Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE ANUALA Avizat Director

Avizat Responsabil Arie Curriculara

Unitatea de învăţământ......... .Colegiul Național de Arte „Regina Maria”


Disciplina.................................Teoria Muzicii
Clasa / Nr. ore pe săpt............ Clasa I, 2 ore pe saptamana
Profesor....................................
UNITATEA CONTINUTURI Nr. Termen COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
DE ore calenda INVATARE MATERIA PROCEDURAL
INVATARE ristic LE E
- Portativ -reprezentare grafica -exercitii de analiza si - manuale -conversatia - Evaluarea
-Cheia sol -exercitii de intonare identificare -caiete -explicatia formativa
Notatia -Notele octavei I -identificarea duratelor -citire ritmica -schite pe -exercitiul - Observarea
-Valori de note și pauze -crearea de melodii cu ajutorul -dictat ritmic tabla -demonstratia sistematica
-Ritm inaltimilor invatate -solfegiere ritmica -pian -problematizarea - Orala
-exercitii cu problematizari -auditia -Autoevaluarea
-observatia
-Piano -reprezentare grafica -exercitii de analiza si - manuale -conversatia - Evaluarea
-Forte -intonarea cu ajutorul nuantelor identificare -caiete -explicatia formativa
-MezzoForte -identificarea nuantelor din -citire ritmica -schite pe -exercitiul - Observarea
Nuantele -Crescendo exemplele muzicale -dictat ritmic tabla -demonstratia sistematica
-Decrescendo -crearea de melodii cu nuante -solfegiere ritmica -pian -problematizarea - Orala
-exercitii cu problematizari -auditia -Autoevaluarea
-observatia
Recapitulare
Modul 1
-Portativul general -reprezentarea grafica a -exercitii de analiza si - manuale -conversatia - Evaluarea
inaltimilor identificare -caiete -explicatia formativa
-intonarea cu notele din cheia fa -solfegiere ritmica, -schite pe -exercitiul - Observarea
Cheia Fa -identificarea inaltimilor melodica si ritmico- tabla -demonstratia sistematica
-crearea de melodii in cheia fa melodica -pian -problematizarea - Orala
-exercitii cu problematizari -auditia -Autoevaluarea
-observatia
-măsurile de 2/4, 3/4, 4/4 -reprezentarea grafica a -exercitii de analiza si - manuale -conversatia - Evaluarea
- tactare inaltimilor identificare -caiete -explicatia formativa
- timpul accentuat și -intonarea solfegiilor cu tactarea -solfegiere ritmica, -schite pe -exercitiul - Observarea
Metrica neaccentuat masurii melodica si ritmico- tabla -demonstratia sistematica
- bara de măsură -identificarea masurii melodica -pian -problematizarea - Orala
PLANIFICARE ANUALA Avizat Director

Avizat Responsabil Arie Curriculara

- încadrarea valorilor de -crearea de melodii in noile -exercitii cu problematizari -auditia -Autoevaluarea


note masuri
Recapitulare
Modul 2
- Notele din octava a doua - reprezentare grafica a notelor -exercitii de analiza si - manuale -conversatia - Evaluarea
- intonarea inaltimilor identificare -caiete -explicatia formativa
Notatia -identificarea notelor si a -citire ritmica -schite pe -exercitiul - Observarea
duratelor corespunzatoare -dictat ritmic tabla -demonstratia sistematica
- Notele din octava mica - crearea de melodii cu inaltimi si -solfegiere ritmica -pian -problematizarea - Orala
formule ritmice diferite -exercitii cu problematizari -auditia -Autoevaluarea
-Piano -reprezentarea grafica a -exercitii de analiza si - manuale -conversatia - Evaluarea
-Forte nuantelor identificare -caiete -explicatia formativa
-MezzoForte -intonarea expresiva, cu nuante -citire ritmica -schite pe -exercitiul - Observarea
Nuantele -Crescendo -identificarea nuantelor din -dictat ritmic tabla -demonstratia sistematica
-Decrescendo diferite exemple muzicale -solfegiere ritmica -pian -problematizarea - Orala
-crearea melodii cu nuante -exercitii cu problematizari -auditia -Autoevaluarea
Recapitulare
Modul 3
-Portativul general -reprezentarea grafica a -exercitii de analiza si - manuale -conversatia - Evaluarea
inaltimilor identificare -caiete -explicatia formativa
-intonarea inaltimilor -solfegiere ritmica, -schite pe -exercitiul - Observarea
Cheia Fa - Transpunere din cheia sol -identificarea notelor melodica si ritmico- tabla -demonstratia sistematica
in cheia fa -creearea de melodii in cheia fa melodica -pian -problematizarea - Orala
-exercitii cu problematizari -auditia -Autoevaluarea
-Gama la minor -reprezentarea grafica a gamei -exercitii de analiza si - manuale -conversatia - Evaluarea
-intonarea gamei identificare -caiete -explicatia formativa
-identificarea caracterului gamei -solfegiere ritmica, -schite pe -exercitiul - Observarea
Tonalitatea -creearea de melodii melodica si ritmico- tabla -demonstratia sistematica
melodica -pian -problematizarea - Orala
-exercitii cu problematizari -auditia -Autoevaluarea
Recapitulare
Modul 4
Semnele de -Diezul -reprezentare grafica -solfegiere ritmica, - manuale -conversatia - Observarea
-Bemolul -intonarea cu ajutorul semnelor melodica si ritmico- -caiete -explicatia sistematica
alteratie
-Becarul de alteratie melodica -pian -exercitiul - Orala
-exercitii cu problematizari
PLANIFICARE ANUALA Avizat Director

Avizat Responsabil Arie Curriculara

-Definire -intonarea expresiva a canonului -exercitii de analiza si - manuale -conversatia - Observarea


-Cantarea in canon identificare -caiete -explicatia sistematica
Canonul -solfegiere ritmica, -pian -exercitiul - Orala
melodica si ritmico-
melodica
Recapitulare
finala