Sunteți pe pagina 1din 4

 

EMPATIA IN PSIHOTERAPIE
Masterand: Ilioni Simona Patricia
CEP I

Conform lui Carl Rogers, empatia constӑ ȋn a lӑsa la o parte judecӑțile morale şi a înţelege cadrul
de referinţă al celuilalt ca şi cum ai fi el, fără a pierde pentru niciun moment condiţia lui “ca şi
cum”- precauție care a pornit de la munca lui Rogers cu clienți psihotici. Ȋn scrierile lui, empatia
este una dintre condițiile necesare și suficiente pentru schimbarea terapeuticӑ, intim conectatӑ cu
congruența și atitudinea pozitivӑ necondiționatӑ.

Empatia este o atitudine, diferind de răspunsul empatic. Poate fi transmisă în mai multe
modalităţi, atât verbale cât şi non- şi paraverbale (mimică, gesturi, poziţia corpului, tonul vocii,
postura, tempoul vorbirii, tăcerile, volumul). Aceste răspunsuri nu se confundă cu atitudinea
empatică, iar dacă terapeutul apelează la aceste comportamente în mod strict tehnic, artificial,
aceasta nu va fi de fapt empatie.

Existӑ o varietate de teorii ȋn legӑturӑ cu natura și componentele empatiei. Ȋn general, ȋn prezent


este acceptatӑ ideea cӑ empatia conține atȃt elemente cognitive, cȃt și afective. Empatia poate fi
ȋnțeleasӑ ca un rӑspuns emoțional ȋmpӑrtӑșit, ȋnsӑ pentru aceasta sunt de asemenea necesari și
factorii cognitivi. Hoffman vorbește despre trei componente ale empatiei: cognitivӑ, afectivӑ și
motivaționalӑ (ȋn sensul cӑ percepția disconfortului celuilalt servește drept motivație pentru
comportamentul altruist).

Greet Vanaerschot descrie rezonanța empaticӑ, proces ȋn care psihoterapeutul este atent la
ȋntregul discurs al clientului (limbaj verbal, nonverbal, ceea ce este exprimat și modul ȋn care
este exprimat, precum și ceea ce nu este exprimat ȋn mod explicit) și la semnificația resimțitӑ
care apare ȋn psihoterapeut ca rӑspuns, semnificație care informeazӑ intenvențiile ulterioare.

Empatia în analiza tranzacţională


Ca tip de răspuns empatic, ȋn cadrul de referințӑ al analizei tranzacționale, Barbara Clark aduce
în discuţie conceptul de tranzacţie empatică. Conform definiţiei sale, o tranzacţie empatică are
loc atunci când psihoterapeutul îl înţelege pe client şi îi comunică această înţelegere, iar clientul
are trăirea de a fi înţeles. Tranzacţia empatică este Adult-Adult la nivel social, însă în acelaşi
timp există la nivel psihologic o tranzacţie Adult-Copil.

Hargaden şi Sills au dezvoltat mai departe conceptul de tranzacţie empatică, făcând referire la
operaţiile terapeutice enunţate de Eric Berne (1966) pentru psihoterapia de grup. Mai degrabă
decât nişte operaţii care implică un plan de acţiune al psihoterapeutului să îi facă ceva clientului,
cei doi autori vorbesc despre tranzactii empatice, care conţin stimul şi răspuns în relaţie, sau
altfel spus un flux între terapeut şi client.

Tipurile de tranzacţii empatice sunt următoarele:


1. Interogaţia / Explorarea (interrogation în teoria lui Berne; Hargaden & Sills au preferat
termenul de enquiry): psihoterapeutul explorează adevărul fenomenologic al clientului şi îl invită
pe acesta să se descopere pe el însuşi cu experienţele sale, se explorează cu sensibilitate stările
eului (Erskine, 1991). Psihoterapeutul este atent inclusiv la răspunsurile neverbalizate ale
clientului şi îl îl invită să le pună în cuvinte – invitaţia este o formă de explorare.
2. Specificarea – un fel de “empatie precisă” care poate include aspectul complex de “a auzi ceea
ce este imediat sub suprafaţă în conştientizarea clientului”. Psihoerapeutul poate oferi o varietate
de tipuri de specificări, atât verbale (de exemplu, a pune în cuvinte afectul sau gândurile
exprimate de client) cât şi nonverbale (de exemplu, oglindirea posturii sau gesturilor pe care le
face clientul) sau paraverbale (de exemplu, un oftat).
3. Confruntarea – conform lui Berne, confruntarea constă în a utiliza informaţii care au fost
specificate anterior pentru a decontamina Adultul de prejudecăţile şi iluziile care privin din
stările eului de Părinte şi Copil. Sills şi Hargaden atrag atenţia asupra sentimentului de ruşine pe
care clienţii îl pot trăi atunci când sunt confruntaţi, astfel încât este important să folosim
confruntări empatice, pline de sensibilitate şi conştientizarea potenţialului de ruşine. Astfel,
confruntarea poate însoţi o explorare sau o specificare, un psihoterapeut bun rămânând atent la
lumea relaţională internă a clientului.
4. Confirmarea – odată ce confruntarea a fost cu adevărat auzită de client şi a rezonat cu acesta,
confirmarea susţine schimbarea psihologică. De exemplu, poate lua forma unui feedback pozitiv
care confirmă calităţile de care clientul nu era conştient înainte.
5. Explicaţia – încercarea de a descrie în termeni de Adult dinamica experienţei clientului care a
fost înţeleasă în mod empatic.
6. Interpretarea – psihoterapeutul “încearcă să găsească o voce pentru Copilul clientului”.
7. Ilustrarea – acest tip de tranzacţie vine ca o permisiune de a folosi imaginaţia pentru a susţine
părţile sănătoare din Eu. Pot fi referinţe, poveşti, umor sau orice susţine direcţiile sănătoase ale
psihoterapiei.
8. Conţinerea (Holding) – a oferi o prezenţă stabilă şi conţinătoare, fără a îl judeca pe client.
9. Cristalizarea – o afirmare a situaţiei clientului din Adultul terapeutului către Adultul
clientului.

Baza psiho-neuro-fiziologică a empatiei


Neuronii oglindă sunt neuroni speciali care ne activează organic în acelaşi mod dacă realizăm o
acţiune ca şi atunci când privim pe cineva realizând acţiunea respectivă. Un exemplu clasic în
acest sens este tendinţa de a zâmbi atunci când vedem pe cineva zâmbind, încă de la stadiul de
sugar.
Cercetătorii de la Universitatea din Parma au observat neuroni oglindă la maimuţe, ceea ce
sugerează că, din punctul de vedere al evoluţiei, empatia precedă rasa umană.
De asemenea, s-a observat tendinţa bebeluşilor de a plânge atunci când aud alţi bebeluşi
plângând (fenomen cunoscut sub numele de contagiune emoţională).
Toate acestea sugerează că empatia primară, într-o formă mai puţin complexă, se dezvoltă foarte
timpuriu în ontogeneză. Putem interpreta acest fapt ca pe un indiciu că empatia ţine de natura
noastră, de felul în care suntem “construiţi”.

Ce este empatia – abordări şi limite


În literatura de specialitate există contraziceri despre ce anume este empatia şi, deci, cât de
comună este. În timp ce Rogers considera că este una dintre cele trei condiţii “necesare şi
suficiente” pentru succesul terapeutic şi Kohut a susţinut că este “un element definitoriu al
domeniului”, alţi autori consideră empatia ca fiind necesară, dar nu şi suficientă.

John Shlien priveşte empatia ca fiind un aspect foarte comun şi susţine că sadicul are experienţa
empatiei atunci când altcineva suferă, pentru că el îi inţelege suferinţa şi acest lucru îi face
plăcere. Astfel, Shlien face deosebirea între empatie şi trăiri / comportamente prosociale cum
sunt bunăvoinţa, generozitatea, compasiunea. Ȋn mod similar, Greenberg și Elliott diferențiazӑ
ȋntre comunicarea empaticӑ (ce poate fi folositӑ inclusiv ca manipulare) și contactul sau
acordajul empatic.

O psihoterapie relaţională „dincolo de empatie”


În cartea sa “Beyond Empathy: a Therapy of Contact-in-Relationships”, Richard Erskine pare să
caute o atitudine terapeutică relaţională “dincolo de empatie”. Erskine apropie conceptul de
empatie de a îţi imagina ce ai putea simţi dacă ai fi în situaţia celuilalt şi a răspunde în
consecinţă. Conform autorului, acest tip de abordare face parte din formarea multor
psihoterapeuţi.
Pornind de la această definiţie, Erskine consideră că atitudinea unui psihoterapeut bun merge mai
departe decât empatia. În terapia relaţională propusă de el, elementele esenţiale sunt: explorare
(inquiry), acordaj (attunement) şi implicare (involvement).

Caracteristicile explorării în viziunea lui Erskine sunt respectul, interesul autentic şi deschiderea
(open-endedness).
Iată tipurile de acordaj la care un psihoterapeut bun este atent:
1) Acordaj cognitiv: a înţelege atât conţinutul gândirii clientului, cât şi felul în care gândeşte,
logica lui.
2) Acordaj afectiv: a înţelege emoţiile pe care le simte clientul şi pe acelea pe care le exprimă şi a
simţi ca răspuns fie emoţii reciproce (similare celor trăite de client), fie emoţii complementare
(care vin ca răspuns emoţiile simţite de client).
3) Acordaj cu ritmul clientului: a înţelege şi a ţine cont de ritmurile naturale ale clientului, atât în
cadrul şedinţelor în munca terapeutică propriu-zisă (nevoia de a lucra mai repede sau mai lent –
de exemplu, se lucrează mai lent la nivel emoţional decât la nivel cognitiv, ritmul discursului
etc), cât şi în ce priveşte durata şi frecvenţa şedinţelor.
4) Acordaj cu nivelul de dezvoltare: a percepe şi a se acorda cu stadiul de dezvoltare la care se
află clientul (dacă intră în trăiri regresive sau nu, iar dacă da intervenţiile trebuie să fie potrivite
pentru stadiul de dezvoltare la care se simte clientul – prin vocabularul utilizat, prin tonul vocii,
prin conţinutul comunicării).

Implicarea în viziunea lui Erskine se referă la prezența autenticӑ a psihoterapeutului ȋn relație,


disponibilitatea de a fi impactat de client.

 .Bibliografie"

Bohart şi Greenberg (2011) – Empatia în psihoterapie, Ed. Trei.


Clark, B. (1991) – Empathic Transactions in the Deconfusion of Child Ego States, Transactional
Analysis Journal, Vol. 21, Nr. 2, aprilie 1991.
Erskine, Moursund şi Trautmann (1999) – Beyond Empathy: a Therapy of Contact-in-
Relationship, Routledge.
Hargaden și Sills (2002) – Transactional Analysis: A Relational Perspective, Brunner-Routledge.
Waal, F. (2005) – The Evolution of Empathy,

S-ar putea să vă placă și