Sunteți pe pagina 1din 6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MIHAI EMINESCU” TG-JIU, GORJ

NR. ____________/_________________

PLAN DE
REMEDIERE
GRUPA MARE B
,,PITICII”

Director, EDUCATOARE,
Prof. Lastoviețchi Ileana Prof. Bîzdoacă Ana-Maria

Prof. Cornescu Alina Oana


ARGUMENT

În urma realizării evaluărilor iniţiale la grupa mare am constatat că este necesară


elaborarea unei strategii de remediere a rezultatelor obţinute pentru doi copii din grupă.
Pentru evaluare a fost folosită lucrarea ,,Evaluarea iniţială în grădiniţă a copilului de
5 – 6,7 ani”, apărută la Editura Casei Corpului Didactic Bacău în 2008, autori M. Mătăsaru,
M. Chiriloaie, L. Cojocaru, C. Nedelcu, V. Pricopoaia, L. Mătăsaru.
La cele 20 de probe de evaluare aplicate, cei doi copii au obţinut următoarele
rezultate, exprimate în comportamente atinse (A) şi comportamente în curs de dezvoltare
(D):

1. A.O. - 5 A şi 15 D
2. B.C. - 3 A şi 17 D

Analizând rezultatele probelor de evaluare iniţială şi alte informaţii obţinute prin


strategii alternative (observaţia sistemică, analiza produselor activităţilor, discuţii cu copiii
şi cu părinţii) am ajuns la următoarele concluzii.

Preșcolarul A.O. a fost înscris în grădiniţa noastră în grupa mică. Are probleme de
pronunţie, dar nu a beneficiat de ajutor din partea unui profesor logoped, pentru că părinţii
nu au considerat că este necesar şi nici nu le-a recomandat nimeni această alternativă.
Lacunele evidenţiate în cunoştinţele copilului, cât şi lipsa priceperilor şi deprinderilor de
bază a capacităţilor intelectuale şi psihomotrice constatate au drept cauză problemele de
pronunţie şi faptul că până acum nu a fost solicitat prin crearea unor situaţii de învăţare
specifice vârstei sale.

În urma celor constatate şi prezentate consider necesare următoarele măsuri:


∞ am recomandat părinţilor să meargă cu copilul la un cabinet de logopedie
∞ se va întocmi un plan de remediere care va urmări dobândirea de cunoştinţe şi
formarea deprinderilor şi priceperilor intelectuale şi psihomotrice necesare acestei
vârste prin activităţi care vizează domeniile limbaj, ştiinţă, psihomotric, estetic şi
creativ

Preșcolarul B.C. a întâmpinat dificultăţi în dezvoltare încă de la grupa mică. Pentru


el au fost întocmite planuri de intervenţie în fiecare an şcolar. Pe parcursul a doi ani şcolari
(grupele mică şi mijlocie) a beneficiat de ajutorul unui profesor logoped şi pe parcursul
grupei mari a fost inclus în proiectele educaţionale ale cabinetului de asistenţă
psihopedagogică înfiinţat în unitate. Având în vedere că majoritatea comportamentelor
sale sunt în dezvoltare consider necesare următoarele:
⇰ continuarea şedinţelor cu profesorul logoped şi profesorul psiholog
⇰ activităţile de remediere desfăşurate la grupă vor viza toate domeniile experienţiale,
respectiv limbaj, ştiinţă, psihomotric, estetic şi creativ şi socio-relaţional

Activităţile de învățare remedială se vor desfăşura în grupuri mici, în perechi sau


individual; vor fi cooptaţi şi copii cu rezultate foarte bune în toate domeniile, pe de o parte
pentru a menţine grupurile în care se joacă cei doi preșcolari şi totodată pentru că aceştia
vor contribui la crearea unui mediu psihosocial necesar pentru crearea confortului psihic,
dezvoltarea comunicării, a spiritului de colaborare şi cooperare, precum şi la câştigarea
încrederii în forţele proprii şi a respectului reciproc.
Activităţile se vor desfăşura zilnic, în partea I şi în partea a IV-a a programului zilnic
specific grădiniţei cu program prelungit şi vor fi incluse în activităţile de dezvoltare
personală (ADP) sau activităţile liber alese (ALA).
I. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE

A. OBIECTIVE CADRU:

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a


semnificaţiilor structurilor verbale orale.
 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical,
sintactic.

B. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii


personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi;
 Să utilizeze corect acordurile şi raporturile gramaticale;
 Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect;
 Să relateze întâmplări la care a participat sau la care a fost spectator;
 Să povestească utilizând cuvinte sau expresii din texte pe care le-a audiat;

II. DOMENIUL ŞTIINŢĂ

A. OBIECTIVE CADRU:

⇰ Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;


⇰ Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere şi cifre, utilizând un vocabular
adecvat;
⇰ Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor
geometrice;
⇰ Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum
şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
⇰ Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din
mediul înconjurător.

B. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială prin recunoaşterea şi denumirea


obiectelor, a cantităţii lor, clasificarea, constituirea de mulţimi, pe baza unor însuşiri
comune (formă, mărime, culoare) considerate separat sau simultan;
 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituitei: triere, grupare/regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în
corespondenţă;
 Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze formele geometrice
(cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi) în jocuri;
 Să cunoască şi să aplice cunoştinţe despre elemente componente ale lumii
înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte
integrantă a mediului, fenomene ale naturii);
 Să comunice impresii şi idei pe baza observărilor efectuate şi a experienţelor
anterioare.

III. DOMENIUL PSIHOMOTRIC

A. OBIECTIVE CADRU:

⇰ Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative (mers,


alergare, săritură, aruncare, mers în echilibru);
⇰ Educarea coordonării motrice generale.

B. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Să execute mişcări ale corpului sau numai cu segmente ale corpului după model şi la
comanda verbală;
 Să se raporteze la un model sau un reper dat;
 Să identifice poziţii şi relaţii spaţiale prin plasarea unor obiecte într-un spaţiu dat
ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.

IV. DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

A. OBIECTIVE CADRU:

 Realizarea unor corespondenţe între elementele de limbaj plastic şi forme sau


obiecte din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială);
 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi,
modelaje;
 Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
 Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică.

B. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Să redea teme plastice specifice desenului;


 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme
plastice;
 Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
 Să utilizeze un limbaj adecvat activităţilor plastice pe care le desfăşoară;
 Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor
muzicale;
 Să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor
muzicale;
 Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a
sunetelor muzicale;
 Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale;
 Să intoneze cântece pentru copii.

V. DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

A. OBIECTIVE CADRU:

⇰ Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii


de a intra în relaţie cu ceilalţi;
⇰ Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini
pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
⇰ Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică.

B. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte


(familie, grădiniţă, grupul de joacă);
 Să aprecieze în situaţii concrete comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite;
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie,
toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
 Să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând
deprinderile de lucru însuşite.

Fiecare preșcolar urmează a desfăşura activităţi pe sectoare de activitate, în funcţie


de domeniile în care este necesară remedierea.

CENTRUL DE INTERES - BIBLIOTECĂ

a. Citim imagini dintr-o carte (activităţi ale unei familii de la ţară)


b. Spune ce fac! (citire de imagini)
c. Spune ceva despre prietenii tăi de la grădiniţă
d. Drumul spre grădiniţă (labirint)
e. Cine recită mai frumos?
f. Reconstituie imaginea
g. Citim imagini cu aspecte de toamnă (iarnă, primăvară)
h. Ghici ghicitoarea mea!
i. Spune ceva despre ... (fructele preferate, anotimpul preferat etc.)
j. Ghici despre cine (ce) îţi spun?
k. Povestea zilei
l. Întâmplări de când eram mai mic (despre fratele meu)
m. Spune ceva despre tine (prietenul tău)
n. Vorbesc cu un prieten (în oglindă)
o. Vreau să fiu actor
p. Ce putem face cu ...(un con de brad, un măr, un scaun etc.)?
q. Spune cuvinte care se potrivesc cu anotimpul (toamna, iarna, primăvara, vara)
r. Ce simte un fulg de zăpadă până ajunge pe pământ?
s. Ce simte un copil când este lovit?
t. Ce simte un copil când loveşte alt copil?

CENTRUL DE INTERES - ŞTIINŢĂ:

a. Sortăm piese geometrice


b. Alegem jucării mari şi mici
c. Corpul meu (părţi componente, rolul lor)
d. Sortăm şi aşezăm piese geometrice
e. Cum putem trăi într-un mediu curat?
f. Sortăm jetoane cu fructe
g. Aşază la stânga, aşază la dreapta
h. Aşază în şir crescător/descrescător (obiecte, jetoane cu imagini de mărimi diferite,
copii de înălţimi diferite, jucării etc.)
i. Formează perechi
j. Aşază în ordine
k. Mulţimi gemene
l. Peisaj de iarnă din piese geometrice
m. Numără şi potriveşte
n. Puzzle cu cifre
CENTRUL DE INTERES - CONSTRUCŢII:

a. Alege jucăriile care sunt la fel


b. Grădiniţa noastră (cuburi mari şi mici)
c. Case mari şi mici
d. Construieşte o casă cu mai multe cuburi mici şi puţine cuburi mari
e. Ce poţi construi cu piese geometrice?
f. Ce poţi construi cu ... piese?
g. Turnuri gemene

CENTRUL DE INTERES - ARTĂ:

a. Desenează obiecte care au forme geometrice cunoscute de tine


b. Completează desenele
c. Desenează un prieten de la grădiniţă
d. Legăm cadouri pentru copiii din grupă (înnodare)
e. Colorez cu culoarea preferată
f. Ne facem ierbar cu frunze din curtea grădiniţei (lipire)
g. Covor de frunze (desen cu şabloane)
h. Vitralii
i. Rafturi cu fructe (legume)
j. Desenăm o hartă după contur
k. Tăiere pe contur (linii drepte)
l. Culorile toamnei (iernii, primăverii)
m. Oameni de zăpadă mari, mijlocii, mici (modelaj)
n. Tablouri pentru căsuţa păpuşilor (şnuruire)
o. Tablou pentru ziua mea de naştere
p. Fulgi de nea (colorare, tăiere pe contur, lipire)
q. Completează desenul cu puncte şi linii

ALA - JOCURI DE MIŞCARE:

a. Ghici ce fac? (imitare de acţiuni)


b. Mergi la stânga, aleargă la dreapta
c. Conducem mingea (cu amândouă mâinile, cu o mână)
d. Sărim coarda
e. Cine face ca mine? (coordonare motrică generală)
f. Printre copaci (mers, alergare)
g. Învăţăm să dansăm
h. Joc cu mâinile (orientare, coordonare)
i. Dansul fulgilor de nea
j. Perechi, perechi
k. Statuile (aruncarea mingii cu o mână de la umăr)
l. Joc în cerc
m. Fulgi de zăpadă, bulgări de zăpadă
n. Aruncă mingea în coş
o. Hora cu 3, 4, 5, 6 ... copii
p. Aruncă cercul şi prinde-l pe piciorul scaunului
q. La ţintă

Fiecare educatoare este liberă să interpreteze şi să aplice măsuri ameliorative


pentru ameliorarea deficienţelor de care suferă preșcolarii. Toate metodele de recuperare
folosite vor duce la progresul acestora, la integrarea lui într-o şcoală incluzivă alături de
copii normali.

S-ar putea să vă placă și