Sunteți pe pagina 1din 5

1. Particularitati ale tehnicilor folosite in recuperarea sindromului autist 2.

Deficienta vizuala la varsta scolara mica si implicatiile ei asupra dezvoltarii psihomotrice 3. Efectele climatului familial conflictual asupra imaginii de sine la scolarul mic cu tulburari de compotament 4. Dezvoltarea social-afectiva a copiilor cu surdocecitate 5. Recuperarea copiilor autisti 6. Aspecte dinamice ale sinelui la subiectii toxicomani 7. Particularitati ale consumului de droguri la adolescenti 8. Aspecte ale relatiei dintre imaginea de sine si integrarea educationala si sociala la copii cu handicap mintal 9. Personalitatea la adolescentul seropozitiv HIV 10. Studiu comparativ privind afectivitatea la copiii cu deficienta mintala si la copiii normali institutionalizati din clasele mici 11. Stres, personalitate, adaptare profesionala in domeniul educatiei speciale 12. Tulburari afective la adolescentii seropozitivi 13. Aspecte privind orientarea scolara si profesionala la adolescentii cu debilitati vizule 14. Influenta imaginii de sine asupra relatiilor interpersonale in grupul scolar la elevul deficient mintal 15. Particularitati ale personalitatii copiilor ambliopi de varsta scolara mica 16. Influenta retardului de limbaj asupra socializarii copilului prescolar cu deficienta mintala 17. Relatia dintre tulburarile de limbaj si tulburarile afective la deficientul mintal 18. Importanta diagnosticarii precoce a autismului in vederea interventiei timpurii 19. Dezvoltarea imaginii de sine la scolarul mic ambliop 20. Influenta tehnicilor si metodelor de psihoterapie experientiala asupra cresterii coeziunii grupului la deficientii de vedere si de intelect 21. Aspecte comparative ale integrarii sociale si ale orientarii profesionale la adolescentii deficienti mintal 22. Trasaturi de specificitate in structura comportamentului la copii cu sindrom autist 23. Corelatia intre dizabilitati psihomotorii si tulburari de pronuntie la copii deficienti de varsta scolara mica 24. Principalii factori ce determina dezvoltarea unui comportament delincvent al minorului 25. Procesele comunicarii la copiii cu autism 26. Relatia dintre tulburarile perceptiv-motrice si tulburarile limbajului scriscitit 27. Relatia dintre climatul familial si unele particularitati psihologice ale adolescentilor 28. Rolul centrelor de reeducare in actiunea de evaluare, recuperare si integrare socio-profesionala a tinerilor delincventi

29. Personalitatea la hipoacuzici, comparatie intre cei proveniti din familie de neauzitori cu cei din familie de auzitori 30. Influenta factorilor psiho-sociali asupra fenomenului de delincventa juvenila 31. Tendite in exprimarea tablourilor psihocomportamentale, pozitive si negative, la preadolescenti 32. Aprenta anxietatii asupra imaginii de sine la subiectii deficienti mintal 33. Particularitati ale personalitatii la deficientii de auz adolescenti 34. Jocul si handicapul mintal (importanta jocului in dezvoltarea copiilor cu handicap mintal si a copiilor normali). 35. Studiu privind pesonalitatea alcoolicului 36. Specificul dezvoltarii principalelor trasaturi de persoanlitate la puberul cu deficienta mintala comparativ cu puberul cu intelect normal 37. Particularitatiale afaziei posttraumatice. Masuri de logo-terapie si recuperare psiho-pedagogica specifica 38. Trasaturi caracteristice ale personalitatii scolarilor mici cu deficienta mintala cu impact asupra integrarii scolare si sociale 39. Specificul perioadei pregrafice in insusirea structurilor lexico-grafice ale limbajului la copii cu handicap de intelect 40. Aspecte ale comportamentului si ale tulburarilor de comportament in debilitatea mintala 41. Aspecte ale interventiei terapeutice asupra comportamentului dezadaptat la prescolarii autisti 42. Specificul conduitei verbale la copilul cu hipoacuzie 43. Stimularea persoanelor supradotate. Relatia personalitate - creativitate 44. Factorii sociali si structuri de personalitate, inductori ai potentialului intrafractional 45. Specificul perceptiei sociale la consumatorii de substante cu risc ridict 46. Relatia dintre nivelul de dezvoltare al comunicarii si limbajului la scolarul mic cu handicap mintal 47. Transpunerea tulburarilor de pronuntie in limbajul scris-citit la copilul cu deficit de intelect comparativ cu copilul cu intelect normal 48. Vlorificarea terapiei prin jocul dramatic la copiii vulnerabili 49. Influenta tulburarilor nevrotice asupra personalitatii si adaptarii sociale 50. Impactul autismului copilului asupra parintilor acestuia 51. Consecintele psihologice ale unor afectiunii organice. Interventii recuperatorii 52. Tulburarile de pronuntie la elevii din scoala speciala comparativ cu elevii din scoala normala 53. Delincventa juvenila la deficientii mintali 54. Caracteristici ale minorului delincvent 55. Repercusiunile dislaliei asupra personalitatii scolarilor hipoacuzici si cu handicap de intelect comparativ cu scolarii fara deficiente 56. Implicatii ale pierderii de auz asupra gandirii si limbajului 57. Specificul imaginii de sine a adolescentului cu tulburari comportamentale 58. Influenta institutionalizarii asupra profilului de persoanlitate al elevului din centrul de plasament

59. Determinanti psihosociali ai ipostazei de femeie-victima. Interventii reabilitive 60. Caracteristicile atentiei la scolarul mijlociu Sindromul Down 61. Imaginea de sine a adolescentului supradotati 62. Influenta proceselor mnezice asupra achizitiei actului lexico-grafic la copilul cu handicap mintal comparativ cu cel cu intelect normal 63. Trasaturi comparative ale tulburarilor de afectivitate la preadolescentii din centrele de plasament si la cei crescuti in familie 64. Aspecte ale comunicarii si socializarii prescolarilor cu Sindrom Down 65. Influenta creativitatii asupra optiunii profesionale 66. Impactul intreruperii de sarcina asupra personalitatii adolescentelor 67. Specificul trasaturilor de personalitate la copii si tinerii abuzati 68. Influenta tulburarilor de atentie asupra achizitiei actului lexico-grafic la copiii cu deficienta mintala usoara si copiii cu intelect normal 69. Tulburarile de pronuntie, manifestare si terapie la copilul cu deficienta mintala 70. Specificul dislexo-disgrafiei la elevii normali din scoala de masa comparativ cu elevii deficienti mintal din scoala ajutatoare 71. Stimularea aptitudinilor creative si experimarea prin arta - ca mijloc autocompensator al hipoacuziei 72. Invatarea creativa - o forma eficienta de invatare pentru elevii deficienti de vedere 73. Socialibilitatea adolescentilor cu deficiente de vedere asociate 74. Aspecte ale comportamentului de adaptare scolara si sociala la adolescenti cu Sindrom Down 75. Influenta valorilor spiritual - religioase asupra imaginii de sine a adolescentilor ambliopi 76. Prescolarul autist - Caracteristici ale comunicarii si comportamentului 77. Microoperatiile Gandirii la elevii cu deficienta mintala 78. Preferinte profesionale la scolarii proveniti din familie si din institutii 79. Manifestari specifice in dislexo-disgrafia copiilor debili mintaa de varsta scolara mica 80. Corelatia dintre aglomerarea casnica si particularitatile psihocomportamentale ale scolarului mic 81. Rolul limbajului si al comunicarii in adaptarea scolara a prescolarului 82. Stimularea gandirii matematice prin activitati ludice 83. Relatia dintre nivelul de organizare si structurare spatial-motrica si abilitatile grafice la scolarul cu handicap mintal 84. Aspecte ale relatiei gandire-comunicare la deficientul de auz 85. Note caracteristici ale afectivitatii puberilor deficienti de vedere 86. Insusirea scris-cititului la scolarul cu handicap mintal 87. Aspecteale integrarii sociale la adolescenti cu deficienta mintala usoara 88. Personalitate si imagine de sine la adolescentul cu deficienta mintala. 89. Premise ale integrarii sociale si profesionale 90. Utilizarea desenului si a activitatii de creatie plastica ca forma de terapie ocupationala complexa la bolnavii schizofrenici

91. Creatia patoplastica, intre psihodiagnostic si psihoterapie 92. Delicventa juvenila, forma a inadaptarii sociale 93. Intelegerea mesajului scris la deficientul de auz 94. Specificul comportamentului scolarilor cu deficienta mintala 95. Impactul afectivitatii asupra relatiilor interpersonale la debilii mintali de varsta scolara mica din familii dezorganizate 96. Contributii la studiul expresiei somatice a suferintelor psihologice ale copilului 97. Consecintele handicapului social asupra dezvoltarii personalitatii refugiatilor 98. Relatia memorie-performante scolare la deficientii mintal de varsta scolara mica, comparativ cu subiectii cu intelect normal de aceeasi varsta 99. Caracteristicile reprezentarii la ambliopi 100. Valente ale terapiei de sustinere in sindromul depresiv minor 101. Etiologia consumului de substante toxice si interventii recuperatorii 102. Influenta tulburarilor de atentie si motricitae asupra modului de relationare la prescolari 103. Particularitati ale imaginii de sine la adolescentii cu deficienta de vedere 104. LuminitaContributii la studiul comportamentului socio-afectiv al preadolescentilor cu deficienta de vedere 105. Corelatia dintre agresivitate si personalitate la adolescenti 106. Aspecte ale orientarii scolare si profesionale ale adolescentilor deficienti vizual 107. Personalitatea adolescentului delincvent 108. Efectele psihotraumatizante in dezvoltarea personalitatii copiilor abandonat 109. Relatia anxietate-agresivitate la scolarii cu deficienta mintala 110. Impactul deficientei mintale asupra dezvoltarii comunicarii verbale sa scolarul mic cu handicap mintaL 111. Cerintele psihopedagogice ale proiectarii didactice la micul scolar cu handicap de intelect 112. Specificul ratiei intre inteligenta sociala si perceptia sociala la subiectii cu deficienta mintala 113. Tendinte in definirea aspectelor psihocomportamentale pozitive si negative la preadolescenti 114. Caracteristici ale adaptarii comportamentale la elevii cu handicap mintal integrati in scoala incluziva 115. Specificul socializarii afectivitatii la deficientii mintali 116. Raportul dintre anxietate si comportamentul manifestat la adolescenti. Analiza comparativa adolescenti: adolescenti vazatori/ambliopi 117. Contributii la studiul atitudinii sociale fata de deviantele comportamentale ale persoanelor cu handicap. Masuri de educatie speciala 118. Aspecte psihopedagogice ale evaluarii structurii afective si instruirii la scolarul mic supradotat 119. Relatia dintre inteligenta sociala si orientarea scoalra si profesionala a tinerilor cu deficiente mintale

120. Particularitatile desenului la copii cu tulburari din spectrul autist 121. Tulburarile de personalitate si comportamentul deviant in raport cu delicventa juvenila 122. Caracteristici ale imaginatiei la copiii cu sindromul Down 123. Factorul religios in dezvoltarea personalitatii persoanelor cu handicap de auz si de vedere 124. Nivelul calitatii vietii persoanelor cu handicap de vedere, in ipostaza de consumator baza a integrarii lor reale in comunitate 125. Imaginea de sine in adolescenta studiu comparativ normalihipoacuzici 126. Particularitati de personalitate la delicventii juvenili aflati in detentie 127. Imtegrarea sociala si scolara a copiilor cu Hiv-Sida institutionalizati 128. Particularitati privind comportamentul adolescentilor institutionalizati 129. Implicatiile memoriei asupra invatarii scolare. Studiu comparativ intre scolarul mic normal si cel cu deficienta mintala usoara 130. Contributii la studiul factorilor si mecanismelor comportamentului deviant la adolescenti. Mediul familial si influentele sale educative 131. Eliminarea stereotipiilor prin metoda Aba la copilul autist 132. Performantele scolare ale deficientului mintal integrat 133. Aspecte specifice ale integrarii socio-profesionale ale persoanelor cu deficent de auz 134. Specificul recuperarii prin dansterapie in handicapul psihic 135. Particularitatile structurarii personalitatii preadolescentului abuzat din mediul institutionalizat 136. Imaginea de sine si comportamentul deviant la adolescentii delicventi 137. Semnificatia minciunii la copiii prescolari si impactul ei asupra procesului de educatie 138. Carentele afective ale copiilor proveniti din familii dezorganizate 139. Influenta institutionalizarii asupra atitudinilor si comportamentelor elevului din centrul de plasament(13-15 ani) 140. Aspecte ale relatiei dintre jocul didactic si invatarea citit-scrisului la elevii cu dizabilitati mentale 141. Contributii la studiul prescolar de destructurare a personalitatii ca stare de handicap la schizofrenicii ironici 142. Trasaturi comparative ale tulburarilor de atentie manifestate in invatare la prescolarul mare normal si cu handicap de intelect 143. Intarzieri in aparitia si dezvoltarea vorbirii la copiii prescolari cu deficenta mintala 144. Specificul conduitei ludice la prescolarul deficient de auz 145. Expresia grafologica a bolilor psihice 146. Relatia dintre tulburarile de pronuntie si tulburarile scris-cititului 147. Contributii la recuperarea comunicarii copiilor autisti

S-ar putea să vă placă și