Sunteți pe pagina 1din 6

Dicția. Viteza vorbirii – tempo-ritmul.

Combinarea elementelor dicțiunii: articulația, emisia, respirația, vocea


PROIECT DIDACTIC AL LECȚIEI ÎN BAZA STRATEGIEI „CLASA INVERSATĂ”

Propunător: Elisaveta, IOVU,


profesor de limba și literatura română, grad didactic unu,
Instituția Publică liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni,

● Clasa: a VII-a
● Disciplina: Limba și Literatura română
● Unitatea de conținut: Viteza vorbirii – tempo-ritmul. Combinarea elementelor
dicțiunii: articulația, emisia, respirația, vocea
● Subiectul lecției: Dicția. Viteza vorbirii – tempo-ritmul. Combinarea elementelor
dicțiunii: articulația, emisia, respirația, vocea
● Competența specifică 2. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de
comunicare orală, dovedind coeziune şi coerenţă discursivă;

Unități de competență:
2.2. Combinarea elementelor dicțiunii (articulația, emisia, respirația, vocea) în diverse
contexte de comunicare;
● Obiectivele operaționale:
La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil:
● O1: să manifeste respect față de interlocutori și interes pentru actul de
comunicare;
● O2: să-și exprime argumentat opinia pe marginea unor probleme puse în
discuție;
● O3: să exerseze pentru dezvoltarea unei dicții corecte;

● Produsul lecției: Filmuleț/ Înregistrare audio


● Resurse umane: clasa de elevi (32 elevi)
● Resurse materiale: fișe de lucru
● Resurse informaţionale şi metodologice:
1. Curriculum național. Limba și literatura română pentru clasele V-IX (aprobat
prin ordinul nr.906 din 17.07.2019).
2. Ivanov, Carmen. Șase sași în șase saci. Manual de dicție. București: Favorit,
2013
3. Butuc, Maria. Dicția. Viteza vorbirii – tempo-ritmul. Combinarea elementelor
dicțiunii: articulația, emisia, respirația, vocea. Lecții online:
https://www.youtube.com/watch?v=sy8PYXhH4gg
● Forme de realizare a lecției:- frontal; - în perechi; - individual.
● Tehnologia didactică a lecției
− metode, procedee, tehnici: Agenda cu notițe paralele, Învățarea prin
descoperire, conversația, Lectura intensivă, Joc de rol, text argumentativ
− mijloace instrucţionale: Google forms,
● Evaluarea:
- formativă;
- metode de evaluare: evaluarea reciprocă, autoevaluarea
● Instrumente TIC: Blabberize, Google forms, Youtube
Activități/ sarcini propuse pentru acasă anticipat

Modelul ales: Clasa inversată standard1

Sarcini didactice Mijloace

● De vizionat lecția online: Dicția. Viteza ● Limba și literatura română, clasa a VII-a,
vorbirii – tempo-ritmul. Combinarea Dicția. Viteza vorbirii – tempo-ritmul...
elementelor dicțiunii: articulația, emisia,
respirația, vocea de Butuc Maria:
● De memorat o frământare de limbă la
alegere.

1 Elevii primesc temele urmărind prelegeri video și citind materiale de instruire legate de tema următoarei
lecții. În clasă, ei practică ceea ce au învățat, iar profesorii lor au mai mult timp să lucreze / să consolideze
subiectul.
Designul instrucțional al lecției

Secvențe Obiec Conţinutul lecţiei Strategii didactice


instrucționale, tive Resurse Sarcini didactice Metode, Mijloace Forme de Evaluarea
în conformitate de timp procedee şi organizare
cu modelul ales tehnici
didactice
Evocare O1 5 Se propune spre meditație citatul lui Grigore Vieru: „Din
scrierea și vorbirea unui om se poate cunoaște gradul său Agenda cu
de cultură: cugetul și bogăția lui spirituală” notițe paralele Individuală Evaluarea
reciprocă
Se anunţă tema şi obiectivele operaţionale ale lecţiei.
1
Subiectul lecției: Dicția. Viteza vorbirii – tempo-ritmul.
Combinarea elementelor dicțiunii: articulația, emisia,
respirația, vocea
7 - Verificarea temei de acasă: elevii vor răspunde la MINI- Google Individuală Evaluare
O2 întrebări în baza filmulețului propus spre vizionare. CHESTIONAR forms formativă
Realizarea https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-
sensului O3 Am4wksBix930KqQjd2TDbn1b02afyRNUMT--
xIEKH7e3rw/viewform?usp=sf_link

- Se propun Exerciții de încălzire a aparatului fonator:


5
buzele, limbii și maxilar

Anexa 1
- Se propune lectura cu voce tare a propozițiilor de Învățare prin
mai jos, punând accent pe cuvintele evidențiate: ce descoperire!
5 observăm?
Frontală
O3 Eu nu merg astăzi la școală.
Eu nu merg astăzi la școală.
Eu nu merg astăzi la școală.
Eu nu merg astăzi la școală. Conversația
Eu nu merg astăzi la școală.

Observăm: sensul mesajului nu este dat de conținutul


propoziției, ci de intonație și de accent.
Joc de rol

- Se repartizează fișe de lucru fiecărui elev pentru a


7 Lectura
exersa tonul vocii.
O3 intensivă
Anexa 2
- Se repartizează fișe de lucru fiecărui elev pentru a
exersa ritmul vorbirii.

Anexa 3
Reflecție O2 10 Se propune elevilor un text argumentativ, de 10 rânduri, în Argumentarea Individuală Evaluarea
care să demonstrezi necesitatea unei vorbirii corecte în simplă/ Text reciprocă
public. argumentativ
Grila inteligentă
Se face Bilanțul lecției, completând Grila inteligentă În perechi
Extindere O3 5 De memorat o frământare de limbă și de prezentat în Instrume Individuală
diferite tonuri și ritmuri; Blabberize nte
De înregistrat vocea cu ajutorul instrumentului blabberize. web 2.0
(Tutorial - Cum utilizam Blabberize:
https://www.youtube.com/watch?v=NzuIhEbPyWE )
Anexa 1

EXERCIȚII PENTRU ÎNCĂLZIREA BUZELOR


Exercițiul 1.
Trageți puternic de comisurile (colțurile) gurii, printr-un zâmbet forțat și pronunțați cu voce tare
grupul de sunete: x-o-x-o. Sunetul X va fi pronunțat cu comisurile gurii trase puternic, iar O va fi
pronunțat cu buzele rotunjite. Acest exercițiu va contribui și la flexibilitatea mușchilor faciali.
Exercițiul 2.
Pronunțați un b prelung și vibrat. Încercați să vă folosiți doar de buze pentru a emite acest sunet,
iar durata sa ar trebui să fie de minim 5 secunde, după care exercițiul se reia. De asemenea,
exercițiul poate fi făcut și pronunțând prelung consoana p.
Exercițiul 3.
Țuguiați buzele ducându-le mult spre exterior și rămâneți așa timp de 5 secunde. Repetați
exercițiul de 10 ori.
Exercițiul 4.
Presați buza inferioară de buza superioară cu toată forța de câteva ori.

EXERCIȚII PENTRU ÎNCĂLZIREA LIMBII


Exercițiul 1.
Plasați vârful limbii pe fiecare măsea și dinte în parte, întâi pe arcada inferioară, a mandibulei,
apoi pe cea superioară, a maxilarului.
Exercițiul 2.
Scoateți limba cu putere de mai multe ori, încercând să atingeți întâi nasul cu apexul limbii, apoi
bărbia.
Exercițiul 3.
Pronunțați prelung sunetul t urmat de un r prelung și vibrat (trrrrrrr), în așa fel încât întreg
mușchiul limbii să fie activat. Exercițiul se va face timp de minimum 30 de secunde.
Exercițiul 4.
Împingeți puternic cu apexul limbii mușchii obrazului stânga-dreapta prin mișcări energice, la
început lente, apoi din ce în ce mai rapide. Repetați exercițiul de 10 ori.

EXERCIȚII PENTRU MAXILAR


Exercițiul 1.
Mutați mandibula cu o mișcare stânga-dreapta, timp de 30 de secunde.
Exercițiul 2.
Deschideți gura cât puteți de mult, printr-o mișcare bruscă, de câteva ori la rând.
Exercițiul 3.
Mestecați timp de 20 de secunde o gumă imaginară, apoi „suplimentați” cu alte 5 gume și
mestecați-le continuu timp de alte 20 de secunde. Exercițiul se încheie când ajungeți la 10 gume
imaginare pe care le veți mesteca timp de 30 de secunde.
Exercițiul 4.
Citiți fără sunet următoarele două texte, exagerând expresia feței pe fiecare vocală:
1. Oastea noastră poate scoate puști pe roate.
2. Oaia aia e a ei, ea e o oaie.
Anexa 2
Citiți cu voce tare, trecând prin toate tonalitățile indicate cu font îngroșat din exercițiul de mai
jos:

Numele meu este ______________


Vocea mea sună mai optimist ca niciodată, mai ales acum când am aflat vestea cea mare.
Dacă ascultați atent, veți sesiza tonul trist al vocii mele.
Folosesc un ton agresiv, pentru intimidarea celor care mă ascultă.
De fiecare dată când mă întâlnesc cu un prieten, adopt o atitudine prietenoasă.
La știri se cere o prezentare dinamică și luminoasă, altfel nu poți reuși într-o meserie ca aceasta.
Șoptesc tandru orice cuvânt vă este adresat, pentru că știu cât de importantă este această
interpretare.
Vorbesc repezit pentru că am foarte multe lucruri de comunicat. Acele ceasornicului aleargă mai
repede decât credeam și nu accept nicio întârziere.
Anexa 3

Exercițiul 1.
E mișto pajiștea mătușii Șura.
În pajiștea mătușii Șura e un pom.
E mișto pomul pajiștii mătușii Șura.
Pomul pajiștii mătușii Șura are un trunchi.
E mișto trunchiul pomului pajiștii mătușii Șura.
În trunchiul pomului pajiștii mătușii Șura e o scorbură.
E mișto scorbura trunchiului pomului pajiștii mătușii Șura.
În scorbura trunchiului pomului pajiștii mătușii Șura e un cuib.
E mișto cuibul scorburii trunchiului pomului pajiștii mătușii Șura.
În cuibul scorburii trunchiului pomului pajiștii mătușii Șura e o pitulice.
E mișto pitulicea cuibului scorburii trunchiului pomului pajiștii mătușii Șura.
Pe pitulicea cuibului scorburii trunchiului pomului pajiștii mătușii Șura sunt pene.
Sunt mișto penele pitulicii cuibului scorburii trunchiului pomului pajiștii mătușii Șura.
În penele pitulicii cuibului scorburii trunchiului pomului pajiștii mătușii Șura sunt purici.
Sunt mișto puricii penelor pitulicii cuibului scorburii trunchiului pomului pajiștii mătușii Șura.
Puricii penelor pitulicii cuibului scorburii trunchiului pomului pajiștii mătușii Șura au piciorușe.
Sunt mișto piciorușele puricilor penelor pitulicii cuibului scorburii trunchiului pomului pajiștii
mătușii Șura.
Piciorușele puricilor penelor pitulicii cuibului scorburii trunchiului pomului pajiștii mătușii Șura au
gheare.
Sunt mișto ghearele piciorușelor puricilor penelor pitulicii cuibului scorburii trunchiului pomului
pajiștii mătușii Șura.
Ghearele piciorușelor puricilor penelor pitulicii cuibului scorburii trunchiului pomului pajiștii
mătușii Șura au vârfuri.
Sunt mișto vârfurile ghearelor piciorușelor puricilor penelor pitulicii cuibului scorburii trunchiului
pomului pajiștii mătușii Șura.

S-ar putea să vă placă și