Sunteți pe pagina 1din 11

Calitatea în educație fizică

Calitatea este ansamblul de caracteristici ale


unui program de studiu si ale furnizorului
acestuia, prin care sunt indeplinite asteptarile
beneficiarilor, precum si standardele de
Calitatea este un termen general, aplicabil la
cele mai diferite trăsături sau caracteristici, fie
individuale, fie generice și a fost definită în
diferite moduri de către diverși experți.
CALITATEA.…:

• Valoarea pe care indivizii , sociatatea o acorda


serviciilor educationale si educatiei in ansamblul
lor;
• Construita pe valori impartasite;
• O stare socială superioară, "un om de calitate“;
• Produsa in primul rand de oameni;
• Initiata prin autoevaluare;
CALITATEA EDUCAȚIEI
• Calitatea educaţiei - totalitatea însuşirilor unui
program de studiu, prin care sunt satisfăcute
aşteptările beneficiarilor direcţi şi indirecţi, precum
şi standardele de calitate.
• Asigurarea calităţii educaţiei exprimă capacitatea de
a oferi programe de educaţie, în conformitate cu
standardele societăţii actuale.
• O educaţie de calitate realizează un produs de
calitate, din viaţa reală pentru viaţa reală.
CUVINTE CHEIE

• Nivelul de cunostinte al profesorului;


• Nivelul de cunostinte al elevului;
• Realizarea programei scolare;
• Locul unde se desfasoara activitatea;
• Materialele de care dispune profesorul;
• Particularizarea lectiei in functie de
nivelul copiilor;
• relația realizata la nivelul profesor-elev
elev-profesor;
• evaluarea;
Crezul profesorului de educaţie fizică trebuie să-l
constituie creşterea unor generaţii de elevi sănătoşi,
integraţi social, obişnuiţi cu practicarea exerciţiilor
fizice în timpul liber, capabili să desfăşoare activităţi
eficiente în şcoală şi în afara ei. Noţiunea de rol este
strâns legată de cea de statut, între persoane existând
relaţii de reciprocitate şi de complementaritate
Rolul elevilor este să participe activ si constient în
cadrul lecțiilor de educație fizică, să caute, să cerceteze și să
găsească răspunsuri și să acumuleze un bagaj motric pe care să îl
valorifice atat in cadrul lectiilor dar si în activitățile motrice de
timp liber și în activitățile sportive viitoare.
SOLUȚII CONCRETE:
• lecția de educație fizică sa dureze cel
putin 90 de min;

• participarea elevilor alături de profesor la


competiții sportive ca și activitate
organizată;

• atragerea copiilor la ora de sport prin


organizarea de jocuri

• tabere/cantonamente sportive școlare;

• promovarea activităților sportive în mass-


media, prin intermediul mass-media
CONCLUZII
In concluzie putem afirma că
fiecare profesor își va face cât mai
bine treaba și va fi susținut de
conducerea școlilor, de comunitate
locală și părinți, în toate demersurile
de a face mai atractivă această
disciplină, de a oferi alternative
eficiente în ”lupta” cu noile
tehnologi, tot mai prezente în viața
copiilor noștri.
Bibliografie
• http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/Resurs
eEducationale/Modul%206%20Calitate%20in%20ed
ucatie.pdf
• https://www.scribd.com/doc/133881641/CALITATE
A-EDUCAŢIEI
• http://www.asociatia-profesorilor.ro/importanta-
educatiei-fizice-scolare-si-rolul-profesorului-in-
definirea-modelului-absolventului-de-liceu.html
• http://www.conferinte-defs.ase.ro/2011/pdf/14.pdf
Vă mulțumesc
pentru atenția
acordată!

S-ar putea să vă placă și