Sunteți pe pagina 1din 21

Educatia moral-civica

Realizatori: Gugiu Bogdan-Stefan Frecea Valentin Diacanu Irinel Curelea Ionel Dumitrascu Ionut Prof. indrumator: Caciuc Fac. De Ed. Fiz. Si Sport

-Sarcinile educatiei moral-civice -Metode si procedee de educatie moral-civica

Sarcinile educatiei moral-civice


Principalele sarcini ale educatiei moral-civice sunt: Formarea constiintei moral-civice : Constiinta moral-civica este constituita dintr-un sistem de valori, norme,reguli morale si de cunostinte privind valorile, legile, normele ce reglementeaza relatiile individului cu societatea. Din punct de vedere psihologic constiinta moral-civica include 3 componente: Cognitiva Afectiva Volitiva

Formarea conduitei morale si civice

Reprezinta exteriorizarea, obiectivarea constiintei moral-civice in fapte si actiuni adecvate diverselor situatii concrete in care se afla persoana.Constiinta include elementele subiective, launtrice care indica modul in care trebuie sa se comporte individul, in timp ce conduita se refera efectiv la modul in care se comporta, la faptele morale, la atitudinile civice reale

Metode si procedee de educatie moralcivica

Explicatia morala
Cu ajutorul explicatiei morale dezvaluim continutul unei cerinte,al unei norme si reguli morale.

Functia informativa :consta in constientizarea


sensului unei cerinte morale, prin relevarea notelor definitorii, prin sublinierea nuantelor ce pot sa apara in respectarea ei intr-o imprejurare concreta de viata.

Functia stimulativa : consta in motivarea cerintei, in


declansarea de stari afective, stimulative, prin forta persuasiva a limbajului.

!Ambele functii se leaga de experienta de viata.

Convorbirea etica
Este un dialog intre profesor si elevi prin care se urmareste clarificarea cunostintelor morale si declansarea de stari afective corespunzatoare.

Indeplineste urmatoarele functii: Informare Sensibilizare Intarire Corectare

.
Cerinte de ordin pedagogic:
Asigurarea de catre profesor a unui climat adecvat in care elevii sa isi exprime opiniile sincer si deschis Profesorul va conduce discret convorbirea, mai mult prin sugestii decat prin interventii. In formularea concluziilor se recomanda multe precautii

Povestirea morala
Consta in relatarea, prezentarea intr-o forma atractiva a unor intamplari si fapte reale sau imaginare cu semnificatii morale, cu scopul de a-I ajuta pe copii sa desprinda concluzii, invataminte cu privire la propria lor comportare.Pentru a fi eficienta continutul trbuie sa fie viu emotionant prezentat intr-un limbaj plastic, sa se utilizeze diverse procedee artistice, retorice, dramatice pentru a produce asupra copiilor o vie impresie si a genera puternice trairi afective.

Exemplul
Se bazeaza pe intuirea unor modele ce intruchipeaza fapte sau actiuni morale. Eficienta exemplului depinde de calitatea modelului, de ceea ce ilustreaza el si de modul cum este perceput si reflectat acest model. In functie de sursa exemplului distingem: Exemple directe Exemple indirecte

.
Cerinte psihopedagogice:
Exemplul prin excelenta Exemplu integral Exemplu pozitiv Exemplu negativ

Analiza de caz
Caracteristica aceste metode consta in aceea ca se permite elevilor o confruntare directa cu o situatie reala, luata drept exemplutipic, reprezentativ pentru o stare de lucruri mai generala, pe care acestia urmeaza sa o analizeze sub toate aspectele pentru a ajunge la intelegerea cat mai complexa a problemei date. In desfasurarea activitatii educative pe baza analizei de caz se pot delimita 3 momente succesive: Prezentarea cazului Analiza si discutarea lui Adoptarea deciziei Concluziile la care se ajunge vor avea efecte pedagogice scontate numai daca ele s-au conturat treptat prin polarizarea opiniilor si adeziunea constienta a elevilor la prescriptiile morale conturate in finalul studiului intreprins.

Exercitiul moral
Consta in executarea sistematica si repetata a unor fapte si actiuni, in conditii relativ identice, cu scopul formarii deprinderilor si obisnuintelor de comportare morala, al constituirii si fixarii trasaturilor volitive si de caracter, a conduitei morale a relatiilor morale practice. Metodele exercitiului moral: Formularea cerintelor Exersarea propriu-zisa

Formularea cerintelor: Cerintele prescriu modul in care se va desfasura activitatea si conditiile ce vor trebui respectate.
Cele mai importante forme prin care se pot formula cerintele sunt: Ordinul Dispozitia Indemnul si sugestia Rugamintea Alte forme de exprimare a cerintelor sunt: Stimularea unei activitati prin promiterea unei recompense Initierea de intreceri intre elevi Cultivarea traditiilor Entuziasmarea Incurajarea

.
Exersarea propriu-zisa: Consta in indeplinirea consecventa si sistematica a cerintelor formulate in vederea formarii conduitei morale a elevilor

In procesul educatiei morale, aprecierea se realizeaza mai ales prin aprobare si dezaprobare. Aprobarea: Este forma aprecierii favorabile.Ea consta in acceptarea si recunoasterea rezultatelor comportarii morale a elevilor, confirmarea concordantei lor cu exigentele stabilite. Aprobarea se realizeazaprin mai multe procedee: o Acordul o Lauda o Evidentierea o Recompensa

Metode de apreciere a constiintelor si conduitei moral civice

.
Eficienta educativa a aprobarii depinde de respectarea cerintelor pedagogice in aplicarea ei: Obiectivitatea aprecierii Atragerea si obtinerea adeziunii colectivului clasei Folosirea unui repertoriu cat mai larg si diferentiat de recompense pe forme de activitate

.
Dezaprobarea: reprezinta forma negativa a intaririi, de respingere a unor fapte si manifestari ce vin in contradictie cu anumite cerinte morale. Procedee prin care se realizeaza dezaprobarea: o Dezacordul o Observatia o Admonestarea o Pedeapsa

Pentru ca dezaprobarea sa declanseze tendinta si hotararea de corectare se impun respectate anumite cerinte pedagogice: Obiectivitate si echitate Antrenarea clasei in stabilirea si acordarea formelor de dezaprobare Statornicirea a unor raporturi elev-profesor-colectiv

!Aprobarea este un mijloc puternic de stimulare pentru savarsirea


de acte morale,iar dezaprobarea este o metoda cu rolul de a frana producerea de acte imorale; ambele sunt necesare pentru formareamorala a personalitatii.

Citate reprezentative
Un bun exemplu este cea mai buna invatatoare. Cuvintele te invata, exemplul te pune in miscare. Copii au mai mare nevoie de exemple decat de cicaleala. Un exemplu nobil face usoare faptele anevoioase. Lung e drumul prin invatatura, scurt si eficace prin exemplu.

.
Bibliografie: Introducere in pedagogie, teoria educatiei si teoria curriculumului-Andrei Barna, Georgeta Antohe