Sunteți pe pagina 1din 10

EVAZIUNEA FISCAL N ROMNIA

I. EVAZIUNEA FISCAL

1. No iune
Juri tii romni au fost preocupa i nc de la nceputul secolului de definirea evaziunii fiscale, n acest scop dndu-se diferite defini ii cum ar fi de exemplu: totalitatea procedeelor licite i ilicite cu ajutorul crora cei interesa i sustrag n totalitate sau n parte averea lor, obliga iunilor stabilite prin legile fiscale, sau sustragerea de la plata obliga iunilor fiscale prin transmiterea unor date eronate privind sursele i veniturile impozabile. Evaziunea fiscal este rezultant logic a defectelor i inadverten elor unei legisla ii imperfecte, a metodelor defectuoase de aplicare, precum i a neprevederii i nepriceperii legiuitorului a crui fiscalitate excesiv este tot att de vinovat ca i cei pe care i provoac prin aceasta la evaziune. Art.1 din legea 87/1994 define te evaziunea fiscal ca fiind sustragerea prin orice mijloace, n ntregime sau n parte, de la plata impozitelor, taxelor i a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor speciale extrabugetare de ctre persoanele fizice sau juridice romne sau strine, denumi i n continuare contribuabili. n art.3 din aceast lege sunt prevazute obliga iile contribuabilului, i anume: y declararea n termen de 5 zile de la nregistrare a datelor n legtura cu subunit ile constituite n sucursale, filiale, puncte de lucru, depozite, magazii i cu orice alte locuri n care se desf oar activit i producatoare de venituri, bncile i conturile bancare n lei sau n valut, indiferent de locul unde func ioneaz, n ar sau n strinatate y declararea organului de control a bunurilor sau valorilor impozabile depozitate n orice alte locuri y declararea oricror schimbri cu privire la sediu, filiale, depozite, conturi bancare n termen de 15 zile de la data cnd au avut loc. Declara ia se va comunica organelor fiscale competente y eviden ierea veniturilor realizate i cheltuielilor efectuate din activit ile desf urate, prin ntocmirea registrelor sau a oricror alte documente prevzute de lege y plata la termen a sumelor datorate statului ca urmare a ob inerii de venituri, de inerii de bunuri imobile sau mobile ori a desf urrii de activit i supuse taxelor i impozitelor

2. Formele evaziunii fiscale


Dup modul cum se procedeaz n activitatea de evitare a reglementrilor fiscale se face diferen ierea ntre evaziunea fiscal legal i evaziunea fiscal ilicit. a) Evaziunea fiscal legal reprezint ac iunea contribuabilului de a ocoli legea, recurgnd la o combina ie neprevazut a acesteia. Aceast form de evaziune nu este posibil dect atunci cnd legea este lacunar sau prezint inadverten e. Evaziunea fiscal legal se realizeaz atunci cnd o anumit parte din veniturile sau averea unor persoane sau categorii sociale, este sustras de la impozitare datorit modului n care legisla ia fiscal dispune stabilirea obiectivului impozabil. Contribuabilii gsesc anumite mijloace, i exploatnd insuficien ele legisla iei le eludeaz n mod legal, sustrgndu-se n totalitate sau n parte pl ii impozitelor, tocmai datorit unei insuficien e a legisla iei. n acest fel contribuabilii rmn n limita drepturilor lor, fr putin a de a li se imputa ceva, iar statul nu se poate apra dect printro legisla ie clar, precis. Cele mai frecvente cazuri de evaziune n care se uzeaz de interpretarea favorabil a legisla iei fiscale, n practica rilor cu economie de pia , sunt: a) constituirea de fonduri de amortizare sau de rezerv, n cuantum mai mare dect cel ce se justific din punct de vedere economic, mic ornd astfel veniturile impozabile b) practica unor societ i comerciale de a investi o parte din profitul realizat n achizi ii de ma ini i echipamente tehnice pentru care statul acord reduceri ale impozitului pe venit, msur care este menit s stimuleze acumularea c) asocierile de familie, precum i societ ile oculte dintre so ia i copiii ntreprinztorului i acesta; rezultatul unei asemenea manevre este impunerea separat a acestora, repartizarea separat a venitulor pe fiecare asociat ducnd la mic orarea sarcinilor ficale d) venitul total al membrilor familiei poate fi mpr it n mod egal ntre ace tia, indiferent de contribu ia fiecruia la realizarea lui, pe aceast cale ob inndu-se o diminuare a cuantumului impozitului pe venit, care este datorat statului e) constituirea unor depozite de pstrare i administrare de ctre printe (tutore) a unor fonduri n favoarea copilului minor. n acest caz de i venitul aferent depozitului este supus impunerii, impozitul pltit este mai mic n compara ie cu ceea ce s-ar datora pe venitul astfel redivizat f) folosirea n anumite limite, a prevederilor legale cu privire a dona iilor filantropice, indiferent dac acestea au avut loc sau nu, duce la sustragerea unei pr i din veniturile realizate de la impunere g) un contribuabil are posibilitatea s opteze pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice, fie pe sistemul de impunere aplicabil veniturilor realizate de corpora ie. Optnd pentru cel de al doilea regim fiscal, contribuabilul realizeaz o important sustragere din venitul impozabil deoarece sistemul de impunere al corpora iilor cuprinde numeroase facilit i care duc la o substan ial reducere a sarcinilor fiscale.

b) Evaziunea fiscal ilicit, spre deosebire de cea legal, se svr e te prin clcarea flagrant a legii, profitndu-se de modul specific n care se face impunerea. n acest caz contribuabilul violeaz prescrip ia legal cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor, taxelor i contribu iilor cuvenite statului. Evaziunea fiscal este frauduloas cnd contribuabilul, obligat s furnizeze date n sprijinul declara iei n baza creia urmeaz a i se stabili cota impozitului, recurge la disimularea obiectului impozabil, la subevaluarea cuantumului materiei impozabile sau la folosirea altor ci de sustragere de la plata impozitului. n general este greu s se determine toate formele de evaziune de acest gen, ele fiind practic nelimitate. n activitatea fiscal exist ns forme care se regsesc mai frecvent: - ntocmirea de declara ii false - ntocmirea de documente de pl i fictive - alctuirea de registre contabile nereale - nedeclararea materiei impozabile - declararea de venituri impozabile inferioare celor reale - executarea de registre de eviden e duble, un exemplar real i altul fictiv - diminuarea materiei impozabile rezultate din reducerea cifrei de afaceri prin nregistrarea n cheltuielile unit ii a unor cheltuieli neefectuate n realitate - vnzrile fcute fr factur, precum i emiterea de facturi fr vnzare efectiv, care ascund opera iunile reale supuse impozitrii - falsificarea bilan ului, ca mijloc de fraudare a fiscului, care presupune o conven ie ntre patron i contabilul ef, ei fiind astfel inu i s rspund solidar pentru fapta comis Mic orarea ncasrilor bugetare din impozite, datorit evaziunii fiscale, este n mai multe state o problem acut i frecvent, mrimea acestora nefiind deloc neglijabil.

3. Criterii de fraudare fiscal


Tehnicile de fraudare se pot clasifica dup mai multe criterii: y Criteriul fiscal este criteriul n baza c ruia se distinge frauda care se sprijin pe a ezarea impozitului i cea care are loc n stadiul pl ii obliga iei fiscale. Evident, prima este cea mai r spndit , constnd n diminuarea bazei impozabile prin minimizarea veniturilor, beneficiilor sau cifrei de afaceri ori prin maximizarea cheltuielilor deductibile din punct de vedere fiscal. Evaziunea fiscal care are loc cu ocazia pl tii obliga iilor fiscale se refer n special la taxele vamale (evaziune vamal ) i taxa pe valoarea ad ugat . y Criteriul material permite s se disting doua mari tehnici de fraud : prima, ascunderea materiei impozabile, iar cea de-a doua majorarea cheltuielilor deductibile. Tot n func ie de acest criteriu s-a procedat la distingerea ntre evaziunea fiscal s vr it prin ac iune i cea s vr it prin omisiune. Dac prima presupune un comportament activ (ex: folosirea unui nscris fictiv), cea de-a doua se caracterizeaz printr-o ab inere, cum ar fi nedeclararea unui venit.

y Criteriul subiectiv, ce ine de autorii fraudei, distinge ntre evaziunea fiscal s vr it de persoanele fizice i cea s vr it de persoanele juridice. Aceast distinc ie este necesar n ceea ce prive te stabilirea r spunderii i sanc iunii. y Criteriul cantitativ opune frauda artizanal , foarte larg raspandit , fraudei industriale, aceasta din urm putnd fi caracterizat ca o component a crimei organizate. y Criteriul geografic delimiteaz evaziunea fiscal na ional de cea interna ional , chiar dac grani a dintre acestea a fost deja surmontat . Frauda fiscal artizanal are ca i caracteristic majora faptul c ea este definit mai pu in de modalit ile de s vr ire sau de amploarea sustragerilor de la plata impozitelor, ct de modul izolat, pe cont propriu, de ac iune al autorilor ei. ntr-o asemenea situa ie f ptuitorul ac ioneaz singur sau cel mult n forme clasice de participa ie penal , sfera acestor participan i m rginindu-se la nivelul salaria ilor din firm , familie, prieteni, parteneri de afaceri. Nu se recurge la o organiza ie clandestin nfiin at n acest scop. Frauda artizanal este un fenomen cotidian. Exemplele sunt multiple i ele merg de la o banal diminuare a pre ului real de vnzare a unui imobil, pn la omiterea nregistr rii veniturilor n contabilitate sau majorarea cheltuielilor deductibile. Frauda fiscal industrial se realizeaz printr-o divizare a ac iunii prin care se s vr e te frauda, n cadrul unei re ele subterane, care are rolul de a sprijini i acoperi opera iunile fictive. n acest caz sunt implicate mai multe persoane fizice i/sau juridice, pentru realizarea, de regul , de profituri foarte mari, prin sustragerea n mod fraudulos de la plata impozitelor.

II. COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE

1. Presiunea fiscal
Impozitele alimenteaz n cea mai mare parte resursele publice, ponderea impozitelor n totalul veniturilor publice dep este propor ii de peste 80% i chiar peste 90%, aceasta deoarece veniturile nefiscale sunt n mod obiectiv reduse, datorit n primul rnd ponderii reduse a sectorului public n economie i a gradului redus de autofinan are a activit ii institu iilor publice. Presiunea fiscal este, de fapt, gradul de fiscalitate, adic gradul n care contribuabilii n ansamblul lor, societatea, economia, suport, pe seama rezultatelor ob inute din activitatea lor, impozitele i taxele, ca prelevri obligatorii instituite i percepute prin constrngere legal de ctre stat. Presiunea fiscal este raportul dintre suma tuturor impozitelor, taxelor, cotiza iilor sociale i altor prelevri cu con inut fiscal, percepute la nivel central sau local, i un indicator macroeconomic agregat (P.I.B., P.N.B., venitul na ional).

Cuantificarea presiunii fiscale n cazul impozitelor individualizate, poate fi realizat la nivelul contribuabilului individual, n raport cu baza de impozitare considerat la acest nivel. Astfel, fiecare contribuabil i poate determina gradul n care suport fiscalitatea. Abordarea presiunii fiscale, ca raport matematic, ntre impozite i agrega i economici, vizeaz de fapt expresia randamentului fiscal. Presiunea fiscal nu este o no iune care poate fi definit printr-un raport matematic. Ea nu serve te la nimic pentru a o caracteriza, a cunoa te produsul sistemului fiscal i totalul materiei impozabile. Ctul celor doi mari indicatori exprim, de fapt, randamentul sistemului fiscal i nu sanc iunea, chiar suferin a, aplicat contribuabililor. Ea poate fi caracterizat prin ansamblul impozitelor sistemului fiscal. n msura n care presiunea fiscal cre te, trebuie ca impozitul s nu creeze distorsiuni grave i ca el s fie just. Justificarea prelevrii fiscale se afl n utilitatea economic a cheltuielilor publice pe care le serve te pentru finan are.

2. Cauzele evaziunii fiscale


Evaziunea fiscal este rezultant logic a defectelor i inadverten elor unei legisla ii imperfecte i ru asimilate, a metodelor i modalit ilor defectuoase de aplicare, precum i neprevederii i nepriceperii legiuitorului a crui fiscalitate excesiv este tot a a de vinovat ca i cei pe care i provoac prin aceasta la evaziune. Cnd sarcinile fiscale apas prea greu asupra unei materii impozabile, acesta tinde s evadeze. Este o specie de reflex economic care face s dispar capitalurile pe care fiscul ine s le impun prea mult. Un impozit excesiv pune pe fug materia impozabil. Amenzile fiscale nu-l vor determina pe contribuabil s declare exact veniturile pe care le are, ci l vor determina s ia o serie de precau ii mai minu ioase, pentru a se sustrage de la obliga iile sale fa de stat. Exista o psihologie a contribuabilului de a nu plti dect ceea ce nu poate s nu plteasc. Natura omeneasc are ntotdeauna tendin a s pun interesul general n urma interesului particular; ea este nclinat s considere impozitul mai mare ca un prejudiciu. Este acest spirit de a se sutrage de la obliga iile fa de fisc, e un sentiment colectiv de amoralitate fiscal, sentiment mai puternic i mai viu manifestat n pturile or ene ti, agravat de o strmt i egoista n elegere a datoriilor sociale. n condi iile economiei de pia , organele fiscale se confrunt cu un fenomen evazionist ce ia propor ii de mas, din cauza tendin ei de a fi sustrase de sub inciden a legii venituri ct mai substan iale.Proliferarea faptelor ilegale, ndeosebi a celor din domeniul economico-financiar, este o consecin a unor imperfec iuni ale legisla iei sau a lipsei unor reglementri. n perioada tranzi iei la economia de pia , lacunele legislative sunt mai evidente. Lipsa unor reglementri legale, n condi iile n care capitalul de stat a suferit modificri esen iale n favoarea capitalului privat, cre terea i diversificarea numrului de agen i economici, crora le revin obliga ii fiscale, au creat posibilitatea sustragerii de la plata impozitelor, taxelor i a altor sume datorate statului, pentru majoritatea agen ilor economici nou nfiin a i.Cre terea alarmant a cazurilor de neeviden iere corect a opera iunilor economice, nregistrrile fictive n contabilitate, nfiin area unor firme 5

avnd ca scop efectuarea unei singure opera iuni comerciale de amploare nenregistrat n eviden e, i apoi abandonate n totalitate, distrugerea inten ionat de documente, diminuarea procentului de adaos comercial practicat, folosirea unor eviden e duble, ntocmirea i prezentarea de date nereale n bilan uri i n balan e, ascunderea unor activit i comerciale, nedeclararea sucursalelor, filialelor, punctelor de lucru, a depozitelor i magaziilor, prezentarea de documente false la opera iunile de importexport, au fcut necesar luarea unor msuri ferme de stopare a fenomenului de evaziune fiscal. n mod nemijlocit ea este determinat de atitudinea agen ilor economici i persoanelor fizice care activeaz pe teritoriul Romniei, fa de ndeplinirea obliga iilor de plat a impozitelor, taxelor, contribu iilor i altor sume datorate statului, ca urmare a activit ilor economice care genereaz venituri supuse impozitrii. Acestei atitudini a agen ilor economici i se adaug i faptul c n mod nejustificat, unele unit i bancare, prelevndu-se de secretul bancar, au refuzat categoric s comunice organelor de control date privind disponibilit ile bnesti apar innd agen ilor economici controla i i dinamica acestora.

3. Organele competente n combaterea evaziunii fiscale


Lipsa unui control bine organizat i dotat cu un personal priceput i corect poate conduce la forme de mare amploare ale evaziunii fiscale. Pentru organizarea i func ionarea controlului financiar i Grzii Financiare, la 22 martie 1991 s-a adoptat legea nr.30, publicat n M.O. al Romniei nr.64 din 27 martie 1991. n conformitate cu art.1 din legea 30/1991, Ministerul Finan elor, n numele statului efectueaz aparatul specializat controlulului i administrrii mijloacelor financiare ale organelor centrale i locale, ale administra iei de stat, precum i ale institu iilor de stat i verific respectarea reglementrilor financiar-contabile n activitatea desf urat de ctre regii autonome, societ i comerciale i al i agen i economici n legtur cu ndeplinirea obliga iilor acestora fa de stat.

III. CONCLUZII
Evaziunea fiscal a devenit un fenomen omniprezent n plan economic i social. Amploarea pe care a luat-o evaziunea fiscal este ngrijortoare deoarece n lipsa msurilor de combatere poate atenta n viitor la stabilitatea economiei na ionale. n plan economic o situa ie echilibrat a bugetului de stat ar conduce la echilibrarea macroeconomic i la asigurarea condi iilor unei dezvoltri economice. Pentru combaterea evaziunii fiscale nu este necesar s se impun ni te sanc iuni drastice, ci ar trebui realizat un control fiscal eficient, un sistem legislativ viabil i poate n primul rnd o educa ie fiscal a cet enilor. Legile fiscale trebuie s fie simple, clare, precise i relativ stabile, s se fac o deosebire ntre cazurile cnd legile sunt nclcate cu inten ie de fraud sau cnd sunt ncalcate din culp, din neglijen , sau din cauze independente de voin a contribuabilului. Este necesar s se reorganizeze controlul i verificrile fiscale, s se elaboreze de ctre B.N.R. norme clare cu privire la condi iile ce trebuie ndeplinite i documentele ce trebuie prezentate de persoanele fizice.

ara noastr a avut unul dintre cele mai bune coduri de procedur fiscal, dar care a fost abrogat de regimul de dictatur instaurat dup cel de al doilea Rzboi Mondial.

Bibliografie :
y Gogonea Constantin, Economie politic Bucure ti 1995, Ed. Didactic Bucure ti 1998, Ed. All y Gheorghiu Gheorghe, Evaziunea fiscal Bucure ti 1996, Ed. Economic y V c rel Iulian, Finan e publice
7

i Pedagogic

y B cescu Marius, Macroeconomie

Bucure ti 1992, Ed. Didactic

i pedagogic

Structura evaziunii fiscale pe anul 1995

Felul impozitului

Suma evaziunii fiscale (mil. lei)

Impozitul pe profit

80678,2

25,49

TVA

107669,4

34,02

Impozit pe salarii

37698,5

11,91

Accize

46268,8

14,62

Impozite i taxe locale

16268,5

5,14

Alte impozite i taxe

27883,1

8,82

Dimensiunea evaziunii fiscale identificate n anii 1996 1997:

Nr.crt 1 2 3

EXPLICA II Nr de verific ri efectuate Nr de evaziuni fiscale identificate Rata cazurilor de evaziune n total verific ri Valoarea evaziunii fiscale identificate - n miliarde lei pre uri curente -

1996 760810 235612 31,0%

1997 741455 285514 38,55

1996/1997 97,5% 121,2% 124,2%

927,2

1809,0

70,7% 75,3

5 6

Ponderea n PIB a evaziunii - %Ponderea n veniturile bugetare a evaziunii fiscale identificate - %-

0,9

0,6

5,0

4,3

84,9

Structura evaziunii fiscale identificate n anii 1996 i 1997 ( n % fa

de total)

Nr. crt.

EXPLICA II

Ponderi fa

de

Ponderi fa

de

total n anul 1996 Impozit pe profit Taxa pe valoarea adaugat Impozit pe salarii Accize Impozite i taxe locale Alte impozite i taxe Coeficient de omogenizare structural

total n anul 1997

1 2 3 4 5 6 7

33,03 27,80 6,73 14,60 3,30 14,53 0,48

45,82 26,29 8,55 6,25 1,97 11,12 0,55

10