Sunteți pe pagina 1din 3

Organizatia Mondiala a Comertului

Organizatia Mondiala a Comertului a fost creata prin intrarea in vigoare, la 1 ianuarie 1995, a Acordului privind constituirea OMC (Acordul OMC), semnat la Marrakech, la 15 aprilie 1994. Pana la data de 31 decembrie 1994, un numar de 81 de tari semnatare, reprezentand circa 88% din comertul international, din totalul de 124, au ratificat acordul privind constituirea OMC, ele devenind astfel membri originari ai organizatiei. Principalele elemente prin care se distinge OMC de GATT se refera la: -OMC are un caracter mult mai global decat GATT (numarul de tari si teritorii care vor cadea sub influenta OMC va fi de cca. 150); -OMC are o arie de aplicare mai larga, incluzand in sistemul commercial multilateral, pentru prima data activitati comerciale legate de comertul cu servicii, investitii si drepturile de proprietate intelectuala; -OMC a fost creata pe o baza definitiva, in timp ce GATT s-a aplicat de o maniera provizorie; -OMC administreaza un pachet de acorduri la care toti membrii s-au angajat. In contrast, cadrul GATT include mai multe acorduri importante (de exemplu in domeniile antidumping si al subventiilor, evaluarii in vama, procedurilor in materie de licente de import) la care au aderat numai un numar restrans de tari; -OMC contine atat o versiune imbunatatita a regulilor din GATT 1947, cat si unele reguli noi. Noua versiune, denumita GATT 1994, clarifica si intareste regulile din GATT-ul initial in comertul cu marfuri cum sunt nediscriminarea (clauza natiunii celei mai favorizate) si tratamentul egal pentru bunurile din import si cele indigene pe piata interna (tratamentul national); -OMC denunta politicile protectioniste in anumite sectoare sensibile care erau mai mult sau mai putin tolerate in GATT 1947. Structura Organizatiei Mondiale a Comertului Organul suprem este Conferinta internationala,care cuprinde reprezentanti ai tuturor membrilor si se intruneste o data la doi ani. Consiliul General la care participa reprezentantii tuturor membrilor si se intruneste ori de care ori se apreciaza necesar. In acelasi timp, Consiliul General se va intruni pentru indeplinirea functiilor sale de Organ de Reglementare a Diferentelor (ORD) si de Organ de examinare a politicilor comerciale (OEPC).

referat.clopotel.ro

Consiliile permanente, unde gasim: -Consiliul pentru comertul cu bunuri, care supravegheaza functionarea acordurilor comerciale multilaterale; -Consiliul pentru comertul cu servicii, care supravegheaza functionarea Acordului General privind Comertul cu Servicii (AGCS); -Consiliul privind aspectele comerciale legate de drepturile de proprietate intelectuala, care va urmari functionarea Acordului privind aspectele comerciale legate de drepturile de proprietate intelectuala (ADPIC); Comitete permanente:Comitetul pentru comert si dezvoltare, Comitetul pentru restrictii pe motive de dificultati la balanta de plati ;Comitetul pentru buget,finante si administratie. Comitete specializate, instituite in baza Acordurilor comerciale multilaterale si plurilaterale care urmaresc modul de gestionare si functionare a acordurilor respective. Conducerea tuturor organelor create in baza Acordului OMC este asigurata de presedinti si vicepresedinti,alesi din randul reprezentatilor tarilor membre. Secretariatul OMC asigura suportul tehnic al organizatiei si este incadrat cu cca 450 functionari.Nu este implicat in luarea deciziilor,atribut exclusiv al reprezentantilor tarilor membre si este condus de un Director General numit de Conferinta Ministeriala. Bugetul OMC este aprobat, anual, de catre Consiliul General, la propunerea Directorului general si la recomandarea Comitetului pentru buget,finante si administratie.Sursele de acoperire a cheltuielilor sunt asigurate din cotizatiile tarilor membre, care in cadrul OMC se vor stabili in functie de volumul comertului global (bunuri, servicii si drepturi de proprietate intelectuala).Din anul 1995, cotizatia se stabileste numai in functie de volumul comertului exterior al fiecarui membru in totalul comertului international cu bunuri (preluandu-se practica GATT).Cotizatia minima este de 0.03%. Obiectivele,principiile si regulile OMC Obiectivul de baza al OMC continut in regulile multilaterale pentru comertul cu marfuri, este acela de a crea un sistem de comert liberal si deschis,in care firmele comerciante din tarile membrilor, sa poata face comert in conditii de concurenta loiala si nedistorsionata. Exista 4 mari principii si reguli pe care se bazeaza intregul esafod OMC: -Tratamentul natiunii celei mai favorizate (MFN

referat.clopotel.ro

-Regula tratamentului national- interzice discriminarea in materie de tratament diferit intre marfurile importate fata de cel indigene(dupa vamuire). -Protejarea industriilor nationale prin taxe vamale impotriva concurentei externe.Sunt interzise restrictiile cantitative la import(cu exceptia unor situatii determinate). -Consolidarea taxelor vamale.Tarilor li s-a cerut ca,ori de cate ori este posibil,sa elimine protectia prin reducerea taxelor vamale si inlaturarea celorlalte bariere in calea comertului, prin negocieri multilaterale. Aceste principii sunt completate de o serie de reguli cu aplicabilitate generala la importul marfurilor in teritoriul vamal al statului importator ce trebuie respectate in urmatoarele domenii : - la determinarea valorilor in vama a marfurilor importate , atunci cand taxele se percep pe o baza ad valorem(regula valorii din factura sau a valorii efectiv platite; - la aplicarea standardelor de fabricatie si reglementarilor sanitare si fitosanitare (regula tratamentului national); - la emiterea licentelor de import(regula transparentei si nediscriminarii intre posibilii beneficiari). Sistemul multilateral mai are si reguli ce guverneaza : acordarea subventiilor de catre guverne; masurile pe care guvernele le pot lua in mod normal si masurile investitionale ce pot avea efect negativ asuprea comertului. Alaturi de aceste reguli se mai adauga si masuri ce pot fi luate de guvernele din tarile importatoare ca urmare a cererilor industriei nationale.

referat.clopotel.ro