Sunteți pe pagina 1din 15

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FINANTE ASIGURARI BANCI SI BURSE DE VALORI

INDRUMATOR: STOIAN ANDREEA

STUDENT:

BUCURESTI 2009

1. Analiza impozitelor directe in Belgia Structura impozitelor directe in Belgia : Impozit pe venit-impozitul pe venitul persoanelor fizice -impozitul pe venitul persoanelor juridice Impozit pe avere Contributiile pentru securitate sociala

In ceea ce priveste ponderea impozitelor directe in PIB se poate observa ca pe parcursul celor 17 ani de analiza acesta a ramas in jur de 30%.Pe de alta parte se poate observa o usoara scadere a ponderii impozitelor directe din totalul impozitelor de la 64.19% in 1990 la 61.12 in 2006. In urma calculelor effectuate putem observa ca o pondere importanta in cadrul structurii impozitelor directe o au contributiile pentru securitate sociala si impozitul pe venitul persoanelor fizice desi pe parcursul celor 17 ani se observa o usoara scadere. Daca in 1990 contributiile pentru securitate sociala reprezentau 45% din impozite directe si impozitul pe venit reprezenta 43% din impozitele directe in 2007 contributiile pentru securitate sociala au ajuns la 42% din impozitele directe iar impoziul pe venitul persoanelor fizice la 39%.De asemenea se poate observa o usoara crestere a ponderii impozitului pe avere si a impozitului pe venitul persoanelor juridice. Pe de alta parte se poate observa o legatura directa si puternica intre produsul intern brut al belgiei si impozitele directe si impozitele ditecte pe total si pe componente.Mai mult potrivit coeficientului de elasticitate se poate observa ca pana in anul 2002 impozitele directe cresc mai repede decat PIB pentru ca dupa 2002 pana in 2007 aveam de-a face cu o restere mai mare a Pib fata de Impozitele directe. In ceea ce priveste coeficientul de elasticitate dintre Pib si impozitul pe venit se poate observa ca Pib creste mai repede decat impozitul, exceptie facand Structura impozitelor directe in 1990 anii 1992,1993,1994 cand se observa o crestere mai rapida a impovitului pe venit decat cea a Pib-ului. Insa ,in urma contributiilor de securitate sociala au un ritm de credtere mai mare decat cel al Pib-ului.
Impozit pe venitul persoanelor fizice Impozitul pe veniturile persoanelor juridice Impozitul pe avere Contributiile de securitate sociala(mil.Euro)

Contributiile de securitate sociala(mil.Euro) 45% Impozitul pe avere 5%

Impozit pe venitul persoanelor fizice 43% Impozitul pe veniturile persoanelor juridice 7%

Structura impozitelor directe in 2007

Contributiile de securitate sociala(mil.Euro), 42% Impozitul pe avere, 7%

Im pozit pe venitul pers oanelor fizice

Impozit pe venitul persoanelor fizice, 39% Impozitul pe veniturile persoanelor juridice, 12%

Im pozitul pe veniturile pers oanelor juridice Im pozitul pe avere Contributiile de s ecuritate s ociala(m il.Euro)

Structura impozitelor directe in anul 2000

Contributiile de securitate sociala(mil.Euro) 42%

Impozit pe venitul persoanelor fizice 42%

Im pozit pe venitul pers oanelor fizice Im pozitul pe veniturile pers oanelor juridice Im pozitul pe avere Contributiile de s ecuritate s ociala(m il.Euro)

Impozitul pe avere Impozitul pe 6% veniturile persoanelor juridice 10%

Evolutia Impozitelor directe si a PIB in preturi constante


250000 200000 150000 100000 50000 0
19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 02 20 04 20 06 20 00
Imp. Dir. In PC(mil. Euro) PIB inPC

Anul

Evolutia impozitelor directe pe componente


250000 200000 150000 100000
Imp pe avere in PC PIB inPC Imp pe venitul pers fizice in PC Imp pe venitul pers juridice in PC

50000 0
19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06
Contributiile pt securitate sociala in PC

Evolutia impozitelor directe in preturi curente si in preturi constante


180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Imp. Dir. In PC(mil. Euro) Impozite directe(mil. Euro)

2. Analiza impozitelor indirecte Structura impozitelor indirecte: TVA Accize Taxe vamale

Impozitele indirecte reprezinta o pondere mai mica in Pib decat impozitele directe. Astfel ponderea impozitelor indirecte in Pib este de aproximativ 13%, iar in impozitele totale au o pondere de aproximativ 27%. In ceea ce priveste componetele impozitelor indirecte TVA reprezinta aproximativ 7% din Pib , accizele 2%, iar taxele vamale 0.5% din Pib. In ceea ce priveste ponderea consumului in Pib acesta este de aproximativ 21%. In ceea ce priveste structura TVA, accize sit axe vamale se observa o schimbare pe parcursul celor 17 ani de analiza. Astfel atat TVA cat si accizele si-au marit ponderea in totalul impozitelor indirecte din Belgia, pe cant taxele vamale au devenit din ce in ce mai mici. Daca in 1990 TVA reprezenta 72%, accizele 22% si taxele vamale 6% in 2007 TVA reprezenta 76%, accizele 24% Potrivit coeficientilor de corelatie se observa ca in Belgia exista o legatura directa si foarte puternica intre produsul intern brut si impozitele indirecte dar si intre Pib si TVA, accize si consum. Pe de alta parte se poate observa ca intre Pib si taxe vamale exista o legatura negativa. Coeficientul de elasticitate dintre impozitele indirecte pe total si Pib arata o crestere mai rapida a impozitelor decat a PIB. Mai mult in ceea ce priveste coeficientul de elasticitate dintre Pib si TVA se poate observa o crestere mai rapida rapida a TVA decat Pib in cea mai mare parte a perioadei de observatie. Pe de alta parte in ceea ce priveste coeficinetul de elasticitate dintre accize si Pib se poate observa ca din 1990 pana in 1993 este o mai mare crestere a accizelor fata de Pib , pnetru ca mai apoi ritmul de crestere sa alterneze.In ceea ce priveste coeficintul de alasticitate dintre consum si Pib se observa ritumul de crestere mai rapid al consmului faca de cresterea pibului. Astfel de in 1995 a avut loc cea mai mare crestere a consumului fata de cea a pibului .

S tructura im pozitelor indirecte in 1990


T xe a v m le il. a a (m E ro u ) 6 %
T a(m E v il. uro) A e(m E cciz il. uro)

A ccize il. (m Eu ) ro 2% 2

T a il. Eu ) v (m ro 7% 2

T e v ale(m ax am il. E uro)

Structura impozitelor indirecte in anul 2007


Accize(mil. Euro) 24% Taxe vamale(mil. Euro) 0%

Tva(mil. Euro) Accize(mil. Euro)

Tva(mil. Euro) 76%

Taxe vamale(mil. Euro)

Evolutia im pozitelor indirecte si a consum ului


90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 3
Consumul in PC Imp Ind in PC

E oui Pbs ai p zt l ri dt cei P v l ta i i m o i eo n i e t n C


300 000 200 500 200 000 100 500 100 000 500 00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 2001
PBinP I C I pI d m n inP C

E o tiaim o lo in ire teinp tu c re tes in v lu p zite r d c re ri u n i p tu c n ta te re ri o s n


800 00 700 00 600 00 500 00 400 00 300 00 200 00 100 00 0
9 0 9 2 9 4 9 6 9 8 0 0 0 2 0 4 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 2 0 2 0 2 0 2 0 0 6
Im In in P p d C In ire t T x s(m d c ae il e ro u )

E o tiaP s aC n u u i v lu ib i o s m lu
400 500 400 000 300 500 300 000 200 500 200 000 100 500 100 000 500 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
C n m l( o su u m E ro il. u ) P (m IB il. E ro u )

3. Evoulutia veniturilor fiscale Presiunea fiscala din belgia este de aproximatix 42% si se observa o crestere o crestere din 1990 pana in 2002 pana la 45% , pentru ca mai apoi sa scada in 2007 la 42%. O pondere importanta in veniturile fiscale o au impozitele directe ( aproximativ 70%), impozitele directe reprezentand doar 30%. Se observa facptal ca peprioada de analiza structura impozitelor directe si indirecte ramane aporximativ constanta cu unele mici modificari. Coeficientul de corelatie dintre Pib si veniturile fiscale este de 0.97 fapt ce demonstreaza ca exista o legatura pozitiva, directe si puternica intre evolutia veniturilor fiscale si a Pib-ului. Pe de alta parte din analiza coeficientului de elasticitale dintre veniturile fiscale si Pib se poate observa ca pana in 1998 in Belgia veniturile fiscale cresc intre-un ritm mai rapid decat Pib-ul pentru ca apoi sa aiba loc o inversare a ritmului de crestere, Pib-ul crescand mai repede decat Veniturile fiscale.

Structura veniturilor fiscale in 1990

Indirect Taxes(mil euro) 29%


Impozite directe(mil. Euro) Indirect Taxes(mil euro)

Impozite directe(mil. Euro) 71%

Structura veniturilor fiscale in anul 2000

Indirect Taxes(mil euro) 31%


Impozite directe(mil. Euro)

Impozite directe(mil. Euro) 69%

Indirect Taxes(mil euro)

Structura veniturilor fiscale in 2007

Indirect Taxes(mil euro) 30%

Impozite directe(mil. Euro) Indirect Taxes(mil euro)

Impozite directe(mil. Euro) 70%

Evolutia Pib si a veniturilor fiscale


600000.00 500000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00 0.00 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
PIB(mil. Euro) Venituri fiscale(mil euro)

Evolutia PI si a veniturilor fiscale in preturi constante


350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1990991992993994995996997998999000001002003004005006007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
PIB in PC Venituri fiscale in PC(mil.euro)

4. Evolutia datoriei publice in Belgia Datoria publice in Belgia este formata in cea mai mare parte din datorie publice interna (87% ) , iar datoria publica interna reprezinta 13% din totalul datoriei duplibe totale in anul 1990. acesta structura se schimba pe parcursul anilor pentru ca in 2007 datoria publica totala a Belgiei sa fie reprezentata in proportie de aproximativ 100% din datorie publice interna. Pe de alta parte in functie de scadenta datoria publica totala din belgia este foarmata in proportie de de 65% din datorie public ape termen lung pentru ca restul de 35% sa fie datorie publica pe termen scrurt.De asemenea se observa o crestere a datoriei publice pe termen lung de la 65% din datoria publica totala in 1990 la 83% in anul 2007. Pe parcursul celor 17 ani de analiza se observa o scadere constanta a datoriei publice totate din Pib.Daca in 1990 datoria publica totala reprezenta 130% din Pib in 2007 datoria publica ajunge la 100.78 din Pib. In ceea ce priveste ponderea datorie publice in exporturi are o evolutie descrescatoare. Daca in 1995 datotia publica externa reprezenta 18% din exporturi, acesta a ajuns sa scada treptat pentru ca in 2007 sa reprezente doar 0.5% din exporturi.

Structura datoriei publice in anul 1990

DPE(mil. Euro) 13%


DPI(mil. Euro) DPE(mil. Euro)

DPI(mil. Euro) 87%

Structura datoriei publice in anul 2000

D PE(mil. Euro) 3%
DPI(mil. Euro) DPE(mil. Euro)

D PI(mil. Euro) 97%

Structura datorie publice in anul 2007

DPE(mil. Euro) 0%
DPI(mil. Euro) DPE(mil. Euro)

DPI(mil. Euro) 100%

Structura datoriei publice pe scadente in anul 1990

D pe term P en scurt(mil. Euro) 35% D pe termen P lung(mil. Euro) 65%

DP pe termen scurt(mil. Euro) DP pe termen lung(mil. Euro)

Strcutura datoriei publice pe scadente in anul 2000

DP pe termen scurt(mil. Euro) 18%


DP pe termen scurt(mil. Euro) DP pe termen lung(mil. Euro)

DP pe termen lung(mil. Euro) 82%

Strcutura datoriei publice pe scadente in anul 2007

DP pe termen scurt(mil. Euro) 17%


DP pe termen scurt(mil. Euro) DP pe termen lung(mil. Euro)

DP pe termen lung(mil. Euro) 83%

5.Evolutia deficitului bugetar in Belgia

Soldul bugetar al Belgiei este negativ pe toate perioada de analiza, cheltuielile bugetare devansand intodeauna veniturile bugetare . De aceea in Belgia aveam de-a face cu un deficit bugetar parcursul celor 17 ani. Potrivit coeficientului de corelatie exista o legatura negativa si puternica intre ponderea cheltuielilor bugetare in Pib si ponderea soldului bugetar in Pib, iar intre veniturilor bugetare ca pondere in Pib si soldul bugetar ca pondere in Pib exista o legatura directa si puternica.

Evolutia CB si a VB T T
180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06

VBT(mil. Euro) CBT(mil. Euro)

Concluzii

In partea de analiza a impozitelor directe in Belgia rezulta ca acestea au o structura cat de cat echilibrata.Astfel pe toata perioada de analiza se poate observa faptul ca impozitele directe aporximativ constanta in PIB. De asemenea se mai poate observa si o legatura puternica si pozitiva atat intre PIB si impozitele directe pe total cat si intre PIB si impozitele directe pe componente. De asemenea se mai poate observa ca pana in 2002 impozitele directe cred intr-un ritm mai rapid decat PIB-ul pentru ca dupa pana la sfarsitul perioadei de analiza PIB-ul sa creasca mai repede decat Impozitele directe. In a doua parte a analizei impozitelor directe din Belgia putem observa de asemenea ca ponderea impozitelor indirect in PIB este aproximativ constanta pe parcul perioadei de analiza.

Acesta pondere este in jur de 13%. Mai mult se poate observa aceeasi legatura ditecta si puternica intre PIB si impozitele indirecte. In partea a treia de analiza aveniturilor fiscal din Belgia putem observa din calculele effectuate o crestere a veniturilor fiscal din 1990 pana in 2007 , precum si o legaura directa si puternica intre evolutia veniturilor fiscal si PIB. Presiunea fiscala in Belgia a fost de asemenea crescatoare pana in 1998 pentru ca apoi inceapa sa scada din nou. In ceea ce priveste cresterea veniturilor fiscale fata de PIB se poate observa ca in perioada 1990-1998 acestea au crescut mai repede ca PIB-ul. In partea de analiza a datorie publice se observa o scadere treptata a ponderii datorie publice totale din PIB. De asemenea din totalul datoriei publice o pondere de aproximativ 87% pana la 99% o reprezinta datoria publica interna. In ceea ce priveste repartizarea datoriei publice totale pe scadente se obsevara ca preponderenta este datoria public ape termen lung, ponderea acesteia ajungand in 2007 la84% din datoria publica totala. De asemenea se observa ca ponderea datoriei publice externe in exporturi are o evolutie descrescatoare ajungand de la 18% la 0.5% in 2007. In ultima parte de analiza a datoriei bugerare, din calculele effectuate a rezultat un sold bugetar negativ pe toata perioada de analiza. De asemenea mai rezulta ca intre cheltuielile bugetare ca pondere in PIB si soldul bugetar ca pondere in PIB exista o legatura negativa, iar intre veniturile bugetare ca pondere in PIB si soldul bugutar ca pondere in PIB exista o legatura directa.

Bibliografie www.oecd.org http://www.nbb.be/app/cal/E/BelgoHome.htm http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page? _pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL