Sunteți pe pagina 1din 11

Academia de Studii Economice Facultatea de Management Proiect la disciplina Ecotehnologii

POLUAREA VIZUAL

Coordonator,
CIOBOTARU VIRGINIA

Student,
LUPU ORU ANCA Seria C , Grupa 109

Academia de Studii Economice Facultatea de Management Proiect la disciplina Ecotehnologii

CUPRINS
1. Rezumat 2. Introducere 3. Definirea poluarii vizuale 4. Tipurile de poluare vizuala 5. Masuri pentru inlaturarea poluarii vizuale 6. Concluzii 7. Bibliografie

Academia de Studii Economice Facultatea de Management Proiect la disciplina Ecotehnologii

1. Rezumat
Poluarea vizual este o component nedorit a multor activit i umane contemporane. Pentru cunoa terea i stoparea fenomenului, este necesar definirea conceptului i determinarea tipurilor principale de manifestare. Exist mai multe demersuri de nl turare sau, cel pu in, diminuare a polu rii vizuale i mai multe exemple notabile n aceast direc ie.

2. Introducere
Din cele trei tipuri fundamentale de poluare (chimic , sonor i vizual ), poluarea vizual pare a fi cea mai pu in periculoas . Efectele polu rii vizuale nu sunt att de spectaculoase precum cele ale polu rii chimice: biotopuri complet distruse de mareele negre sau popula ii afectate genetic de compu i extrem de nocivi, precum dioxina. Totu i, poluarea vizual afecteaz omul ntr-o m sur considerabil . Efectele polu rii vizuale sunt de dou tipuri: directe i indirecte. Cele directe afecteaz psihicul, n principal, i fiziologia uman , iar efectele indirecte au impact mult mai puternic, ncepnd cu accidente de circula ie i terminnd cu declinul economic al unei comunit i.

3. Definirea polu rii vizuale


Poluarea vizual nseamn prezen a n cmpul vizual a unor implanturi create de om, aflate n dizarmonie cu peisajul i promovnd mesaje cu caracter excesiv, depresiv sau subversiv. Doar interven iile umane n peisaj pot avea caracter vizual nociv. Unii autori afirm c i buruienile care r sar n zonele neglijate reprezint poluare vizual . Afirma ia este eronat , deoarece buruienile nu exprim dect puterea naturii de a se regenera, de a- i recupera teritoriile transformate de om n ambienturi artificiale. Dizarmonia cu peisajul (natural sau artificial) poate ap rea la diferite nivele: dimensional, formal, cromatic i textural. Dizarmonia dimensional se refer la plasarea de elemente artificiale de dimensiuni mult superioare dimensiunii de baz a majorit ii elementelor indigene sau pasului ritmului vizual al zonei. De exemplu, un banner uria ce acoper n ntregime un bloc cu zece etaje polueaz zona caracterizat de dimensiunile ferestrei ca element vizual de baz . Un efect nociv l are i un panou publicitar plasat la marginea unei p duri i care are o lungime mult mai

Academia de Studii Economice Facultatea de Management Proiect la disciplina Ecotehnologii

mare dect trei-patru distan e dintre doi copaci al tura i, distan a dintre doi copaci fiind pasul ritmului vizual. Dizarmonia formal vizeaz prezen a unor elemente artificiale de forme vizual-dure precum p trate, dreptunghiuri sau stele ntr-un peisaj caracterizat de forme vizual-moi, cum sunt formele naturale, respectiv rotunjite. Un exemplu l constituiau stelele pe care autorit ile comuniste le plasa pe vrful unor mun i pentru a reaminti popula iei cine are puterea. Dizarmonia cromatic se refer la contrastul puternic i nejustificat estetic dintre culorile implanturilor artificiale i culorile ambientului. n mediul urban, dizarmonia cromatic se ntlne te n zonele reziden iale unde culorile vii ale afi elor publicitare, concepute special pentru a atrage privirea, sunt n contrast cu culorile palide, odihnitoare ale cl dirilor. Dizarmonia textural vizeaz opozi ia puternic dintre textura elementelor artificiale inserate n peisaj i textura predominant a peisajului. n ceea ce prive te ambientul natural, lucrurile sunt mai mult dect evidente. n peisajul citadin, aceast form de dizarmonie a ap rut deosebit de acut n zonele istorice ale ora elor. Aici contradic ia se manifest mai ales n ceea ce prive te materialele utilizate. Pe de o parte, materialele utilizate n arhitectura istoric nu erau foarte str lucitoare de la bun nceput, iar pe de alt parte, au c p tat patina timpului. Astfel, sunt de evitat, n asemenea zone, materialele noi precum o elul cromat, materialele plastice lucioase sau vopselele sintetice str lucitoare n construc ia sau finisajul cabinelor telefonice, sta iilor mijloacelor de transport n comun, semnelor de circula ie i a mijloacelor de publicitate. Implantul artificial con ine o multitudine de mesaje, unele proiectate de realizator, altele ap rute involuntar. n cazul publicit ii, mesajul predominant este cel de promovare a unui produs, persoane, ideologii etc. Atunci cnd mesajul este amplificat excesiv, prin dimensiuni sau prin repeti ie, devine obositor i afecteaz psihic pe observator. Alte implanturi, precum ruinele industriale, au un efect depresiv asupra spectatorului peisajului citadin. Acela i efect l au i vederea rezultatelor altor tipuri de poluare. Graffiti-urile sunt exemplul cel mai elocvent de mesaj subversiv. De altfel, graffiti-urile au i o influen depresiv asupra celor care constat c le-au fost vandalizate vizual i fizic bunurile.

Academia de Studii Economice Facultatea de Management Proiect la disciplina Ecotehnologii

4. Tipurile de poluare vizual


Sursele de poluare vizual sunt: neglijenta administrativa; publicitate exagerata; vandalism. Neglijen a administrativ este responsabil de apari ia urm toarelor fenomene de poluare vizual : iluminat public necorespunz tor; cl diri de mari dimensiuni (siluet i umbr ); ruine f r importan istoric sau turistic ; panouri gigantice cu informa ii i semne de circula ie; cabine telefonice, sta ii ale transportului public i co uri de gunoi stradale aflate n dezacord cu ambientul; cablurile transportului public.

Fig. 1 Fenomenul de cer luminos


5

Academia de Studii Economice Facultatea de Management Proiect la disciplina Ecotehnologii

Iluminatul public necorespunz tor produce fenomenul nocturn de cer luminos (figura 1). Din neglijen sau din ra iuni pseudo-estetice, proiectantul nu concepe un sistem de iluminat prev zut cu ecranare n partea superioar i lumina este transmis n toate sau aproape toate direc iile. Prin concentrarea luminii spre sol cu ajutorul unui mijloc de reflectare plasat deasupra becului sau tubului cu neon, s-ar economisi energie. Apoi, energia risipit nu ar mai lumina orizontul i sc dea ntunecimea ntregului cer, f cnd imposibil vederea stelelor. Fenomenul este amplificat dac zona luminat neglijent este poluat cu praf, fum sau aerosoli. Fenomenul de cer luminos este cauzat i de obiceiul de a ilumina fa adele cl dirilor importante de jos n sus. Cl dirile de mari dimensiuni polueaz vizual mediul prin dou caracteristici: silueta i umbra. Silueta unei cl diri uria e are un efect depresiv asupra psihicului uman, subliniind micimea i neputin a fiin ei umane. De asemenea, zgrie-norii, prin verticalitatea lor exagerat vin n contrapunct vizual cu orice alt crea ie a naturii. Dup cum s-a ar tat n alt articol [1], atunci cnd un implant uman n peisaj polueaz vizual, atunci are i efecte mult mai grave asupra mediului i comunit ii umane. Dintre problemele ap rute odat cu zgrie-norii (analizate destul de am nun it n [2]), este de semnalat ac iunea nedorit a aerului condi ionat - recirculat din motive de economie - ca agent al virusurilor unor maladii, precum boala legionarilor.

Fig. 2 Ruin industrial


6

Academia de Studii Economice Facultatea de Management Proiect la disciplina Ecotehnologii

Umbra unei cl diri gigantice acoper arii de dimensiuni considerabile i exist chiar zone care nu sunt luminate de soare niciodat . Dac n aceste zone exist spa ii de locuit sau de lucru, persoanele ce tr iesc sau lucreaz acolo vor fi supuse unei stres psihic considerabil. Ruinele f r importan istoric sau turistic apar ndeosebi n zonele periferice ale ora elor. Aceste zone au cunoscut o perioad de nflorire economic , apoi, din cauze variate, zona a dec zut i locuin ele sau fabricile au fost p r site. Dec derea fizic a edificiilor p r site conduce la poluarea vizual a zonei. Geamurile sparte, vopseaua scorojit i zidurile d r p nate produc un puternic efect vizual negativ asupra privitorului. Atunci cnd n vecin tatea ruinei este o cl dire nou sau bine-ntre inut , contrastul este amplificat, dup cum se observ n figura 2. n plus, cl dirile p r site devin c minul elementelor declasate ale societ ii, precum i a unor animale d un toare. Panourile gigantice cu informa ii i semne de circula ie i disimuleaz efectul nociv sub masca utilit ii, a aplic rii eronate a principiilor ergonomice. Dezvoltarea excesiv a re elei de drumuri a dus la proliferarea i cre terea acestor panouri. Dispunerea informa iilor pe suporturi de mai mici dimensiuni i mai rare ar permite atingerea acelora i parametri de siguran i confort al deplas rii cu automobilul. Dup cum s-a ar tat mai sus, zonele istorice ale ora elor sunt susceptibile a fi poluate vizual cu agen i ai modernit ii. Elementele ambientale urbane, precum cabine telefonice, sta ii ale transportului n comun i co uri de gunoi stradale, sunt agen ii cei mai r spndi i, chiar dac nu sunt cei mai agresivi. Poluarea vizual , pe lng efectul nepl cut asupra privitorului, contribuie la degradarea vizual a zonei. Frumuse ea zonei p le te i afecteaz turismul, surs de venituri pentru unele ramuri ale economiei locale. ns ambientale urbane demodate. Cablurile transportului public sunt elemente ce fragmenteaz peisajul urban sau amplific inutil efectul de perspectiv . Din punct de vedere economic, aceste cabluri sunt simboluri ale unei administra ii locale chibzuite, care utilizeaz mijloace de transport electrice, cunoscute pentru avantajele eficien ei i lipsei de poluare chimic . Prin mbun t irea continu a motorului cu ardere intern , precum i prin folosirea altor surse de energie pentru transport, avantajele men ionate i-au pierdut din importan .
7

i zonele recent dezvoltate, aflate sub

semnul International Style, sunt poluate vizual, dac autorit ile locale plaseaz acolo elemente

Academia de Studii Economice Facultatea de Management Proiect la disciplina Ecotehnologii

Publicitatea exagerat se manifest , printre altele, prin: panouri publicitare; reclame luminoase. Spre deosebire de panourile cu informa ii i semne de circula ie care sunt dispuse doar n anumite zone, panourile publicitare pot fi plasate oriunde. Avnd suprafe e foarte mari i prolifernd rapid, aceste panouri sufoc efectiv peisajul citadin. De i sunt suportul pentru imagini variate, panourile publicitare au devenit prezen e anonime prin formatul standard, caracterul plan al suprafe ei i prezen a ubicu . Studii experimentale au relevat c oferii ce conduc pe str zi cu multe panouri publicitare sunt mai solicita i psihic, li se ridic tensiunea, li se m re te ritmul cardiac i respiratoriu i au mi c ri oculare mai dese fa de cei ce conduc pe str zi f r publicitate stradal . Panourile publicitare sunt considerate drept mijloace de comunicare de ambuscad , deoarece nu pot fi anulate prin ap sarea unui buton, ca n cazul publicit ii prin radio sau televiziune. To i le v d i le recepteaz mesajul. Prin faptul c 75% din panourile publicitare din Statele Unite ale Americii fac publicitate la tutun i alcool, se apreciaz c predispun minorii la consumul acestor produse. Panourile publicitare plasate n afara localit ilor nu numai c polueaz vizual natura, dar, pentru a le face vizibile, mii de arbori sunt t ia i anual n Statele Unite ale Americii. Reclamele luminoase polueaz vizual, n primul rnd, prin caracterul artificial al naturii lor i prin solicitarea excesiv a ochiului. Apoi, reclamele luminoase nu pot utiliza dect lumin str lucitoare, o gam cromatic restrns i un repertoriu de forme limitat. Aceste limit ri sunt cauza imposibilit ii armoniz rii reclamelor luminoase cu mediul nconjur tor. n plus, prin faptul c imaginile din reclamele luminoase pot clipi, pulsa sau genera mi c ri aparente, acestea distrag aten ia oferilor de la trafic, generndu-se accidente. i reclamele luminoase pot provoca fenomenul de cer luminos, atunci cnd sunt n num r mare i pe suprafe e mari. Vandalismul se manifest vizual preponderent prin: graffiti.

Academia de Studii Economice Facultatea de Management Proiect la disciplina Ecotehnologii

Fig. 3 Graffiti pe un zid din Milano Graffiti-ul este un ansamblu de cuvinte i desene nscrise, f r consim mntul proprietarului, pe un suport ce este proprietate public sau privat . Graffiti-urile pot servi unul sau mai multe dintre scopurile care urmeaz : a) mesaje obscene, ofensatoare pentru public; b) marcare a teritoriului unei bande; c) publicitate pentru activit i anti-sociale. Chiar dac unele voci descoper aspecte artistice n aceste manifest ri grafice ilegale, societatea le ndep rteaz sistematic cu costuri relativ mari. De exemplu, numai n Statele Unite ale Americii se cheltuiesc 8 miliarde de dolari pe an pentru tergerea graffiti-urilor.

5. M suri pentru nl turarea polu rii vizuale


Pentru prevenirea fenomenului nocturn de cer luminos, sistemele de iluminatul public trebuie s fie aprobate de organele abilitate ale autorit ii locale, nainte de a fi produse i montate. Se va urm ri ca razele luminoase s fie orientate nspre suprafa a ce trebuie luminat ca radia iile reflectate n sus sau pe orizontal s fie men inute la minimum. De asemenea, trebuie analizat motiva ia ilumin rii de jos n sus a fa adelor i aprobat acest tip de iluminare doar dac este justificat n termeni de estetic urban sau turism. i

Academia de Studii Economice Facultatea de Management Proiect la disciplina Ecotehnologii

n ceea ce prive te cl dirile nalte, unele ri chiar limiteaz num rul de etaje pe care o cl dire poate s -l aib . De exemplu, n Sri Lanka sunt admise cl diri cu maximum patru etaje . Ruinele industriale trebuie ori demolate, ori conservate i incluse n circuitul turistic, dac acest tip de proiect este fezabil. De exemplu, n zona Detroit, ruinele fabricii, ce a produs la nceputul secolului XX celebrul model Ford T, au fost conservate i reprezint un obiectiv turistic elocvent pentru istoria industrial american . Panourile gigantice cu informa ii i semne de circula ie trebuie analizate i trebuie determinat tiin ific aria corespunz toare a lor pentru ca traficul s se desf oare fluent i sigur. Se estimeaz c pe autostr zi panourile vor disp rea atunci cnd se va generaliza sistemul de navigare computerizat al autoturismului. Aspectul vizual al zonelor istorice poate fi p strat intact prin armonizarea elementelor ambientale urbane i a reclamelor cu identitatea vizual a zonei. Din nou, se pune problema aprob rii cu competen a proiectelor de mobilier stradal etc. Utilizarea publicit ii trebuie reglementat prin acte normative. De exemplu, n unele ora e americane, zona istoric din perioada Vestului S lbatic este protejat prin obligativitatea ca reclamele s fie executate din lemn i s fie iluminate indirect. Unele autorit i locale consider c transportul electric trebuie fie s - i g seasc alte mijloace de alimentare, fie s - i nceteze activitatea. Exemplele n aceast direc ie sunt chiar mai vechi dect primele preocup ri pentru reducerea polu rii vizuale. Astfel, unele cartiere londoneze au interzis companiei metropolitane de transport s instaleze pe teritoriul lor linii ale transportului electric nc de acum cteva decenii. Unele municipalit i americane au reglementat matematic dimensiunea suporturilor publicitare admise. n caz c reclama este afi at pe o cl dire, n calcul intr suprafa a funda iei cl dirii, suprafa a zonei expus la strad etc.) Deoarece comunit ile umane au devenit con tiente de leg tura strns ntre caracterul vizual al comunit ii i viabilitatea sa economic , patru state americane (Alaska, Hawaii, Maine i Vermont) au interzis total panourile publicitare. ns n anumite zone, reclamele trebuie p strate, acestea devenind simboluri vizuale ale zonei, precum n Las Vegas sau londonezul Piccadilly Circus.
10

i zona unde este localizat cl direa (comercial , reziden ial

Academia de Studii Economice Facultatea de Management Proiect la disciplina Ecotehnologii

mpotriva graffiti-urilor se poate ac iona pe dou planuri: tehnic i uman. Din punct de vedere tehnic, exist dou demersuri. Primul vizeaz folosirea unor lacuri de protec ie a zonelor susceptibile a fi vopsite ilegal. Pe aceste lacuri vopseaua nu ader suficient i se ndep rteaz u or. Al doilea demers se refer la aplicarea de reliefuri pe suprafe ele ce pot fi vandalizate. Motiva ia este c desenele realizate nu se v d bine i a a-zisul creator devine nemul umit de aspectul graffiti-ului i va evita pe viitor asemenea suprafe e. Bune rezultate s-au ob inut prin aplicarea de piramide cu baza p trat . Planul uman l reprezint adolescen ii i tinerii care reprezint marea majoritate a celor ce se ocup cu aplicarea de graffiti-uri. Ace tia pot fi educa i n spiritul valorilor toleran ei, bunei-convien uiri i a respectului pentru proprietatea altuia. O alt metod este angajarea oficial unor creatori de graffiti s realizeze desene cu tematic decent pe zonele ce nu pot fi protejate. Un exemplu l constituie imaginile din unele pasaje subterane din cartierele s race ale Londrei.

6. Concluzii
Cea mai important concluzie a acestui articol este c poluarea vizual exist i c are efecte deloc neglijabile. Poluarea vizual este generat de diferite surse i are multe forme de manifestare. Oamenii au devenit con tien i de importan a acestui fenomen i ac iuni de contracarare a lui s-au luat, mai ales la nivelul comunit ilor locale.

7.

Bibliografie

1. Dumitrescu, Andrei - Revista de Ecologie Industrial , nr. 10-12, pg 59-62, 2000; 2. Revista de Ecologie Industriala, nr.6 pg 12-16 / 2001

11

S-ar putea să vă placă și