Sunteți pe pagina 1din 24

iNVATAMiNT, CERCETARE,

PRODUCTIE . . . . . . . . . . pag. 2-3


Imperative ale in
liceal: calitate
Radioreceptor cu
amplificare de
tensiune
INITIERE IN RADIOTEHNICA. pag. 4-5
T ester pentru condensatoare
condensatoarelor
Transformatoare de putere
CQ-YO ............ pag. 6-7
Filtru pentru
CW-SSB
Oscilator

Convertor UUS
TEHNiCA MODERNA ..... pag. 8-9
Radioreceptoare cu circuite
integrate
Alimentator stabilizat cu pro-

Generator
FOTOTEHNICA ........ pag.10-11
Incadrarea diapozitivelor .
din laboratorul.
fotoamatorului
PENTRU CERCURILE TEH-
NICO-APLICATIVE ...... pag.12-13
Navomodelul CASTOR
AUTO - MOTO . . . . . . . . pag. 14-15
Diagnosticarea de etan-
a cilindrilor
Conducerea

CITITORII RECOMANDA ... pag.16-17
Sonerie-privighetoare
Oscilat()r cu
Aprinaere

PRODUSE TEHItICE RECO-
MANDATE.. . ...... pag.18-19
Televizoare
AMENAJARI . . . . . . . . . . pag. 20-21
.ln - pentru
telefon
.ln autoturism - suport pentru
casetofoane
DIN REVISTELE DE SPECIALI-
TATE .............. pag.22
Mixer echilibrat
Regulator de tensiune
Oscilator AF
Alimentator
Convertor
MAGAZIN . . . . . . . . . . . pag. 23
Amuzamente matematice

util
Cuvinte
RED-ACTIEI - . pag.
Radioservice
PUBLICATIE DE C.C. Al
RADIOR [
I
Ca si n alte sectoare ale vietii
noastre -sociale si economice, in
liceal cuvintul de or-
dine' este in momentul de cali-
tate
intr-un continuu proces de

a dobindit in ultimul deceniu struc-
turile necesare multilate-
rale a tinerilor pentru a se integra
cit mai bine cit mai repede In
utile Ca n
alte sectoare ale vietii noastre so-
cial-economice sau' culturale, se
cere, n n spiritul in-
dicatiilor secretarului general al
parti'dului, Nicolae
o preocupare conti-
pentru sporirea pen-
tru ca eforturile statului nostru
socialist fie valorificate la maxi-
mum. Calitatea
multiple aspecte ale noastre,
incepind de la introducerea in
cursuri si manuale a celor mai noi
cuceriri ale tehnicii con-
temporane continuind cu perfec-
tionarea a programelor
analitice, a stagii lor de cu
modernizarea formelor
cu finalizarea contrac-
a proiectelor de cu
sporirea de cercetare
proiectare dedicate unei tematici
concrete, de ale
economiei
Plecind de la aceste inalte exi-
vom reflecta in cadrul aces-

ceie ma valoroase
maxi-
existente pen-
noastre, asa
Nicolae
Elevii Liceului industrial {{Electro-
nica in cabinele de spe-
cialitate, dotate cu

2
CALIN
nesc. Devenit, in scurt timp, o
a in-
cu cercetarea pro-
Liceul industrial Electro-
nica a an de an, cadre
excelentformate, fie pentru produc-
fie pentru superior.
Numai n acest an, la con-
cursului de admitere n
tul superior au 54 din 56
de restul integrindu-se
n preferate
au fost, cele de profil: elec-
dar nu au fost
ocolite nici alte cu profil
tehnic, unde electronica de
pe acum un rol construc-
metalurgie. Este
evident numai o prac-
strns de specialitate,
armonios cu
constituie una din cheile
de ale acestui succes. Solici-
inginer Stetian
directorul liceului, o expli-
mai
Cred una din cauzele suc-
cesului con-
primul rnd, ntr-o
ce ii de la nce-
nceale. unei baze ma-
teriale unei
practice de
specialitate, precum a unui
corp profesoral bine
animat continuu de a transmite
o tinerelor
contribuie, de aseme-
nea, la a
mediei valorice a
liceului nostru.
Cele profile de specializare
ale liceului, electrotehnic meca-
nic, presupun o
de un inalt nivel ce se
intr-un complex de ateliere cu pro-
fii electronic, electrotehnic, prelu-
mecanice,
utilaje. Pentru familiarizarea ele-
vilor cu diverse practica
se prin astfel
incit nici un utilaj sau vreo
nu mai are secrete.
Planul de ne spu-
nea inginer Dorin
director adjunct al liceului, cu-
prinde un larg sortiment de pro-
duse finite, printre care se nu-
adaptor de TV,
diferite tipuri de alimentatoare
cu tensiuni de 6 V. 7,5 V si 9 V.
incinte acustice de 6W. difuzoa-
re radioficare, alenualoare de
semnal, decodor stereo, inter-
foane, aparate de testare. Prin-
tre beneficiarii elevi-
lor care n acest an
se ridici la 19 milioane de lei,
se n afara Intreprin-
derii Electronica. diferite uni-
nu a de
efectuarea tuturor n.n.A'I':::lfH.KU
reglare, testare
este lipsit de mCI
faptul in stagiile de
elevii aleg de echi-
dispecerii de materiale, aju-
torii de controlorii de
calitate. Prin aceasta se reali-
un pas important in di-

la fiecare loc de
Dincolo de reperele
curente, este de faptul
ncepnd cu primul an de studii,
elevi i snt antrenati n realizarea
unor de specialitate n ca-
drul proiectelor. Tematica proiec-
telor de an este astfel
nct pot fi finalizate n
practice, cum ar fi: detec-
itiI:oare de nivel, verificator relee,
convertizoare de curent etc. De-
altfel, n afara acestor n
cadrul cercurilor de materii sau de
specialitate elevii p_ot realiza Si alte
aparate sau instrumente electro-
nice care snt utilizate pentru dota-
rea laboratoarelor, a cabinetelor,
pentru optimizarea procesului de
din ateliere.
U.T.C. din
cuprinde aproape 2000 de
Este o ale
obiective: ndeplinirea exem-
a sarcinilor profesionale de
snt cu perse-
pasiune. Dealtfel,
cum remarca director
adjunct Dorin pia-
nului de cu aproape un
milion de lei n acest an va fi rezul-
(CONTINUARE iN PAG. 51
KADIIIKEI:EPT
AMPL '1

Schema radioreceptorului este
relativ piese
dar rezultate bune n
programelor ra-
dio 1 II. Alunentarea aparatu-
lui se face de la o de tensIu-
ne de 9 V. Difuzorul este
de tip de 0,5 W /8 f!.
'"
realizarea montajului,
aparatul se nchide ntr-o case-
din material plastic, avnd n
o din aluminiu pen-
tru difuzor.
Tranzistoarele T 1 T 2 snt
pnp, de (il 401),
T 3 T 5 snt pnp de frec-
curentul de = 0,5 A;
- coeficientul de stabilizare 1 ;
SUISA DE
- componenta a tensiunii de
(vrf la vrf) 8 mV;
- tensiunea de alimentaTe 220 V 10%,
50 Hz;
TENSIUNE
Sursa de tensiune a
o are caracte-
ristici tehnice:
- tensiunea de din voJt in voIt
n intervalul 1-20 V;
- precizia
gol) =:
1
== I 1<:,
I
"'220v
I
I
I
I
I
..... ------=:1
L ____ _
r-'- --'-' _ ..._-,
1
I
- de 1,2 n.
Circuitul de astfel:
a) n domeniul tensiunilor de 1-10 V,
curentul la valoarea 0,6 A, iar tensiunea
scade aproximativ la zero;
b) n domeniul tensiunilor 0-20 V, curentul
prin scade la 0,1 A, iar tensiunea de
scade aproximativ la zero ..
Sarcina se in functie de natura ei:
cu caz in care borna (+) sau
se cu masa, sau cu
cnd conectarea se face intre bornele ( +)
Tensiunea de se cu ajutorul comu-
tatoarelor K
1
Kz. Curentul de se ci-
pe ampermetrul montat pe panoul frontal
La curentului nominal de 0,5 A
n Pentru scoaterea
din a este sufiCient se
valoarea curentului la 0,5 A.
I
- ---- - _______________________________ ....J
PEN RU
CONDENSATOA E
Utilizarea unor condensatoare defecte n montajele
electronice poate cauza mari n de
locul rolul lor in precum de natura defec-
n cazul condensatoarelor pe care snt nscrise
(n clar sau codificat) valoarea tensiunea
de nu este ntotdeauna
rarea Este indicat ca nainte de
utilizarea n montaj se o verificare
pentru a stabili nu snt scurtcircuitate
sau capacitate (eventual depolarizate, n cazul
celor electrolitice). .
Dl:SP()Z11tlVI.ll. prezentat mai jos permite o astfel de
vermcare_ in curent continuu, oferind o
valorii prin
Schema un curent continuu
cu trei tranzistorul avnd ca n
colector un de
montajului se face de la o bazele
celor trei tranzistoare s-au introdus de li-
ale valori nu cntIce
300 R
2
intre 3 8 kQ, R3 ntre 62
Tnmz:isti)arele utilizate trebuie fie de cali-
ele vor avea

stins atunci cnd toate
cu factorul beta cel
""Lnu"au ct mai mici (n
pentru ca becul fie
bornele snt libere.
realizarea montajului se face o verificare de
functionare. Conectnd alimentarea, becul trebuie
fie c'omplet stins cnd toate bornele snt libere.
becul arde slab, se va conecta o de
8-5 kO ntre baza lui T 1 plusul (se alege
valoarea cea mai mare care conduce la stingerea com-
a becului).
Apoi se sensibilitatea la cele trei perechi de
borne A-B, C-D E-F. Astfel, becul trebuie se aprin-
prin conectarea unor
MARK ANDRES
- ntre O 2 kO la bornele
- ntre O 100 kO la bornele
- ntre O 10 MO la bornele E-F.
Limitele snt orientative, depinznd n mare
de calitatea tranzistoarelor folosite.
aceste se introduce montajul ntr-o
cutie instalnd pe capac becul
(cu o din material plastic) cele trei perechi
de borne. Pentru a nu ncurca bornelor
(care au mare n cazul conden-
satoare1or electrolitice), toate bornele pozitive (B, D
F) se vor monta de parte, fiind eventual mar-
cate cu + sau cu un punct de vopsea
Cu testerul prezentat pot fi verificate condensatoa-
rele de orice avnd capacitatea ntre zecimi
de respectiv, mii de microfarazi, astfel:
- la bornele A-B, condensatoare de peste 100
la bornele C-D, condensatoare ntre 200
bornele E-F, condensatoare ntre 50
Atunci cnd la o
borne, celelalte vor fi libere. cazul condensatoarelor
e1ectrolitice se vor la conectare
condensatorului borna de efec-
unei se vor bornele con-
densatorului (prin atingerea cu o pentru a-I
de eventuala La fel se
n cazul unei
Interpretarea rezultatelor se face modelul pre-
zentat mai jos.
1) Becul nu se aprinde. Condensatorul poate avea o
capacitate mai dect limita de sensibilitate a do-
meniului. Se pe rnd celelalte borne (mai sen-
sibile). fiecare ncercare se con-
densatorul pentru. o becul
tot nu se aprinde, condensatorul este ntrerupt
capacitate sau depolarizat).
2) Becul se aprinde, dar nu se mai stinge. Se
MASURAREA
CONDENSATOARELOR
Dintre metodele de punte pentru
condensatoarelor, principiul
de modul de lucru n cazul
lor Sauty, Wien Nernst, curent utilizate n
Puntea Sauty se pentru
rarea condensatoarelor -cu pierderi foarte mici
n dielectric (cu dielectric aer). Schema de prin-
cipiu este n fig. 1 un condensa-
tor de capacitate C
o
(etalon),
de precizie, nereactive, R
1
R
z
, o
T avnd de cel
2 000 0, un K o de ten-
siune
Deoarece de echilibru la acest tip de
punte este de semnalul
de alimentare poate fi nesinusoidal (de exemplu,
dat de un multivibrator astabil cu tranzistoare).
Ca n cazul R, echilibrul
n care prin diagonala de
(aici prin casca T) nu trece curent. de
echilibru se scrie:
C = C (1)
x a R
1
Cu alte cuvinte, cunoscnd valorile rezistente-
lor Rl' R
2
a etalon C
o
la echilib;ul
Fiz. A. MARCULESCU
putell1 calcula capacitatea C
x
(R
1
R
z
, respectiv C
o
Cx> se vor exprima n
de
Pentru echilibrului se aleg va-
lori cunoscute pentru C
o
Rl se re-
Rz cnd semnalul din se
(sau devine minim, a se anula
complet). Precizia de este cu att mai
cu ct valorile C
o
C
x
snt mai apropiate.
Metoda se poate utiliza pentru
condensatoarele cu alt dielectric dect aerul, cu
ca C
x
C
o
fie de calitate
avnd pierderi n dielectric mici apropiate ca
valoare. Puntea Wien se pentru
surarea condensatoarelor ale pierderi n
dielectric nu snt neglijabile, dar snt mici.
cum se vede din schema de principiu
(fig. 2), condensatorul de se
printr-o capacitate C
x
cu o
Rx. acestui model, de
este dintr-o capacitate eta-
lon C
o
de precizie pierderi), cu o
de precizie, Ro
In rest, schema este cu cea a
Sauty.
verificarea la toate bornele. becul tot nu se stinge,
condensatorul are foarte mari n dielectric sau
este posibilitatea de a fi conectat
invers condensatorul, caz in care se produce depolari-
zarea sa eele electrolitice).
se aprinde se stinge un timp
Cond<ms,ato'rui este bun, timpul de iluminare a becului
fiind direct cu .capacitatea sa. pentru
un condensator cu valoare CI becul ilumi-
un timp putem scrie:

Cl
de unde se aproximativ valoarea
necunoscute C
x
. intervalul este prea mic
de se testarea la bornele
imediat mai sensibile; intervalul este prea mare,
se aleg bornele mai sensibile.
n ncheiere reamintim testerul descris poate fi
utilizat pentru verificarea a
toarelor, a semiconductoare etc.
de echilibru pentru puntea Wien se
scriu:
C = C R
z
. . R = 11 R
1
- (2)
x o Rl 'x -'-1> Rz
Echilibrarea se face n etape succesive.
'-------0 No
k
Transformatoarele snt aparate bazate pe feno-
menul electromagnetice, construite cu
de a prelua energie sub o
tensiune V 1 o intensitate Il de la un circuit
denumit primar a o reda sub o tensiune V 2
un curent 1
2
ntr-un alt circuit, denumit se-
cundar.
De la nceput trebuie trans-
formatoarele nu snt surse de energie sau de
putere, chiar tensiunile sau din
secundar pot valori de sute sau mii de
ori mai mari dect n circuitul primar. Energia
din circuitul primar (n care se
sursa) se n circuitul secundar n pro-
de 80-90 la de 10-20 la
fiind sub de sau
cmp electromagnetic radiat n mediul nconju-
tensiunii n secundar de
primar se ntotdeauna n detrimentul in-
care se va reduce aproximativ n ace-
raport viceversa. Pentru a exprima canti-
tativ lege de a transformatoarelor,
cu NI' V
1
, Il' respectiv N
2
, V
2
, 1
2
,
de spire, tensiunea curentul din pri-
mar, respectiv din secundar (fig. 1).
raportul dintre numerele de spire din
primar din secundar este egal cu raportul
dintre tensiunile respective U 1 V 2 :
= (raportul de transformare) (1)
N
2
V
2
.
am neglija pierderile de energie din
transformator, raportul dintre curentul n primar
"-_____ __ I_K __ - __ -""'
Fiz. A.
cel din secundar ar fi egal cu inversul raportu-
lui de transformare; n aceste pier-
deri nu pot fi neglijate, astfel egalitatea este
doar
VI
lG Il (2)
(sau randamentul) transformatorului
depinde de factori, printre care se nu-
calitatea geometria miezului utilizat,
dimensiunile (bobinelor),
diametrul conductoarelor folosite etc.
n marea majoritate a practice n-
tlnite de amatori, cnd se folosesc miezuri de
E + I din tole de fier-siliciu, se poate lua
n calcule un randament de 80% (17 = 0,80).
Aceasta dorim obtinem n
circuitul secundar o putere' P 2' va
trebui primarului o putere mai
mare, P
1
:
P
P 1 = _2 = 1,25' P 2 (3)
A 11
In puterea
care se prin produsul P = U 1 se
n V A (volt-amper), tensiunea
fiind n curentul n amperi.
astfel (2) cont
tocmaI de randamentul de transformare, putnd
scrie de
(4)
nti se rezistenta Ro la valoarea zero
se raportul R2/Rl (prin manevrarea lui
R
2
) cnd sunetul n devine minim.
Apoi se Ro cnd se
obtine n un nou minim al semnalului
(evident, mai se n
ordine la echilibrarea a
cnd semnalul n se (este
imperceptibil).
Atunci cnd echilibrarea pun o va-
loare prea mare sau prea a raportului
R l' se nlocuirea condensatorului eta-
lon C
o
printr-unul de valoare (precizia
de este cu att mai cu ct valorile
care constItUie punctul de plecare n calculul
transformatoarelor.
A vnd la fenomenul electromag-
netice, transformatoarele nu pot dect
n curent alternativ. Atunci cnd ten-
siunii aplicate n primar este (zeci sau sute
de hertzi), tensiunea n secundar are
de
ce tensiunii aplicate,
materialul feromagnetic din care este constituit
miezul transformatorului se opune tot mai mult
sale,
fiind o a randamentului.
semnalul din primar este constituit din-
tr-un amestec de tensiuni cu diferite amplitudini -
(cum este cazul la unui ampli-
ficator de audio semnalul din secun-
darul transformatorului va fi distorsionat prin
reducerea randamentului de redare a
lor nalte.
Am acest lucru pentru a scoate n
mare pe care o are calita-
tea materialului feromagnetic din miezul transfor-
matorului. n cele ce ne vom ocupa
numai de transformatoarele de
PRIMAR
pentru care se pot
lll
utiliza tolele din
de fier-siliciu. (Pentru mai nal-
te - sau chiar pentru n scopul
reducerii gabaritului sporirii randamentului -
se folosesc miezuri din permaHoy sau alte ma-
teriale cu superioare).
n continuare vom prezenta un model simpli-
ficat de calcul al transformatoarelor avnd ca
obiectiv principal a rezulta-
tului dorit, cu o n
Etapele calculului constau n stabilirea puterii,
a miezului de tole, a numerelor de spire a
di&metrului necesar pentru conductoarele de bo-
binare.
[CONTINUARe iN NR. VIITOR]
C
x
snt mai apropiate). Puntea Nernst se
n cazul condensatoarelor cu pierderi
mari n dielectric. Din acest condensatorul
de se printr-o capacitate
pierderi, n paralel cu o Co-
din de
este dintr-o capacitate etalon C
o

pierderi), n paralel cu o de precizie
(fig. 3).
de echilibru pentru puntea Nernst
snt:
Cx = Co ; Rx = Ro
Modul de echilibrare este analog cu cel de la
puntea Wien.
tatul muncii asidue a
antrenati n intrecerea Tineretul -
factor activ n ndeplinirea cincina-
luiui
Numeroase obtinute de ute-
cisti i n dife'rite intreceri
profesionale, sportive, cul-
turale de asemenea, calita-
tea lor multilaterale pentru
nica dovedit aptitudinile
talentul n cadrul olimpiadelor
de la
ntrecerile republicane locuri frun-

Noul an nceput sub sem-
nul caldelor ndemnuri ale secreta-
rului general al partidului, i-a
pe elevii Liceului industrial Elec-
tronica continue
tiilor anterioare. Baza a
iiceului, dotarea atelierelor, labora-
toarelor cabinetelor, un corp
profesoral gata oricind trans-
cu pasiune
de specialist sint tot
attea argumente pentru calitatea
lor si scolii in care au
au munch prin rezultatele
bune n sau
n institute de superior.
in acest cteva
dintre cele mai bune de
realizate de elevii '-H.,"'UIU'
industrial
care o rezultatele
a se
cu o noi de
elevii industrial ale promo-
celor ce vor
cu entuziasmul specific
fesiuni din ramurile de
economiei An de an,
80SOliVe!flUi acestui liceu fac cinste
'''''''''''!'I"''''''''''' ale "' ...... ",,, ....
flLIRU
PENTRU

= 810 Hz 90 Hz
de
= 180 Hz.
INTRARE
Filtrul de trece-
prezentat n este reali-
zat cu un circuit integrat CuA741C sau
ech iva lent) corelat cu un filtru dublu T.
Circuitul integrat este un amplificator
iar filtrul este iQtrodus n
bucla de Intrucit la
frecventa de filtrul dublu T
atenuare pe
amplificarea circuitului inte-
grat este mare.
de trecere = de
la 300 Hz la 3500 Hz
de =
= 3 200 Hz.
Elementele filtru lu i snt calculate n
fel incit de trecere
sem-
nalelor CW SSB.
Circuitul integrat este alimentat de
la o In acest fel, la
apare un nivel de curent continuu care
se poate modifica la nevoie schim-
bind valorile divizorului de tensiune
conectat la intrarea neinversoare a
circuitului integrat (47 k 0/6,8 kQ).
Banda de trecere este foarte
se poate modifica prin comutarea
lu i K1' astfel:
Pozitia 1: frecventa de trecere =
. = 800 Hz 30 Hz
de = 60Hz.
modificare este
uneori n vederea filtrului cu
etajele n cazul
filtrului ntre etaje le de
ale un ui aparat de care nu
este din cu un filtru
adecvat
2: frecventa de trecere =

Majoritatea ce n
banda de 144 MHz pentru a avea o mare
stabilitate a oscila-
toare cu Este foarte
oscilatoarele cu cuart sint mai usor de
realizat, neimpiieind tensiuni riguros sta-
bilizate, sau dar
de lucru este de
multe ori stabilirea unor importante le-

Amatorii de DX-uri folosesc in
toarele lor oscilatoare de care
construite ntr-o l11ai
ajung la oscilatoarelor cu
cuart.
Oscil:::ttorul a estA
n figura se
printr-o o
stabilitate a n plus TO!OSeSl:e
piese procurabile.
Att n numeroase texte, dar mai ales n vorbirea
se utilizarea unor expresii, termeni
denumiri tehnice pe ct de pe att de
eronate gramatical deci neacceptate. Utilizarea
a numeroase aparate,
componente, tehnici, procedee etc., ce snt carac-
terizate n primul rind printr-un nalt grad de precizie,
impun pentru comunicarea intre membrii colectivi-
o terminologie orice
confuzie.
Tinerii constructori si radioamatori trebuie deci
denumirile
tehnice uzuale n forme
toare limbii romne moderne.
cont de n Dic-
de termeni tehnici, Ed. 1972, Dic-
6
VC3CO
Ambele tranzistoare snt de tip SC 107,
SC 108, SC 109 sau similare.
Primul etaj constituie partea genera-
toare cu n jur de 9 MHz. Ca etajul
oscilator nu fie influentat de celelalte
etaje din se un etaj
separator echipat cu tranzistorul T
2
Acest
etaj este re petor pe emitor, crend o
la intrare o
la In acest fel, etajul oscilator
este separat. Tensiunea la tran-
zistorului T 2 este n jur de 2 Vet.
Pentru de 9 MHz, bobina L
se pe o cu dia-
metrul de 5 mm de la bobinele din radio-
receptoare.
Pe se 33 de
spire Cu-Em 4> 0!35 mm. Bobina se intro-
duce ntr-o cutie cu rol de ecran.
frecventei oscilatorului se ob-
de radio televiz iu ne, .Editura
1975, vom prezenta tinerilor
cititori cteva denumiri din domeniul elec-
tronicii.
Astfel, principalele elemente de circuit se defi-
nesc astfel:
Rezistor - dispozitiv a proprietate
este
Condensator- dispozitiv compus din
turi separate printr-un dielectric, ca re are proprietatea
de a acumula sarcini electrice.
dispozitiv constituit dintr-un conductor
electric n de spire, cu sau
miez de fier.
Deci elementele fizice din montaje snt: rezistorul,
condensatorul si bobina.
Formele pluralului snt: rezistoare, respectiv con-
densatoare, bobine. Snt utilizate denumirile
de n loc de rezi stor , capacitate n loc de
condensator n loc de Nu este
nici forma capacitor n loc de condensator
sau self n loc de
CQ-
YO
w
o:::
tine din condensator. Toate condensa-
toarele din acest etaj snt cu dielectric

ce etajul a fost realizat, se intro-
duce ntr-o cutie
Tensiunea de alimentare trebuie fie

Este unanim acceptat
- este o ce
proprietatea unui conductor de a se opune trecerii
curentu lui electric cnd la bornele acestu ia se conec-
o de tensiune;
- capacitatea este o ce
proprietatea unui condensator de a acumula energie

- inductanta este o a unui circuit
de forma dimensiunile acestuia.
In denumirii unor piese folosite n mon-
taje, vom utiliza denumirea de tub electronic nu
transformator nu trafo etc.
Terminalele unui tranzistor snt numite emitor (nu
emiter), colector.
Pentru plural vom utiliza forme:
tranzistoare, transformatoare, acumulatoare, emi-
toare, catode, anode, redresoare, detectoare, mul-
tiplicatoare, etc.
a intra n de ordin gramatical, sn-
tem aceste minime vor contribui
la educarea a unor tineri cititori.
C
v
85
Convertorul n amplificatorul
de tranzistoare BFX 89
sau BFY 90. Aceste tranzistoare snt
special construite n locul lor nu pot fi
montate alte tipuri.
Antena se la o a bobinei LI
prin intermediul bobinei L
2
semnalul se
pe baza primului tranzistor. Primul
circuit oscilant este acordat pe 144 MHz,
iar pe 146 MHz. Circuitul de
cuplaj ntre TI T 2 este acordat pe 145 MHz,
iar circuitul din colectorul lui T 2 este acor-
dat pe 144 MHz.
Oscilatorul echipat cu tranzistorul BF 183
are ntre 133,3 MHz
135,3 MHz. se din
condensatorul Cv.
144 146 145
750.
Activitatea radioamalorilor se in principal
prin a aparatelor de
rec:ep'tme. Pe linie se convertorul a.
o fig. 1. acest
trafic, saau puiut constata sale deosebite in nrl1h1int::l

F1
195 --
1nF lnF I
-...::.IE;-.- 2 5
Partea din aceste convertoare
o constituie modulatorul. Acesta este de tip
echilibrat cu 4 diode 1 N 4148.
L
s
-L
6
-L
7
snt realizate pe o
de de tip toroidal (n
de 8), frecvent la intrarea televizoa-
relor Grigorescu Orion.
L
4
Ls se cu fir dublu,
care se
L
s
-L
9
-L
10
se construiesc pe
un miez tip Mamaia cod 2336. Ls L9
se pe 1 3, iar L
10
pe
galetul 2.
de 10,7 MHz
se prin cablu ecranat la amplifica-
torul FI.
ntreg montajul se introduce ntr-o cutie
LA
45
din de circuit imprimat
dublu placat.
Dimensiunile cutiei, precum modul de
aranjare a pieselor snt date n fig. 2. De
retinut n cutiei i se mon-
toate capacele.
Tensiunile de 12 24 V vor fi stabilizate
electronic. Principalele caracteristici fizice
ale bobinelor snt cuprinse n tabelul
turat.
TRIFU DUMITI=IESCU - V03 BAL,
IOAN CUZNETOV - V03AD
3,5 Cu-Em 0,6
22
22
22
se plasea-
pentru
7
7
7
;;
Cu-Em 0,2 cuplajul 5
optim cu
L13
RR-MA/MF
Prin extinderea unor etaje ale radio-
receptoarelor de a ndeplini comune n
MA MF s-a realizarea unor radlO-
receptoare capabile emisiunile MA
(gamele UL, UM, US), ct cu MF (gama UUS). Astfel,
etajul ce constituie de pentru
MA devinen modul de lucru- receptor pentru MF-
primul etaj amplificator de FI, n continuare de
FI avnd circuite acordate att pe pe FI-MF.
Ing. STELIAN LOZNEANU,
Fiz. MARTON ENDRE
Etajul de AF este folosit pentru amplificarea sem-
nalelor de provenite de la demodula-
torul MF, ct de la detectorul MA de modul
de lucru- MF sau MA).
Specifice pentru tipul de emisiune snt
circuitele de intrare, oscilatorul local,
de etajele de demodulare.
Vom descrie n cele ce un radioreceptor
(fig. 1) MA-MF realizat cu circuitul integrat TBA 570
(produs de I.P. alimerltarea
du-se de la 9 V (6 baterii de 1,5 V sau alimentator
stab il izat).
Circuitul integrat TBA 570 DIL, dual in
line, cu 16 terminale) pentru MA: oscilator
local, de AFI-MA, detector
MA RAA, iar pentru MF: AFI-MF limitator.
TBA 570 mai un etaj preamplificator AF
un etaj pilot (driver).
Pentrll unui radioreceptor MA-MF snt
necesare: circuitele de intrare circuitul oscilant al
oscilatorului local pentru MA, blocul UUS, filtrele FI
(MA-MF), detector de raport pentru MF un etaj de
putere (audio). Puterea de
nu este de circuitul integrat, ea depinznd
de etajul de putere 3 W cu perechea AC
187 K/AC 188 K sau AC 181 K/AC 180 K respectiv,
5 W cu perechea AD 161/AD 162.
emisiunilor stereofonice a determinat
introducerea n ansamblul radioreceptorului pentru
MF a unui subansamblu special, denumit decodor.
n bune a programelor stereofonice
impune o eficacitate de corespun-
a antenei ridicate ale radio-
receptoru I ui dec od or ul ui.
'1 in monofonie joase nu
CIRCUIT
DE-INTRARE
MA
RE(JlAJ QSc/LATUR 7GKRz
560p
33n
J:-
8
7
9
12
70
11 "------'
COMUTATOR
EXTERIOR
f10NrySTEREO
12 10
TDA 1005
r--------1 AC 187
AC 188
CLASA
B
15 kHz, iar banda de trecere FI a radioreceptorului
este mai de 100 kHz (pentru o de frec-
la emisie de 50 kHz, conform OIRT),
n stereofonie spectrul joase ajunge
la 53 kHz, iar banda de trecere FI trebuie fie
mai mare de 260 kHz. Limitatorul, care are rolul de a
elimina de amplitudine trebuie
fie foarte eficace pentru a asigura
a decodorului, acesta fiind foarte sensibil la
orice de amplitudine. Decodorul, plasat
etajul demodulator MF, semnalul multiplex
stereo de la demodulatorului, furniznd la
originale transmise pe cele
canale, stnga (A) dreapta (B). T n sistemul de radio-
difuziune stereo cu semnal pilot semnalul multiplex
stereo are o an u structu sem nalu I monc
A+B (ntre 50 Hz 15000 Hz), semnalul pilot
19 kHz, semnalul auxiliar stereo A-B constind din
cele benzi laterale rezultate din modularea in
amplitudine a sub de 38 kHz,
toare care la emisie este
In mod decodorul
refacerea de
38 kHz, la emisie; extragerea din semnalul
multiplex a semnalelor A +B auxiliar ste-
reo A-B, care la un loc
stereo; combinarea sub cu semnalul care
stereo; semnalelor A
B pentru cele canale AF stereo.
1n de modul de separare a componentelor
de procedeul de demodulare a semnalului auxiliar
stereo se disting mai multe tipuri de decodoare.
Un decodor pe principiul PLL (Phase
Locked Loop - cu fi xare de pentru re-
facerea de 38 kHz, este construit cu
circuitul integrat TDA 1005 (RTC) , fig. 2, circuit
interesant pentru faptul nu nici o

Circuitul integrat este compus dintr-un oscilator
RC reglat pe 76 kHz printr-o tensiune
la rndui ei printr-un semireglabil. Oscilatorul
este urmat de un divizor prin 2 pentru frec-
de 38 kHz, ce este deco-
dorului matricial ncorporat. de 38 kHz
trece apoi printr-un alt divizor prin 2,
de 19 kHz, ce este cu
pilot din semnalul multiplex stereo emis (se
faza).
Tensiunea din comparatorul de
este oscilatorului de 76 kHz pentru
de
Detectorul de a pilotului (19 kHz) n sem-
nalul multiplex este un detector de ce
o tensiune faza semnalelor
de 19 kHz primite este tensiune este
pentru comutarea decodorului de pe mono
pe stereo.
Preamplificatorul din circuitul integrat TDA 1005
este corn pus d intr-u n etaj repetor pe emitor cu o
mare de intrare (aproape 50 k Q)
n mod comparatorul de
[CONTINUARE iN. PAG.17l
AilmEDTA10R STABiliZAT
..
[U PROTE[TIE ElE[TR OI[A
Alimentatorul prezentat este
cu un circuit clasic de redresare stabi-
lizare. Tensiunea de se poate regla
n trei trepte prin K2 este cu aproxi-
mativ 1,2 V de tensiune pe
T
4
-T
s
) mai dect tensiu-
nea de Dioda Zener D3 re-
R
7
circuitul de stabili-
zare a tensiunii de iar divizorul
R
s
-R
9
-R
10
permite, prin comutarea lui K
2
,
selectarea valorii ntregi sau numai a unei
a tensiunii de
de a lui T s este foarte
din acest moti v de ten-
siune este Curentul maxim este
de 200 mA (la 9 cu tranzistorul men-
n de curentul
de tensiunea se cu
250 m V, de la zero la

Pentru asigurarea 'unei bune
la tensiuni sarcini mici, este
permanent de de sar-
RIl (balast).
Circuitul care elec-
se pe bascularea unui
multivibrator bistabilla o
BistabiluI este format din tran-
zistoarele T 1-T 2' La punerea n
a montajului, T 2 este polarizat de R
4
n
cond T 2 conduce, tensi unea
de colector este foarte iar baza
lui T 3, care se la colectorul lui T 2
prin R6' nu este astfel, T 3 nu
conduce.
Tot tranzistorul TI' neavnd pola-
rizare prin R2' nu conduce.
din alimentator se un
curent mic, acest curent trece prin re-
de valoare Rl are ca
efect o de tensiune pe R
J
.
sensului, polaritatea tensiunii
care cade pe Rl va fi la
nea R1-C
1
n partea
la linia de Emito-
rullui TI' fiind legat la R
1
-C
1
,
va primi o tensiune iar baza,
prin R3' o tensiune Cu ct con-
sumul din alimentator cu att ten-
siunea care cade pe Rl este mai mare.
Rl are valoarea n
fel nct la un consum de 200 mA
tensiunea care cade pe ea fie mai mare
de 0,6 V. tensiune este suficient
de mare ca comande intrarea n con-
a tranzistorului TI' Tensiunea de
la colectorul tranzistorului TI n acest
caz va avea o valoare foarte
",
astfel baza lui T 2 nu va mai fi
respectiv T 2 nu mai conduce.
De remarcat stare
se auto
cauzei consumului excesiv, ntruct pola-
rizarea bazei lui TI va fi n
continuare de Rs-Rz.
Din momentul cnd T
2
nu conduce, va
trece un curent de polarizare prin R 5
R6 la baza lui T 3' care n
Tranzistorul T 3 dioda Zener
astfel tensiunea de scade la o
valoare foarte Tensiunea de
a alimentatorului scade din
la zero. Intervalul de timp necesar de la
curentului excesiv la opri-
rea tensiunii este extrem de scurt se
astfel protejarea elementelor se-
miconductoare din alimentator Ct a
celor din circuitul sau aparatul
Alimentatorul se repune n
prin butonului de Revenire>}
(<<Reset). Prin butonului de
revenire se E-B
a tranzistorului TI; astfel, T 2 va fi repus
fn circuitul de va
reveni n (TI T 3 nu
conduc). Apare din nou tensiunea de re-
respectiv tensiunea de sta-
Atragem butonul
de revenire este circuitul de pro-
nu deci, nainte de
butonului de revenire, trebuie
verificate circuitele cauzele
care au generat a cu-
rentului.
Nivelul curentului maxim care trebuie
bascularea bistabilului, res-
pectiv blocarea alimentatorului, se poate
modifica prin valori cal-
culate pentru RJ' Formula folo-
va fi:. 0,66
R
J
(ohml) = ---- -----
curentul maxim (A)
S-a folosit legea lui Ohm pentru
Cifra 0,66 tensiunea
pragului de a cu
siliciu. Pentru tranzistorul T 5 recoman-
dat n curentul maxim nu este
admis 300 mA.
VERIFICAREA MONTAJULUI
verificarea conexiunilor, apara-
tul se pune n Se apoi
tensiunea de pentru fiecare
a comutatorului K
2
. Tensiunea de
trebuie tensiunii nominale
prescrise ( 10%).
Se in cu o
simulnd sarcini di-
ferite, un curent de consum co-
Cu un voltmetru se
tensiunea de n Se
pieselor. Se apoi pro-
bascularea tre-
buie se la 200 mA, se cu-
la o de 33 Q/l W.
In acest caz trebuie circuitul
de respectiv tensiunea de
trebuie la zero. n cazul nefunc-
din anumite motive, a circuitului
de se va
excesiv, va evita distrugerea
tranzistoarelor din circuitele alimentato-
rului.
s-a ales o valoare pentru cu-
rentul maxim, respectiv 3,3 Q pentru Rl'
de simulare a sarcinii excesive
trebuie n fel nCt se con-
sume un curent cu 20 - 30% mai mare
dect curentul de basculare.
La multe aparate cu tranzistoare, n
special cele care se de la ba-
terie, linia de alimentare este cu
un condensator electrolitic de valoare
mare. La punerea n a acestor
aparate, curentul excesiv care apare la n-
ceputul acestor condensatoare
ar putea bascularea n
acest caz, Kl se pune pe oprit,
se aparatul se ali-
mentatorul din nou prin Kl' n acest fel
se bascularea a de-
teriora elementele componente. Faptul
n acest caz nu este
se prin de tensiune pe
transformator la o In
nici un caz nu se va ncerca punerea n
n acest caz prin per-
a butonului de revenire, ntru-
ct n momentul pornirii curentul poate
atinge IO A.
IiEnERATOR
Tensiunea de a E-C a unui
tranzistor de la un tip la altul este una din da-
tele caracteristice publicate n cataloage.
tensiune ntr-o oarecare chiar de la un
exemplar la altul. se pe E-C o
tensiune mai mare dect cea de
nea, respectiv tranzistorul, se distruge, efectul fiind
ireversibil.
N. TURTUREANU
al tranzistorului, fiind aplicat
nu distruge sau
tensiunea de a
mare, cu att curentul maxim al Impulslilui
valoare mai
Folosind montajul prezentat, se pot realiza diferite
aparate ca: generator de impulsuri, generator de
semnal dinte de generator de audiofrecven-
iar armonicilor multiple ale impulsurilor,
montajul se ca generator de
cu de similar cu generatoa-
rele de semnal realizate cu multivibratoare astabile. Se
poate de asemenea, tensiunea de
a emitor-colector a unui tranzistor. Reglnd
Ri la o valoare mare, scade, iar la termina-
lele lui Ci se poate cu un multimetru (10k fl./V
sau mai bun) tensiunea, care este foarte
(practic cu tensiunea de a jonc-
E-C a tranzistorului.
S-a constatat prin aplicarea unor impulsuri foarte
scurte, de ordinul nanosecundelor, limitnd
curentul tensiunii aplicate, se ngeri repe-
tate controlate. nu distruge
efectul devine reversibil. Acest regim de
lucru al unui tranzistor se regim de
De remarcat acest regim de lucru nu trebuie con-
fundat cu efectul de care se produce la func-
tionarea tranzistorului cu un curent de colector exce-
siv, ceea ce produce
a tranzistorului la distrugerea
in schema un montaj experimen-
tal pentru studierea regimului n al tranzistoa-
relor. Montajul poate fi utilizat apoi n diferite scheme
practice. Astfel, folosind acest principiu, se pot
construi generatoare de impulsuri scurte cu
foarte Montajul prezentat impulsuri
de 60 ns cu () de 3,5 ns.
Trebuie subliniat aici un alt aspect deosebit de
interesant important. Curentul maxim la vrful impul-
surilor atinge o valoare de ordinul (aproxma-
tiv 8 A la schema curent, care
cu mult curentul de lucru maxim admisibil
n tranzistoarelor folosite acest mod
de lucru tranzistoarele 3034 2N 3507,
concepute special pentru montajele n regim de ava-
pentru generarea unor impulsuri cu un curent
la 25 A, necesare la comanda unor dispozitive
laser. Pentru constructorul amator folo-
sirea (prin sortare) a tranzistoarelor Cu siliciu
te BC 107, BFY 34 etc.
Montajul prezentat are caracter experimental din
cauza tranzistoarelor a
pieselor folosite.
Analiznd schema,se vede montajul
pe un principiu foarte cu cel folosit la
generatoare le de impulsuri realizate cu tranzistoare
(TUJ).
Condensatorul Ci se
rea tensiunii de a rnrII'T,,,r'lI
zistorului se brusc prin jonctiunea tran-
zistorului. Tensiunea scade brusc, iar condensatorul
ncepe se ncarce din nou. Acest ciclu se
periodic. se
iar amplitudinea
Pe colectorul tramzis1:orullli
semnal n
sarcina
rid
La se ca valoarea lui
C
l
nu fie mai mare de 20 nF, ntruct se
pungerea Valoarea poate fi mai de
10 nF, cresCnd n acest caz.
(CONTINUARE N PAG.17)
+40 ... 120 V
* /J.JNTE;.
DE
"
IN I:ADUBIA
I IArIlZITIVELIIK
o plasare a subiectului
fotografiat ne va da copia a
erorii n cazul cind diapozitivul va
fi prin metoda copierii-
contact Ea este doar atunci
cind pelicula
toate legile nescrise ale compozi-
acestea fiind extrem de varia-
bile n de aptitudinile ama-
torului, de tehnica
ce ne-am familiarizat cu
utilizarea aparatului
de reprodus diapozitive descris n
nr. 10/1975 al revistei, dar care nu
decit posibilitatea reprodu-
cerii la scara 1: 1, vom trece acum
la realizarea unui nou aparat, desti-
nat imaginii pe diapozitiv.
Vom diapozitive de un real
efect artistic, cu de reali-
zat prin copierea
aparate spe-
ciale destinate unor ase-
menea diapozitive (de exemplu,
EXACTA V AREX, CONT AX D
sau T). Dar sania
pentru punerea la punct,
capul de alte nume-
roase piese intermediare le fac
greu de procurat pentru posibili-
amatorilor, n de labora-
toarele specializate cinecluburi.
Ne putem sin-
guri un asemenea aparat, cu nimic
inferior unuia de serie,
cu exact caracteristici
parametri. Desenul schematic
turat fotografia o ase-
menea cu

-O de 160 x 100 mm,
n care se transformata-
rul de 220 VI 6 v. 20 W. cu intreru-
de alimentare 11, un ntreru-
contact 12 necesar
becului un altul 13 pentru blocarea
acestuia.
-Ansamblul lentilelor-conden-
soro
-Solidar cu ansamblul mentio-
nat anterior, un sistem
din de de
90 x 90 mm cu fereastra de proiec-
de 60 x ro mm posibilitate de
stringere pentru fixarea cadrului
ales. Solidar de asemenea se fixea-
burduful de 80 x 80 mm, iar in
planul superior, pe cursorul culi-
sant pe se prin
obiectivul aparatului.
- O
pe ansamblul altor
de din care cea supe-
cu posibHita-
tea prin cu ajuto-
rul unui' arc A apeiiculei virgine
pe care se va obtine in final diapa-
zitivu! dorit (37 x 35 mm, cu fe-
reastra 34 x :23 mm pe
sau
- Tija suport pe cutia de
de 450-500 mm cu di.a-
SUBSTANTELE

LA IJ AI
DTIJ MATIIKULU
cititori s-au adresat
solicitind le-
gaie de unele intilnite
in fotografi ce.
mai jos o prezentare a
substantelor mai des ntilnite in
laboratoarele folografice, ve-
nind astfel n ntmpinarea n-
cititorilor nostri.
10
Ing. V .. cAuNESCU
chimicalelor se face,
de in borcane de de
de culoare De-
pozitarea se va face intr-un loc
uscat rece, intr-un dulap care
asigure protectia contra luminii.
revelatoare
de argint vor fi obligatoriu protejate
de
nchiderea borcanelor (sticlelor)
ION PETRAN, CluJ-Napaca
metrul de minimum 15 mm, di-
mensiunea din asigurind sta-
bilitatea rigiditatea aparatului,
necesare unor diapozitive
clare.
Modul de lucru
1. Se taie (Ia intuneric complet,
cu ajutorul unei din material
plastic sau carton
din filmul virgin lungi de 37 mm.
DepOZitarea lor se face ntr-o cutie
cu hrtie
2. Se introduce filmul negativ de
pe care a se diapo-
zitivele n sistemul plan de sticle,
alegindu-se cadrul dorit, care,
realizindu-se
toare, se la fixarea lui.
3. Se
care fluxul continuu de
n aparat
4. Se sau se an-
samblul burduf-obiectiv la de-
terminarea a
care, reglind obiectivul, se
punerea la punct. Aceasta se
fie pe o hrtie intro-
ntre cele
de superioare, fie pe un
geam mat pe sticla
fie pe hrtie de calc re-
intre sticle.
5. incadrarea se
bucata de film virgin n prealabil
cu emulsia n jos, ntre cele
de superioare.
6. Se 12
7. Se scurt 13 n func-
de diafragma in raport cu
luminozitatea negativului.
va fi folosindu-se dopuri
de bine sau
cu de material plastic.
cauciuc sau Acizii tari vor fi
in cu dopuri de
ACETONA este un lichid inco-
inflamabil, cu miros
SPjeCI'tlc, bun solvent Se
zgrieturilor de pe
cUlnnl'hll filmelor vechi la
ACIDUl ACETIC (glacial -
sau de -
un lichid incolor, toxic, cu
miros Se n
de intrerupere, n cele de fixa-
re acide si in de virare.
ACIDUl BORIC se
sub de pulbere sau sub
de paiete; este gras la
Se n revela-
torilor pentru
n fixatorii acizi.
ACIDUl SUlFURIC este un
lichid incolor, dens, uleios la con-
mari, toxic,
pielea hainele. Se in
fixatorii acizi si n unele de
a imaginii.
8. scoaterea peliculei,
agitarea ei timp de 60-70 de se-
cunde in revelator, inter-
fixarea.
Pentru caracterizate
printr-un raport ridicat de
se utilizarea unui re-
velator de sau ultra-
Eventuala a unui
desensibilizator in revelator per-
mite controlul imaginii la
verde (ORUVO 113 I sau
D) scurgerea a treimi
din de revelare al
utilizate.
Ca revelator pentru diapozitive
poate fg
ACIDUL CLORHIDRIC este un
lichid incolor sau .fu.-:
in aer cind este concentrat,
hainele. Se
de a imaginii
ustensilelor de
AlAUNUl DE CROM (sulfat
de se pre-
sub mari de
culoare cu reflexe rubinii.
Se gela-
tinei fixare tanante sau
in solutii de
ALCOOLUL (spirt, eta-
este un lichid incolor, inflama-
bil. Se pentru uscarea
a fotografice,
pentru dizolvarea componentelor
la unii revelatori energici.
ALCOOLUL METILIC (meta-
noi) este un lichid incolor, inflama-
bil, toxic. Se pentru usca-
rea a materialelor fotogra-
fice.
AMIDOlUl (2,4-diamino-fenol)
se sub de cristale
albe sau Se ca
revelatoare So-
se descompune repede.
sulfit de sodiu cristalizat 50 g
metol 2g
4 g
carbonat de sodiu 50 g
de potasiu 2 g
(sau 1000 inl
temperatura de lucru 18C
la developare, -imaginea apare
aproape instantaneu este gata
3-4 minute.
modul descris mai sus, se
pot executa diapozitive cu rezultate
similare filme color. In
acest caz se ca material
fotografic filmul ortopancromatic,
pornindu-se de la filmul negativ
n culori, sau se mai intii
pozitivul in culori un negativ
intermediar pe film ortopancroma-
tic se apoi negativul
intermediar, de pe film
pozitiv.
Pentru unor rezultate
superioare, nu se utili-
zarea unei puternice. Un
bec cu de 6-20 W
este suficient indicat,
dozarea a timpului de ex-
punere ales.
Aparatul descris mai sus poate
fi perfect utilizat pentru
diapozitivelor Este sufi-
cient se sistemul plan de
AZOTATUL DE ARGINT se
sub de cristale in-
colore. grele (sub
de deseori); este
toxic s trebuie ferit de Se
te in de a ima-
BICHOMATUl DE POTASIU
se sub de cristale
de laborator.
BORAXUL de
se sub de "' ...,,<'"''''''''
albe. n
din revelatorii de
BISUlFITUl
fit acid de
de
nu se bine. Se
zeaza In acizi, n unii reve-
latori in de a ima-
ginii.
BROMURA DE POTASIU se
sub de cristale trans-
parente sau semitransparente.
Constituie principala an-
ti voal in revelaiori. Se folo-
a peliculei negative, intra-
ducndu-se diapozitivul iar
aparatul fixndu-se orizontal.
Intorcind aparatul pe -
deci suspendndu-I de un suport
adecvat -; un aparat de

Am realizat deci un aparat cu
multiple: de
ncadrarea diapozitivelor, de proiec-
a acestora de
Obiectivul folosit la ale-
gerea con-
structor, foca la sa fiind intre 48
55 mm.
O cu rezultate din
cele mai bune n utilizarea
unui aparat de fotografiat de tip
monoreflex n locul sistemului su-
perior de prindere a peliculei virgine.
Prinderea aparatului se face cu
ajutorul unei ce se
poate fixa la Apa-
ratul nu va avea obiectiv, imaginea
fiind cea de obiectivul
dispozitivului. Claritatea imaginii
se face viznd prin ocularul apara-
tului de fotografiat sau pe geamul
mat, vizorul este de acest fel.
Timpul de expunere se determi-
prin probe sau cu ajutorul unui
exponometru foarte sensibil.
aparatul de fotografiat este echi-
n de sau
bire a imaginii, n de albire.
CARBONATUl DE SODIU se
sub de cristale in-
coiore transparente sau
stare
componenta pnnCllpalC!
majoritatea
fORMOlUl solu-
de ','''' ,,"V/
",1..-IIOh!ri2 este un lichid
color, miros speCific
toxic, iritant Este o C:::lllhc:::"!"an"tFI.
a gelatinei separat
sau fixatori, precum

FERICIANURA DE
sau se sub cris-
tale Este
in
a
de albire si virare.
HIDROCHINONA se n,..",-"in"M
sub de cristale
incolore sau cenusii deschise; este
la Este o substan-
revelatoare dintre cele mai in-
mai rar cel
mai adesea n cu meto-
luI.
Sticle plane 90x90
cu fereastra
60x60 mm
pat cu un sistem de
a luminii, problema ex-
HIDROXIDUL DE POTASIU
se vinde sub de bastoane
aibe, translucide sau solzi; este
toxic, caustic. Se ca sub-
pentru re-
sau pentru
infrerUD,ere ca
in unii
METOLUL se sub for-
de cristale sau
trebuie ferit de Este o
Sticle plane
2x37x 35
cu fereastra
34 x 23 mm
Tija
szS 15rv 20mm
punerii cea mai re-
zolvare.
revelatoare foarte ntre-
foarte des n
asociatie cu hidrochinona.
PIROCATEHiNA se
sub de cristale incolore sau
colorate. Este o re-
velatoare care n asociatie cu car-
bonatul de sodiu sau potasiu consti-
tuie un revelator lent, iar cu hidroxi-
zii un revelator energic.
SUlflTUl DE SODIU (crista-
lizat anhidru) se sub
de cristale prismatice fine
sau pulbere Este principala
de conservare n reve-
latori si' fixatori.
SUlFURA DE SODIU .. se pre-
sub forma de cristale
higroscopice. Este toxic. Repre-
n
de virare.
TIOSUlFATUl DE AMONIU
se sub de cristale
incolore, higroscopice. Se utili-
n de fixare rapide.
TIOSUlFATUl DE SODIU se
sub de cristale inco-
lore. princi-
pentru majoritatea
de fixatori.
Il
16
WL' ____ _
'29
pp
1"1"
5 .,
WL J,
wl2
c
C
M
c
C
N
'!
!'.

,S;

J\
I \:
I
I
NAVOMODELUL CASTOR este
co.pie remo.rcherul Po.lo.nez de
180 CP se n clasa de
auto.propulsate civile (EH) este
co.nstruit pentru sau clasa
machete cu de propulsie la bo.rd
(CI)' regulamentul NAVIGA. n
de sa ca navo.m:odel,
se Po.ate lucra la scara 1 :100, 1 :50,
1 :25, in desen fiind redus scara
de pe chenar) la 1 :20.
co.rpului navei se reali-
sistemul cu coaste din
placaj de 5 mm, nvelite cu

Catargul este co.mpus din
cea pentru treceri
pe sub Po.duri. In rest, este
n final, se astfel:
negru - co.rpul superio.r liniei de plu-
tire (CWL), partea supra-
bo.rdului, mecanismul de remorcat;
verde - centura de puntea cen-
interio.rul cabinei-jo.s, lanterna de

alb - interio.rul de pe bo.rd, centura
cu de 60 mm scara respec-
deasupra suprabo.rdului,
plutei pneumatice pe bo.r-
duri;
- co.rpul navei sub linia de plu-
tire, crma, partea a lanternei-
stinga;
gri - partea a suprabo.rdu-
lui, suprastructura, catargul alte ele-
mente cu care este nzestrat vasul;
Po.rto.caliu - co.lacii de salvare;
maro. - lemnul natural, ferestrele,
mo.bilierul;
- to.ate elemente-
le de la pro.Pulsie.
Date caracteristice
Lungime 16,22 m
Lungime de = 15,00 m
= 4,20 m
= 2,20 m
= 1,45 m
To.naj n = 48,5 t
de = 9 no.duri.
Navo.mo.delul va fi nso.tit n co.ncurs cu
care
este de santierul
naval din Gdansk (R.P. Pentru
la transPo.rt n timpul sta-
pe uscat, se
pe un cavalet pliant.
Elev Mihai,
Liceul industrial Tehnomelal-
.
Navo.mo.delul
la scara 1:200 cargo.ul
o.ceanic tip de 4500 tdw -
este adresat
CORPUL NAVEI (Po.z. 40).
co.tele care- dimensiunile ve-
derii laterale vederii de sus (483/70 mm
nalt de 40 mm)
din carto.n cu ajuto.rul pe
un bloc din lemn de mo.ale (tei,
plo.P sau paltin) fo.rma sia
vederii de sus a co.rpului navei.
cu de co.nturul de-
senat - n blo.cul de lemn - cu un plus 1
de 1 mm, care ulterio.r va la
de ajustare.
exterio.rul co.rpului navei sub
co.ntro.lul permanent al de
sco.ase co.nturul
A-A' ... F-F'. Sco.birea interiorului se
face cu o. Io.vind cu cio.ca-
nul sau cu o. de lemn, dar pentru
calupul de lemn,
faso.nat deja exterio.r, trebuie prins n
bancul de sau ntr-o.
se pro.tejat la
strngere cu hrtie sau carto.n. di-
mensiunile principale (Po.z. 6)
cu dalta n bo.rdura
a co.rpului navei (40) un de 2 x 2 mm,
astfel ca zo.na de 22 mm a princi-
pale (6) fie iar restul se
demo.nta o.ri de cte o.ri este nevo.ie.
Pe bo.rdura a co.rpului navei,
un 5 mm gro.s
materialul de lucru
furnir, placaj) al bo.rdajului (1).
gaura pentru (2)
pentru arbo.rele elicei (36) cu spirale
dimensiunile acesto.r piese.
ce am lipit definitiv bo.rdajul exterio.r (1)
puntea din (pro.va) - (32)
pentru co.ntainer (38), trecem la
piturarea (chituirea vo.psirea) navei.
Ro.sturile mai
mari, de la lucru, le cu
chit din praf de sau talc, prin
amestecare cu sau chit de ulei
de vo.Psito.rie, apo.i vo.Psim to.tul n cu-
Io.are - exterio.r interio.r - de
o.ri, fiecare strat
uscare, dar nu ultimul, care
lucio.s. Co.lo.ristica pe desen
(gri, verde, negru) se to.t cu Vo.P-
sele de ulei, inclusiv desenul anco.rei.
De obicei, la motoarele care au acu-
mulat un considerabil de ore de
se o reducere evi-
a puterii, de n-
a consumului de combusti-
bil de ulei.
Motorul tot mai greu, de-
marajele devin lente, n gazele de eva-
cuare apare un fum de
truie, iar la rece se unele zgo-
mote n interiorul mecanismului
motorului. _
acestor fenomene simptoma-
tice constituie indiciul spa-
de a cilindrului fie printre
piston cilindru, fie pe sediile
supapelor, fie pe la garnitura de
De cele mai multe ori, cauza
a cilindrului o
constituie uzura uneori
poate fi chiar
la un motor cu ore de
nare ca urmare a unor seg-
a supapelor sau a
unor jocuri de montaj incorecte. Oricum,
n astfel de cazuri, trebuie se deter-
mine operativ locul cauza pierderii
fie aduse co-

service snt dotate cu
sau
stabilirii gradului de pierdere
a a locului respectiv, prin
suspendarea cilindrilor, prin
presiunii maxime de com-
presie, prin de aer
sau gaze din cilindru etc. Aparatura este
5
14

v
t II TANSARE
A
costisitoare nu Ia n-
demna astfel in cele ce urmea-
vom prezenta unele mai
simple de aplicat orice
amator.
Unul dintre procedeele cele mai simple
n depresiunii din c0-
lectorul de Pentru aceasta,
motoarele cu
oriticii obturate plasate n galerie, de
sub carburator. n caz contrar
se poate practica un orificiu filetat n ga-
leria de la care se
un manometru n de U,
umplut cu mercur cu o
ntre cele ramuri.
Este foarte important se
efectuarea acest orificiu
trebuie fie obturat cu un dop meta-
lic filetat cu o
de clingherit
Depresiunea din colectorul de admi-
siune Ap depinde de cantitatea de ames-
tec n cilindri Ca, de n
de clapetei obturatoare.
Avnd Ca = Ct .
unde "v este randamentul volumetric al
motorului (care se la etan-
slabe), iar C
t
este cantitatea teore-
de amestec ce poate fi
ntr-o
C = V
h
z
.-
n
6 s(!)
t 1 h
(V h = cilindreea z =
A
. i = i pentru motoarele in
i = 2 pcotru cele in patru
conformitate cu legea lui Bemoulli
C = aF \ lUp
a dV p
(unde a este coeficientul de debit al
traseului de admisiune, F d -
difuzorului, iar p - masa a
amestecului in din galerie),
prin nlocuiri se
A =K,,!n
p 1% '
de unde pentru pozi-
a obturatorului (care o
anume valoare a lui a) o
(K fiind o care depinde de
motorului), depresiunea din
galeria de admisiune depinde de gradul
de luat n considerare prin ran-
damentul volumetric.
De obicei, firmele indici no-
minallla care trebuie se efectueze n-
PfeC!lDl valorile ale
depresiunilor. In lipsa unor astfel de date
se pot lua limite: pentru
motoare n patru timpi cu rapoarte de
comprimare cuprinse ntre 6,5-8 Ap =
= 470-520 mm Hg, iar pentru cele n
doi timpi 190-210 mm Hg.
Pentru diagnosticare se pot utiliza
aparate bazate pe debitului
nu a depresiunii, procedeu destul de
pentru verificarea motoarelor
noi sau a celor din capi-
tall. In acest scop se folosesc debitmetre
concepute pe baza legii lui Bemoulli
(fig. 1). aparatul folosind n principal o
diafragml 2. un micromanometru 5
un rezervor de 3 plasat ntre
galeria de admisiune 4
Scala manometrului poate fi gradati n
debite sau direct n pierderi de putere
procentuale.
O modalitate de verificare a
cilindrilor n presiunii
din carler. Se 13 uzura
a grupului piston-cilindru cantitatea de
gaze in carler de 5-7 ori
Avnd valorile nominale (pentru un mo-
tor nou) ale din carter, se poate
de a acestui grup
in
motorw
probelor,
carterul trebwe fie uoiat, cu toale
circuitele de ventilalie sau de dCloolua1re
sU,S,peltld<ltte. jar motoruJtrebuie
fabric,an't.
a .realizare
deosebite,
numai a
ci a locului
dintr-un vas
interior de
Ing. M.STRATULAT
in compartimente inegale
ce ntre de la partea
prin stranguJarea A. La com-
partimentul B se furtunul 8
prin E supapa 5 (cu sediul 6
corpul 7). al furtunulu
transparent 8 se cu sonda 1,
cu 2 cu gamiturile de
cauciuc 3 4. n compartimentul D se
petrol, prin orificiul C, la
un nivel oarecare.
nainte de efectuarea
se aparatului. Pen-
tru aceasta se vasul la 45 (fig. 3 a),
se complet orificiul sondei
apoi se repune aparatul n verti-
(fig. 3 b). acesta este
nivelul lichidului n compartimentul B
nu trebuie se atta timp ci't
orificiul sondei este obturat
Pentru se aduce
pistonul cilindrului respectiv la punctul
mort interior la fmele se
'Unge cu ulei garnitura de cauciuc
a sondei, care aceasta se introduce
n bujiei
Se apoi pistonului,
n sensul normal al arborelui c0-
tit, cnd nivelul lichidului n com-
partimentul B este cu 5 cm deasupra
aceluia din compartimentul vecin.
arborele motor n
nivelul n camera B nu
cilindrul este
viteza de este mai de 1 cm
n 5 secunde, cilindrului
este viteza de
dere a nivelului este de 1 cm n 2-4 se-
cunde, cilindrului este de-
iar la viteze mai mari de 1 cm
n 2 secunde motorul trebuie trimis la
reparat.
Pentru a preciza de aer
se uzu.rji grupului piston-ci-
Jindru, se readuce pistonul n punctul
mort interior, se introduce ulei
de motor n camera de ardere prin lo-
bujiei se de
verificare descrise mai sus. rezul-
tatele se de pierde-
rea de nu este responsabil grupul
piston-cilindru, ci supapele sau garnitura
de
Aplicnd acum la imbinarea dintre
bloc o de cu
se descrise.
garmturu apar bule de aer n-
aici se locul neetan-
caz contrar, pierderile snt
supape sediile lor.
dispunem de o de aer
colnprinl.at, atunci, cu la punc-
introduce aer
prin bu-
supape
in galerii,
astfel stabili supapa ne-
de evacuare sau de aspiratie.
I:IINDUI:EBU

EVITAREA COLIZIUNILOR
CU AUTOVEHICULE CARE
CIRCULA LA MiCA DISTAN-
TA IN SPATELE
NOASTRE (IV)
Un capitol important al condu-
ceri i preventive se la moda-
de evitare a coliziunilor cu
vehicu lele care in spatele
nostru.
deseori autovehicule
cu patru cu circulind la
extrem de mici de
dinaintea lor. ma-
de a conduce este, desigur,
foarte motivele fiind
explicate intr-unul din articolele
publicate n numerele trecute. De-
altfel, unei
n mers n raport
cu vehiculul din constituie o
a regulamentului de cir-
ce in
cauza nr. 1 a coliziunilor
intre autovehicule.
Problema ce se pune din punct
de vedere al conducerii preventive
este: Ce trebuie pilotul
atunci cind cel din spa-
te nu o care
asigure securitatea am-
belor in cazul unei
de un even-
tual pericol?, pilo-
tul care conduce preventiv nu va
PBllTEI:TIE
'v
SIINIIBA
Dispozitivul
pornirea a claxon ului la
deschiderea uneia dintre auto-
turismului. este
imediat, claxonul func-
un interval de timp dat,
care se automat.
usa claxonul
practic
la acumulatorului. Se
dispozitivul poate fi
folosit numai n n care
este o
pentru blocarea sa (in cteva minute
de la
Intervalul de
renchiderea
de temporizare) este de cca de
secunde; el poate fi determinat ia
alegere la 2 du-
blarea valorii lui
ajustarea
500 kQ).
i'f-A'';U'.".!,." a fost conceput
schemei electrice a autoturisIr!!uh:li
Dacia-1300>,>, conectarea sa nein-
fluentnd cu nimic functionarea insta-
'electrice
13 1
4
se vor
monta la din spate (facultativ),
fiind de tip cu cele de la
portierele din Il 1
2
-
Tranzistoarele snt toate cu sili-
ciu, de putere, avnd
reziduali ct mai mici. TI este de
tip pnp (BC 251, BC 177 etc.), iar
T
2
T
3
snt npn (BC 107, BC 171,
BC 172 etc.). Diodele Dt D
2
snt
de tipul F 307, F 407 etc. Tiristorul
Th trebuie suporte un curent de
A.MARIN
cel 10 A; el se va monta pe
un radiator mic din de alu-
miniu.
Montajul astfel: la
deschiderea unei
(din 1
1
-1
4
) se inchide,
polarizndu-se astfel baza tranzisto-
rului TI' care n
Tiristond polarizarea (po-
pe astfel se amor-
curentul prin circuitul anod-
catod. Instantaneu n
ne daxoanele, care primesc plusul
prin titister (minusul este
n conectat
de tem-
inverse
generate prin nm:cu()-
narea daxoanelor.
Simultan cu amorsarea tiristoru-
condensatoru-
Atta
"".""""",,,,,.,",,,, tranzistoa-
de)cb:lse suficient

necesar pentru
me:n!ltneJrea tiristorului.
carea lui C
2
> tranzistoarele T 2 T 3
se curentul prin R 7 scade
sub valoarea de
tiristorul se in ipoteza
a fost intre timp.
a in continuare
poarta tiristorului are n
polarizare astfel ti-
ristorul n inde-
pendent de grupul de temporizare.)
blocarea tiristorului, con-
densatorul e
z
se intr-un
frina brusc un motiv
serios mai mult, nu va opri dect
reducnd printr-o frinare vi-
feza de deplasare a autovehiculu-
cazul prezentat mai sus,
ferul. motociclistul sau motoristul
vor scape de
tori. Cum? ReduCnd viteza, re-
pliindu-se pe dreapta incurajnd
astfel o de dublare din
partea celu i din spate.
Un semn cu mna care indice
mai clar respectivul ne poate
este recomandabil.
1n ipoteza con-
n ma-
periculos la
de noi. putem recurge
la o oprire. desigur, cu
de asigurare semnali-
zare impuse de lege. Ia primul loc
de parcare intilnit ori acolo unde
acostamentului ne permite
o asemenea pentru a da
posibilitate celui ce ne
naintea
o solu-
vitezei pentru a
de
poate fi dar a
n mod exagerat pe accele-
li(
Plafon
Bec
PI .. fon
foarte scurt prin grupul D 1 - R
4
12 120 Q), circuitul de
astfel pen-
tru o
Valorile rezlstentelor folosite nu
snt critice. tmstorul nu se
deschide, se R
2
200 R
1
se alege
20 de fac-
torul de T 1), pen-
tru o Condensa-
torul C
l

din baza lui T l' prentmpinnd auto-
sistemului la semnale
radio, scntei, fulgere etc. La nevoie,
se poate valoarea sa.
Racordarea montajului la insta-
a autoturismului (li-
niile se face n patru
puncte:
- contactul 1 la comutatorul ro-
tativ ncorporat n lampa din
plafon;
- contactul 2 la (minusul
acumulatorului) ;
- contactul 3 pe firul care
a limita
de Trebuie
cont n acest caz de fac-
toriHa care ne-am referit in articolul
dedicat vitezei de deplasare a auto-
vehiculelor: starea timpului, a dru-
mului, gradul de a supra-
solului, gradul de a
autovehiculului ce-I
nainte de toate, starea pilotului
-sub raportul sale, al
gradului de etc.
Trebuie deplasarea
timp ndelungat a unui vehicul la
n spatele nostru
o nu numai
din partea dar n
din partea celui
din care se complace ntr-un
asemenea mod de deplasare.
Nu frnarea a
din poate provoca o
coliziune cu imprudentul ce
la 2-3 metri n spate. Chiar o
a
n cazul unei reduceri a
vitezei din poate consti-
tui cauza unei coliziuni, cu toate
previzibile.
Colonel V. SECA
\-<v
2Q2K
p(! rad.
Th.
12v
+
claxonul cu butonul claxonu-
lui (se va depista aces-
tuia pe placa de racord de la
bord);
- contactul 4 la plusul alimen-
prin
claxoane1or.
Pentru ca posesorul bloca
dispozitivul nainte de a intra n
1
5
va fi pla-
sat ntr-un loc accesibil din exterior,
mascat ferit de
n care se comu-
tatorul K (b sau c) nu
dispOZItivuluI. llHl-
tactul 1 trebuie pus
la c, pe extremitatea
firului care aduce minusul de la
prin paralele
1
1
-1
4
, se
folosind un bec de control (12 V).
autotursmului
nchiderea tuturor posesorul
va nchide 1
5
, dispo-
zitivul fiind astfel trecut n stare de
veghe.
15

r (1,
D I
T
EHNIC
PRE
III
TII IFI
II
Concursul nostru de idei tehnico-stiintifice se de o
n rndul celor mai diferite categorii de cititori. Zil-
nic sosesc la plicuri cu materiale purtnd
pentru concursul de idei sau scrisori prin care cititori
alte privind participarea la concurs. Revenim deci cu
cteva privind concursul nostru. Mai nti,
prime materiale, la modernizarea procesului de
realizarea unor produse noi de mare competitivitate etc.
n ceea ce ideilor re-
a luat pentru eliminarea de
sau a lor de alte persoane.
Tematica concursului. Ea 'este cum nelimi-
tate snt oamenilor muncii din industrie,
cercetare din alte sfere ale economiei
noastre de la materiale
cu idei viznd rezolvarea celor mai importante
probleme tehnice tehnologice de la locul de sau ntre-
prinderea unde care contribuie la produc-
Printre altele, plicurile cu pentru concursul de
ide, n seif, vor fi deschise lecturate numai n plenul
juriului, care va fi format din membri ai consiliului de
din ai C.C. al U.T.C., C.N.S.T. O.S.I.M.
Unii cititori au propus ncheierea concursului
rea unei de idei. Propunerea ni se pare
o va transmite forurilor competente.
Reamintim cititorilor:
muncii, la realizarea de economii de materii
Pe baza schemei de oscilator autoblocat se
poate realiza un montaj care trilurile privi-
ghetor;; care poate fi folosit fie la o
fie ca sonerie pentru aparta-
ment. Sunetul este destul de puternic
fapt care face ca acest montaj
fie recomandat n primul rnd ca sonerie
pentru apartament.
Montaju I un oscilator autoblocat cu
un tranzistor Ti (EFT 323, AC 180, MP 41 sau
orice tip similar), care are n circuitul
colector un condensator electrolitic de 50 jJF.
Acest condensator intreruperea pe-
a produse de oscilatorul
autoblocat, n de ciclurile de
prin de 100 k o. 1 k
(aceasta din Montajul a fost
cu un etaj de amplificare cu tranzisto-
rul T 2. etaj care are rolul de a
difuzorului asupra circuitului osci-
lant, fapt care duce la posibilitatea
tip de difuzor a necesita reglaje
suplimentare n circuitul oscilant. Tranzistorul
T
z
poate fi de tipul EFT 323, AC 180, MP 41 sau
Dif
16
E IN
lE 19
Ing. PAVEL STAN, PitEupti
orice alt tranzistor de cu pu-
terea de minimum 150 mW, pentru a se asigura
un sunet suficient de puternic n difuzor,
a acestui tranzistor (care
poate fi montat eventual' pe un mic radiator
din de aluminiu). in orice caz, din rezis-
cu se va asigura un curent
de mers n gol de circa 2-3 mA, fapt care asi-
punctul de pe
a caracteristicii tipurilor de tranzis-
toare. Transformatorul de folosit poatE
fi de tipul celor utilizate n aparatele de radio Cl
tranzistoare, ntre caracteristicile aces-
tortransformatoare putnd fi ulterior
prin reglajele care se asupra montajului.
Pentru alimentare se foloseste un transforma-
tor de sonerie cu butonul la care se
o de redresare si filtrare.
Reglajul oscilatonilui presupune oarecare
deoarece prin schimbarea valorilor unor
piese se destul de largi ale sunetu-
lui. Astfel, tonul trilurilor poate fi schimbat prin
tatonarea de 100 k n de pe priza
transformatorului de n jurul acestei valori
sau prin schimbarea condensatorului de 50 nF.
Se va unui sunet cit mai crista-
lin natural. Prin reglarea sem-
variabile de 1 k fi se obtinerea trilurilor
ntr-o cit mai (ev'entual se poate
asupra condensatorului de 50....uF,
sau capacitatea acestuia prin
montarea n paralel a unor condensatoare de
5-10'pF sau schimbindu-I cu unul de 25jJF
relund reglajele). Calitatea sunetului
depinde n primul rnd de cu
care se reglajele, deoarece schema
o oarecare sensibilitate, mai ales la
schimbarea tranzistorului Ti' experimental
constatindu-se la schimbarea acestuia, chiar
cu unul de reglajele nu mai co-
respund.
EI
II

I
N. PORUMBARU
La schemele de oscilatoare cu
cristal apar zgomote sub forma unor per-
un de armonice. n
cazul schemelor de oscilatoare pilot,
armonicelor este foarte Cnd oscila-
torul este folosit la circuite de amestec,
sintetizoare etc. acest aspect nu este de dorit.
Schema este n vede-
rea unor semnale pure.
Analiznd schema se poate ve-
dea principiul ales n folosirea
cristaluiui atit ca element determinant al frec-
generate, ct ca element determinant
al filtrului trese - jos, montat la
generatorului. Indeplinind
cu cristal,
este Astfel, zgomo-
tul nu de 100 Hz, iar armo-
nicele snt extrem de atenuate (a treia armo-
sub -60 dB).
Un alt aspect pOZitiv al montajului este
stabilitatea care nu se
chiar n cazul unei sarcini de

ArXINJ)EKE
mai mult de 0,8 mm, aceasta afec-
tind negativ atit energia scnteii ct
si izolatia bobinelor de a
conductoarelor de tensiune.
este chiar
la tensiuni de alimentare de 3 V
n - normale la o
tu a motorului de5 OOOture/min.
DATELE TRANSFORMATOARELOR:
"

Transfor-
Miez Nr. spire Diametru (mm)
mator
:,
Tr.1 permalloy 1, IV 12 1
Ing. BUNGHETIANU
II, III 22 0,6
1 cm
2
V t 100 0,2
Tr.2
0,3 cm
2
I 40 0,2
Tr.3 .. 160 0,2
Schema de
mai jos pe
canale este la
tensiunea de 6 V. Utilizarea ei pe
un autoturism Trabant 601 S a
prezentat avantaje: por-
niri la rece mai mersul la
ralanti mai uniform o mult
mai a platinelor.
de vrf de 8 A. Se pot utiliza
tiristoare cu catodul la
montate de Trans-
formatoarele de Tr. 2 si
Tr. 3 se pe tole de
transformatoare de tip minia-
cu asigurarea unei bune izo-
a Comutatoarele
b
1
b
2
snt pentru
comutarea aprinderij n regim de
clasic.
__
se compune dintr-un
invertor de tensiune for-
mat din tranzistoarele ASZ 15,
transformatorul Tr. 1, cele
canale de tensiune coman-
date cu tiristoare schemele de
amorsare ale acestora.
Transformatorul Tr. 1 se reali-
pe un miez toroidal de per-
malloy cu de 100 mm
2
sau alt miez care debita
puterea de 18 VA la de
lucru de 500-600 Hz. din-
tre straturile bobinajului trebuie
fie ct mai pentru-a minima-
liza parazite. Transfor-
matorul se compact
rigid se Tensiunea
din secundar este de 300 V. Pentru
a simplifica instalarea n automobil
cu scntei" au
fost utilizate tiristoare cu anodul
conectat la Acestea pot
fi de orice tip care reziste la
tensiunea de 400 V la un curent
fiind la
se unei
solide, incleind sau fixind piesele
pe placa de circuit imprimat. Mon-
tajul se pune ntr-o cutie de
de aluminiu de 1,5-2 mm,
servind ca suport radiator pentru
tranzistoare, tiristoare pentru
transformatorul Tr. 1. Cutia se
nchide astfel nct se evite
umezelii se
n autoturism ntr-un loc ferit de
ventilat natural ct mai
aproape de bobinele de
aduse auto-
mobilului snt reduse la minimum,
condensatoarele de
la ruptoare.
Pentru a evita detona-
avansul trebuie reglat cu
cca 1,5mai mic dect in mod nor-
mal. n nici un caz nu se va
dintre electrozii bujiilor
Cdbri
-
lBllmTIE
" I "
La unele aparate electronice (televizoare, aparate
de radio universale etc.) este in
cu prezentind pericolul elec-
la atingerea a
Pentru a se evita astfel de de
aparate accesul la prin capace de
Nr1
-220V
Nr2
F. LASCU,
carton, butoane izolate etc. Cu toate acestea, se
ca aparatul fie in fel conectat la
nct fie legat la nulul
se poate indeplini numai atunci
cind a aparatului are
un caracter conexiunile fiind definitivate.
La majoritatea aparatelor electronice alimenta-
rea este printr-un care se introduce
ntr-o astfel posibilitatea
arbitrare, respectiv conectarea lui la sau la
nulul
Schema asigu conectarea
a la nulul n orice
se introduce n montajul
folosirea unei prize cu (tip
co), ntruct la introducerea ntr-o
nu se releele, care
prin contactele alimenta-
rea aparatului electronic.
Principiul de fu este deosebit de simplu
sigur. Astfel, conexiunea nr. 1 este nul
nr.2 este prin dioda 01 se releul RLA
respectiv, contactele a1 a2. In acest fel
se la nul. se conexiunile de la
intrare, respectiv nr.1 este iar nr. 2 este
nul, prin dioda O
2
se releul RLB, respectiv
contactele b1 b2. este legat n acest caz la
nulul n timpul se ntrerupe
aparatul normal cu
siul legat la nulul aparatul este
oprit nu se mai poate porni, releele avnd circuitele
bobinelor de intrerupte. Oiodele 0
3
-01-
diodele 0
1
-0
2
de impulsurile de supra-
tensiune cauzate de bobinei releului.
CURMARE CIN PAG. Sl
de 19 kHz, detectorul de a pilot
un amplificator de la (terminalul 10)
se decodor semnalul compus.
Semnalul A+B este aplicat terminalului 5, iar
semnalul A-B este aplicat la terminalul 4 ce
trece printr-o de dezaccentuare cu constanta
de timp de 5OJls. Oecodorul este compus dintr-un
demodulator sincron pentru semnalul A-B urmat
de o matrice 1n care semnalul decodat semnalul
A +B snt combinate pentru a furniza semnalele de
audio A B. un amplificator de audio-
cu factor de distorsiuni armo,oice foarte
mic de (aproape de 6 k n ),
livrndu-se n jur de 1 V pentru fiecare canal.
Comutarea mono-stereo este n
moduri: printr-un semireglabil plasat la terminalul
13 ce pilot sau printr-o
cu o tensiune propor-
cu nivelul semnalului de MF.
Un stabilizator de tensiune circuitul
pentru a asigura a decodorului,
astfel tensiunii de alimentare fiindu-i
o intre 8-16 V. Dintre decodoarele
stereo integrate mai amintim ULX 2244
(Sprague), MC 1304 (Motorola), MC 1310 P (Moto-
rola), LM 1800 (National), PA 5932 (Toshiba),j3A 758
(!.P.R.S.), TCA 290 A (RTC) etc.
CURMARE CIN PAG.9l
in circuitul colectorului este
obligatorie, avmd de a proteja" tranzistorul
atunci cind are cursorul dat la valoare

Sursa de aJimentare trebuie fie de la
40 la 120 V. In acest fel se pot verifica tranzistoare
diferite intr-un domeniu mare al tensiunilor de
pungere.
n locul R
4
din circuitul de
emitor se include o de crom-nichel de
1 fi, iar sarcina se tot in circuitul emitorului
cu se impulsuri la valoa-
rea de vrf a curentului este extrem de In acest
caz se pune un accent mai mare pe pruden-
a tensiunii de alimentare este posibil,
rirea semnalului cu un osciloscop.
Cu cele relatate, cmpul vast al cu
tranzistoare n regim de nu este epuizat.
Experimentatorul electronist amator are posibilitatea
ca n acest domeniu. destul de vast insuficient
exploatat, descopere fenomene scheme inedite,
li'
Denumirea
18
aPElA
InSTRU[TIV-
EDU[ATIU-
DISTRAtTIU
PENTRU
TOATE
VRSTELE
de la magazinele raioanele specializate ale DE STAT
un televizor care propunem, spre alegere, citeva tipuri:
Diagonala
ecram,dui
cm
cm
2870
810
stau la
care
a
televizoarelor, precum
de
alMPLIMENT
IPIIIT
Toate televizoarele snt realizate scheme electrice moderne din componente
de calitate.
Ilustrativ n acest sens este televizorul Sport, a o

TFI.
:" SElEC10R CANAI.E
eE
Os(;
M C
t

80135
80136
B0136
80140
....
"""'=
oH--"''''' ;:

-ilt-
l
""
:F.
:;:
-00';:"'" *.
16
9-
@o.g3.Q5
Sl"@;
94
TK31cm
19
1
I
E
o pentru telefon, cartea cu
telefoniei alte caiete de
note, pe atributul practic utilitar,
contribuie la optimizarea efectului
estetic general.
acestei piese de mobi-
lier este la ndemna tuturor, mai ales
nu snt necesare unelte speciale.
Materialul folosit, de brad,
aglomerate etc., este foarte
procurabil de la depozitete specializate.
ce materialul brut a fost
i"r"ne>1n .... "'<>,. prin cu n
componente. asamblarea se face
IL r
prin cuie, desenul .din fig. 1.
Dimensiunile formele subansamblu-
rilor notate n fig. 1 sint: subansamblul
A - 520 x 340; sub-
ansamblul O - o 520x20;
subansamblul E - o 546 x 75;
subansamblul F - o 295 x 280;
subansamblul G - o 280x20.
Celelalte subansambluri snt dimen-
sionate ca n fig. 2. Toate dimensiu-
snt date n mm.
de aceste
(ionare mai trebuie o
Desenele de mai sus ordinea
de asamblare.
in cazul la bordul
autoturismelor a aparatelor de
radio sau a casetofoanelor este
necesar un suport special de
fixare.
Suportul pe care-I prezen-
este cu un
n care putem diferite
accesorii ale acestora. Ca ma-
terial pentru su-
portului se placaj cu
grosimea de 8 mm pentru pe-
laterali, pentru con-
solioare, burete pentru
piele sau alt
material pentru exterior.
componente ale su-
portului snt: cele
laterale, partea
cile de confec-
celor late-
rale se prin suprapu-
nere, snt identice. Sem-
faptu I partea
dinspre auto se
va decupa astfel incit se
lase loc pedalei de

cile de se dimensio-
astfel nCt distanta din-
tre laterale fie mai
mare n si mai n
spate. Pent'ru aceasta debita-
rea contrafiselor nu se face
n unghi drept.
Pentru a verifica supor-
tul este se
provizoriu se n
iar este cazul se
intreprind mici corecturi re-
medieri. o verificare pre-
se in
cuie se Suportul
asamblat se cu bu-
rete/peste care se pielea
sau alt material
in
rezervat aparatului
de radio (casetofon) se face
exact pe dimensiunile acestu-
ia. Suportul trebuie nu
joc, pentru evitarea
inutile ale aparatului.
ce suportul a fost con-
se
cu ajutorul unor cu
cap ingropat de podeaua ma-
(locurile de mbinare se
vopsesc cu miniu de plumb
pentru evitarea coroziunii).
21
MlXEK
EmilLlBBAT
Banda de 2 m se poate n
foarte bune cu un convertor ce
are un mixer echilibrat.
Primele etaje un sem-
nal n jur de 138 MHz ce este introdus
ntr-un modulator echilibrat
cu semnalul provenit din la
se un semnal cuprins n-
tre 6 8 MHz ce se cu un
receptor
Circuitul din colectorul primului tran-
zistor se pe 23 MHz.
Bobina Lz are 8 spire cu la
1,5 spire are lungimea de 20 rom. Bo-
bina L3 are 5 spire cu la spira 1,5
2,5. Aceste bobine au diametrul de
5 mm. L
4
Ls au cte 5 spire au
lungimea de 10 rom.
Bobina L6 are 12 spire, iar L
7
are
6 spire construite pe un tor de
BEUULATIIB
DE TENSIUNE
tensiunii la bornele sarcini RS este ntre O 220 V.
se din de 150 k Q care
deschiderea tiristorului Th.
In de timpul cit tiristorul este deschis, puntea de diode con-
duce curent prin
Puterea cu acest montaj este in de tipul diodelor
al tiristorului. Cu diode F 407 se pot comanda puteri la 300 W.
Tiristorul trebuie un curent de 5 A.
150 k.n.
22
o
Cu un circuit
NAND se
LAT
A un multivibrator, poati.a C
amplificator ce pe difuzor.
Difuzorul trebuie o de cel 35 fi.
7
14
10
9
'--_--J_
B
CDB400
ALIMENTATIIK
Alimentarea unor montaje ce
circuite integrate impune tensiuni atit
pozitive ct negative.
n general, aceste montaje snt reali-
zate pe baza unor scheme speciale,
dar se pot din afimentatoare

Cu schema se obtin ten-
siuni a valoaJe este de
tipul diode! Zener montate.
220V
zx9v
47.0.
Curentul mcfxim admis este de
100 mA.

Cu tranzistoare de tip 40673 se poate cqnstrui un convertor de
foarte calitate pentru benzi din undele scurte.
Primul tranzistor este amplificator de iaJ urmatorul
este mixer oscilator local.
de din 14 21 MHz se face de 35 MHz
Cele au de 17,5 MHz 24,5 MHz. ' .
ZA
MaT BMaTI CE
numeroase jocuri mate-
matice avind la aranjarea unui
de n puncte date pe o supra-
cu satisfacerea unor
de grupare sau de ordine. Dintre
acestea, n rn-
duri de
secole de populari-
tatea valoarea de amuzament
instrucbv.
Mai general, problema se poate
formula se n punc-
te date (obiecte, copaci etc.) pe o
inct se
maxim posibil r de
rinduri drepte fiecare rind
k puncte (n varianta ini-
k =3). Evident, dat
n este mai mare decit k (pentru
n = k o po-
nu cont distan-
dintre puncte de
rindului n planul dat).
mare a acestei probleme
se faptului n
UTIL
prezent nu s-a elaborat o
de reZOlvare nici chiar n
cazurile simple k = 3 sau k = 4.
Pentru k = 2, problema devine
cititorul poate stabili
imediat Pentru
k = 3, lucrurile se foarte
mult, implicnd numeroase
tinte si artificii din ramurile mo-
ale matematicii. n desene-
le snt indicate
maxime pentru n cuprins ntre 3
11 (k = 3). De remarcat abia n-
cepnd de la n =

maxim
al rndurilor, r, poate pe n.
pe care l propunem
cititorilor este de a ncerca
rezolvarea problemei pentru n = 12
(12 puncte) k = 3 (3 puncte n
fiecare rind). Care va fi
maxim de rnduri, r? (Se poate
apela la toate elementele planului,
cum snt caracterizate n geo-
metria
n ea o de spirt (spirt medicinal sau cOlonie).
Cu o astfel de stiloul scrie perfect.
*
Cind stiloul nu mai scrie, este pricina
trebuie la nu la mecanismul
stilouJui. Din de aceea, ca
inainte de a trage in stilou, cer-
neala din printr-o hirtie de filtru
Pentru ca sandalele dv. capete o de m-
atunci Cnd vopseau a lor s-a pe
alocuri, vopsite cu dizolvant pentru
unghii. Stratul de al vopselei se
pe vata cu care iar se
Nu de prea
mult cu vopseaua.

LA 'COALA
ORIZONTAL
1) Loc de 2)
de Pe masinile satul
lui ' 4) de
- Verbul 5) Acela -
Nu nici o ... - T!aian
lescu. 7) Cu ereditare -Inceput sau
8) Bis la profesor. 9) Cel din - Ospi-
talitate la Cluj-Na.poca. 10) Unu lui Gauss -
Industrie (abr.). 11) Primele vocale - n stilou
pe caiet.
VERTICAL
1) Mare a1 unit din
Transilvania - A alege. 2) timbre, dar
note. 3) Ore! 4) nainte
n -Slab. dar nu la 5) Primesc
premiantii -Aparate electrice! -
6) Se de cosmic -Xenia
Olaru! 7) De la nota 8 la nota 10 -
pentru elevi. 8) n fiole - Cele de la
snt grele. 9) Efectul notei mici -
10) In toate! - 11)
Adeziv-A
2
3
4
5
6
7
8
9
fO
ti
2 3 4 5 6 7 <3 9 10 11
It---+-

CA.
I I
Primul zbor cu un aerostat umplut cu aer
cald a fost de om la 21 noiembrie
1783 a durat peste 20 de minute? La 1 decem-
brie, an, J. Charle M. Robert au parcurs
in aer o de cca 40 km n mprejurimile
Parisului, cu un aerostat umplut cu hidrogen.
Ei s-au n aer cca ore .
Betonul nu este atit de pe cit l-ar
putea larga utilizare de care se el
n moderne din ultimele secole
mai ales din zilele noastre? EI are o destul
de cum scrieri
n zilele noastre, betonul a fost folosit ca ma-
de din vremuri
n anul 550 i.e.n. etruscul Tarcviniu Priscus
a construit din beton celebrul canal subteran din
Roma. Alte surse in secolele III II Le.n.
grecii, iar mai tirziu produceau beton
din calcar, tU'f vulcanic
din apropierea Neapole), dir''1"nisip

Cele mai recente descoperiri arheolog ice
betonul a pentru prima cu aproxi-
mativ 7 600 de ani n In Serbia, n regiunea
Lepenski-Vir, au fost descoperite resturi de
pardoseli din beton la unele bordeie situate n
cel mai de jos strat din cele 9 straturi de
Pardoselile snt dintr-un amestec de
calcar toate calcar
ars, nisip Peste acest beton
primitiv fusese turnat mortar ntreaga con-
devenise o extrem de
23
SUSANU MIHAI- Tecuci
Tranzistorul MP 21 are echivalent pe
EFT 343, iar dioda SA Y30 are echiva-
lent Fo57.
OCTAVIAN - Pi-
teti
Inlocuirea imprimate a radio-
receptorului de fapt,recon-
struirea lui. este destul de
o
pentru executat. recoman-
la serviciile unui spe-
cialist.
Tranzistoarele snt pentru 60 V -3 A
cu radiator.
SORIN - Tg. Jiu
n repetate rnduri am informat pe
cititorii despre modul cum
lor n vederea
unei eventuale Or, dv. ne
ntr-un mod cu totul personal.
ca pe viitor
fie pe coli separate.
ZAHARIAS GEORG -
K6s A. - BURDA ION
- Aiudj MIRCEA....;. Pu-
cioasa
Materialele primite de la dv. nu n-
deplinesc de publicare.
MARANDIUC ROMEO - Boto-
bl' "f'
cum pu Icam amp 1 1-
catoare de de diferite
tipuri.
Vom publica cele solicitate de
dv. deci revista Tehnium.
ZAMFIR MIHAI - -

Sandu Nico-
laev -
Radiorecepto-
rul Signah>, pro-
dus n Uniunea
este
echipat cu 7
tranzistoare
este de tip por-
tabil.
Tranzistoarele
GT 309 pot fi n-
locuitecu AF137
sau EFT 317! iar
GT 108 cu AC
107 sau BC 179.
Alimentarea se
face cu 9 V.

6 502.
Tranzistoarele GD 170 le nlo-
cui cu AD 155. Schema o vom publica.
GHEORGHE - Sighetu
Marmatiei
radioreceptorulla o coopera-
de depanare.
- jud.
Schema fiind de re-
nu ne putem asupra
electrice.
PETRE - Giurgiu
un sesizor publicat mai
recent; nu noua a
autorului.
GHEORGHE - Cluj-Ha-
poca
Nu se puterea
magnetofonului. pentru feli-
adresate colectivului redac-
tional.
'IOPSA ALEXANDRU - Bucuresti
MP 37B este echivalent cu AC 181 k
iar P 217 B este echivalent cu ASZ 18.
DUGUDAE CONSTANTIN - Mo-
tru-Gorj
Nomograma o reproduce prin
fotografiere - ntre valori men-
tinndu-se. Tranzistorul GT 403 are
echivalentul AC 180.
Ing. CONSTANTIN SILVIU -

Traductoare din gama ultrasunete-
deunelefirme. Documen-
o la Biblioteca Cen-
de Stat.
PETCU MIHAI-
Vom publica n curnd schema soli-

iN COLEGIUL REDACTIONAl: ing.
GEORGE - F.R. Modelism; ing.
BUE - secretar responsabil de
PlE$A.
Prezentarea fIili4LfIRIAni
CHIRA IOAN - Oei
n locul circuitului integrat indicat
de dv. nu poate fi montat altul.
POPESCU VALENTIN - Bucu-
resti
Tranzistoarele cu EFT snt
produse de
URSU VIOREL -
Ne o de
dv. si ne ntrebati
sau 'nu. Dv. ce credeti?
SIMA CLAUDIU
UL 1401 este un circuit integrat liniar
utilizat n unele aparate electrocasnice
(picupuri, casetofoane).
TOMEI ION - Bicaz
rezistenta cu un ohmme-
tru.ln rest, este mai dificil a determina.
RUNCEANU VICTOR -
n se pot radia-
parazite ale televizoru lui.
La radioreceptor monta un
microfon obisnuit de la tln casetofon.
Statie de am publicat;

GT3D9 V
top '
6T 108B
C. -
Componentele din montajele pre-
zentate pot fi procurate din magazinele
de specialitate din dv. sau de la
magazinul Dioda din
SERBINIOV IVAN - Tulcea
ce vom studia prospectul pro-
dusului la care vom putea
publica un articol referitor la optima
lui folosire.
MUNTEANU DUMITRU -

atelierului ce
in perioada de ga-
a produsului.
MONEL -
ceni
cu o Vagi.
Tranzistorul P401 se cu
EFT 317, iar celelalte cu EFT 353.
D9B
2x6rlO8A
CITITorUl DIN
SE POT' ABO-
NA ADRESNDU-SE LA
ilEXIM - DEPARTA-
MENTUL
PORT
executat
Combimttul