Sunteți pe pagina 1din 31

| 


› › ›
÷ 

O O  


 
DEFICIÉNmĂ, deficien e, s. f. Scădere, lipsă,
greeală; rămânere în urmă. ʕ Lipsă în integritatea
anatomică i func ională a unui organ; absen ă a
anumitor facultă i fizice sau psihice. [Pr.: -ci-en-] ²
Din fr. déficience, lat. deficientia.

MOTRICITÁTE s.f. Proprietate a anumitor celule


nervoase de a determina contrac ii musculare. ʕ
(Rar) Motilitate. [< fr. motricité, cf. lat. motus ²
micare].

TETRAPARÉZĂ s. f. diminuare a for ei musculare


la cele patru membre. (< fr. tétraparesse)
›etrapareza spastica face
parte din categoria deficientelor
de motricitate preponderent
neurologice.

›ermeni sinonimi:
Ô 
 
 
a 

microcefalie,paralizii de nervi
cranieni,atrofie
optica,strabism,retard sever
mental,cel mai adesea cu I.Q.
sub 50,lipsa limbajului sau
limbaj primitiv.
›  MepMezinta foM ce i gMv
de diplegie spstic. AMe o fMecvent cMescut l
nou-nscutii cu enceftie hiic-ische ic,
infectii intMteMine (Cit egviMs, Me,
Me etc.), fM tii stMctMe ceMeMe
gMve.

Cinic, fecte tte e Mee, ins i


ccentt e cee seMiMe.
In iti sin (c ft in ss) sche tMie
este in etensie: nv tine c hieMetensie
c MetMcti eMiM si neMi tMcee este
MetMctt, e Mee infeMiMe snt in etensie,
incMciste, in ddctie, intMMtte, chiM fMfecte,
se seMv fei ntM iciMi, cntMcti
ddctMiM (cee ce deteM in, in ti , ti de
sd) .
n iti Mn (cu ft in js) schem
mtMie este in fleie. Cilul blnv NU Midic si nu
Mteste cul (nici mcM 
ntMu M
siM), M

bMt
l
blct
sub tMc
, m
mbM
l
inf
MiM

fiind 
s
 in fl
i
.

n iti
s
n cilul c

st

su nt
MiM
M
c
M
M
l

l
tnic

c
Mvicl
sim
tMic
, c
st
 
Msistn si
u vMst
6 luni si nu chi itin
 
c
st iti
. Mn
st
inchis in umn,
c

 c
imi
ic cilul
 uc
mn
su lt
bi
ct
l guM, iti lic
lui

st
stMns in umn si
g
t
l
l
ctt
.
M
Msul 
ct
si 
g
nunchi NU
st

sibil.
me Mee infeMiMe se t etinde
cnd ge nee se Mie s se
incMcise ,cee ce cMee stM
MticM ciiM c tetMMe 
sstic.

Este fectt sctM Mtii


infeMiMe fetei,Mnd tMMi
de degtitie, stictie,hieMsivtie,
di MtMie
di MtMieÚÚ
|sind e en neM ic, te
s seMv eistent ni sindM
iM id tt e Mee infeMiMe,
ct si cee seMiMe.

›MMie de stictie si ntMitie


t deteM in efectMe i entiei
c tM sndei .

m 


    
    
  
 
nteMventi dteMetic MeMe int n
d ct si ti de eiMMe 
tetMMe ei sstice cii.

C de teMetic,dteMi M Meste


de vtMe si edcMe sih tMic
 ciiM c disfnctii sih-neM- tMii in
d ct,Min ctivittie de c ,Min
n Me intMe i Me istM de ctini
tMice,ct si Min MientMe sMe cMesteMe
ccittii de dtMe intMe i
c Mt ent ciiM Meitte
sci.
÷entM Mesit
inteMventiei
teMetice Min c,
tMeie s tine cnt
de M tMee
secte:
[. CnsteMe cii c
individitte c e ii--sih-
sih-
sci(fise individe de
evident,disctii c e Mii
f iiei,sih , edic, ed,siste
nt sci,sihed , d de
c nicMe,titdine ft de
ctivittie instMctiv
instMctiv--edctive,ft
de c,nive de de vtMe 
i i, Md de indeendent in
ctivittie inice cMente, d de
desMe,tn i,etc.;
D.AdtMe M M i nticit 
D.AdtMe
individitte ciiM,in fnctie de
nive de de vtMe sih-
sih-
tMic,c nitiv,ti de
c nicMe,etc.

3.icMe inteMventiei dteMetice


3.AicMe
e iective eMtine,vnd in
vedeMe cntM eM nent(feed
nent(feed--
ck--inteMventiei
ck
edctine,Mec si Me tt
cestei eMi t in cndite
secifice.
 .ntinMe intM-
 .CntinMe intM-n
siste ciMcM-
ciMcM-
siMt,ceesi iective
Mend--se c n t nive
Mend
de nifestMe.
m  Ô  
   

 c nicMe;
 tin eMie(tentinMe cii in
Mei Me nei sMcini,incMMe,etc;
ceMssine fectiv-
fectiv-
e tin(deteM inMe cii s
efecte e sMcin dic end 
senti ente,e tii;
dc nicMe tMic;
e de nstMti;

f eicti;

 cM Mctic( etd eeMcitii-


eeMcitii-
MticiMe diMect 
teMeti,cMectnd veM s est
ci,sti nd
nd--,dnd
,dnd-- entM
eectiie cMecte;

h etfM(cMie snt stii te,insiMte


din vesti, e ni eM,etc.;neMi
ctinie dice snt ´den iteµ c tM
i iniM.
÷ 
 
 
 

››÷

››÷
  
 
 

 
    
 
 Ú    
  
 
  
   
!   &
"  Ú Ú  
$  &
# #  
% 
"  
   
# 
# 
„  Ú   '
  
 
  '
  
  
  
   ' 

 
  Ú (  & 
      &
"  "   
    &
 
  ) *
) &
  Ú +   
"  "    
#  &
 " #Ú "
,  

-    &


&
"      
  "    ' 
      
       
"  ' 
  
 
-  Ú   
  
   
 
  
  
  

„ . Ú /" '


 . *
# '
 
 ) 
) 
 
#
 

0 Ú 2 3 


 1 1 „ . 
 
#
 
-  Ú &
"   
 " 
1  
 1   Ú
  
  " 
 '3
 Ú
 
)
) '3
 

 *
% 
'3
Ú
  
„ ,-0415"
m a aam 
(  1''

/ "
à ›÷  ÷
÷- -
à››à ÷- -
m›,editM 
! 1'