i datorit investi iilor anterioare n puterea militar , este posibil ca SUA s r mn pentru mult timp de-a lungul secolului XXI ara cea mai puternic din lume.Chiar de aceea Nye afirm c nu este n elept cnd compatrio ii s i reduc puterea blnd la o chestiune de imagine i rela ii publice i popularitate efemer .Joseph S. Nye, Jr. crede cu t rie c puterea blnd e o form a puterii, o modalitate prin care putem ob ine rezultatele dorite. Puterea blnd izvor te din cultura american , din valori i politic intern , ct i extern , iar n timpul R zboiului Rece a dus la o mare victorie. Puterea blnd , a a cum afirm diplomatul george Kennen a dus la erodarea din interior a blocului sovietic . n contextul unei globaliz ri intense,amenin ri la tot pasul, cum ar fi terorismului transna ional, arme de distrugere n mas , posibilitatea izbucnirii unui nou conflict de propor ii din cauza unor state sau regiuni problematice, pare c statele sunt amenin ate de efecte i probleme care sunt tot mai greu de controlat prin intermediul puterii dure, prin intermediul armelor i puterii militare.De aceea Joseph Nye abordeaz din nou conceptul de putere blnd .Puterea blnd se bazeaz pe mp rt irea anumitor norme, valori comune. Prin defini ie puterea blnd nseamn s -i determini pe ceilal i s - i doreasc accelea i rezultate pe care le urm re ti tu, iar acest lucru presupune ca tu s n elegi modul n care ei recepteaz mesajele tale i s le ajustezi cu atare. P rerea mea este c puterea blnd a unui stat democratic va fi mereu foarte puternic , chiar dac ea se observ n mod evident, sau nu. Pentru c valorile morale, cultura cu tradi ii i obiceiuri mo tenite de la str buni, toate au r mas o avere de calit i pe care le purt m cu noi, n fiece zi. Acestea mai ales prin explozia informa iilor care transcend dincolo de nchipuirea noastr , deoarece conceptele populare despre via , tarele morale sunt imprimate asupra muzicii pe care o ascult m, sunt scrise n replicile filmelor pe care le vizion m, i apar sub o mul ime de alte forme.Cultura ne d n fiecare zi ansa s ne ntoarcem la valori democratice, s mbr i m libertatea.Poate c i terorismul, i izbucnirile revolu ionare au acela i acces la acest trafic al informa ilor, dar chiar de aceea, a a cum sublinia Joseph Nye puterea blnd nu trebuie neglijat i n niciun caz subestimat , pentru c sub ochii ng duitori ai acestei puteri cel mai mare monstru poate cre te i pe care nici cea mai mare putere militar , c ar fi cea american , sau c ar veni din partea statelor Europei nu l-ar putea distruge.Informarea n ziua de azi semnific putere.Putere care ar putea fi de inut att de c tre for ele teroriste, i care a fost demonstrat la data de 11 septembrie, sau de c tre marile puteri ale lumii contemporane. Relevan a conceptului de putere blnd este nt rit prin folosirea lui n ultima perioad n mediul politic, ct i cel academic. n cadrul afirm rii Uniunii Europene pe arena interna ional i speran a c actualul regim american condus de Barack Obama va recupera simpatia pierdut n fa a celorlalte state , politica mondial a fost des interpretat prin prisma puterii blnde.