Sunteți pe pagina 1din 65

PERICARDITE

ACUTE ªI CRONICE
Pericardul: Rapel anatomic (1)
• Pericardul  este  un  sac  fibroelastic  seros  închis  care 
se aflå posterior fa¡å de stern în dreptul coastelor II­
VI ¿i anterior fa¡å de vertebrele V­VIII
• In  cursul  dezvoltårii  embrionare,  cordul  invagineazå 
acest  sac  pânå  la  nivelul  pediculului  vaselor  mari 
(aortå, vene cave ¿i arterå pulmonarå) 
• Stratul  de contact  intim cu miocardul este pericardul 
visceral  sau  epicardul  (seroaså  sub¡ire,  fårå  strat 
fibros)  ¿i  acoperå  întreg  cordul  în  afara  unei  arii 
posterioare  a  AS  dintre  venele  pulmonare  numitå 
sinus oblic; zona dintre vasele mari în care epicardul 
se  reflectå  asupra  sa  înså¿i  pentru  a  forma 
pericardul parietal se nume¿te sinus transvers
Pericardul: Rapel anatomic (2)
• Pericardul  parietal  are  conven¡ional  douå  straturi 
intim  aderente,  unul  extern  ¿i  unul  intern;  cel  extern 
este compus din multiple straturi de fibre de colagen 
aliniate în diverse direc¡ii ¿i interconectate cu fibre de 
elastinå.  Stratul  fibros  fixeazå  cordul  prin  ligamente 
ata¿ate de tendonul central al diafragmului  (inferior), 
de stern prin ligamente sterno­pericardice anterioare 
¿i inferioare ¿i de pleurå (lateral)
• Stratul intern al pericardului parietal este o membanå 
mezotelialå seroaså cu microvili care secretå lichidul 
pericardic  hipoproteic  cu  multå  albuminå  (ultrafiltrat 
plasmatic) aflat fiziologic într­o cantitate de 15­50 mL
• Inerva¡ie: ramuri din C4­C5 pe calea nervului frenic
Morfologia pericardului normal
Func¡iile pericardului
• Mecanice:
– globale: lubrifiere pentru minimalizarea fric¡iunii, 
egalizare a for¡elor gravita¡ionale, hidrostatice ¿i 
iner¡iale, barierå împotriva infec¡iilor 
– legate de cavitå¡ile cardiace: limitare a dilatårii 
camerale, facilitare a interac¡iunii ¿i cuplårii 
mecanice a cavitå¡ilor, men¡inere a geometriei  
VS, prezervare a rela¡iei presiune­volum 
• Modulatorii pentru expresia genicå, structura ¿i 
func¡ia miocitelor cardiace
• Diverse: imunologice, vasomotorii ¿i fibrinolitice 
• Cale de acces pentru medicamente ¿i terapie genicå 
Elemente de microfiziologie pericardicå
• Inerva¡ie pericardicå bogatå:
– receptori vagali ¿i simpatici care monitorizeazå 
volumul ¿i tensiunea parietalå cardiacå
– chemo­ ¿i mecanoreceptori ce transmit durerea
• Mezoteliu metabolic activ: 
– produc¡ie de PgE2, PgI2 ¿i al¡i eicosanoizi care 
moduleazå neurotransmisia simpaticå, tonusul 
coronarian epicardic ¿i contractilitatea miocardicå 
– produc¡ie de factori de cre¿tere angiogenicå 
(VEGF, bFGF) în angina pectoralå instabilå 
– secre¡ie de BNP ­ indicator mai sensibil al rela¡iei 
alterate presiune­volum ventriculare în ICC
– hiperproduc¡ie de 8­iso­PgF2α  (marker de stres 
oxidativ) în directå rela¡ie cu severitatea ICC
Pericardite: Entitå¡i nosologice
• Modificarea acutå a morfologiei pericardice ¿i/sau ale 
volumului  ¿i  compozi¡iei  lichidului  pericardic 
constituie  pericardita  acutå  cu  variantele  fibrinoaså 
(uscatå)  ¿i  lichidianå  (exsudativå,  purulentå, 
hemoragicå  sau    chiloaså).  Evolu¡ia  lentå  în  timp  a 
acelora¿i procese constituie pericardita cronicå 
• Acumularea  de  lichid  în  pericard  în  cantitate  mare 
sau în mod brusc ori dispari¡ia elasticitå¡ii pericardice 
genereazå  unul  din  cele  trei  sindroame  compresive: 
tamponada  cardiacå  acutå  sau  subacutå,  pericardita 
constrictivå  (formele  manifestå,  ocultå  ¿i  elasticå)  ¿i 
pericardita  constrictiv­lichidianå  (sau  epan¿amentul 
pericardic constrictiv) 
Cauze de afectare pericardicå (1)
• Idiopatice (împreunå cu cele virale ~ 85% din cazuri)
• Infec¡ioase:
– virale: coxsackie, echo, adenovirusuri, varicella, 
gripå, virus citomegalic, hepatitå B, HIV etc. 
– bacteriene: pneumococ, streptococ, stafilococ, 
Haemophilus, bacili Gram negativ etc.
– micobacteriene: M. tuberculosis, M. avium 
– fungice: Histoplasma, Coccidioidomyces, Candida, 
Blastomyces, Nocardia, Actinomyces 
– protozoale: toxoplasma, echinococus, amoeba 
• Neoplazice:  
– primare: mezoteliom, fibrosarcom
– secundare: pulmonare, de sân, limfoame, leucemii 
Cauze de afectare pericardicå (2)
• Imunologice sau inflamatorii:
– boli ale ¡esutului conjunctiv: poliartritå reumatoidå, 
LES, sclerodermie, RAA, dermatomiozitå etc. 
– arterite: temporalå, PAN, boalå Takayashu 
– sindroame post­agresiune cardiacå: IMA, sindrom 
Dressler, post­cardiotomie, traume nepenetrante
• Iatrogene:  
– interven¡ionale: perfora¡ii prin catetere sau sonde, 
resuscitare cardio­pulmonarå, iradiere toracicå
– medicamentoase: hidralazinå, procainamidå, 
izoniazidå, doxorubicinå, trombofibrinolitice, 
anticoagulante i.v. sau orale, cromoglicat disodic, 
metisergid, ciclosporinå, peniciline, fenilbutazonå, 
dantrolen, mesalazinå, minoxidil 
Cauze de afectare pericardicå (3)
• Diverse:
– trombembolism pulmonar acut 
– hipotiroidism (mixedem)
– purpurå trombocitopenicå idiopaticå
– amiloidozå
– anevrism disecant de aortå (hemopericard)
– chilopericard
– azbestozå
– insuficien¡å renalå cronicå în stadiul uremic (forme 
avansate, preterminale, dializate sau nu)
– plågi tåiate penetrante în pericard 
– pseudo­anevrism de VS
– în¡epåturå de pe¿te­scorpion (la scufundåtorii din 
apele oceanice tropicale) 
Pericardita acutå: date generale
• Pericardita  acutå  se  defne¿te  ca  inflama¡ia  ambelor 
foi¡e  pericardice  produså  de  o  multitudine  de  cauze 
care pot så nu aibå neapårat expresie clinicå. Studii 
necroptice  au  relevat  prezen¡a  relativ  frecventå  de 
pericarditå în absen¡a diagnosticului clinic
• Histopatologia  pericarditei  acute  depinde  de  cauzå 
dar  tråsåturile  generale  constau  în  hiperemie  sau   
cre¿tere  a  microvasculariza¡iei,  infiltrate  leucocitare 
(mai ales polimorfonucleare) ¿i depuneri de fibrinå cu 
aderen¡e între straturi sau între pericard ¿i structurile 
adiacente (pleurå, mediastin) 
• Prezentarea  clinicå  a  pericarditei  acute  este  practic 
identicå la toate formele (uscatå, lichidianå)
Prezentare clinicå
• Durere toracicå anterioarå, clar dependentå postural 
(mai intenså în clinostatism), accentuatå de mi¿cårile 
respiratorii,  tuse,  degluti¡ie  sau  sughi¡,  cu  instalare 
progresivå pe parcursul câtorva ore. Iradierile durerii 
sunt spre umårul stâng, gât ­ ceafå (DD relativ dificil 
cu durerea de cauzå coronarianå) 
• Durerea  este  înso¡itå  de  subfebrilitate  sau  de  febrå 
moderatå  (febra  mare  înso¡e¿te  pericardita  acutå 
purulentå); febra lipse¿te în caz de hemopericard dat 
de  invaziile  neoplazice  sau  de  efrac¡iile  de  structuri 
cardiace ori vasculare
• Semn clinic patognomonic: frecåtura pericardicå
Frecåtura pericardicå
• Zgomot aspru caracteristic de frecare "piele­pe­piele" 
ca de "du­te ­ vino", apårînd clasic în triplå caden¡å în 
cele trei momente ale mi¿cårii ventriculare rapide pe 
pericard: sistola ventricularå, umplerea ventricularå 
rapidå ¿i sistola atrialå:
– în circa o treime din cazuri este în doi timpi  
– la numai circa 10% este într­un singur timp
• Frecåtura pericardicå se aude în pânå la 85% din 
cazuri, mai bine pe marginea stângå a sternului, cu 
membrana stetoscopului bine apåsatå pe torace
• In evolu¡ie, frecåtura poate dispårea ¿i reapårea pe 
parcursul câtorva zile în func¡ie de evolu¡ia cantitå¡ii 
de lichid pericardic ¿i de procesul de vindecare
ECG în pericardita acutå
• Evolu¡ie în 4 stadii (date de inflama¡ia epicardului 
deoarece pericardul propriu­zis este inert electric):  
– segment ST supradenivelat, cu concavitatea în 
sus, în aproape toate deriva¡iile (cu excep¡ia aVR 
¿i V1­V3); raport de amplitudine ST/T în V6 > 0,24; 
¿i cu pattern de tip "concordant" în I­III (spre 
deosebire de IMA); segment PR subdenivelat în II, 
III, aVL, aVF ¿i supradenivelat în aVR
– ECG normalå dar cu unde T aplatizate difuz ¿i, 
eventual, cu supradenivelare ST non­diagnosticå 
– unde T discret negative cu non­denivelare ST, mai 
ales în deriva¡iile precordiale stângi
– ECG perfect normalå (vindecare) sau persisten¡å a 
modificårilor difuze de undå T (pericarditå cronicå)
Diagnostic diferen¡ial ECG
• Cu infarctul miocardic acut (IMA) în care:
– supradenivelarea ST este cu concavitatea în jos, 
relativ mare (în pericarditå depå¿e¿te rar 5 mm) 
¿i discordantå în I­III 
– coexistå la un moment dat al evolu¡iei un segment 
ST supradenivelat cu undå T negativå  
– unde T ample ¿i ascu¡ite de tip "hiperacut" apar în 
IMA numai la debut, în mod extrem de pasager 
– apar rarisim modificåri de PR (IMA atrial) 
– poate apårea alungire de interval QT 
• Cu varianta normalå de repolarizare precoce în care:  
– ST supradenivelat nu apare decât în precordiale
– raportul ST/T în V6 este întotdeauna < 0,24 
Alte elemente de explorare
• Radiologice (de obicei nerelevante, dependente de 
cantitatea de lichid din pericard)
• Ecocardiografice:
– clivare de spa¡iu pericardic sau spa¡iu transsonic 
(lichid) de diverse grosimi ¿i localizåri 
– îngro¿are de pericard cu eventuale depozite de 
fibrinå (uneori libere în lichid) 
• Date de laborator:  
– cre¿terea nivelului seric de troponine T sau I (la 
niveluri detectabile la circa 50% dintre pacien¡i ¿i 
la niveluri > 1,5 ng/mL la peste 20%) 
– teste nespecifice de inflama¡ie pozitive 
– adenozin­deaminazå în lichidul pericardic (TBC)
Protocol de atitudine generalå
• Faza I: evaluare generalå: anamnezå, examen clinic, 
ECG, Rx. cord­pulmon, ecoCG ¿i exploråri uzuale de 
laborator plus teste etiologice (exsudat faringian, IDR 
la PPD, teste virologice, teste HIV, factor reumatoid) 
• Faza  II:  pericardocentezå  (la  cei  cu  lichid  pericardic 
mult, persisten¡å peste 7 zile sub tratament cu AINS 
sau suspiciune de pericarditå purulentå) cu analizå a 
lichidului  extras  (ex.  cito­bacteriologic,  culturi  pentru 
b. Koch, Brucella ¿.a.) ¿i teste pentru LES
• Faza III: biopsie pericardicå în absen¡a unei etiologii 
aparente sau la persisten¡å peste 3 såptåmâni 
• Faza IV: cauzå încå neclarå cu persisten¡a lichidului 
în pericard: terapie anti­tuberculoaså empiricå 
Aspectul ¿i compozi¡ia lichidului pericardic
• Date generale:
– dozare glucozå ­ valori mai mici decât cele serice 
în TBC, boli inflamatorii generale (LES, PR)
– ex. citologic: limfocitozå majorå ­ argument pentru 
etiologia TBC dar ¿i viralå
– adenozin­deaminazå crescutå în lichidul pericardic 
(argument pentru TBC) 
• Sero­citrin (± tulbure, ± fibrinos):  
– foarte frecvent dar nu exclusiv în etiologia (în 
ordine) idiopaticå, viralå, TBC, inflamatorie 
• Hemoragic (± sero­):  
– etiologie neoplazicå sau TBC, rar altele 
• Alte aspecte (purulent, chilos, colesterolic)
Rezultatele explorårilor clinico­paraclinice
• In condi¡iile uzuale de explorare, etiologia se poate 
stabili numai în 14­22% din cazuri (HIV exclus)
• Forme ecocardiografice în func¡ie de spa¡iul de clivaj 
pericardic (exclusiv cazurile de tamponadå):
– 40% fibrinoase
– 20% cu lichid în cantitate micå
– 40% cu lichid în cantitate medie
• Nu orice epan¿ament pericardic este pericarditå:  
– boli ce duc la acumularea de sânge în pericard 
(efrac¡ii de structuri cardiace sau vasculare, invazii 
neoplazice, plågi tåiate, traumatisme acute) 
– boli ce determinå acumularea de lichid pericardic 
neinflamator (hipotiroidie, insuficien¡å renalå, ICC) 
Ex. histologic de pericarditå fibrinoaså
Aspect ECG în pericardita acutå (1)
Aspect ECG în pericardita acutå (2)
Aspect ECG în pericardita acutå (3)

subdenivelare PR supradenivelare PR
Aspect ECG în pericardita acutå (4)
Aspect ECG în pericardita acutå (5)
Imagine Rx de pericardita acutå
EcoCG în pericardita acutå (1)

lichid
pericardic
EcoCG în pericardita acutå (2)
EcoCG în pericardita acutå (3)
Tratamentul pericarditei acute
• Antalgice ­ antiinflamatorii:
– aspirinå sau un antiinflamator nesteroidian (nu ¿i 
în pericardita din IMA ­ împiedicå cicatrizarea)
– corticosteroizi (prednison) ­ numai în cazurile clare 
de rezisten¡å la 7­10 zile de tratament cu AINS 
– colchicinå la cei cu pericarditå acutå recidivantå 
– rareori în episodul acut: opiacee
• Tratament etiologic (în cazul identificårii cauzei)
• In afectarea pericardicå neoplazicå:  
– administrare intrapericardicå de antineoplazice
– inducere deliberatå de aderen¡e pericardice (prin 
administrare intrapericardicå de tetraciclinå)
– tratamente chirurgicale locale 
Curba presiune­volum la nivel pericardic
Tamponada cardiacå (pericardicå)
• Cre¿terea cantitå¡ii de lichid intrapericardic la volume 
foarte mari sau în mod brusc determinå o cre¿tere a 
presiunii exercitate asupra cordului producînd:
– o reducere dramaticå a umplerii ventriculare în 
diastolå (pânå la colaps al cavitå¡ilor drepte), cu 
scåderea consecutivå a debitului sistolic VD ¿i VS
– congestie venoaså în fa¡a cordului drept (stazå 
jugularå, hepatomegalie, edeme ale membrelor ¿i 
eventual ascitå) cu presiuni pulmonare normale
– interdependen¡å ventricularå (cre¿terea presiunii 
din VD în inspir determinå bombarea septului IV 
spre VS cu reducerea suplimentarå a debitului 
sistolic ejectat în aortå ­ scåderea PAs cu peste 
10 mm Hg duce la apari¡ia pulsului paradoxal) 
Hemodinamica în tamponada cardiacå
Acumulare lichid pericardic (mult sau rapid)

Cre¿tere  Reducere a umplerii  Interdependen¡å 


PAD diastolice VD ¿i VS ventricularå
inspir
Reducere debit  Retur  Presiune 
sistolic VD ¿i VS venos VD vv. pulm.

Tahicardie Reducere debit 
sistolic VS

Congestie venoaså  Scådere  Scådere  Puls 


în fa¡a cordului drept  DC PA paradoxal
Clinica tamponadei cardiace
• Tabloul clinic depinde de rapiditatea acumulårii de 
lichid pericardic ¿i de volumul acestuia 
• La acumulare rapidå ­ foarte rapidå:
– dispnee intenså, tahicardie
– congestie venoaså retrogradå rapid instalatå 
(turgescen¡å jugularå, hepatomegalie)  
– colaps vascular periferic
– simptome ¿i semne obiective ale bolii cauzale
• La acumulare cu vitezå medie ­ lentå:  
– fenomene congestive drepte (ca de ICC)
– hipotensiune arterialå cu puls paradoxal 
– simptome ¿i semne ale bolii cauzale pu¡ine sau 
absente
Date paraclinice (1)
• Semne ECG:
– microvoltaj relativ (în deriva¡iile periferice 
amplitudine totalå QRS < 5 mm) dar ¿i absolut
– tahicardie sinusalå ± alternan¡å electricå QRS
• Semne radiologice cardiopulmonare:  
– cardiomegalie importantå cu contururi net trasate, 
¿tergerea arcua¡iei normale, cord "în carafå" 
– circula¡ie pulmonarå normalå
• Semne hemodinamice:  
– jugulogramå (¿i curbe presionale AD) cu undå x 
relativ normalå ¿i undå y aplatizatå
– Doppler venos hepatic cu undå S (sistolicå) amplå 
¿i undå D (diastolicå) mult diminuatå
Date paraclinice (2)
• Semne ecocardiografice:
– lichid pericardic în cantitate mare (eviden¡iazå ¿i 
dispunerea topograficå a acestuia)
– reducere a amplitudinii excursiei DE ¿i pantei EF  
a valvei mitrale la prima diastolå din inspir
– varia¡ie inspir­expir > 40% a amplitudinii excursiei 
DE a valvei tricuspide   
– colaps AD, VD (protodiastolic) ¿i AS
– congestie "fixå" a VCI (scådere < 50% în diametru 
proximal la inspir profund) 
• Explorare RMN ­ utilå pentru diagnosticul cauzal ¿i 
pentru deosebirea de hemopericard ori de compresii 
externe prin hematoame sau alte colec¡ii
PA în pulsul paradoxal (semnul Kussmaul)
ECG în tamponada cardiacå (1)
ECG în tamponada cardiacå (2)
Imagine Rx. de tamponadå cardiacå (1)
Imagine Rx. de tamponadå cardiacå (2)
Imagine Rx. de tamponadå cardiacå (3)
EcoCG în tamponada cardiacå (1)
EcoCG în tamponada cardiacå (2)

Lichid pericardic

VD VS

AD AS
EcoCG în tamponada cardiacå (3)
EcoCG în tamponada cardiacå (4)
Tratamentul tamponadei cardiace
• Punc¡ie pericardicå evacuatoare (< 1000 mL pentru 
evitarea dilata¡iei cardiace acute):
– punc¡ie pericardicå subxifoidianå
– punc¡ie pericardicå cu alte aborduri (sub control 
ecocardiografic al spa¡iului convenabil) 
– pericardotomie percutanå cu balona¿
• Tratamente chirurgicale:  
– incizie pericardicå subxifoidianå 
– fereastrå pleuro­pericardicå de drenaj
• Tratamente post­urgen¡å:  
– tratamentul bolii cauzale
– tratamentul conven¡ional al pericarditei acute
Pericardita constrictivå: date generale
• Pericardita constrictivå (PC) apare ca urmare a unui 
proces  de  fibrozare  (±  calcificare)  a  ambelor  straturi 
pericardice  care  se  transformå  într­o  "cu¿cå"  rigidå 
pe  parcursul  unei  evolu¡ii  de  lungå  duratå  (ani  sau, 
mai rar, luni) dupå variate momente cauzale ­ episod 
definit  (sau  nu)  de  pericarditå  acutå  infec¡ioaså  în 
general dar mai ales TBC, iradiere, diverse interven¡ii 
chirurgicale cardiace ¿.a. 
• Anomalia hemodinamicå principalå din PC constå în 
umplerea  cardiacå  limitatå  din  cauza  pericardului  fix 
¿i rigid care ¿i izoleazå cordul de varia¡iile presionale 
respiratorii; în acela¿i timp existå ¿i interdependen¡a 
ventricularå la fel ca în tamponada cardiacå
PC: Diagnostic ¿i tratament
• Diagnostic:   
– clinic: clic pericardic (±), semne ca de ICC dar 
fårå elemente clare de suferin¡å cardiacå 
– radiologic: cord de dimensiuni normale cu contur 
net trasat, eventual cu calcificåri pericardice ¿i 
circula¡ie pulmonarå normalå
– ecocardiografic: semne de umplere ventricularå 
limitatå ¿i de interdependen¡å ventricularå 
– jugulogramå (¿i curbe presionale AD) cu undå x 
cvasinormalå ¿i undå y amplå ¿i de scurtå duratå 
(deseori aspect "în W")
– curbe presionale cu egalizare de valori în diastolå, 
aspect de "dip­and­plateau" ("radical") VS ¿i VD 
• Tratament: exclusiv chirurgical (pericardectomie)
Aspect anatomic necroptic de PC
Calcificåri pericardice Rx (1)
Calcificåri pericardice Rx (2)
Calcificåri pericardice Rx (3)
Calcificåri pericardice CT

deschidere VM
PVC (VCS) în constric¡ia pericardicå
Presiunea VS în constric¡ia pericardicå

PA sistolicå reduså

semnul "radicalului" (       )

platou

deschidere VM
Curbele presionale VS ­ VD în PC (1)
Curbele presionale VS ­ VD în PC (2)

aspect "dip­and­plateau"
Curbele presionale VS ­ AD în PC

egalizare de presiuni
Compara¡ie tamponadå ­ constric¡ie
• In  tamponadå:  gradientul  de  presiune  dintre  spa¡iul 
pericardic ¿i cavitå¡ile cardiace este pozitiv în cursul 
diastolei (reducere marcatå a umplerii ventriculare) ¿i 
u¿or negativ în cursul sistolei (retur venos posibil, cu 
pattern  unimodal).  In  inspir,  reducerea  presiunii  din 
torace  se  transmite  în  pericard  ¿i  duce  la  cre¿terea 
returului  venos  spre  VD  cu  bombarea  septului  IV  în 
VS ¿i apari¡ia pulsului paradoxal
• In  constric¡ie:  oprirea  returului  venos  se  produce 
numai  atunci  când  volumul  cardiac  nu  mai  poate 
cre¿te peste volumul fix stabilit de pericardul rigid (în 
mezotelediastolå).  In  inspir,  reducerea  presiunii  din 
torace nu se transmite în pericard ¿i scade presiunea 
numai din venele pulmonare (scade umplerea VS) 
Diferen¡iere PC ­ CM restrictivå (1)
• Argumente clinice: APP de pericarditå sau de boalå 
sistemicå ce afecteazå pericardul (TBC, neoplazii, 
LES) vs. boalå infiltrativå (amiloidozå); ex. obiectiv 
este irelevant; ECG: modificåri QRS (pentru CMR); 
Rx: numai calcificårile pericardice sunt diagnostice 
• Argumente ecocardiografice:
– atrii mult mai mari în CMR decât în PC
– velocitate de flux A­V telediastolic diminuatå în 
CMR (atrii distensibile sau ineficiente)  
– varia¡ii respiratorii în viteza maximå a fluxului de 
umplere a VS: > 15% în PC, < 10% în CMR 
– gradient de velocitate miocardicå (Doppler tisular) 
semnificativ mai mic în CMR 
Diferen¡iere PC ­ CM restrictivå (2)
• Argumente presionale:  
– presiunea diastolicå VS cu > 5 mm Hg mai mare 
decât în VD (favorizeazå CMR; date inconstante 
în repaus); måsurarea se poate sensibiliza prin: 
efort fizic, încårcare volemicå, studiu de presiuni 
post­extrasistolice  
– fluxul sanguin coronarian diastolic (diminuat în 
ambele boli, atât ca rezervå de flux cât ¿i ca 
vitezå maximå) prezintå acceleråri ¿i deceleråri 
mult mai rapide în PC decât în CMR (flux cu semi­
timpul de accelerare pânå la valoarea maximå < 
260 ms, semnificativ mai scurt fa¡å de CMR ­ 260­
380 ms ­ sau normali ­ > 380 ms)
Fluxul coronarian în diferen¡ierea 
PC ­ CMR

380 ms

260 ms

deschidere VM
Alte sindroame constrictive pericardice
• Pericardita  constrictivå  ocultå:  bolnavi  cu  dureri 
toracice nesistematizate, dispnee de efort ¿i astenie, 
cu  antecedente  de  pericarditå  acutå,  avînd  frecvent 
modificåri ECG nespecifice de ST­T, pericard gros la 
CT  ¿i  (rar)  calcificåri  pericardice  la  Rx,  fårå  alteråri 
ale func¡iei de pompå cardiacå. Incårcarea volemicå 
acutå  (cu  ser  fiziologic)  produce  aspecte  presionale 
tipice de PC. Tratament: pericardectomie
• Pericardita  constrictiv­lichidianå:  acumularea  de 
lichid asociatå cu rigiditatea pericardicå; relevatå prin 
pericardocentezå care nu modificå presiunile din AD 
sau  celelalte  cavitå¡i.  Frecåtura  pericardicå  ¿i  pulsul 
paradoxal lipsesc, unda y este mai micå decât era de 
a¿teptat. Tratament: pericardectomie visceralå (!) 
Epan¿ament constrictiv CT